hệ sinh thái đồng cỏ – Tài liệu text

hệ sinh thái đồng cỏ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (4.14 MB, 46 trang )

HỆ SINH THÁI
HỆ SINH THÁI
ĐỒNG CỎ
ĐỒNG CỎ
Phụ lục :
I.Hệ sinh thái là gì ?
II.Hệ sinh thái đồng cỏ
1. Đồng cỏ là gì ?`
2. Xavan là gì ?
Phân loại Xavan ?
3. Các kiểu đồng cỏ
3.1. Đồng cỏ nhiệt đới và cận nhiệt đới
3.2 Đồng cỏ ôn đới
3.3 Đồng cỏ ngập nước
3.4 Đồng cỏ miền núi
3.5 Đồng cỏ vùng cực
3.6 Đồng cỏ khô cằn

Phụ lục (tt)
4. Khu vực phân bố
5. Thảm thực vật
6. Động vật đặc trưng
7.Quá trình chuyển hóa năng lượng
8.Xích thức ăn trong hệ
9.Các chu trình sinh địa hóa diễn ra trong hệ
10.Diễn thế của hệ sinh thái đồng cỏ
11.Đe dọa
12.Các quá trình tự điều chỉnh
13.Sự tổng hợp và phân hủy vật chất
Hệ sinh thái là gì?
Hệ sinh thái là gì?

Hệ sinh thái là tổ hợp của một quần
xã sinh vật với môi trường vật lý mà
có sống, ở đấy các sinh vật tương tác
với nhau và với môi trường để tạo
nên các chu trình sinh địa hóa và làm
cho năng lượng được biến đổi.
Thành phần cơ bản của hệ sinh thái
Thành phần cơ bản của hệ sinh thái
Chất
Chất
hữu cơ
hữu cơ
Khí hậu
Khí hậu
SV sản xuất
SV sản xuất
SV tiêu thụ
SV tiêu thụ
SV phân hủy
SV phân hủy
Chất vô cơ
Chất vô cơ
O
2
, N
2
, CO
2
, H
2

O,
các muối khoáng
Protein, lipit, gluxit,
vitamin,
enzim
Nhiệt độ, độ ẩm, lượng
mưa, khí áp, gió
Cây xanh và vsv có
khả năng hóa tổng
hợp
Động vật dị dưỡng
thuộc các bậc dinh
dưỡng khác nhau
Sinh vật dị dưỡng:
nấm, vsv sống hoại
sinh
Quần xã sinh vật
Môi trường vật lí
Một số hệ sinh thái
Một số hệ sinh thái
thường gặp
thường gặp

Hệ sinh thái nông nghiệp.

Hệ sinh thái rừng.

Hệ sinh thái biển.

Hệ sinh thái ao hồ.


Hệ sinh thái đồng cỏ.

Hệ sinh thái đô thị.


May 16th,2008 7
Bản đồ phân bố các khu sinh học trên thế giới
HỆ SINH THÁI ĐỒNG CỎ
Hệ sinh thái đồng cỏ
Hệ sinh thái đồng cỏ
Đồng cỏ hay thảo nguyên là khu vực trong đó
thảm thực vật tự nhiên chủ yếu là các loài cỏ
trong họ Hòa Thảo (Poaceae) và các loại cây
thân thảo khác. Tuy nhiên, các loài Cói hay
Lác (họ Cyperaceae) và Bấc (họ Juncaceae)
cũng có thể được tìm thấy. Các đồng cỏ xuất
hiện tự nhiên gần như trên mọi châu lục,
ngoại trừ châu Nam Cực. Tại các vĩ độ ôn
đới, chẳng hạn tây bắc châu Âu, các đồng cỏ
chủ yếu là các loài cây sống lâu năm, trong
khi trong khu vực có khí hậu ấm hơn thì các
loài một năm tạo thành thành phần lớn hơn
của thảm thực vật.
Đồng cỏ là gì?
Xavan là đồng cỏ với cây phân tán riêng
lẻ. Khí hậu là yếu tố quan trọng nhất
trong việc tạo ra một xavan. Xavan luôn
được tìm thấy trong khí hậu ấm hoặc
nóng, lượng mưa hàng năm từ khoảng

508-1270 mm mỗi năm.
Xavan là gì?

Savan nhiệt đới là thảm thực vật
thân cỏ, ít cây gỗ, phân bố trong
vùng nóng, lượng mưa lớn nhưng
có một hoặc hai mùa khô kéo dài,
thường xuất hiện những đám
cháy.

Vùng rộng lớn nhất của quần xã
sinh vật này nằm ở Trung và
Đông Phi, sau nữa là vùng Nam
Mỹ và châu Đại Dương.

Thực vật nghèo, chủ yếu là những
cây bụi nhiều gai cứng, nhọn.

Khu hệ động vật nghèo, tập trung
những đàn lớn sơn dương, trâu,
ngựa vằn thuộc tập đoàn móng
guốc và những loài ăn thịt chúng
như sư tử, báo, linh cẩu Chim
gồm đại bàng rất điển hình.

Phân bố ở những nơi có lượng
mưa trung bình. Sự tồn tại của nó
phụ thuộc vào nhiệt độ, lượng
mưa theo mùa, dung tích nước
của đất.


Độ ẩm của đất là giới hạn hàng
đầu đối với sự phân giải các chất
hữu cơ bởi vi sinh vật.

Những thảo nguyên rộng lớn tập
trung ở nội địa Âu-Á, Bắc và Nam
Mỹ và châu Đại Dương.

Động vật trong vùng là những loài
ăn cỏ, ưu thế là tập đoàn móng
guốc và nhiều loài ăn thịt như sư
tử, chó rừng
Xavan nhiệt đới Xavan ôn đới
Xavan
Phân bố các Xavan
Các kiểu đồng cỏ
1.Đồng cỏ nhiệt đới và cận nhiệt đới.
Các đồng cỏ này được
phân loại cùng các
xavan và vùng cây bụi
nhiệt đới và cận nhiệt
đới như là quần xã
sinh vật đồng cỏ,
xavan, vùng cây bụi
nhiệt đới và cận nhiệt
đới. Các đồng cỏ nhiệt
đới và cận nhiệt đới
đáng chú ý có đồng cỏ
Llanos ở miền bắc

Nam Mỹ.
Hệ sinh thái đồng cỏ nhiệt đới
2.Đồng cỏ ôn đới
Các đồng cỏ ở vĩ độ trung
bình, bao gồm đồng cỏ
prairie ở Bắc Mỹ, pampa
ở Argentina, vùng đất
thấp đá vôi và đồng cỏ
(steppe) ở châu Âu và
Trung Á. Chúng được
phân loại với các xavan
và vùng cây bụi ôn đới
như là quần xã sinh vật
đồng cỏ, xavan và vùng
cây bụi ôn đới.
3.Đồng cỏ ngập nước
Các đồng cỏ bị ngập nước
theo mùa hay quanh năm,
như Everglades ở Florida
hay Pantanal ở Brasil,
Bolivia và Paraguay.
Chúng được phân loại với
các xavan ngập nước như
là quần xã sinh vật đồng
cỏ và xavan ngập nước và
chủ yếu có tại khu vực
nhiệt đới và cận nhiệt đới.
4.Đồng cỏ miền núi
Các đồng cỏ nằm ở các
cao độ lớn trên các dãy

núi cao trên khắp thế
giới, như Páramo của
dãy núi Andes. Chúng là
một phần của quần xã
sinh vật đồng cỏ và vùng
cây bụi miền núi, và bao
gồm cả các dạng đài
nguyên núi cao.
5.Đồng cỏ vùng cực
Tương tự như đồng cỏ
miền núi, các đài nguyên
vùng cực có thể có cỏ.
Tuy nhiên độ ẩm cao của
đất nghĩa là rất ít đài
nguyên ngày nay có thống
lĩnh là cỏ. Tuy nhiên, trong
các thời kỳ băng hà
Pleistocen, đồng cỏ vùng
cực được biết đến như là
thảo nguyên-đài nguyên
chiếm lĩnh các khu vực
rộng lớn của Bắc bán cầu.
6. Đồng cỏ khô cằn
Còn được gọi là
đồng cỏ sa mạc, do
khí hậu cực kỳ khô
cằn nên chỉ có rất
thưa thớt các đồng
cỏ nằm trong các
khu vực sinh thái

vùng cây bụi sa
mạc và khô cằn.
Khu vực phân bố

Các đồng cỏ có thể được tìm thấy trong phần
lớn các kiểu khí hậu đất liền. Thảm thực vật
đồng cỏ có thể dao động về chiều cao từ rất
ngắn, chẳng hạn như ở vùng đất thấp đá phấn
trong đó thảm thực vật có thể thấp hơn 30 cm,
tới rất cao. Các loại thực vật thân gỗ, cây bụi và
cây gỗ, có thể xuất hiện trong một số dạng đồng
cỏ – Chúng tạo thành các kiểu xavan.

Các đồng cỏ che phủ gần 50% bề mặt đất đai
của châu Phi. Trong khi các đồng cỏ nói chung
hỗ trợ tính đa dạng của sự sống hoang dã thì nó
lại không cung cấp hay hạn chế nơi ẩn nấp của
những động vật săn mồi, nên khu vực xavan
châu Phi hỗ trợ tính đa dạng lớn hơn của sự
sống hoang dã so với các đồng cỏ ôn đới.
Phân bố của HST đồng cỏ
Thảm thực vật
Cỏ, lác, cói, bấc và các cây
thân thảo khác, các cây bụi.
Có tới 25 hay nhiều hơn số
loài trên mỗi mét vuông là
hết sức bình thường.
Hệ sinh thái là tổng hợp của một quầnxã sinh vật với thiên nhiên và môi trường vật lý màcó sống, ở đấy những sinh vật tương tácvới nhau và với thiên nhiên và môi trường để tạonên những quy trình sinh địa hóa và làmcho nguồn năng lượng được đổi khác. Thành phần cơ bản của hệ sinh tháiThành phần cơ bản của hệ sinh tháiChấtChấthữu cơhữu cơKhí hậuKhí hậuSV sản xuấtSV sản xuấtSV tiêu thụSV tiêu thụSV phân hủySV phân hủyChất vô cơChất vô cơ, N, CO, HO, những muối khoángProtein, lipit, gluxit, vitamin, enzimNhiệt độ, nhiệt độ, lượngmưa, khí áp, gióCây xanh và vsv cókhả năng hóa tổnghợpĐộng vật dị dưỡngthuộc những bậc dinhdưỡng khác nhauSinh vật dị dưỡng : nấm, vsv sống hoạisinhQuần xã sinh vậtMôi trường vật líMột số hệ sinh tháiMột số hệ sinh tháithường gặpthường gặpHệ sinh thái nông nghiệp. Hệ sinh thái rừng. Hệ sinh thái biển. Hệ sinh thái ao hồ. Hệ sinh thái đồng cỏ. Hệ sinh thái đô thị. May 16 th, 2008 7B ản đồ phân bổ những khu sinh học trên thế giớiHỆ SINH THÁI ĐỒNG CỎHệ sinh thái đồng cỏHệ sinh thái đồng cỏĐồng cỏ hay thảo nguyên là khu vực trong đóthảm thực vật tự nhiên đa phần là những loài cỏtrong họ Hòa Thảo ( Poaceae ) và những loại câythân thảo khác. Tuy nhiên, những loài Cói hayLác ( họ Cyperaceae ) và Bấc ( họ Juncaceae ) cũng hoàn toàn có thể được tìm thấy. Các đồng cỏ xuấthiện tự nhiên gần như trên mọi lục địa, ngoại trừ châu Nam Cực. Tại những vĩ độ ônđới, ví dụ điển hình tây-bắc châu Âu, những đồng cỏchủ yếu là những loài cây sống lâu năm, trongkhi trong khu vực có khí hậu ấm hơn thì cácloài một năm tạo thành thành phần lớn hơncủa thảm thực vật. Đồng cỏ là gì ? Xavan là đồng cỏ với cây phân tán riênglẻ. Khí hậu là yếu tố quan trọng nhấttrong việc tạo ra một xavan. Xavan luônđược tìm thấy trong khí hậu ấm hoặcnóng, lượng mưa hàng năm từ khoảng508-1270 mm mỗi năm. Xavan là gì ? Savan nhiệt đới gió mùa là thảm thực vậtthân cỏ, ít cây gỗ, phân bổ trongvùng nóng, lượng mưa lớn nhưngcó một hoặc hai mùa khô lê dài, thường Open những đámcháy. Vùng to lớn nhất của quần xãsinh vật này nằm ở Trung vàĐông Phi, sau nữa là vùng NamMỹ và châu Đại Dương. Thực vật nghèo, hầu hết là nhữngcây bụi nhiều gai cứng, nhọn. Khu hệ động vật hoang dã nghèo, tập trungnhững đàn lớn sơn dương, trâu, ngựa vằn thuộc tập đoàn lớn móngguốc và những loài ăn thịt chúngnhư sư tử, báo, linh cẩu Chimgồm đại bàng rất nổi bật. Phân bố ở những nơi có lượngmưa trung bình. Sự sống sót của nóphụ thuộc vào nhiệt độ, lượngmưa theo mùa, dung tích nướccủa đất. Độ ẩm của đất là số lượng giới hạn hàngđầu so với sự phân giải những chấthữu cơ bởi vi sinh vật. Những thảo nguyên to lớn tậptrung ở trong nước Âu-Á, Bắc và NamMỹ và châu Đại Dương. Động vật trong vùng là những loàiăn cỏ, lợi thế là tập đoàn lớn móngguốc và nhiều loài ăn thịt như sưtử, chó rừngXavan nhiệt đới gió mùa Xavan ôn đớiXavanPhân bố những XavanCác kiểu đồng cỏ1. Đồng cỏ nhiệt đới gió mùa và cận nhiệt đới. Các đồng cỏ này đượcphân loại cùng cácxavan và vùng cây bụinhiệt đới và cận nhiệtđới như là quần xãsinh vật đồng cỏ, xavan, vùng cây bụinhiệt đới và cận nhiệtđới. Các đồng cỏ nhiệtđới và cận nhiệt đớiđáng quan tâm có đồng cỏLlanos ở miền bắcNam Mỹ. Hệ sinh thái đồng cỏ nhiệt đới2. Đồng cỏ ôn đớiCác đồng cỏ ở vĩ độ trungbình, gồm có đồng cỏprairie ở Bắc Mỹ, pampaở Argentina, vùng đấtthấp đá vôi và đồng cỏ ( steppe ) ở châu Âu vàTrung Á. Chúng đượcphân loại với những xavanvà vùng cây bụi ôn đớinhư là quần xã sinh vậtđồng cỏ, xavan và vùngcây bụi ôn đới. 3. Đồng cỏ ngập nướcCác đồng cỏ bị ngập nướctheo mùa hay quanh năm, như Everglades ở Floridahay Pantanal ở Brasil, Bolivia và Paraguay. Chúng được phân loại vớicác xavan ngập nước nhưlà quần xã sinh vật đồngcỏ và xavan ngập nước vàchủ yếu có tại khu vựcnhiệt đới và cận nhiệt đới. 4. Đồng cỏ miền núiCác đồng cỏ nằm ở cáccao độ lớn trên những dãynúi cao trên khắp thếgiới, như Páramo củadãy núi Andes. Chúng làmột phần của quần xãsinh vật đồng cỏ và vùngcây bụi miền núi, và baogồm cả những dạng đàinguyên núi cao. 5. Đồng cỏ vùng cựcTương tự như đồng cỏmiền núi, những đài nguyênvùng cực hoàn toàn có thể có cỏ. Tuy nhiên nhiệt độ cao củađất nghĩa là rất ít đàinguyên ngày này có thốnglĩnh là cỏ. Tuy nhiên, trongcác thời kỳ băng hàPleistocen, đồng cỏ vùngcực được biết đến như làthảo nguyên-đài nguyênchiếm lĩnh những khu vựcrộng lớn của Bắc bán cầu. 6. Đồng cỏ khô cằnCòn được gọi làđồng cỏ sa mạc, dokhí hậu cực kỳ khôcằn nên chỉ có rấtthưa thớt những đồngcỏ nằm trong cáckhu vực sinh tháivùng cây bụi samạc và khô cằn. Khu vực phân bốCác đồng cỏ hoàn toàn có thể được tìm thấy trong phầnlớn những kiểu khí hậu đất liền. Thảm thực vậtđồng cỏ hoàn toàn có thể xê dịch về chiều cao từ rấtngắn, ví dụ điển hình như ở vùng đất thấp đá phấntrong đó thảm thực vật hoàn toàn có thể thấp hơn 30 cm, tới rất cao. Các loại thực vật thân gỗ, cây bụi vàcây gỗ, hoàn toàn có thể Open trong một số ít dạng đồngcỏ – Chúng tạo thành những kiểu xavan. Các đồng cỏ bao trùm gần 50 % mặt đất đaicủa châu Phi. Trong khi những đồng cỏ nói chunghỗ trợ tính phong phú của sự sống hoang dã thì nólại không cung ứng hay hạn chế nơi ẩn nấp củanhững động vật hoang dã săn mồi, nên khu vực xavanchâu Phi tương hỗ tính phong phú lớn hơn của sựsống hoang dã so với những đồng cỏ ôn đới. Phân bố của HST đồng cỏThảm thực vậtCỏ, lác, cói, bấc và những câythân thảo khác, những cây bụi. Có tới 25 hay nhiều hơn sốloài trên mỗi mét vuông làhết sức thông thường .

Source: https://vvc.vn
Category : Bảo Tồn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM