[PDF] Từ vựng IELTS chủ đề Tourism KÈM BẢNG VOCAB PARAPHRASE

 • to travel abroad:

  đi du lịch nước ngoài

 • to go sight-seeing:

  đi tham quan

 • a great way to relax and reduce stress:

  một cách tuyệt vời để xả hơi và giảm căng thẳng

 • to have the opportunity to …:

  có cơ hội làm gì

 • to experience different cultures and traditions:

  trải nghiệm những nền văn hóa và truyền thống khác nhau

 • to learn a new language:

  học một ngôn ngữ mới

 • to broaden our horizons:

  mở rộng tầm mắt của chúng ta

 • to learn useful skills:

  học được những kỹ năng hữu ích

 • to play an important role in …:

  đóng 1 vai trò quan trọng trong …

 • to create more job opportunities for local people:

  tạo ra nhiều cơ hội việc làm hơn cho người dân địa phương

 • to improve living standards:

  cải thiện mức sống

 • high living costs:

  chi phí cuộc sống cao

 • to pose a serious threat to…:

  gây ra sự đe dọa nghiêm trọng cho…

 • to destroy natural habitats:

  phá hủy môi trường sống tự nhiên

 • the loss of traditional cultures:

  việc mất đi các văn hóa truyền thống

 • cultural diversity:

  sự đa dạng văn hóa

 • popular tourist destinations:

  những điểm đến du lịch phổ biến

 • to attract millions of tourists:

  thu hút hàng triệu khách du lịch

 • to boost economy:

  thúc đẩy kinh tế

 • to see spectacular landscapes, wildlife and plants:

  chiêm ngưỡng những khung cảnh tuyệt vời, động thực vật hoang dã

 • to bring a wide range of benefits:

  mang tới rất nhiều lợi ích

 • to cause damage to…:

  gây tổn thất cho…

 • traditional jobs and skills:

  những kỹ năng và công việc truyền thống

 • to adopt a new culture:

  theo một nền văn hóa mới

 • culture shock:

  sốc văn hóa

 • to put heavy pressure on the environment:

  đăt áp lực nặng nề lên môi trường

 • travel documents:

  giấy chứng thực du lịch

 • to be valid:

  còn giá trị, còn hạn

 • to travel alone for the first time:

  lần đầu đi du lịch 1 mình

 • to travel abroad = to travel to a foreign country = to travel to other countries:

  du lịch nước ngoài

 • space tourism = space travel = travelling to other planets = travelling to the universe:

  du lịch vào không gian

 • popular tourist destinations = famous tourist attractions:

  điểm đến du lịch nổi tiếng

 • international tourism = international travel:

  du lịch quốc tế

 • tourists from overseas = international tourists = foreign tourists:

  khách du lịch quốc tế

 • to travel alone = to travel on your own:

  đi du lịch một mình

 • local residents = local people:

  người dân địa phương

 • remote areas = isolated places = distant regions:

  những khu vực xa xôi, hẻo lánh

 • historical sites = historic landmarks = historic buildings:

  các địa danh lịch sử

 • stunning scenery = spectacular natural landscapes:

  cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp

 • … bring a range of benefits for X = X benefit(s) a great deal from …:

  mang lại lợi ích cho X/ X hưởng lợi nhiều từ…

 • to give X a chance to explore the world = X is/are given the opportunity to explore different cultures and traditions = X have a chance to explore different parts of the world:

  cho X cơ hội khám phá thế giới/ X được trao cơ hội khám phá các nền văn hóa và truyền thống khác nhau/ X có cơ hội khám phá các khu vực khác nhau trên thế giới

 • to open our minds = to broaden our horizons:

  mở rộng tầm nhìn

 • to meet new people = to make friends with other travellers : làm quen với nhiều người
 • to gain a deeper insight into other cultures … = to have a deeper understanding of other cultures:

  có cái nhìn sâu sắc hơn về các nền văn hóa khác

 • the growth in the tourist industry = the development of tourism:

  sự phát triển của ngành du lịch

 • to be very important to any country’s economic growth = to play an essential role in any nation’s economic development = to help boost economic growth:

  quan trọng cho sự phát triển kinh tế của bất kỳ quốc gia nào

 • low-cost airline = cheap air travel = budget airline:

  hãng hàng không giá rẻ/ đi du lịch giá rẻ

 • tourist facilities = restaurants, theme parks, water parks, … : cơ sở vật chất du lịch/ khách sạn, công viên giải trí, công viên nước
 • to have a negative effect on the environment = to have an adverse impact on the environment = to cause environmental damage = to lead to air pollution/ water contamination/…:

  có ảnh hưởng tiêu cực lên môi trường/ gây sự tàn phá môi trường/ dẫn tới ô nhiễm không khí, nước

 • to threaten wildlife = to pose a threat to wildlife:

  đe dọa động vật hoang dã

Source: https://vvc.vn
Category : Thời sự

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Alternate Text Gọi ngay