Để phát triển bền vững, doanh nghiệp cần gì?

Ảnh minh họa. Nguồn : Internet

Để phát triển bền vững, doanh nghiệp cần gì?

Để doanh nghiệp phát triển bền vững cần những điều kiện nào?

Các điều kiện để doanh nghiệp (DN) phát triển bền vững có nhiều nhưng tập trung ở những điểm sau:

Thứ nhất, xác định rõ mục tiêu kinh doanh của mình.

Khi góp vốn đầu tư vào một nghành nào đó, điều tiên phong mà Doanh Nghiệp nghĩ đến là doanh thu, lệch giá và thời hạn tịch thu vốn góp vốn đầu tư. Do đó, Doanh Nghiệp sẽ hiểu rằng, để phát triển bền vững và kiên cố thì họ cần xác lập cái gì sẽ góp vốn đầu tư và cái gì sẽ không nên góp vốn đầu tư để đạt được hiệu suất cao cao nhất .
Việc xác lập nghành góp vốn đầu tư hay ra quyết định hành động góp vốn đầu tư thuộc về nghĩa vụ và trách nhiệm của Doanh Nghiệp mà nhà nước không hề làm thay được .
nhà nước hoàn toàn có thể tương hỗ cho Doanh Nghiệp trong trường hợp này là cung ứng một mạng lưới hệ thống thể chế pháp lý hợp nhất và không có sự phân biệt đối xử hoặc ưu tiên tiếp cận nguồn lực để thực thi tiềm năng của Doanh Nghiệp .

Thứ hai, xây dựng cho mình một hệ thống quản trị DN hiệu quả để giúp DN phát triển bền vững và giải phóng sức lao động cho đội ngũ lãnh đạo.

Để giành được thắng lợi trong cuộc cạnh tranh đối đầu với Doanh Nghiệp quốc tế, Doanh Nghiệp trong nước cần có hiệu suất thao tác của người lao động trong Doanh Nghiệp cao và tỷ suất lợi nhuận so với lệch giá cao. Ngược lại, Doanh Nghiệp nào có hiệu suất thao tác thấp, tỷ suất lợi nhuận thấp sẽ khó hoàn toàn có thể duy trì vĩnh viễn .
Ở Nước Ta lúc bấy giờ, có khoảng chừng 90 % Doanh Nghiệp sản xuất tư nhân được xây dựng và phát triển bởi những người có trình độ trình độ kỹ thuật. Dưới sự dẫn dắt của những người chỉ huy Doanh Nghiệp xuất thân từ thợ làm nghề, những Doanh Nghiệp này sẽ “ nhanh gọn ” phát triển và lan rộng ra sản xuất trong tiến trình đầu .
Tuy nhiên, khi quy mô Doanh Nghiệp lan rộng ra thì chỉ huy Doanh Nghiệp không hề trấn áp được hoạt động giải trí của Doanh Nghiệp chính do thiếu kỹ năng và kiến thức quản trị DN. Điều đó cho thấy, để giúp cho Doanh Nghiệp phát triển bền vững và kiên cố, người chỉ huy Doanh Nghiệp không chỉ cần am hiểu về trình độ kỹ thuật mà còn nắm vững kiến thức và kỹ năng quản trị Doanh Nghiệp và thực hành thực tế linh động, có tính nghệ thuật và thẩm mỹ những kỹ năng và kiến thức đó .

Thứ ba, xây dựng, duy trì văn hóa DN, coi văn hóa DN là cái cốt lõi, nền tảng phát triển.

Văn hóa DN nên được hiểu là một yếu tố thực tiễn, là căn nguyên của mỗi Doanh Nghiệp thay vì coi đây như một yếu tố triết lý. Một Doanh Nghiệp nếu mất kế hoạch hoàn toàn có thể làm lại, mất kỹ năng và kiến thức hoàn toàn có thể đào tạo và giảng dạy lại, mất nhân tài hoàn toàn có thể tuyển dụng lại nhưng mất văn hóa truyền thống Doanh Nghiệp sẽ mất đi tên thương hiệu vĩnh viễn .

Thứ tư, quan tâm đến thương hiệu sản phẩm của mình và luôn luôn bảo vệ thương hiệu.

Doanh Nghiệp muốn đứng vững trong nền kinh tế tài chính và phát triển bền vững và kiên cố, lâu dài hơn thì cần phải chăm sóc đến tên thương hiệu loại sản phẩm của mình. Thương hiệu là giá trị vô hình dung nhưng nó có tỷ trọng lớn trong việc tạo doanh thu và giá trị cho DN. Các Doanh Nghiệp, không kể đến quy mô của mình, đều phải chăm sóc phát triển và bảo vệ tên thương hiệu loại sản phẩm nếu muốn Doanh Nghiệp mình phát triển bền vững và kiên cố .

Thứ năm, không ngừng đổi mới, sáng tạo để phát triển bền vững.

Đổi mới, phát minh sáng tạo mang đặc thù sống còn so với Doanh Nghiệp trong toàn cảnh hội nhập kinh tế tài chính quốc tế và đặc biệt quan trọng trước làn sóng của cuộc Cách mạng công nghệ 4.0 đang diễn ra lúc bấy giờ .
Đổi mới, phát minh sáng tạo so với Doanh Nghiệp không chỉ là việc phát minh sáng tạo ra những loại sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến mới mà còn bao hàm cả việc biến hóa phương pháp trao đổi giữa Doanh Nghiệp với người mua, phương pháp chăm nom người mua hay đơn thuần là những biến hóa trong phương pháp những nhân viên cấp dưới của Doanh Nghiệp tiếp xúc với nhau hiệu suất cao hơn .

Cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững đã và đang thực hiện

Để liên tục tương hỗ Doanh Nghiệp phát triển bền vững và kiên cố, trong thời hạn tới cần tập trung chuyên sâu tiến hành những nội dung sau :

Thứ nhất, Chính phủ đã triển khai thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia từ sớm.

Chương trình Thương hiệu vương quốc Nước Ta được Thủ tướng nhà nước phê duyệt tại Quyết định số 253 / 2003 / QĐ-TTg ngày 25/11/2003. Chương trình hướng tới thiết kế xây dựng hình ảnh Nước Ta, loại sản phẩm Nước Ta với những giá trị ” Chất lượng – Đổi mới, phát minh sáng tạo – Năng lực tiên phong ” .
Các giá trị này đã bộc lộ tiềm năng tương hỗ Doanh Nghiệp phát triển vững chắc. Từ những thành tựu do Chương trình đem lại, theo phê duyệt của Thủ tướng nhà nước tại Công văn số 9224 / VPCP-KTTH ngày 28/12/2011, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Quyết định số 984 / QĐ-BCT ngày 06/3/2012 về việc phát hành Quy chế thiết kế xây dựng và triển khai Chương trình Thương hiệu vương quốc từ năm 2012 trở đi .

Để phát triển bền vững, doanh nghiệp cần gì? - Ảnh 1Trong đó, quy định rõ việc tiếp tục hỗ trợ DN xây dựng năng lực phát triển thương hiệu thông qua các hoạt động đào tạo, tư vấn và thông tin, nhằm nâng cao trình độ sản xuất, kinh doanh và năng lực cạnh tranh của sản phẩm.

Thứ hai, Chính phủ đã nhận ra tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển văn hóa DN đối với phát triển bền vững DN.

Tại Quyết định số 1846 / QĐ-TTg ngày 26/9/2016, Thủ tướng nhà nước đã pháp luật ngày 10/11 hàng năm là ngày Văn hóa Doanh Nghiệp Nước Ta .
Việc tổ chức triển khai ngày Văn hóa Doanh Nghiệp Nước Ta hàng năm nhằm mục đích : ( i ) Khẳng định vai trò, vị trí và tầm quan trọng của văn hóa truyền thống Doanh Nghiệp ; ( ii ) Nâng cao nhận thức của hội đồng Doanh Nghiệp về văn hóa truyền thống Doanh Nghiệp Nước Ta và thôi thúc việc kiến thiết xây dựng và phát triển văn hóa truyền thống Doanh Nghiệp trong hội đồng Doanh Nghiệp và xã hội ; ( iii ) Tôn vinh những Doanh Nghiệp có thành tích trong thiết kế xây dựng và phát triển Văn hóa Doanh Nghiệp ; ( iv ) Tạo dựng môi trường tự nhiên thượng tôn pháp lý của Doanh Nghiệp, đề cao đạo đức kinh doanh thương mại, nghĩa vụ và trách nhiệm xã hội và cạnh tranh đối đầu lành mạnh .
Sự chăm sóc này của nhà nước so với hội đồng Doanh Nghiệp Nước Ta nhằm mục đích mục tiêu tương hỗ Doanh Nghiệp phát triển bền vững và kiên cố, từ đó góp phần cho sự phát triển bền vững và kiên cố quốc gia và hội nhập quốc tế .

Thứ ba, Nhà nước đã quan tâm đến việc luật hóa khung mô hình quản trị DN từ rất sớm bằng việc ban hành và áp dụng nhiều Luật liên quan đến quản trị DN.

Kể từ năm 1986 đến nay, thể chế pháp lý về Doanh Nghiệp được phân thành 2 quy trình tiến độ phát triển : ( i ) Thể chế pháp lý pháp luật riêng rẽ, Doanh Nghiệp thuộc những thành phần kinh tế tài chính khác nhau chịu sự lao lý của những luật khác nhau ; ( ii ) Thể chế pháp lý lao lý thống nhất, những Doanh Nghiệp chịu sự pháp luật của một luật thống nhất .
Việc luật hóa quy mô quản trị Doanh Nghiệp đã được Nhà nước chăm sóc và phát triển từ sớm. Tuy nhiên, theo một cuộc tìm hiểu dành cho chỉ huy 85 DN lớn ở Nước Ta gần đây cho thấy, nhiều chưa ổn trong nhận thức của chỉ huy Doanh Nghiệp Nước Ta về khái niệm quản trị DN.
Chỉ có khoảng chừng 23 % số người được hỏi đã hiểu khái niệm và nguyên tắc cơ bản của quản trị DN. Đa số chỉ huy Doanh Nghiệp được hỏi đã lẫn lộn giữa quản trị Doanh Nghiệp với quản trị tác nghiệp những việc làm hàng ngày của Doanh Nghiệp .

Thứ tư, Đảng và Nhà nước đặc biệt coi trọng việc thúc đẩy, hỗ trợ hoạt động đổi mới, sáng tạo trong DN.

Ngày 01/11/2012, Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI đã phát hành Nghị quyết số 20 / NQ-TƯ về phát triển khoa học và công nghệ tiên tiến Giao hàng sự nghiệp công nghiệp hóa, tân tiến hóa trong điều kiện kèm theo kinh tế thị trường xu thế xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế tài chính quốc tế .
Trước đó, ngày 10/5/2011, Thủ tướng nhà nước ban hành Quyết định số 677 / QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình thay đổi công nghệ tiên tiến vương quốc đến năm 2020 với nhiều tiềm năng đơn cử .
Luật Hỗ trợ Doanh Nghiệp nhỏ và vừa được trải qua trong năm 2017 có pháp luật khá đơn cử những hình thức tương hỗ Doanh Nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp thay đổi, phát minh sáng tạo. Luật đã tạo khung pháp lý hình thành Quỹ khởi nghiệp phát minh sáng tạo để góp vốn xây dựng, mua CP, phần vốn góp của Doanh Nghiệp khởi nghiệp phát minh sáng tạo .

Thứ năm, Chính phủ đã và đang triển khai nhiều chính sách hỗ trợ tài chính gián tiếp và trực tiếp đối với DN, đặc biệt là khối DN nhỏ và vừa.

Để phát triển bền vững, doanh nghiệp cần gì? - Ảnh 2 Theo thống kê của Hiệp hội DN nhỏ và vừa, hiện nay nước ta có gần 600 nghìn DN nhỏ và vừa, chiếm khoảng 98% tổng số DN cả nước. Nhận thức rõ vai trò của khối DN này, Nhà nước đã ban hành và triển khai hàng loạt chính sách hỗ trợ về mặt tài chính cho các DN nhỏ và vừa, bao gồm: (i) Miễn phí truy cập thông tin trên Cổng thông tin quốc gia; (ii) Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50% tổng chi phí của khóa đào tạo về khởi sự kinh doanh và quản trị DN; (iii) DN nhỏ và vừa chuyển đổi từ mô hình kinh doanh được miễn phí lệ phí thẩm định, lệ phí cấp phép kinh doanh lần đầu và các mức hỗ trợ khác theo Luật định; (iv) Các khoản hỗ trợ tài chính khác theo Nghị định số 39/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa năm 2017.

Xem thêm: Thị trấn

Những lĩnh vực doanh nghiệp cần Chính phủ hỗ trợ để phát triển bền vững

Bên cạnh những chính sách, chủ trương trên, cần tiến hành 1 số ít giải pháp sau :

Thứ nhất, về hỗ trợ DN đổi mới, sáng tạo.

Đối với những Doanh Nghiệp khởi nghiệp phát minh sáng tạo : Các Doanh Nghiệp khởi nghiệp phát minh sáng tạo là những Doanh Nghiệp được thiết kế xây dựng dựa trên nền tảng thay đổi, phát minh sáng tạo nên chính sách, chủ trương tương hỗ những Doanh Nghiệp này phát triển vững chắc có nhiều tính đặc trưng hơn so với những Doanh Nghiệp hiện đang hoạt động giải trí. nhà nước và chính quyền sở tại địa phương cần chú trọng vào những điểm sau đây :
– Duy trì và đồng điệu chủ trương tương hỗ khởi nghiệp phát minh sáng tạo trên khoanh vùng phạm vi cả vương quốc, không có sự phân biệt ứng xử về mặt thể chế pháp lý, tiếp cận nguồn lực kinh tế tài chính hay những nguồn lực khác .
– Xây dựng hành lang pháp lý và quản lý và vận hành minh bạch những chính sách, chủ trương tương hỗ phát triển những vườn ươm Doanh Nghiệp, hội đồng những nhà đầu tư thiên thần, hệ sinh thái khởi nghiệp phát minh sáng tạo .
– Hỗ trợ hoặc tham gia vào việc hình thành những hệ sinh thái khởi nghiệp nhằm mục đích chớp lấy và tạo dựng thiên nhiên và môi trường tốt nhất cho Doanh Nghiệp khởi nghiệp phát minh sáng tạo phát triển vững chắc .
– Điều chỉnh kế hoạch, chủ trương phát triển khoa học công nghệ tiên tiến với trọng tâm đặt vào những hoạt động giải trí khởi nghiệp phát minh sáng tạo, đặc biệt quan trọng so với những Doanh Nghiệp có sử dụng những công nghệ tiên tiến và kỹ thuật của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 .

Đối với các hoạt động đổi mới, sáng tạo của DN: Sự đổi mới, sáng tạo của các DN đảm bảo không chỉ gia tăng sức cạnh tranh mà còn giúp cho DN phát triển bền vững. Đổi mới, sáng tạo ở DN cần sự hỗ trợ từ phía Chính phủ và chính quyền địa phương. Sự hỗ trợ đó bao gồm:

– Cần thiết kế xây dựng và duy trì mối quan hệ tương tác giữa nhà nước và hội đồng Doanh Nghiệp để chớp lấy và hiểu biết rõ ràng về những nhu yếu trợ giúp của Doanh Nghiệp trong triển khai những hoạt động giải trí thay đổi, phát minh sáng tạo .
Trên cơ sở những hiểu biết đó, cơ quan chức năng của nhà nước mới kiến thiết xây dựng những chương trình, chủ trương tương hỗ thiết thực và cung ứng được không riêng gì nhu yếu của Doanh Nghiệp mà còn đạt được tiềm năng tiết kiệm chi phí ngân sách, ngày càng tăng hiệu suất cao sử dụng nguồn ngân sách nhà nước .
– nhà nước và chính quyền sở tại địa phương nên thiết kế xây dựng cổng thông tin phát minh sáng tạo, thay đổi để những Doanh Nghiệp san sẻ và tìm kiếm những giải pháp thay đổi, phát minh sáng tạo trong quản trị Doanh Nghiệp, trong giải quyết và xử lý những yếu tố của chính bản thân DN.
– nhà nước quản lý và vận hành những chủ trương tương hỗ Doanh Nghiệp thay đổi, phát minh sáng tạo như tạo điều kiện kèm theo để Doanh Nghiệp tiếp cận với những kinh nghiệm tay nghề tốt nhất trên quốc tế về thay đổi, phát minh sáng tạo .
– Khuyến khích những Doanh Nghiệp tiếp cận và ứng dụng những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp 3.0 và 4.0 trong hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại của mình. Đối với những Doanh Nghiệp ứng dụng những công nghệ tiên tiến tiên phong, nhà nước hoàn toàn có thể xem xét thiết lập những chính sách, chủ trương đặc trưng, có lợi thế tiêu biểu vượt trội để tương hỗ .

Thứ hai, về hỗ trợ DN xác định mục tiêu phát triển.

Các cơ quan của nhà nước và chính quyền sở tại địa phương cần có những chương trình tương hỗ chỉ huy Doanh Nghiệp trong xác lập tiềm năng của Doanh Nghiệp mình. Việc xác lập tiềm năng của Doanh Nghiệp thực ra là việc làm của chỉ huy Doanh Nghiệp nhưng nhà nước và chính quyền sở tại địa phương hoàn toàn có thể tương hỗ trải qua những hoạt động giải trí tư vấn, giảng dạy nâng cao năng lượng hoặc hướng dẫn .
nhà nước tạo dựng hành lang pháp lý, tương hỗ một phần kinh phí đầu tư và phân quyền cho chính quyền sở tại địa phương kiến thiết xây dựng, biên soạn tài liệu và tổ chức triển khai những khóa tập huấn xác lập tiềm năng của Doanh Nghiệp cho những chỉ huy Doanh Nghiệp tại địa phương mình, những hộ kinh doanh thương mại thành viên mong ước xây dựng Doanh Nghiệp hay những cá thể mong ước khởi nghiệp phát minh sáng tạo .

Thứ ba, về hỗ trợ DN xây dựng hệ thống quản trị hiện đại.

nhà nước nên giao cho Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đồng chủ trì kiến thiết xây dựng chương trình tương hỗ tổng lực cho những Doanh Nghiệp trong thiết kế xây dựng mạng lưới hệ thống quản trị Doanh Nghiệp văn minh .
Chương trình tương hỗ gồm có những hợp phần sau : ( i ) Tập huấn cho những chỉ huy Doanh Nghiệp có nhu yếu về mạng lưới hệ thống quản trị tân tiến, trong đó nhấn mạnh vấn đề đến mạng lưới hệ thống quản trị kinh tế tài chính Doanh Nghiệp, dựa trên những kinh nghiệm tay nghề tốt nhất trong và ngoài nước ; ( ii ) Xây dựng quỹ tương hỗ Doanh Nghiệp trong quy đổi quy mô quản trị văn minh tương thích với nền kinh tế thị trường ; ( iii ) Xây dựng bộ tiêu chuẩn chuẩn nhìn nhận quy mô quản trị Doanh Nghiệp hiện đại để làm cơ sở cho việc triển khai những chủ trương tương hỗ Doanh Nghiệp phát triển vững chắc .

Thứ tư, về hỗ trợ DN phát triển văn hóa DN.

Thương Hội phát triển văn hóa truyền thống Doanh Nghiệp cần dữ thế chủ động thực thi những giải pháp thiết thực trong việc hướng dẫn và hấp dẫn Doanh Nghiệp kiến thiết xây dựng và phát triển văn hóa truyền thống DN. Xây dựng, duy trì và phát triển văn hóa truyền thống Doanh Nghiệp dựa trên nền tảng giá trị và tiềm năng của Doanh Nghiệp có ý nghĩa quan trọng tới sự phát triển bền vững và kiên cố của DN.
Công việc này cần được thực thi liên tục trong một thời hạn dài. Xây dựng văn hóa truyền thống Doanh Nghiệp hoàn toàn có thể được triển khai trong thời hạn ngắn nhưng duy trì và phát triển văn hóa truyền thống Doanh Nghiệp cần có thời hạn dài hơn .
Thương Hội phát triển văn hóa truyền thống Doanh Nghiệp cần dữ thế chủ động thiết kế xây dựng và yêu cầu tới những cơ quan có nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà nước những chương trình, chủ trương tương hỗ Doanh Nghiệp trong thiết kế xây dựng, duy trì và phát triển văn hóa truyền thống Doanh Nghiệp Nước Ta phân phối được tiềm năng và nhu yếu của Doanh Nghiệp .

Thứ năm, duy trì sự ổn định của môi trường kinh doanh.

Môi trường kinh doanh thương mại không thay đổi có ý nghĩa quan trọng đến những quyết sách của DN. Một thiên nhiên và môi trường kinh doanh thương mại không thay đổi, không có nhiều điều kiện kèm theo gây khó khăn vất vả cho hội đồng Doanh Nghiệp trong triển khai những hoạt động giải trí của mình đều sẽ tạo điều kiện kèm theo tốt cho sự phát triển vững chắc của DN.
Do đó, những cơ quan của nhà nước cần không ngừng thanh tra rà soát và tháo gỡ những điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại đang thực sự là rào cản so với phát triển bền vững và kiên cố của Doanh Nghiệp .

Thứ sáu, xây dựng và vận hành cơ chế hỗ trợ tài chính sáng tạo, kiến tạo và bình đẳng đối với DN.

Cơ chế tương hỗ kinh tế tài chính cần hướng tới những Doanh Nghiệp đang hoạt động giải trí trong những nghành mũi nhọn của nền kinh tế tài chính và khuyến khích Doanh Nghiệp thay đổi, phát minh sáng tạo nhằm mục đích có được hiệu suất lao động cao hơn. Các Doanh Nghiệp trong những nghành nghề dịch vụ thuộc thế mạnh của cuộc cách mạng khoa học công nghệ tiên tiến mới cần nằm trong list ưu tiên tương hỗ kinh tế tài chính từ phía Nhà nước .
Trong toàn cảnh nền kinh tế tài chính đang bị tác động ảnh hưởng bởi cuộc cách mạng công nghệ tiên tiến mới, Bộ Tài chính hoàn toàn có thể phối hợp với những cơ quan có tương quan trong thiết lập và quản lý và vận hành một số ít quỹ tương hỗ kinh tế tài chính cho những Doanh Nghiệp khởi nghiệp phát minh sáng tạo .
Thông qua những quỹ này, Doanh Nghiệp khởi nghiệp phát minh sáng tạo sẽ được tạo điều kiện kèm theo tiếp cận những dịch vụ công của nhà nước để kiến thiết xây dựng và triển khải những ứng dụng làm giảm thời hạn thực thi những thủ tục hành chính của người dân và ngày càng tăng hiệu lực thực thi hiện hành, hiệu suất cao của những dịch vụ công của Nhà nước .
Đối với những Doanh Nghiệp truyền thống cuội nguồn, nhà nước liên tục sử dụng những công cụ khuyến khích kinh tế tài chính như thuế, tương hỗ Doanh Nghiệp tiếp cận nguồn kinh tế tài chính trong tiến hành quy mô sản xuất, kinh doanh thương mại dựa trên thay đổi, phát minh sáng tạo để ngày càng tăng hiệu suất lao động của DN.

Tài liệu tham khảo:

1. Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển DN (2016): Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới DN nhà nước năm 2016 và thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển DN đến năm 2020, Hà Nội;

2. VCCI ( 2017 ), Báo cáo nhìn nhận một năm triển khai Nghị quyết số 35 / NQ-CP của nhà nước về tương hỗ, xử lý khó khăn vất vả, vướng mắc, đề xuất kiến nghị, thôi thúc phát triển sản xuất kinh doanh thương mại của Doanh Nghiệp, Thành Phố Hà Nội ;
3. VBF ( năm ngoái, năm nay, 2017, 2018 ), Báo cáo Diễn đàn Doanh Nghiệp ( giữa kỳ và cuối kỳ ), Thành Phố Hà Nội ;
4. Matthias Doepke and Fabrizio Zilibotti ( năm trước ), Culture, Entrepreneurship, and Growth, in Philippe Aghion and Steven N. Durlauf ( eds ), Handbook of Economic Growth, Elsevier, UK .

Source: https://vvc.vn
Category: Bảo Tồn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Alternate Text Gọi ngay