Tình Nguyện

MỚI NHẤT

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 Đồng chí Trần Văn Nhứt Trưởng phòng Điện thoại : 02603.500.386Bạn đang đọc: PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG E-Mail : tvnhut.ngochoi@kontum.gov.vn Đồng chí Nguyễn Thanh Hùng Phó Trưởng phòng Điện...

Các nguyên tắc bảo vệ môi trường

          Sau hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, nước đã đạt được những thành tựu hết sức to lớn trên mọi lĩnh vực,...

Báo Đà Nẵng điện tử

Sau 6 năm chuyển sang loại hình doanh nghiệp cổ phần, hiệu quả sản xuất, kinh doanh của Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng được nâng cao,...

So sánh môi trường tự nhiên và nhân tạo

II. CHỨC NĂNG CỦA MÔI TRƯỜNG.VAI TRÒ CỦA MÔI TRƯỜNGĐỐI VỚISỰ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI LOANGƯỜI1. Chức năng của môitrường - Là không : gian sống củacon người. - Là...