‘Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần và hạn chế sử dụng túi nilon’’ tại Quảng Bình

‘Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần và hạn chế sử dụng túi nilon’’ tại Quảng Bình

Không thể đếm nổi một ngày sẽ có bao nhiêu túi nilon được sử dung cũng như tồn thải ra ngoài môi trường. Điều này gây ảnh hưởng trầm trọng đến môi trường sống và đe dọa bầu không khí của muôn loài. Để hưởng ứng các hoạt động bảo vệ môi trường, phụ nữ tỉnh Quảng Bình đã đề cử dự án “Phụ nữ Quảng Bình với phong trào chống rác thải nhựa giai đoạn 2020-2022” được đông đảo người dân đón nhận. Tỉnh quyết định: nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần và hạn chế sử dụng túi nilon.

Mục tiêu của Đề án này nhằm nâng cao kiến thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ, cộng đồng người dân trong công tác phòng, chống ô nhiễm môi trường bởi rác thải nhựa, góp phần bảo vệ môi trường và sự phát triển kinh tế bền vững. Phát động nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến kinh nghiệm hay, các mô hình, cách làm sáng tạo của các cấp Hội phụ nữ trong phòng, chống rác thải nhựa và hạn chế sử dụng túy nilon trên địa bàn.

Mục tiêu của Đề án phấn đấu đến năm 2022 có 100% hộ gia đình cán bộ Hội, trên 85% hộ gia đình hội viên phụ nữ được tiếp cận những kiến thức cơ bản về bảo vệ môi trường, làm thay đổi từ nhận thức đến hành động cụ thể để hạn chế dần và tiến tới loại bỏ việc sử dụng đồ nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy, thay thế bằng sản phẩm thân thiện với môi trường; 100% hộ gia đình cán bộ Hội và 80% hộ gia đình hội viên, phụ nữ có 01 thùng rác đảm bảo vệ sinh môi trường và thực hiện phân loại rác tại nguồn; xây dựng 05 mô hình điểm “Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần và hạn chế sử dụng túi nilon” tại thành phố Đồng Hới, thị xã Ba Đồn và các huyện: Lệ Thủy, Tuyên Hóa, Quảng Trạch.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, các cấp, các ngành và địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến kịp thời văn bản pháp luật liên quan đến ô nhiễm môi trường gắn với đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ về phòng, chống rác thải nhựa và hạn chế sử dụng túi nilon; khuyến khích sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện môi trường đối với từng hộ gia đình, khu dân cư, chợ, siêu thị, cửa hàng bán lẻ, trung tâm thương mại, từ đó dần thay đổi, tiến tới từ bỏ thói quen sử dụng túi nilon khó phân hủy, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần.

Bên cạnh đó, các ngành, địa phương tổ chức cho hội viên phụ nữ tại địa bàn ký cam kết thực hiện phong trào chống rác thải nhựa bằng những việc làm cụ thể; tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình ‘‘Mỗi hố rác một cây xanh’’, “Phân loại rác thải tại nhà”, “Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần và hạn chế sử dụng túi nilon”; xây dựng mô hình điểm về “Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần và hạn chế sử dụng túi nilon”; tổ chức các hoạt động thu gom rác thải, tổng dọn vệ sinh các tuyến đường khu dân cư vào chiều thứ Bảy hàng tuần…

 Tăng cường công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại của túi ni lông và chất thải nhựa và một số biện pháp chủ động áp dụng để hạn chế sử dụng túi ni lông; hạn chế tối đa việc sử dụng sản phẩm nhựa khó phân hủy sử dụng một lần và túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt của người dân. Khuyến khích, hướng dẫn sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường và giảm thiểu sử dụng đối với sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi ni lông khó phân hủy đối với từng hộ gia đình, ở các khu dân cư, chợ, siêu thị, trường học, trung tâm thương mại, khu du lịch, khu danh lam thắng cảnh, khu di tích lịch sử…

Thực hiện tuyên truyền thông qua các hình thức phối hợp với các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình, đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã, các hội, nhóm tình nguyện thông tin tuyên truyền rộng rãi đến đông đảo người dân trên địa bàn Thành phố

Xây dựng các tài liệu tuyên truyền hướng dẫn phân loại rác; tác hại của chất thải nhựa, biện pháp giảm thiểu chất thải nhựa và túi ni lông trong hoạt động sinh hoạt: Tờ rơi, sách hướng dẫn,…; Tổ chức mô hình tuyên truyền đến các tổ chức chính trị xã hội; ban quản lý chợ, trung tâm thương mại; Đưa phong trào phòng chống rác thải nhựa và túi ni lông vào nội dung sinh hoạt của các tổ chức cơ sở đảng, buổi sinh hoạt tại các khu dân cư,…;

Tổ chức phát động cuộc thi trên địa bàn Thành phố tìm hiểu về tác hại của rác thải nhựa, túi ni lông đối với môi trường, ảnh hưởng của rác thải nhựa đến sức khỏe con người và đề xuất các giải pháp giảm thiểu;

Giới thiệu các mô hình tiên tiến về thu gom, tái chế về giảm thiểu chất thải nhựa, mô hình nền kinh tế tuần hoàn trong đó chuỗi sản xuất vận hành theo chu trình khép kín hầu như không phát sinh rác thải, chất thải ra môi trường..

Nguồn: VVC.VN

 

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Alternate Text Gọi ngay