Văn hóa là gì? Các loại hình văn hóa phổ biến tại Việt Nam

Hiện nay, với sự phát triển của công nghệ, những giá trị văn hoá đang được nhiều quốc gia bảo tồn và gìn giữ. Bài viết dưới đây sẽ giải đáp chi tiết khái niệm văn hoá là gì cũng như các quy định liên quan đến văn hoá.

4. Di sản có phải văn hóa không ? Gồm những loại nào ?3. Đặc điểm của văn hóa là gì ?

Bạn đang đọc: Văn hóa là gì? Các loại hình văn hóa phổ biến tại Việt Nam

1. Văn hóa là gì?

Hiện không có khái niệm chính xác giải thích văn hoá là gì. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến giải thích như sau:

– Theo UNESCO

Văn hóa là tổng thể và toàn diện sôi động những hoạt động giải trí và phát minh sáng tạo trong quá khứ và trong hiện tại. Qua những thế kỷ, hoạt động giải trí phát minh sáng tạo ấy đã hình thành nên một mạng lưới hệ thống những giá trị, những truyền thống lịch sử và thị hiếu – những yếu tố xác lập đặc tính riêng của mỗi dân tộc bản địa .

– Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh

Vì lẽ sống sót cũng như mục tiêu của đời sống, loài người mới phát minh sáng tạo và ý tưởng ra ngôn từ, chữ viết, đạo đức, pháp lý, khoa học, tôn giáo, văn học, thẩm mỹ và nghệ thuật, những công cụ hoạt động và sinh hoạt hằng ngày về mặc, ăn, ở và những phương pháp sử dụng. Toàn bộ những phát minh sáng tạo và ý tưởng đó tức là văn hóa .

– Theo Wiki

Văn hóa là gồm có tổng thể những loại sản phẩm của con người, và như vậy, văn hóa gồm có cả hai góc nhìn : Khía cạnh phi vật chất của xã hội như ngôn từ, tư tưởng, giá trị và những góc nhìn vật chất như nhà cửa, quần áo, những phương tiện đi lại …

– Theo Đại từ điển tiếng Việt của Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam – Bộ Giáo dục và đào tạo xuất bản năm 1998

Văn hóa là những giá trị vật chất, ý thức do con người phát minh sáng tạo ra trong lịch sử dân tộc .

Như vậy, hoàn toàn có thể thấy, văn hóa được coi là hàng loạt những góc nhìn của đời sống xã hội như ngôn từ, lời nói, tôn giáo, tư tưởng, di tích lịch sử lịch sử dân tộc, danh lam thắng cảnh … của dân tộc bản địa, quốc gia. Nó mang đến giá trị về mặt ý thức nhằm mục đích Giao hàng cho nhu yếu và quyền lợi của hội đồng người dân .van hoa la gi

2. 3 khái niệm liên quan đến văn hoá

Bên cạnh khái niệm văn hoá là gì thì có nhiều loại khái niệm khác liên quan như sau:

2.1 Văn hoá Việt Nam là gì?

Từ khái niệm văn hoá là gì có thể hiểu, văn hoá Việt Nam là văn hoá của riêng Việt Nam, trong đó bao gồm toàn bộ các giá trị vật chất và tinh thần được tạo ra trong quá trình lao động, sinh sống… theo bề dài lịch sử dân tộc của Việt Nam.

Trong đó, hoàn toàn có thể kể đến một số ít ví dụ như :

– Văn hoá Văn Lang – Âu Lạc: Tại thời đại này, cư dân Việt có tập quán ở nhà sàn, nhuộm răng đen, ăn trầu, dùng đồ trang sức; nữ mặc áo và váy; nam đóng khố. Người dân thời kì này thờ thần Mặt Trời, thần Núi… và sùng kính người có công với làng nước, các vị anh hùng…

– Áo dài Việt Nam: Trang phục này khẳng định vị thế của người phụ nữ trong xã hội, là đặc điểm nổi bật, riêng biệt của người Việt Nam; áo dài có lịch sử hình thành lâu dài, được xem là trang phục truyền thống của Việt Nam thể hiện sự kín đáo, dịu dàng, duyên dáng, thanh lịch của phụ nữ Việt Nam…

2.2 Văn hoá xã hội là gì?

Đây là một bộ phận của văn hóa nhưng thay vì gồm có những nghành nghề dịch vụ, góc nhìn mang tính tổng lực, tổng thể và toàn diện thì văn hóa xã hội chỉ là văn hóa thuộc nghành xã hội và tại Nước Ta là văn hóa xã hội chủ nghĩa được hình thành, tăng trưởng theo chính sách xã hội chủ nghĩa .Nền văn hóa này có những đặc thù sau đây :

– Tư tưởng: Lấy giai cấp công nhân là giai cấp tiên phong, giữ vai trò chủ đạo, quyết định với mục đích là xây dựng một xã hội độc lập, dân chủ, giàu mạnh, công bằng, văn minh…

– Tính chất: Tính nhân dân rộng rãi, tính dân tộc sâu sắc.

– Cách thức: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và vai trò của Nhà nước xã hội chủ nghĩa trong việc quản lý các hoạt động văn hoá, xã hội và kế thừa giá trị văn hoá dân tộc cùng với chọn lọc tinh hoa của văn hoá nhân loại để ứng dụng linh hoạt, sáng tạo theo điều kiện của nước ta…

2.3 Văn hoá doanh nghiệp là gì?

Văn hóa doanh nghiệp được xem như đời sống ý thức của bất kể doanh nghiệp nào. Với mỗi doanh nghiệp khác nhau sẽ có kiến thiết xây dựng nền văn hóa khác nhau, dựa vào khuynh hướng, kế hoạch của công ty, những giá trị mà công ty đó mang lại .Văn hóa doanh nghiệp thường được xem xét dựa vào những góc nhìn như quy định của công ty ; slogan của công ty, giá trị cốt lõi mà công ty đặt ra, mong ước và đạt được phối hợp với đội ngũ nhân sự của chính công ty đó .Cũng như văn hóa nói chung, văn hóa doanh nghiệp tại mỗi thời gian khác nhau sẽ khác nhau và chỉ huy trọn vẹn có quyền kiểm soát và điều chỉnh nội dung văn hóa doanh nghiệp để tương thích với công ty mình trong từng thời kỳ khác nhau .Có thể kể đến một số ít doanh nghiệp lớn với văn hóa doanh nghiệp điển hình nổi bật như :

– Google: Chú trọng chính sách cho nhân viên, cải tiến văn hoá doanh nghiệp phù hợp với quy mô và chất lượng của đội ngũ.

– Vin Group: Văn hoá doanh nghiệp tập trung vào giá trị cốt lõi: TÍN – TÂM – TRÍ – TỐC – TINH – NHÂN”…

3. Đặc điểm của văn hoá là gì?

Căn cứ khái niệm văn hoá là gì, ta có thể thấy, văn hoá bao gồm các đặc điểm sau đây:

– Tính lịch sử: Văn hoá được hình thành theo chiều dài lịch sử của nhân loại, phản ánh quá trình sáng tạo của con người trong một khoảng thời gian dài thậm chí gắn với bề dày lịch sử của một dân tộc.

– Tính hệ thống: Tương tự như tính lịch sử, văn hoá cũng được đúc kết theo chuỗi các sự kiện, kết nối trong suốt chiều dài lịch sử gắn với quá trình phát triển của dân tộc, quốc gia.

– Tính giá trị: Bất cứ một khía cạnh nào của văn hoá cũng mang đến một giá trị nào đó. Có thể có tính tức thời hoặc có thể mang tính lâu dài. Tuy nhiên, nhìn chung, văn hoá mang đến ý nghĩa tốt đẹp, thậm chí nhiều trường hợp còn trở thành thước đo chuẩn mực của con người và xã hội.

van hoa la gi

4. Di sản có phải văn hoá không? Gồm những loại nào?

Văn hóa là khái niệm gồm có hàng loạt những giá trị vật chất và ý thức của con người theo chiều dài lịch sử vẻ vang và tăng trưởng của dân tộc bản địa, vương quốc. Theo đó, địa thế căn cứ Điều 1 Luật Di sản văn hóa, di sản văn hóa được định nghĩa :

Bao gồm di sản văn hóa phi vật thể và di sản văn hóa vật thể, là mẫu sản phẩm niềm tin, vật chất có giá trị lịch sử vẻ vang, văn hóa, khoa học, được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Qua đó, hoàn toàn có thể thấy, di sản văn hóa cũng là một phần của văn hóa và gồm có di sản văn hóa phi vật thể và di sản văn hóa vật thể. Trong đó :

– Di sản văn hoá phi vật thể gồm các sản phẩn có giá trị lịch sử, văn hoá, được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác bằng truyền miệng, truyền nghề, trình diễn như nhã nhạc cung đình Huế, dân ca quan hệ Bắc Ninh, không gian văn hoá Cồng chiêng Tây Nguyên… (khoản 1 Điều 1 Luật Di sản văn hoá 2001).

– Di sản văn hoá vật thể gồm di tích lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia: thành nhà Hồ, hoàng thành Thăng Long, phố cổ Hội An, cố đô Huế…

5. Trình tự, thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

– Tiêu chí là bảo vật quốc gia

Tiêu chí được xác lập là bảo vật vương quốc nêu tại khoản 21 Điều 1 Luật sửa đổi Luật Di sản văn hóa năm 2009 :

  • Là hiện vật gốc độc bản.
  • Là hiện vật có hình thức độc đáo.
  • Là hiện vật có giá trị đặc biệt liên quan đến sự kiện trọng đại của đất nước hoặc sự nghiệp của anh hùng dân tộc, danh nhân tiêu biểu, tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng về giá trị tư tưởng, nhân văn, giá trị thẩm mỹ tiêu biểu cho một phong cách, một thời đại…

Đặc biệt, để được xác định là bảo vật quốc gia phải được đăng ký với cơ quan chức năng theo thủ tục nêu tại Điều 1 mục II Thông tư 07/2004/TT-BVHTT như sau:

– Hồ sơ: Đơn đề nghị đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

– Cơ quan giải quyết: Sở Văn hoá, Thông tin nơi cư trú.

– Thời gian giải quyết:

– 15 ngày kể từ ngày nhận được đơn : Xem xét, vấn đáp về thời hạn tổ chức triển khai ĐK .- 15 ngày kể từ ngày triển khai xong thủ tục : Cấp Giấy ghi nhận ĐK di vật, cổ vật, bảo vật vương quốc .

– Nội dung đăng ký: Thực hiện bằng Phiếu đăng ký và Sổ đăng ký gồm các nội dung: Số đăng ký; ngày đăng ký; tên hiện vật; phân loại theo giám định nien đại, giá trị hiện vật; số lượng; kích thước; trọng lượng; miêu tả; nguồn gốc, xuất xứ; niên đại; tình trạng bảo quản; họ tên và thay đổi chủ sở hữu…

6. 7 nhóm vi phạm thường gặp trong lĩnh vực văn hoá

Các hành vi vi phạm trong lĩnh vực văn hoá là gì và mức phạt như thế nào được quy định cụ thể tại Nghị định 38/2021/NĐ-CP như sau:

STT

Hành vi

Mức phạt

1 Viết, vẽ, làm bẩn di tích lịch sử danh lam thắng cảnh, lịch sử dân tộc, văn hóa . 01 – 03 triệu đồng
2 Giới thiệu, tuyên truyền sai nội dung, giá trị di tích lịch sử lịch sử vẻ vang, văn hóa, danh lam thắng cảnh . 03 – 05 triệu đồng
3 – Không ĐK hoặc đổi khác chủ sở hữu bảo vật vương quốc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền .- Tẩy xóa, sửa chữa thay thế, bổ trợ nội dung làm biến hóa Bảng xếp hạng di tích lịch sử lịch sử vẻ vang, văn hóa / Giấy ghi nhận di sản văn hóa đã được đưa vào Danh mục cấp vương quốc / Giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật vương quốc .- Không báo, giao nộp di vật, cổ vật được phát hiện . 10 – 20 triệu đồng
4 – Làm bản sao cổ vật, di vật, bảo vật vương quốc không đúng giấy phép .- Thực hành, phổ cập sai nội dung di sản văn hóa phi vật thể .- Tùy tiện đưa yếu tố mới không tương thích vào di sản văn hóa phi vật thể khiến nó giảm giá trị .- Khai quật, thăm dò khảo cổ không có giấy phép .- Tu bổ, dữ gìn và bảo vệ, hồi sinh di tích lịch sử lịch sử vẻ vang, danh lam thắng cảnh không được chấp thuận đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền . 20 – 30 triệu đồng
5 – Làm hư hiện vật trong kho lưu trữ bảo tàng, di tích lịch sử lịch sử vẻ vang, văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng hoặc đưa vào hạng mục kiểm kê di tích lịch sử của địa phương .- Xây dựng khu công trình bảo vệ, phát huy giá trị di tích lịch sử ở khu vực bảo vệ II mà không được sự chấp thuận đồng ý của cơ quan có thẩm quyền bằng văn bản :

  • Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh với di tích cấp tỉnh.
  • Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với di tích quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt.

– Trục lợi, mê tín dị đoan dị đoan bằng cách tận dụng việc bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa .

30 – 40 triệu đồng
6 – Khai quật, thăm dò khảo cổ không đúng nội dung ghi trong giấy phép .- Tu bổ, dữ gìn và bảo vệ, phục sinh di tích lịch sử lịch sử dân tộc, văn hóa, danh lam thắng cảnh không đúng nội dung quy hoạch, dự án Bất Động Sản và phong cách thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt . 20 – 40 triệu đồng
7 – Lấn chiếm đất thuộc di tích lịch sử lịch sử dân tộc, văn hóa, danh lam thắng cảnh .- Hủy hoại, biến hóa yếu tố gốc cấu thành di tích lịch sử lịch sử dân tộc, văn hóa, danh lam thắng cảnh .- Sử dụng lịch sử dân tộc, văn hóa, danh lam thắng cảnh trái phép .- Mua, bán, trao đổi, luân chuyển trái phép di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích lịch sử lịch sử dân tộc – văn hóa, danh lam thắng cảnh và di vật, cổ vật, bảo vật vương quốc có nguồn gốc phạm pháp trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta .

– Làm hư hại nghiêm trọng hiện vật trong bảo tàng, di tích lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng hoặc đưa vào danh mục kiểm kê di tích của địa phương.

– Đào bới, trục vớt tại những điểm khảo cổ trái phép .

40 – 50 triệu đồng

Trên đây là giải đáp về việc văn hoá là gì? Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp.

Source: https://vvc.vn
Category : Bảo Tồn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Alternate Text Gọi ngay