Khu bảo tồn thiên nhiên là gì? (Cập nhật 2022)

Thiên nhiên được coi như là sự sống của trái đất này. Theo thời gian, ý thức bảo vệ thiên nhiên đang ngày càng được nâng cao hơn. Từ đó, việc hình thành các khu bảo tồn thiên nhiên đang ngày càng được quan tâm tới. Vậy, khu bảo tồn thiên nhiên là gì? Hãy cùng ACC tìm hiểu về khu vực quan trọng này trong bài viết dưới đây.

Khu bảo tồn thiên nhiên là gì

1. Khu bảo tồn thiên nhiên là gì

Hiện nay, khái niệm khu bảo tồn thiên nhiên là gì đã được quy định cụ thể tại Luật Đa dạng sinh học 2008. Theo đó, tại Khoản 12 Điều 3 Luật Đa dạng sinh học 2008 đã quy định rõ, khái niệm khu bảo tồn thiên nhiên là gì được hiểu chính là khu vực địa lý được xác lập ranh giới và phân khu chức năng để bảo tồn đa dạng sinh học.

2. Khu bảo tồn và phân cấp khu bảo tồn

2.1 Khu bảo tồn

Theo pháp luật tại Luật Đa dạng sinh học 2008, khu bảo tồn gồm có :

– Vườn quốc gia;

– Khu dự trữ thiên nhiên ;
– Khu bảo tồn loài – sinh cảnh ;
– Khu bảo vệ cảnh sắc .

2.2 Phân cấp khu bảo tồn

Căn cứ vào mức độ đa dạng sinh học, giá trị đa dạng sinh học, quy mô diện tích quy hoạnh, khu bảo tồn được phân thành cấp vương quốc và cấp tỉnh để có chủ trương quản trị, góp vốn đầu tư tương thích. Trong đó, khu bảo tồn phải được thống kê, kiểm kê diện tích quy hoạnh ; xác lập vị trí trên map thực trạng sử dụng đất hoặc xác lập tọa độ trên mặt nước biển .

Về tiêu chí phân cấp khu bảo tồn:

Khu dự trữ thiên nhiên cấp tỉnh là khu bảo tồn cung ứng những tiêu chuẩn đa phần sau đây :
– Có hệ sinh thái tự nhiên quan trọng so với địa phương, hệ sinh thái đặc trưng hoặc đại diện thay mặt cho những hệ sinh thái của địa phương đó ;
– Có giá trị đặc biệt quan trọng về sinh thái xanh, môi trường tự nhiên ship hàng mục tiêu điều tra và nghiên cứu khoa học, giáo dục, du lịch, nghỉ ngơi .
Khu bảo tồn loài – sinh cảnh cấp tỉnh là khu bảo tồn cung ứng những tiêu chuẩn hầu hết sau đây :
– Là nơi sinh sống tiếp tục hoặc theo mùa của những loài hoang dã thuộc Danh mục cấm khai thác ngoài tự nhiên, nơi sinh sản, tránh rét của những loài di cư ;
– Có giá trị đặc biệt quan trọng về sinh thái xanh, môi trường tự nhiên ship hàng mục tiêu nghiên cứu và điều tra khoa học, giáo dục, du lịch, nghỉ ngơi .
Khu bảo vệ cảnh sắc cấp tỉnh là khu bảo tồn phân phối những tiêu chuẩn hầu hết sau đây :
– Có cảnh sắc môi trường tự nhiên, nét đẹp, độc lạ của thiên nhiên nhưng không cung ứng những tiêu chuẩn xây dựng khu bảo vệ cảnh sắc cấp vương quốc ;
– Có giá trị đặc biệt quan trọng về sinh thái xanh, thiên nhiên và môi trường ship hàng mục tiêu điều tra và nghiên cứu khoa học, giáo dục, du lịch, nghỉ ngơi .

3. Nội dung của dự án thành lập khu bảo tồn

Theo pháp luật pháp lý, những dự án Bất Động Sản xây dựng khu bảo tồn sẽ phải gồm có rất đầy đủ những nội dung sau :
– Mục đích bảo tồn đa dạng sinh học ; việc cung ứng những tiêu chuẩn đa phần để xác lập khu bảo tồn .

– Thực trạng các hệ sinh thái tự nhiên, các loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, các loài hoang dã khác, cảnh quan môi trường, nét đẹp độc đáo của tự nhiên.

– Diện tích đất, mặt nước ; thực trạng sử dụng đất, mặt nước ; số lượng dân cư sống tại nơi dự kiến xây dựng khu bảo tồn ; giải pháp quy đổi mục tiêu sử dụng đất .
– Trích lục map, vị trí địa lý, diện tích quy hoạnh dự kiến xây dựng khu bảo tồn .
– Vị trí địa lý, diện tích quy hoạnh phân khu bảo vệ khắt khe, phân khu phục sinh sinh thái xanh, phân khu dịch vụ – hành chính ; ranh giới từng phân khu ; giải pháp không thay đổi đời sống hoặc sơ tán hộ mái ấm gia đình, cá thể ra khỏi nơi dự kiến xây dựng khu bảo tồn .
– Kế hoạch quản trị khu bảo tồn .
– Tổ chức quản trị khu bảo tồn .
– Vị trí địa lý, diện tích quy hoạnh, ranh giới vùng đệm của nơi dự kiến xây dựng khu bảo tồn .
– Tổ chức thực thi dự án Bất Động Sản xây dựng khu bảo tồn .

Đây là những giải đáp của ACC cho quý độc giả về khu bảo tồn thiên nhiên là gì. Sau khi đã tìm hiểu rõ về khu bảo tồn thiên nhiên là gì, nay quý độc giả có thể tìm hiểu rõ hơn về khái niệm kiểm lâm là gì tại đây

Đánh giá post

Source: https://vvc.vn
Category: Bảo Tồn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Alternate Text Gọi ngay