Thành lập cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học được quy định như thế nào? (Phần 2)

 

Trong thời hạn qua, Nước Ta đã đạt được những thành tựu to lớn trong nghành nghề dịch vụ tăng trưởng nền kinh tế tài chính vương quốc, nâng cao đời sống ý thức và vật chất của dân cư. Cũng chính những hoạt động giải trí sản xuất của con người là một trong những nguyên do chính gây nên mất đa dạng sinh học, trong đó sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy hải sản tác động ảnh hưởng rất lớn so với suy giảm đa dạng sinh học tại Nước Ta. Vì vậy, nước ta đang phải đương đầu với thực trạng suy thoái và khủng hoảng đa dạng sinh học đang diễn ra ngày càng lớn, tiêu biểu vượt trội là sự biến mất của những hệ động thực vật quan trọng trong điều hòa khí hậu và những loài quý và hiếm. Trước trong thực tiễn này, yên cầu những cơ quan nhà nước của Nước Ta phải có kế hoạch quản trị tương thích và kịp thời để bảo tồn và tăng trưởng vững chắc những loài sinh vật. Tiếp nối phần 1, trong khoanh vùng phạm vi bài viết này, Luật Hoàng Anh sẽ làm rõ những nội dung tiếp theo về xây dựng cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học theo Điều 42 Luật Đa dạng sinh học số 32 / VBHN-VPQH ngày 10 tháng 12 năm 2018 ( sau đây được gọi là Luật Đa dạng sinh học năm 2018 ).

Hồ sơ đăng ký thành lập cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học

Nội dung này được lao lý cụ thể tại khoản 3 Điều 43 Luật Đa dạng sinh học năm 2018.

Theo đó, hồ sơ đăng ký thành lập cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học gồm có:

a ) Đơn ĐK xây dựng ; b ) Dự án xây dựng ; c ) Giấy tờ chứng tỏ có đủ những điều kiện kèm theo lao lý tại khoản 2 Điều này. Như vậy, tổ chức triển khai, cá thể có nhu yếu xây dựng cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học nộp hồ sơ trực tiếp lên Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh hoặc trên cổng phân phối dịch vụ công trực tuyến, qua bưu điện. Điều kiện để cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học được cấp giấy ghi nhận gồm có : a ) Diện tích đất, chuồng trại, cơ sở vật chất phân phối nhu yếu về nuôi, trồng, nuôi sinh sản loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ ; cứu hộ cứu nạn loài hoang dã ; lưu giữ, dữ gìn và bảo vệ nguồn gen và vật mẫu di truyền ; b ) Cán bộ kỹ thuật có trình độ tương thích ; c ) Năng lực kinh tế tài chính, quản trị cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học. Trong đó : Nguồn gen gồm có những loài sinh vật, những vật mẫu di truyền trong khu bảo tồn, cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học, cơ sở nghiên cứu và điều tra khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến và trong tự nhiên. Mẫu vật di truyền là vật mẫu thực vật, động vật hoang dã, vi sinh vật và nấm mang những đơn vị chức năng tính năng di truyền còn năng lực tái sinh.

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạnh sinh học

Căn cứ vào khoản 4 Điều 42 Luật Đa dạng sinh học năm 2018 quy định như sau:

“ 4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy ghi nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học. ”

Theo đó, Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố bầu ra là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố và cơ quan nhà nước cấp trên. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố chịu nghĩa vụ và trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, luật, những văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố nhằm mục đích bảo vệ triển khai chủ trương, giải pháp tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, củng cố quốc phòng, bảo mật an ninh và thực thi những chủ trương khác trên địa phận. Cụ thể ở đây là bảo tồn và tăng trưởng bền vững và kiên cố đa dạng sinh học trên địa phận.

Quy định của Chính phủ

“ 5. nhà nước pháp luật đơn cử điều kiện kèm theo nuôi, trồng loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, cứu hộ cứu nạn loài hoang dã, lưu giữ giống cây xanh, vật nuôi, vi sinh vật và nấm đặc hữu, lưu giữ, dữ gìn và bảo vệ nguồn gen và vật mẫu di truyền, ĐK xây dựng, cấp, tịch thu giấy ghi nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học. ”

Cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học là cơ sở chăm nom, nuôi dưỡng, cứu hộ cứu nạn, nhân giống loài hoang dã, cây xanh, vật nuôi, vi sinh vật và nấm đặc hữu, có giá trị ; lưu giữ, dữ gìn và bảo vệ nguồn gen và vật mẫu di truyền Giao hàng mục tiêu nghiên cứu và điều tra khoa học, bảo tồn và tăng trưởng đa dạng sinh học. Theo đó, nhà nước phát hành Nghị định số 06/2019 / NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 về quản trị thực vật rừng, động vật hoang dã rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi công ước về kinh doanh quốc tế những loài động vật hoang dã, thực vật hoang dã nguy cấp. Trong đó, điều kiện kèm theo nuôi trồng những loài động, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục CITIES không vì mục tiêu thương mại được lao lý như sau :

“ 1. Có dự án Bất Động Sản, đề tài nghiên cứu và điều tra khoa học được phê duyệt và có giải pháp nuôi, trồng theo Mẫu số 04, Mẫu số 05, Mẫu số 06 và Mẫu số 07 tại Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này. 2. Cơ sở nuôi, trồng tương thích với đặc tính sinh trưởng của loài được nuôi, trồng ; bảo vệ bảo đảm an toàn cho người và vật nuôi, trồng, vệ sinh môi trường tự nhiên, phòng ngừa dịch bệnh. 3. Đảm bảo nguồn giống hợp pháp : Khai thác hợp pháp ; vật mẫu sau giải quyết và xử lý tịch thu theo pháp luật của pháp lý ; nhập khẩu hợp pháp hoặc vật mẫu từ cơ sở nuôi, trồng hợp pháp khác. 4. Trong quy trình nuôi, trồng phải lập sổ theo dõi nuôi, trồng theo Mẫu số 16, Mẫu số 17 tại Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này ; định kỳ báo cáo giải trình và chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan quản trị nhà nước về thủy hải sản, về lâm nghiệp cấp tỉnh. ”

Xem thêm: Tổng hợp bài viết về Luật Đa dạng sinh học năm 2018

Luật Hoàng Anh

Source: https://vvc.vn
Category: Bảo Tồn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Alternate Text Gọi ngay