Rừng đặc dụng là gì? Vai trò và các quy định về rừng đặc dụng?

Rừng đặc dụng ( Special-use forest – SUF ) là gì ? Rừng đặc dụng tiếng Anh là gì ? Vai trò và những lao lý về rừng đặc dụng ? Phân loại rừng đặc dụng ?

Rừng là lá phổi xanh của Trái Đất đóng vai trò quan trọng số 1 so với sự sống trên Trái đất và được góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng, tăng trưởng tổng lực hơn cả Tuy nhiên, trên thực tiễn, rừng còn giữ nhiều trách nhiệm hơn thể nữa. Cụ thể, rừng còn có nhiều loại khác nhau và giữ những công dụng phong phú nhất định. Trong đó, có rừng đặc dụng là một quy mô rừng xây dựng với mục tiêu bảo tồn vẻ đẹp vạn vật thiên nhiên và cân đối hệ sinh thái. Bài viết dưới đây sẽ khám phá về vai trò và những lao lý về rừng đặc dụng.

Căn cứ pháp lý:

– Luật đất đai năm 2013 ; – Luật lâm nghiệp năm 2017 ; – Luật bảo vệ và tăng trưởng rừng 2004 ; – Luật bảo vệ thiên nhiên và môi trường năm năm trước, sửa đổi bổ trợ năm 2020 ; – Luật đa dạng sinh học năm 2008, sửa đổi bổ trợ năm 2018.

1. Rừng đặc dụng là gì?

Rừng đặc dụng là loại rừng được xây dựng với mục tiêu hầu hết để bảo tồn vạn vật thiên nhiên, mẫu chuẩn hệ sinh thái rừng của vương quốc, bảo vệ nguồn gen sinh vật rừng, điều tra và nghiên cứu khoa học, bảo vệ di tích lịch sử lịch sử dân tộc, danh lam thắng cảnh Giao hàng nghỉ ngơi du lịch phối hợp với phòng hộ bảo vệ môi trường sinh thái gồm có : khu bảo tồn vạn vật thiên nhiên ; vườn vương quốc ; rừng văn hóa truyền thống xã hội ; nghiên cứu và điều tra thí nghiệm.

Rừng đặc dụng tiếng Anh là “Special-use forest” hoặc “SUF”.

2. Vai trò rừng đặc dụng:

Đất rừng đặc dụng có vai trò bảo tồn vạn vật thiên nhiên hoang dã của vương quốc, lưu giữ những loài vật giống quý. Không chỉ động vật hoang dã, thực vật cũng được bảo tồn, tránh trường hợp khai thác làm tuyệt chủng giống loài. Rừng đặc dụng phải theo mẫu chuẩn của hệ sinh thái, bảo vệ đủ những yếu tố bắt buộc. Đất rừng đặc dụng còn giúp bảo vệ di tích lịch sử lịch sử vẻ vang quốc gia, duy trì những địa điểm nổi tiếng. Không những vậy, loại đất này còn Giao hàng cho công tác làm việc điều tra và nghiên cứu khoa học. Hiện nay, rừng đặc dụng đa phần được tiến hành thành khu du lịch cho người mua thăm quan, nghỉ ngơi, thư giãn giải trí .

Xem thêm: Quy định về giao đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất

3. Phân loại rừng đặc dụng:

Rừng đặc dụng gồm có : vườn vương quốc, khu bảo tồn vạn vật thiên nhiên và khu rừng văn hóa truyền thống – lịch sử dân tộc – thiên nhiên và môi trường.

– Vườn quốc gia

Đây là vùng đất tự nhiên được hình thành để bảo vệ một hoặc nhiều hệ sinh thái. Nó cần phân phối được những nhu yếu sau đây : Phải là vùng đất tự nhiên gồm mẫu chuẩn của hệ sinh thái cơ bản còn nguyên vẹn hoặc con người chưa hoặc ít ảnh hưởng tác động hoặc là những khu rừng có giá trị cao về văn hóa truyền thống và du lịch ; Có diện tích quy hoạnh đủ rộng chứa được một hoặc nhiều hệ sinh thái, không bị biến hóa do những tác động ảnh hưởng xấu của con người ; Giao thông phải tương đối thuận tiện ; Tỷ lệ diện tích quy hoạnh hệ sinh thái cần bảo tồn tử 70 % trở lên.

– Khu bảo tồn thiên nhiên

Còn được gọi với tên là khu bảo toàn loài sinh cảnh và khu dự trữ tự nhiên. Đây là vùng đất tự nhiên được xây dựng với mục tiêu bảo vệ diễn thế tự nhiên. Khu bảo tồn vạn vật thiên nhiên cần cung ứng được những nhu yếu dưới đây : Là vùng đất tự nhiên, có dự trữ tài nguyên vạn vật thiên nhiên rất lớn, đặc biệt quan trọng có giá trị đa dạng sinh học cao ; Có những loài động vật hoang dã hoang dã quý và hiếm hoặc là nơi có những loài động thực vật đặc hữu ; Là nơi có giá trị cao về giáo dục, khoa học và du lịch ; Có diện tích quy hoạnh đủ rộng để chứa một hoặc nhiều hệ sinh thái và tỷ suất cần bảo tồn > 70 %.

– Khu rừng văn hóa – lịch sử – môi trường

Đây là khu vực có một hoặc nhiều cảnh sắc mang giá trị văn hóa truyền thống, lịch sử vẻ vang. Được lập ra nhằm mục đích mục tiêu Giao hàng những hoạt động giải trí văn hóa truyền thống, du lịch hoặc điều tra và nghiên cứu, gồm : Những khu vực có di tích lịch sử lịch sử dân tộc văn hóa truyền thống đã được xếp hàng trong nước và quốc tế ; Khu vực có những thắng cảnh ở ven biển, hải đảo hoặc đất liền.

4. Một vài quy định về rừng đặc dụng:

– Nguyên tắc phát triển, sử dụng rừng đặc dụng

Xem thêm: Có được xây dựng trang trại trên đất rừng sản xuất không?

Về nguyên tắc tăng trưởng, sử dụng rừng đặc dụng, Luật Bảo vệ và tăng trưởng rừng năm 2004 pháp luật như sau : + Việc tăng trưởng, sử dụng rừng đặc dụng phải bảo vệ sự tăng trưởng tự nhiên của rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và cảnh sắc khu rừng. + Vườn vương quốc, khu bảo tồn vạn vật thiên nhiên phải được xác lập rõ phân khu bảo vệ khắt khe, phân khu hồi sinh sinh thái xanh, phân khu dịch vụ – hành chính và vùng đệm. + Mọi hoạt động giải trí ở khu rừng đặc dụng phải được phép của chủ rừng và phải tuân theo quy định quản trị rừng. Căn cứ tại Điều 137 Luật đất đai năm 2013, rừng phòng hộ được lao lý : “ Điều 137. Đất rừng đặc dụng 1. Nhà nước giao đất rừng đặc dụng cho tổ chức triển khai quản trị rừng đặc dụng để quản trị, bảo vệ theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, được tích hợp sử dụng đất vào mục tiêu khác theo lao lý của pháp lý về bảo vệ và tăng trưởng rừng. 2. Tổ chức quản trị rừng đặc dụng giao khoán thời gian ngắn đất rừng đặc dụng trong phân khu bảo vệ khắt khe cho hộ mái ấm gia đình, cá thể chưa có điều kiện kèm theo chuyển ra khỏi khu vực đó để bảo vệ rừng .

Xem thêm: Đất rừng là gì? Quy định về các loại đất rừng theo Luật đất đai?

3. Tổ chức quản trị rừng đặc dụng giao khoán đất rừng đặc dụng thuộc phân khu phục sinh sinh thái xanh cho hộ mái ấm gia đình, cá thể sinh sống không thay đổi tại khu vực đó để bảo vệ và tăng trưởng rừng. 4. Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định hành động giao đất, cho thuê đất vùng đệm của rừng đặc dụng so với tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình, cá thể để sử dụng vào mục tiêu sản xuất, nghiên cứu và điều tra, thí nghiệm về lâm nghiệp hoặc phối hợp quốc phòng, bảo mật an ninh theo quy hoạch tăng trưởng rừng của vùng đệm và được phối hợp sử dụng đất vào mục tiêu khác theo pháp luật của pháp lý về bảo vệ và tăng trưởng rừng. 5. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hành động cho tổ chức triển khai kinh tế tài chính thuê đất rừng đặc dụng thuộc khu vực được phối hợp với kinh doanh thương mại cảnh sắc, du lịch sinh thái xanh – môi trường tự nhiên dưới tán rừng. ”

Tổ chức quản lý rừng đặc dụng

Căn cứ tại Khoản 1 Điều 26 Luật Lâm nghiệp 2017, lao lý như sau : “ 1. Tổ chức quản trị rừng đặc dụng được lao lý như sau : a ) Thành lập ban quản trị rừng đặc dụng so với vườn vương quốc ; khu dự trữ vạn vật thiên nhiên, khu bảo tồn loài – sinh cảnh, khu bảo vệ cảnh sắc có diện tích quy hoạnh tập trung chuyên sâu từ 3.000 ha trở lên. Trường hợp trên địa phận cấp tỉnh có một hoặc nhiều khu dự trữ vạn vật thiên nhiên, khu bảo tồn loài – sinh cảnh, khu bảo vệ cảnh sắc có diện tích quy hoạnh mỗi khu dưới 3.000 ha thì xây dựng một ban quản trị rừng đặc dụng trên địa phận ;

Xem thêm: Điều kiện và thủ tục chuyển nhượng đất lâm nghiệp, đất rừng sản xuất

b ) Tổ chức được giao khu rừng điều tra và nghiên cứu, thực nghiệm khoa học, vườn thực vật vương quốc, rừng giống vương quốc tự tổ chức triển khai quản trị khu rừng. ” Căn cứ Điều 50, Luật Bảo vệ và tăng trưởng rừng năm 2004 pháp luật như sau : “ Điều 50. Tổ chức quản trị rừng đặc dụng 1. Các khu rừng đặc dụng là vườn vương quốc, khu bảo tồn vạn vật thiên nhiên phải có Ban quản trị. Ban quản trị khu rừng đặc dụng là tổ chức triển khai sự nghiệp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền xây dựng. 2. Đối với những khu rừng đặc dụng là khu bảo vệ cảnh sắc, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xây dựng Ban quản trị ; trường hợp không xây dựng Ban quản trị thì cho tổ chức triển khai kinh tế tài chính thuê rừng để kinh doanh thương mại cảnh sắc, nghỉ ngơi, du lịch sinh thái xanh – thiên nhiên và môi trường dưới tán rừng. 3. Đối với những khu rừng đặc dụng là khu rừng nghiên cứu và điều tra, thực nghiệm khoa học thì giao cho tổ chức triển khai điều tra và nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến, huấn luyện và đào tạo, dạy nghề về lâm nghiệp trực tiếp quản trị. ”

Khai thác lâm sản trong khu bảo vệ cảnh quan và phân khu dịch vụ – hành chính của vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên

Việc khai thác lâm sản phải tuân theo quy định quản trị rừng, không được gây hại đến tiềm năng bảo tồn và cảnh sắc của khu rừng và phải tuân theo những pháp luật sau đây : Được khai thác những cây gỗ đã chết, gãy đổ ; thực vật rừng ngoài gỗ, trừ những loài thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm bị cấm khai thác theo pháp luật của nhà nước về Chế độ quản trị, bảo vệ những loài thực vật rừng, động vật hoang dã rừng nguy cấp, quý, hiếm và Danh mục những loài thực vật rừng, động vật hoang dã rừng nguy cấp, quý, hiếm ; Không được săn, bắt, bẫy những loài động vật hoang dã rừng .

Xem thêm: Đền bù đối với đất rừng có sổ đỏ

– Hoạt động nghiên cứu khoa học, giảng dạy, thực tập trong khu rừng đặc dụng

Ban quản trị khu rừng đặc dụng được thực thi những hoạt động giải trí nghiên cứu và điều tra khoa học, dịch vụ nghiên cứu và điều tra khoa học theo kế hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, báo cáo giải trình hiệu quả hoạt động giải trí lên cơ quan quản trị cấp trên. Việc nghiên cứu và điều tra khoa học, giảng dạy, thực tập của cơ quan điều tra và nghiên cứu khoa học, cơ sở huấn luyện và đào tạo, nhà khoa học, học viên, sinh viên trong nước phải tuân theo những lao lý sau đây : + Có kế hoạch hoạt động giải trí trong rừng đặc dụng được Ban quản trị khu rừng đặc dụng đồng ý chấp thuận ; + Chấp hành nội quy khu rừng và tuân theo sự hướng dẫn, kiểm tra của Ban quản trị khu rừng đặc dụng ; tuân theo những pháp luật của pháp lý về khoa học và công nghệ tiên tiến, pháp lý về bảo vệ và tăng trưởng rừng, pháp lý về đa dạng sinh học, pháp lý về giống cây cối, pháp lý về giống vật nuôi và những lao lý khác của pháp lý có tương quan ; + Thông báo tác dụng hoạt động giải trí cho Ban quản trị khu rừng đặc dụng. Việc điều tra và nghiên cứu khoa học của cơ quan điều tra và nghiên cứu khoa học, nhà khoa học, sinh viên quốc tế phải tuân theo những pháp luật sau đây : + Có kế hoạch hoạt động giải trí trong rừng đặc dụng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được Ban quản trị khu rừng đặc dụng chấp thuận đồng ý ;

Xem thêm: Quy định về chuyển nhượng và sử dụng đất rừng phòng hộ

Việc sưu tầm vật mẫu sinh vật rừng tại những khu rừng đặc dụng phải tuân theo quy định quản trị rừng.

– Hoạt động kết hợp kinh doanh cảnh quan, nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái – môi trường trong rừng đặc dụng

Việc tổ chức triển khai hoạt động giải trí phối hợp kinh doanh thương mại cảnh sắc, nghỉ ngơi, du lịch sinh thái xanh – thiên nhiên và môi trường trong khoanh vùng phạm vi khu rừng đặc dụng phải có dự án Bất Động Sản được cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Các hoạt động giải trí phải tuân theo quy định quản trị rừng, nội quy bảo vệ khu rừng, pháp lý về du lịch, pháp lý về di sản văn hóa truyền thống, pháp lý về bảo vệ môi trường tự nhiên và những lao lý khác của pháp lý có tương quan.

Ổn định đời sống dân cư sống trong các khu rừng đặc dụng và vùng đệm của khu rừng đặc dụng

+ Không được di dân từ nơi khác đến rừng đặc dụng. + Ban quản trị khu rừng đặc dụng phải lập dự án Bất Động Sản di dân, tái định cư trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt để di dân ra khỏi phân khu bảo vệ khắt khe của rừng đặc dụng.

+ Đối với phân khu bảo vệ nghiêm ngặt mà chưa có điều kiện chuyển dân ra khỏi khu vực đó, Ban quản lý khu rừng đặc dụng giao khoán ngắn hạn rừng đặc dụng cho hộ gia đình, cá nhân để bảo vệ rừng.

Xem thêm: Có được chuyển đất rừng thành đất ở không?

+ Đối với phân khu phục sinh sinh thái xanh, Ban quản trị khu rừng đặc dụng khoán rừng để bảo vệ và tăng trưởng rừng đặc dụng cho hộ mái ấm gia đình, cá thể tại chỗ. + Đối với vùng đệm của khu rừng đặc dụng, Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền giao rừng, cho thuê rừng của vùng đệm cho tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình, cá thể để sử dụng theo quy định quản trị rừng

Source: https://vvc.vn
Category: Bảo Tồn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Alternate Text Gọi ngay