Hơn 1.068ha đất rừng giao sai đối tượng tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Tại Kết luận thanh tra số 14 ( ngày 15/9/2021 ) về việc thanh tra công tác làm việc quản lý, sử dụng diện tích quy hoạnh đất được giao cho những tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình, cá thể nhận khoán đất rừng tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu, Thanh tra tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã phát hiện nhiều sai phạm của Ban Quản lý Khu Bảo tồn này .

HƠN 1.068HA RỪNG GIAO SAI ĐỐI TƯỢNG

Theo Kết luận thanh tra trên, từ năm 1994 đến thời gian thanh tra, Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu ( Ban Quản lý Khu Bảo tồn ) đang triển khai ký 368 hợp đồng giao khoán về bảo vệ rừng, gây trồng rừng so với khu phục sinh hệ sinh thái, diện tích quy hoạnh hơn 3.231 ha ( 2.116 ha đất có rừng ; hơn 1.114 ha đất không có rừng ) .Theo Nghị định số 01 – CP ( tại khoản 1 và 3 Điều 3 và Điều 13 ) và Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004 ( tại khoản 4 Điều 54 ), lao lý tổ chức triển khai không phải là đối tượng người dùng được nhận khoán .

Nhưng Ban Quản lý Khu Bảo tồn đã ký hợp đồng giao khoán cho 12 tổ chức (06 tổ chức không có trụ sở tại địa phương nơi có rừng). Trong đó, đã giao khoán hơn 352ha đất cho 09 tổ chức là không đúng đối tượng.

Bên cạnh đó, việc giao khoán đất rừng cho cá thể, hộ mái ấm gia đình phải cư trú tại địa phương nơi có rừng, theo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004 ( khoản 4 Điều 54 ), Nghị định số 168 / năm nay / NĐ-CP ( khoản 2 Điều 2 ) và Luật Lâm nghiệp năm 2017 ( khoản 2 và 3 Điều 54 ) .Tuy nhiên, Ban Quản lý Khu Bảo tồn đã ký hợp đồng giao khoán cho 356 cá thể, trong đó có 97 cá thể không cư trú tại địa phận 05 xã nơi có rừng ( 08 cá thể không cư trú tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ) .Trong đó, việc giao khoán hơn 716 ha rừng cho 73 cá thể ( từ ngày 01/4/2005 đến năm 2019 ) là không đúng đối tượng người tiêu dùng .

GIAO KHOÁN DIỆN TÍCH VƯỢT QUY ĐỊNH

Trong quy trình triển khai giao khoán, Ban Quản lý Khu bảo tồn, đã vi phạm về hạn mức giao khoán vượt lao lý so với hộ mái ấm gia đình không quá 30 ha, cá thể không quá 15 ha, từ thời gian ngày 15/2/2017, theo Nghị định số 168 / năm nay / NĐ-CP ( khoản 2 Điều 4 và khoản 2 Điều 6 ) .Như vậy, trong số 356 cá thể nhận giao khoán có 31 cá thể diện tích quy hoạnh nhận khoán lớn hơn 15 ha ( tổng diện tích quy hoạnh nhận khoán hơn 785 ha ) .Theo lao lý thì tổ chức triển khai không được nhận khoán, tại Nghị định 168 / năm nay / NĐ-CP, nhưng vẫn có 03 tổ chức triển khai vẫn được giao khoán và vượt hạn mức 30 ha ( tổng diện tích quy hoạnh nhận khoán hơn 1.046 ha ). Trong đó, Công ty Huy Hoàng là 679,97 ha ; Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương mại Tài Hưng là 90 ha ; Công ty Hồ Chí Minh – Bình Châu là 276,44 ha .Ngoài ra, có 06 tổ chức triển khai và 08 cá thể nhận khoán đã xây nhà, khu công trình khác trên đất, trồng cây nông nghiệp lâu năm hoặc để cho đối tượng người tiêu dùng bên ngoài vào lấn chiếm đất nhận khoán để trồng cây, xây nhà, vi phạm pháp lý đất đai lao lý tại Luật Đất đai năm 2013 ( khoản 1 và 3 Điều 12 ) .Một số đối tượng người dùng ( không phải đối tượng người tiêu dùng nhận giao khoán ) lấn chiếm kiến thiết xây dựng nhà trên đất của những hộ nhận giao khoán đã được Ủy Ban Nhân Dân xã Bình Châu lập biên bản vi phạm, nhưng chưa được xử lý dứt điểm .Trên phần diện tích quy hoạnh nhận giao khoán của ông Đặng Thanh Minh có khoảng chừng hơn 5.900 mét vuông nằm bên ngoài tường rào Khu Bảo tồn, dẫn đến dễ bị lấn chiếm .

ỦY QUYỀN HỢP ĐỒNG SAI QUY ĐỊNH

Kết luận thanh tra ghi nhận, có 15 tổ chức, cá nhân ký hợp đồng từ năm 1994-2005, nhưng sau khi nhận hợp đồng giao khoán đã ủy quyền cho người khác thực hiện hợp đồng khoán. Các hợp đồng ủy quyền nằm trong khu vực Dự án Safari đã có quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Việc làm này không đúng lao lý theo Nghị định số 01 – CP ( khoản 1 Điều 8 ) ; Nghị định số 168 / năm nay / NĐ-CP ( khoản 2 Điều 9 ) và Hợp đồng khoán ( điểm d khoản 1 Điều 3 ) .Trong đó, có 09 trường hợp ủy quyền không đúng đối tượng người tiêu dùng của người nhận khoán và có 06 trường hợp ủy quyền được Ban Quản lý Khu Bảo tồn xác nhận có việc chuyển nhượng ủy quyền .Theo Ban quản lý Khu Bảo tồn, việc xác nhận để cho những hộ được chuyển nhượng ủy quyền liên tục bảo vệ rừng. Thanh tra tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho rằng, việc ủy quyền nêu trên là không đúng trong bất kể trường hợp nào .

Ban Quản lý Khu Bảo tồn đã không kiên quyết xử lý, chấm dứt và thanh lý hợp đồng đối với 14 trường hợp nhận khoán vi phạm hợp đồng giao khoán; 41 trường hợp trồng cây không đúng mục đích.

Hiện nay, Ủy Ban Nhân Dân huyện Xuyên Mộc đã cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất cho 11 hộ dân chồng lấn diện tích quy hoạnh hơn 19.215 mét vuông đất mà Ban Quản lý Khu Bảo tồn đã giao khoán cho 03 tổ chức triển khai, cá thể .Đối với những sai phạm trên, Thanh tra tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhu yếu Ban Quản lý Khu Bảo tồn giải quyết và xử lý và thanh lý hợp đồng so với những đối tượng người tiêu dùng vi phạm hợp đồng khoán trong việc trồng cây không đúng mục tiêu và việc xây nhà, khu công trình khác trên đất nông nghiệp hoặc để cho đối tượng người dùng bên ngoài vào lấn chiếm đất nhận khoán để trồng cây, xây nhà .

Tiến hành rà soát, phân loại đối tượng khoán, nội dung nhận khoán theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 168/2016/NĐ-CP.

Ủy Ban Nhân Dân huyện Xuyên Mộc phối hợp với Ủy Ban Nhân Dân xã Bình Châu và Ban Quản lý Khu Bảo tồn giải quyết và xử lý những hành vi vi phạm pháp lý về đất đai theo pháp luật .Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kiểm tra, làm rõ việc trước đây, Ban Quản lý Khu Bảo tồn vào thời gian thiết kế xây dựng tường rào bảo vệ rừng đặc dụng nhưng đến khu vực diện tích quy hoạnh nhận giao khoán của ông Đặng Thanh Minh ( đại diện thay mặt cho 06 cá thể cùng nhận khoán ), có một phần diện tích quy hoạnh 5.900 mét vuông đưa ra bên ngoài tường rào .Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy Ban Nhân Dân huyện Xuyên Mộc kiểm tra việc cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất của Ủy Ban Nhân Dân huyện Xuyên Mộc cho những hộ mái ấm gia đình chồng lấn đất đã giao cho Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu quản lý.

Source: https://vvc.vn
Category: Bảo Tồn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Alternate Text Gọi ngay