Phát huy vai trò quan trọng của thông tin trong lãnh đạo, quản lý | TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BẾN TRE

Thạc sĩ Trần Thị Quỳnh Nghi

Phó Trưởng phòng TC –  HC – QT

Trong bối cảnh nền kinh tế tri thức hiện tại và tương lai, xây dựng hệ thống thông tin trong tổ chức là một nhu cầu tất yếu; cung cấp, thu thập, xử lý thông tin là công việc thường xuyên, quan trọng trong các hoạt động nghiệp vụ chuyên môn của cán bộ lãnh đạo, quản lý. Thu thập và xử lý thông tin tốt sẽ giúp cho chúng ta hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác.

Hoạt động lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý gồm có nhiều quá trình : Lập kế hoạch và ra quyết định hành động, tổ chức triển khai và kiểm tra việc triển khai quyết định hành động ; tổng kết và rút kinh nghiệm tay nghề. Như vậy, chớp lấy, thu thập và xử lý thông tin là khâu tiên phong để ra quyết định hành động nhưng nó đóng vai trò quyết định hành động tổng thể những khâu tiếp theo của quy trình hoạt động giải trí lãnh đạo, quản lý. Đặc biệt, so với khâu ra quyết định hành động của người lãnh đạo, quản lý, cung ứng, thu thập, xử lý thông tin đóng vai trò quan trọng và không hề thiếu .
Thông tin được những nhà nghiên cứu tiếp cận dưới nhiều góc nhìn khác nhau, với những ý niệm khác nhau. Tuy nhiên, hoàn toàn có thể hiểu rằng thông tin là toàn bộ những sự kiện, vấn đề, ý tưởng sáng tạo, phán đoán làm tăng sự hiểu biết của con người. Thông tin hình thành trong quy trình tiếp xúc, người ta hoàn toàn có thể nhận thông tin từ người khác trải qua những phương tiện thông tin đại chúng, từ những ngân hàng nhà nước tài liệu hoặc từ những hiện tượng kỳ lạ quan sát được trong thiên nhiên và môi trường xung quanh. Thông tin sống sót phong phú trong xã hội loài người, hoàn toàn có thể là những thông tin mà tất cả chúng ta cảm nhận được hoặc là những gì mà giác quan con người nhận ra được. Trong thời đại tăng trưởng của kinh tế tri thức, thông tin ảnh hưởng tác động hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp đến mọi nghành nghề dịch vụ của đời sống xã hội, trong đó có hoạt động giải trí lãnh đạo, quản lý, người cán bộ lãnh đạo, quản lý những cấp phải chớp lấy, thu thập và xử lý những thông tin có tương quan đến hoạt động giải trí của mình .
Người lãnh đạo, quản lý ra quyết định hành động bằng cách đưa ra nhiều giải pháp khác nhau để chọn lấy một giải pháp có năng lực thực thi. Như vậy, quyết định hành động là loại sản phẩm phát minh sáng tạo của người lãnh đạo, quản lý trong quy trình xử lý việc làm. Để chọn một giải pháp có năng lực thực thi nhờ vào nhiều vào việc người lãnh đạo, quản lý thu thập, tiếp đón và xử lý thông tin thế nào. Nhà lãnh đạo, quản lý hoàn toàn có thể thu thập thông tin qua nhiều kênh : Chỉ đạo của cấp trên, phản ánh của cấp dưới, qua phương tiện thông tin đại chúng, hội họp, … Việc phát hành quyết định hành động trong lãnh đạo, quản lý đúng hay sai, kịp thời hay không kịp thời phụ thuộc vào vào việc chớp lấy, thu thập, xử lý thông tin. Nếu không có thông tin hoặc thiếu thông tin, người lãnh đạo, quản lý sẽ thiếu cơ sở khoa học để đưa ra những quyết định hành động .

Như vậy, thông tin đóng vai trò rất quan trọng trong việc ra quyết định của người lãnh đạo, quản lý; để phát huy được vai trò quan trọng của thông tin, cán bộ lãnh đạo, quản lý cần phải thực hiện đồng bộ các giải pháp:

Thứ nhất, tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan trong việc cung ứng thông tin. Việc xu thế, thẩm định và đánh giá nguồn thông tin giữ vai trò rất quan trọng. Đảng khuynh hướng nội dung thông tin ; xu thế kiểm tra, giám sát cán bộ thực thi công tác làm việc thông tin, đồng thời, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về công tác làm việc thông tin, xem đây là trách nhiệm tiếp tục và quan trọng ; bảo vệ cung ứng thông tin kịp thời, khá đầy đủ, phong phú, có sức thuyết phục, đồng thời mạnh dạn đấu tranh phản bác so với thông tin sai lầm, xuyên tạc góp thêm phần củng cố sự đoàn kết và đồng thuận trong toàn mạng lưới hệ thống cơ quan. Hiện nay, thông tin phong phú, nhiều chiều yên cầu quy trình tiếp đón thông tin phải có sự xu thế và thẩm định và đánh giá ngặt nghèo. Dù khai thác thông tin ở nguồn nào, người lãnh đạo, quản lý cũng phải xem xét đến giá trị, tính hữu dụng của thông tin .
Thứ hai, bảo vệ nguồn lực vật chất cho mọi hoạt động giải trí của công tác làm việc thông tin, tăng nhanh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập và xử lý thông tin. Trang thiết bị vật chất, kỹ thuật là điều kiện kèm theo khách quan, là yếu tố không hề thiếu trong công tác làm việc thông tin, giúp cho người lãnh đạo quản lý chớp lấy thông tin. Các trang thiết bị Giao hàng trực tiếp cho công tác làm việc thông tin như máy tính liên kết internet, máy fax, điện thoại thông minh, … được trang bị không thiếu sẽ giúp cho việc lưu truyền, tiếp cận những thông tin của cán bộ lãnh đạo, quản lý một cách nhanh gọn và kịp thời. Thực tế cho thấy, ở đâu có mạng lưới hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị thông tin vừa đủ và tân tiến thì người lãnh đạo, quản lý có thời cơ đưa ra những quyết định hành động đúng đắn, kịp thời, đúng chuẩn hơn. Cơ sở vật chất, trang thiết bị Giao hàng thông tin rất đầy đủ còn tạo điều kiện kèm theo thuận tiện cho việc trao đổi thông tin giữa cấp trên và cấp cơ sở. Vì vậy, cần phải tăng cường góp vốn đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị ship hàng cho công tác làm việc lãnh đạo, quản lý .

Thứ ba, tăng cường giao lưu, trao đổi thông tin giữa các bộ phận, cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan. Thông tin có đặc điểm là đa dạng, phong phú; trong quản lý, lãnh đạo trao đổi thông tin là việc cần thiết và đem lại hiệu quả cho mọi hoạt động. Đối với hoạt động lãnh đạo, quản lý, việc trao đổi thông tin giữa các bộ phận, giữa cán bộ, công chức, viên chức góp phần giúp các bộ phận hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trao đổi thông tin góp phần làm đa dạng nguồn thông tin, tăng tính khách quan, độ tin cậy, tính cập nhật của thông tin, đồng thời, thông qua việc trao đổi thông tin góp phần quan trọng cho lãnh đạo có nhiều phương án để lựa chọn trong việc ban hành quyết định lãnh đạo, quản lý. Vì vậy, cơ quan, nhà lãnh đạo cần tạo điều kiện để các bộ phận giao lưu, trao đổi thông tin; xem đây là hoạt động thường xuyên, có ý nghĩa thiết thực.

Thứ tư, có chiêu thức thu thập và xử lý thông tin tương thích, yếu tố tiên phong trong việc phát hành quyết định hành động lãnh đạo, quản lý là việc thu thập và xử lý thông tin. Thu thập thông tin là quy trình xác lập nhu yếu thông tin, tìm nguồn thông tin, tập hợp thông tin theo nhu yếu nhằm mục đích cung ứng tiềm năng đã được định trước. Xử lý thông tin là hoạt động giải trí nghiên cứu và phân tích, phân loại thông tin theo những nguyên tắc và giải pháp xác lập, từ đó, đưa ra những giải pháp xử lý việc làm. Người lãnh đạo, quản lý có rất nhiều thông tin nhưng họ phải sàng lọc những thông tin có chất lượng, nghĩa là họ phải có chiêu thức thu thập và xử lý thông tin tương thích. Người lãnh đạo, quản lý cần thu thập và xử lý thông tin từ nhiều góc nhìn, nhiều chiều ; không tuyệt đối hóa bất kể nguồn thông tin nào mà cần so sánh, sàng lọc để vô hiệu những thông tin không đúng chuẩn ; khi thu thập và sử dụng thông tin phải bảo vệ tính khách quan, không phiến diện, chỉ nhấn mạnh vấn đề những hạn chế, khó khăn vất vả mà bỏ lỡ những việc làm tốt, những điểm sáng. Do vậy, nhu yếu người lãnh đạo, quản lý phải thật tận tâm, bao dung, rộng lượng, giàu lòng vị tha trong việc xử lý thông tin và phát hành quyết định hành động lãnh đạo, quản lý .
Thứ năm, nâng cao trình độ học vấn, trình độ nhiệm vụ cũng như trình độ lý luận cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phân phối thông tin cũng như đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Thực tế cho thấy trình độ văn hóa truyền thống, trình độ nhiệm vụ, lý luận chính trị của cán bộ những cấp tác động ảnh hưởng rất lớn đến việc phân phối, thu thập và xử lý thông tin. Trình độ học vấn thấp thì không hề chớp lấy thông tin một cách nhạy bén, đúng chuẩn, không biết thông tin nào là cơ bản, thiết yếu, không có chiêu thức khoa học trong xử lý thông tin. Khi trang bị trình độ học vấn, trình độ nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ những cấp, cần trang bị giải pháp tư duy biện chứng duy vật, đây là chiêu thức khoa học trong chớp lấy, thu thập, nghiên cứu và phân tích, xử lý thông tin, từ đó, việc cung ứng và xử lý thông tin có hiệu suất cao hơn .

Tóm lại, thông tin phân phối, thu thập và xử lý thông tin có vai trò quan trọng, quyết định hành động sự thành công xuất sắc hay thất bại của cán bộ lãnh đạo, quản lý. Đây là điều kiện kèm theo tiên quyết, không hề thiếu trong việc thiết kế xây dựng những quyết định hành động của người cán bộ ; để phát huy không chỉ có vậy vai trò của thông tin trong lãnh đạo, quản lý ; cán bộ lãnh đạo, quản lý phải thực thi đồng điệu những giải pháp nêu trên. / .

Source: https://vvc.vn
Category : Kỹ Thuật Số

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Alternate Text Gọi ngay
Liên kết:SXMB