Giải pháp bảo vệ môi trường nào đang được thực hiện ở VICEM Bút Sơn?

Giải pháp bảo vệ môi trường nào đang được thực hiện ở VICEM Bút Sơn?

Có thể nói, môi trường biến đổi một phần không nhỏ bởi sự góp mặt của ô nhiễm môi trường xuất phát từ các công tình, xí nghiệp sản xuất. Do quá trình xử lý chất thải chưa được tốt dẫn đến ô nhiễm môi tường nghiêm trọng. Việc bảo vệ môi tường không phải của riêng bất cứ cá nhân hay tổ chức nào, quan tọng là chúng ta thực hiện ra sao? Cùng nhìn lại những giải pháp mà một công ty sản xuất xi măng là VICEM đang làm gì với môi trường nhé!

Báo cáo thường niên của VICEM Bút Sơn đã thể hiện rất rõ mục tiêu phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường. Theo quan điểm của VICEM Bút Sơn cho rằng trước hết cần tăng cường tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho người lao động, đồng thời tích cực sử dụng các nguồn nguyên liệu hợp lý kết hợp với các giải pháp bảo vệ môi trường, hướng tới xây dựng nhà máy xi măng xanh – sạch – đẹp…

Điều này được VICEM Bút Sơn chứng minh bằng những hành động cụ thể. Đó là VICEM Bút Sơn áp dụng các hệ thống quản lý như ISO 14000; OHSA, đồng thời kiểm định 100% máy móc thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động. Việc được Trung tâm chứng nhận QUACERT cấp chứng nhận phù hợp cho hai hệ thống chất lượng và môi trường, thời hạn đến năm 2021 là sự nỗ lực trong sản xuất gắn với bảo vệ môi trường và an toàn vệ sinh lao động của VICEM Bút Sơn trong thời gian qua.

Ở VICEM Bút Sơn trong quá trình sản xuất phải giữ môi trường thân thiện là điều kiện tiên quyết không chỉ ở trong Nhà máy mà còn khu vực xunh quanh cũng được Công ty tuân thủ các điều kiện về môi trường và an sinh xã hội.

Ngay tại khuôn viên nhà máy, từ các phân xưởng sản xuất đến khu văn phòng, nơi nào cũng tuân thủ vệ sinh công nghiệp một cách tự giác và nghiêm ngặt, kết quả là ở tronng  khu vực sản VICEM Bút Sơn có không gian rất xanh, sạch và đẹp.

Những yếu tố gây tác động tới môi trường như khí, bụi, nước… cũng được VICEM Bút Sơn xử lý triệt để, đáp ứng đúng tiêu chuẩn QCVN trước khi xả thải ra môi trường bên ngoài. Các nguồn nước thải được VICEM Bút Sơn thu gom, xử lý qua hệ thống lắng lọc, sử dụng công nghệ xử lý nước nhiễm than, nhiễm dầu… Tất cả nước thải công nghiệp được xử lý, nước thải hợp vệ sinh, nước thải dầu mỡ và nước thải nhiễm than được thu gom và tái sử dụng (cho các hệ thống dập bụi) trong điều kiện bình thường và không thải ra môi trường. Nước thải được xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT trước khi thải ra ngoài môi trường.

Việc xử lý khí xử lý khí thải, bụi thải trong quá trình sản xuất cũng được thu gom, qua hệ thống lọc bụi tĩnh điện, lọc bụi túi trước khi thải ra môi trường đạt QCVN cho phép. Bụi phát tán do xe vận chuyển nguyên vật liệu trong khu vực sản xuất cũng được Công ty sử dụng xe tưới nước rửa đường, hút bụi để xử lý; Các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu đều được che phủ bạt, không rơi vương vãi vật liệu trong quá trình vận chuyển… Ngay tại khu vực cảng Bút Sơn cũng được Công ty sử dụng bao che, lọc bụi tĩnh điện, trồng nhiều cây xanh để không phát tán bụi ra môi trường xung quanh, không để ảnh hưởng tiếng ồn hay khí, bụi đến khu vực dân cư. Hiện Công ty đưa vào hoạt động hệ thống quản lý khí thải tự động kết nối với Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam để theo dõi, quản lý.

Các chất thải rắn thông thường thải ra trong quá trình sản xuất như bao bì hỏng, giấy, xi măng đóng rắn, đất đá thải… được thu gom tái sử dụng, phần còn lại Công ty đã hợp đồng với Công ty Cổ phần môi trường đô thị và công trình Hà Nam để thu gom, xử lý. 

Việc quản lý chất thải nguy hại của Công ty đã được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại mã số QLCTNH: 35.000342.T (cấp lại lần 4 ngày 06/4/2020). Công ty đã ký hợp đồng với Công ty CP môi trường Việt Thảo để chuyển giao CTNH đem đi xử lý. Sau khi xử lý xong đã hoàn thiện chứng từ CTNH theo quy định.

Được biết, với quyết tâm đổi mới sáng tạo vì một VICEM bền vững, năm 2019, VICEM Bút Sơn đã triển khai nhiều đề tài khoa học và các dự án để giải quyết môi trường như: Sử dụng phế phẩm công nghiệp (tro bay, xỉ lò cao….) làm nguyên liệu điều chỉnh phối liệu và phụ gia cho xi măng; sử dụng bùn (hồ tây) thay thế một phần nguyên liệu sét để sản xuất clinker; triển khai các dự án: đốt rác thải, tận dụng nhiệt khí thải để phát điện theo kế hoạch của VICEM.

Quả thật, để tồn tại và phát triển bền vững, bắt buộc các doanh nghiệp buộc phải quan tâm tới các khía cạnh môi trường, hiệu quả sinh thái và năng lượng của từng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ở VICEM Bút Sơn đã và đang thay đổi tư duy, nâng cao nhận thức, đồng thời xây dựng kế hoạch hành động xanh, tạo lập cơ sở vững chắc đảm bảo yếu tố môi trường, tính hiệu quả về sinh thái và sử dụng năng lượng. Điều này tiếp tục góp phần khẳng định thương hiệu một doanh nghiệp thân thiện, luôn tuân thủ tôn chỉ phát triển bền vững.

Nguồn: VVC.VN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Alternate Text Gọi ngay