Giáo án mầm non chương trình đổi mới: HOẠT ĐỘNG:TẠO HÌNH CHỦ ĐỀ: THỰC VẬT ĐỀ – Tài liệu text

Giáo án mầm non chương trình đổi mới: HOẠT ĐỘNG:TẠO HÌNH CHỦ ĐỀ: THỰC VẬT ĐỀ TÀI: TẠO HÌNH VƯỜN CÂY pps

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (241.57 KB, 5 trang )

Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com
Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
HOẠT ĐỘNG:TẠO HÌNH
CHỦ ĐỀ: THỰC VẬT
ĐỀ TÀI: TẠO HÌNH VƯỜN CÂY

Hoạt động kết hợp: LQCV

I. Mục đích yêu cầu:

– Biết sử dụng các sợi dây nhúng màu để tạo hình

vườn cây theo ý thích.
– Sử dụng các ngón tay để vẽ, kết hợp màu sắc
phong phú.
– Phát triển trí tưởng tượng và sáng tạo.

II. Chuẩn bị:
Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com
Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai

– Màu nước, dây cắt dài ngắn khác nhau, hồ dán,
viết màu.

– Một số tranh mẫu của cô.

III. Tiến trình:

Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ

* Hoạt động 1: Trò
chuyện

– Cô và trẻ cùng hát, vận
động bài” Vườn cây của
ba”. Đàm thoại về các

loại cây có trong bài

– Trẻ hát và vận động
cùng cô.

Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com
Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
hát…

– Cô đố trẻ về cây dừa,
cây leo,… cho trẻ đi tìm
tranh vẽ về các loại cây
đó, cho trẻ quan sát và
đàm thoại về các bức
tranh.

* Hoạt động 2: Làm mẫu

– Cô giới thiệu vật liệu:
màu, các loại dây… cô

làm mẫu một cây mà trẻ
thích chú ý cách uốn dây
để tạo dáng, cách dùng tờ
giấy khác để in thành hai
cây, gợi ý trẻ vẽ thêm chi
– trò chuyện cùng cô.

– Trả lời theo ý tưởng
của mình.

Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com
Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai

tiết.
– Cô gợi hỏi vài trẻ về ý
định sẽ thực hiện sản
phẩm gì, chọn dây để
làm…

*Hoạt động 3: Trẻ thực
hiện

– Cô bao quát, gợi ý cho
trẻ thêm các chi tiết.

– Trẻ tạo ra sản phẩm và
kết hợp ngón tay chấm
màu để vẽ thêm chi tiết…

* Hoạt động 4: Nhận xét

– Trẻ tạo ra sản
phẩm.

– Cùng nhau vẽ
thêm sản phẩm.

– Trẻ giới thiệu sản
phẩm của mình và hát.

Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com

Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
sản phẩm

– Trẻ giới thiệu về sản
phẩm mình. Hướng trẻ
viết tên mình và viết chủ
đề cho tranh mình vẽ.

vườn cây theo ý thích. – Sử dụng những ngón tay để vẽ, tích hợp màu sắcphong phú. – Phát triển trí tưởng tượng và phát minh sáng tạo. II. Chuẩn bị : Website tương hỗ giảng dạy và chăm nom trẻ emwww.mamnon. comTrẻ em ngày hôm nay – Thế giới ngày mai – Màu nước, dây cắt dài ngắn khác nhau, hồ dán, viết màu. – Một số tranh mẫu của cô. III. Tiến trình : Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ * Hoạt động 1 : Tròchuyện – Cô và trẻ cùng hát, vậnđộng bài ” Vườn cây củaba ”. Đàm thoại về cácloại cây có trong bài – Trẻ hát và vận độngcùng cô. Website tương hỗ giảng dạy và chăm nom trẻ emwww.mamnon. comTrẻ em thời điểm ngày hôm nay – Thế giới ngày maihát … – Cô đố trẻ về cây dừa, cây leo, … cho trẻ đi tìmtranh vẽ về những loại câyđó, cho trẻ quan sát vàđàm thoại về những bứctranh. * Hoạt động 2 : Làm mẫu – Cô trình làng vật tư : màu, những loại dây … côlàm mẫu một cây mà trẻthích chú ý quan tâm cách uốn dâyđể tạo dáng, cách dùng tờgiấy khác để in thành haicây, gợi ý trẻ vẽ thêm chi – trò chuyện cùng cô. – Trả lời theo ý tưởngcủa mình. Website tương hỗ giảng dạy và chăm nom trẻ emwww.mamnon. comTrẻ em ngày hôm nay – Thế giới ngày maitiết. – Cô gợi hỏi vài trẻ về ýđịnh sẽ triển khai sảnphẩm gì, chọn dây đểlàm … * Hoạt động 3 : Trẻ thựchiện – Cô bao quát, gợi ý chotrẻ thêm những cụ thể. – Trẻ tạo ra loại sản phẩm vàkết hợp ngón tay chấmmàu để vẽ thêm cụ thể … * Hoạt động 4 : Nhận xét – Trẻ tạo ra sảnphẩm. – Cùng nhau vẽthêm mẫu sản phẩm. – Trẻ ra mắt sảnphẩm của mình và hát. Website tương hỗ giảng dạy và chăm nom trẻ emwww.mamnon. comTrẻ em ngày hôm nay – Thế giới ngày maisản phẩm – Trẻ trình làng về sảnphẩm mình. Hướng trẻviết tên mình và viết chủđề cho tranh mình vẽ .

Source: https://vvc.vn
Category : Thời sự

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Alternate Text Gọi ngay