Tập trung hoàn thiện quan trắc môi trường tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tập trung hoàn thiện quan trắc môi trường tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Môi trường đang bị chính con người đe dọa hàng ngày bởi nhiều lý do khác nhau. Tại Việt Nam, vấn đề môi tường vẫn là vấn đề nhức nhối và nan giải trong nhiều năm qua. Việc hoàn tất mạng lưới quan trắc môi trường góp phần phát hiện sớm nhất những thay đổi bất thường về nguồn nước cũng như không khí để có biện pháp kịp thời nhất. Cùng về Bà Rịa – Vũng Tàu để xem nơi đây tập trung hoàn thiện quan trắc môi trường như thế nào.

Theo báo cáo của Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, thời gian qua, Sở này đã chỉ đạo cho đơn vị chuyên môn thường xuyên vận hành mạng quan trắc để theo dõi, giám sát chất lượng môi trường. Theo đó, hằng năm, Sở đã tổ chức quan trắc chất lượng môi trường, trong đó có môi trường các sông suối, hồ chứa nước, môi trường các khu công nghiệp, khu dân cư với tần suất định kỳ 01 tháng/lần hoặc 02 tháng/lần tùy vị trí.

Cụ thể, tính từ năm 2016 đến nay, đối với môi trường nước mặt, Sở TN&MT Bà Rịa – Vũng Tàu đã tiến hành quan trắc 23 điểm với tần suất 01 tháng/lần đối với các hồ cấp nước và 02 tháng/lần đối với các hồ thủy lợi; quan trắc theo dõi chất lượng nước sông 01 tháng/lần tại 62 điểm; quan trắc theo dõi chất lượng nước tại các suối thượng nguồn nằm trong lưu vực tích nước của hồ Đá Đen 02 lần/tháng vào mùa  mưa và 01 lần/tháng vào mùa nắng tại 07 điểm. Đồng thời, Sở này cũng tiến hành quan trắc tại 29 điểm đối với chất lượng nước biển ven bờ với tần suất quan trắc 01 tháng/lần.

Đối với môi trường nước dưới đất, Sở TN&MT Bà Rịa – Vũng Tàu đã tiến hành quan trắc 10 điểm với tần suất 02 tháng/lần. Đối với môi trường không khí, Sở đã tiến hành quan trắc tại 68 điểm với tần suất quan trắc từ 2-6 tháng/lần, trong đó tại TP. Bà Rịa có 11 điểm, TP. Vũng Tàu có 9 điểm, TX. Phú Mỹ có 12 điểm, huyện Long Điền có 8 điểm, Đất Đỏ 9 điểm, Côn Đảo 3 điểm, Châu Đức 9 điểm và Xuyên Mộc có 7 điểm. Đối với môi trường đất, Sở TN&MT đã tiến hành quan trắc 32 điểm với tần suất 6 tháng/lần. Đối với môi trường trầm tích, Sở cũng đã tiến hành quan trắc 19 điểm.

Đặc biệt, Sở TN&MT Bà Rịa – Vũng Tàu đã đầu tư hoàn chỉnh, đưa vào vận hành Trung tâm điều hành đặt tại Trung tâm Quan trắc TN&MT của Sở TN&MT để tiếp nhận dữ liệu quan trắc tự động nước thải, khí thải. Đến nay, Trung tâm điều hành đã tiếp nhận dữ liệu quan trắc tự động của 24 cơ sở và 9 trạm quan trắc nước mặt tự động tại các sông Thị Vải, Chà Và và các hồ Sông Ray, Đá Đen, Sông Hỏa, Châu Pha, An Trung và suối Chà Răng thượng nguồn hồ Đá Đen và 03 trạm quan trắc tự động chất lượng không khí tại Khu xử lý chất thải Tóc Tiên , TP .Vũng Tàu, TP. Bà Rịa.

Ông Đặng Sơn Hải, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết: Công tác quan trắc môi trường đã góp phần nâng cao năng lực cảnh báo sớm, kịp thời các tác động đến chất lượng môi trường, nhất là đối với nguồn cấp nước sinh hoạt và chất lượng môi trường không khí xung quanh tại các khu vực đông dân cư sinh sống.

Bên cạnh đó, kết quả quan trắc đã cung cấp dữ liệu hiện trạng môi trường nền để làm cơ sở xây dựng các quy hoạch, chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu  theo hướng phát triển bền vững; đồng thời, kết quả quan trắc hàng năm đã góp phần xây dựng nguồn dữ liệu cơ sở, bổ sung tư liệu cho xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường của tỉnh và báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia.

Tuy vậy, công tác quan trắc môi trường đang còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Bởi hiện nay, tốc độ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang ngày càng tăng mạnh, trong khí đó công tác quan trắc môi trường chưa bao phủ được toàn diện, chủ yếu mới thực hiện quan trắc môi trường theo hình thức bán tự động, có tính chất định kỳ, lấy mẫu thời điểm…, nên nguồn dữ liệu chưa được thể hiện tính liên tục.

Bên cạnh đó, dữ liệu quan trắc môi trường dưới hình thức bán tự động chưa được quản lý dưới dạng cơ sở dữ liệu dẫn đến khó khăn trong quá trình cập nhật, xử lý và truy suất thông tin; mạng lưới trạm quan trắc tự động hiện nay còn thấp với các thông số cơ bản nên chưa đủ thông tin, dữ liệu kịp thời phản ánh chất lượng môi trường tại các hồ chứa nước và môi trường không khí tại các khu vực đô thị, đông dân cư.

Cũng theo ông Đặng Sơn Hải, nhằm hoàn thiện mạng lưới quan trắc môi trường của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đảm bảo đủ dữ liệu, thông tin có tính đại diện, khả thi đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh theo hướng bền vững, thân thiện môi trường, Sở TN&MT Bà Rịa – Vũng Tàu đang phối hợp đơn vị tư vấn lập đề cương Dự án xây dựng chương trình quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, Dự án xây dựng chương trình quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ tập trung phân tích hiện trạng, định hướng phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, từ đó nhận diện các nguồn thải có tiềm ẩn cao gây tác động đến môi trường và xác định các khu vực, các thành phần môi trường có nguy cơ cao bị tác động do quá trình phát triển; xây dựng bản đồ quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh…

Nguồn: VVC.VN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Alternate Text Gọi ngay