Đối tác

Môi trường toàn thế giới hiện đang phải đương đầu với những thử thách quá lớn, quá phức tạp và quá cấp bách, mà không một tổ chức nào hoàn toàn có thể một mình tháo gỡ. Với vai trò cầm lái nền kinh tế tài chính toàn thế giới và có tầm tác động ảnh hưởng to lớn, những doanh nghiệp không chỉ có nghĩa vụ và trách nhiệm, mà còn có sức mạnh thiết yếu để bảo vệ sự bền vững và kiên cố của những hệ sinh thái và những nguồn tài nguyên thiên nhiên .
Vì vậy, WWF không ngừng hợp tác với khối doanh nghiệp tư nhân để cùng triển khai nhiều dự án Bất Động Sản với mục tiêu bảo vệ những hệ sinh thái và tăng cường tăng trưởng bền vững và kiên cố ở Nước Ta. WWF hợp tác với những doanh nghiệp trong ba mảng chính :

 1. Thúc đẩy các hoạt động kinh doanh, sản xuất bền vững
  Dưới hình thức hợp tác song phương, chúng tôi thao tác với những doanh nghiệp để giúp họ biến hóa phương pháp hoạt động giải trí và chuỗi đáp ứng nhằm mục đích đạt được những tác dụng bảo tồn trực tiếp tại những khu vực hoặc nghành nghề dịch vụ ưu tiên của tổ chức. Chúng tôi hợp tác với 1 số ít công ty lớn nhất quốc tế để giảm những ảnh hưởng tác động xấu đi của họ lên tới môi trường tự nhiên, đạt được những hiệu quả bảo tồn mà nếu không có sự tham gia của họ thì sẽ không khi nào thành hiện thực, đồng thời tạo ảnh hưởng tác động đến những thị trường và những ngành tương quan .
 2. Truyền thông và các hoạt động nâng cao nhận thức

  WWF hợp tác với các doanh nghiệp thực hiện các chiến dịch và hoạt động truyền thông nhằm nâng cao hiểu biết của công chúng về các vấn đề môi trường nổi bật, đồng thời kêu gọi họ thay đổi hành vi vì một môi trường sống tốt đẹp hơn. Mảng hợp tác này còn nhằm mục đích tôn vinh vẻ đẹp và sự quý giá của những vùng và loài mà WWF đang cố gắng bảo vệ. Ví dụ như kêu gọi người tiêu dùng thay đổi nhu cầu mua sắm, hướng tới sử dụng những sản phẩm được sản xuất bền vững như hải sản có chứng chỉ MSC® hoặc kêu gọi sự ủng hộ của các công ty đối với các loài nguy cấp như hổ hoặc khu vực Trung Trường Sơn.

  Bạn đang đọc: Đối tác

 3. Hoạt động gây quỹ
  Cách tiếp cận thứ ba của chúng tôi là những chương trình hợp tác riêng không liên quan gì đến nhau với những công ty với mục tiêu gây quỹ cho những dự án Bất Động Sản bảo tồn và cho những tổ chức thực thi những dự án Bất Động Sản đó. Các chương trình này giúp kêu gọi vốn cho hoạt động giải trí bảo tồn loài và khu vực trọng điểm, cũng như cho việc thiết kế xây dựng năng lượng và tăng trưởng những công cụ thiết yếu để đạt được những tác dụng bảo tồn .

Các bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu và khám phá thêm về những dự án Bất Động Sản đã được tiến hành sau đây :

Source: https://vvc.vn
Category: Bảo Tồn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Alternate Text Gọi ngay