Quan hệ hôn nhân là gì? Điều kiện quan hệ hôn nhân hợp pháp?

Quan hệ hôn nhân là gì ? Điều kiện quan hệ hôn nhân vợ chồng hợp pháp ? Quy định của pháp luật về quan hệ hôn nhân trái pháp luật ?

Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo lao lý của pháp luật về điều kiện kèm theo kết hôn và đăng ký kết hôn. Quan hệ hôn nhân sẽ phát sinh sau khi nam nữ kết hôn. Vậy điều kiện kèm theo để quan hệ hôn nhân hợp pháp theo pháp luật của pháp luật là gì ?

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568

Căn cứ pháp lý

– Luật hôn nhân mái ấm gia đình năm trước – Bộ luật tố tụng dân sự năm ngoái – Thông tư liên tịch 01/2016 / TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP

1. Quan hệ hôn nhân là gì ?

Quan hệ hôn nhân là Quan hệ giữa nam và nữ sau khi kết hôn. Quan hệ hôn nhân giữa nam và nữ được xác lập khi tuân thủ những quyền của pháp luật hôn nhân mái ấm gia đình về điều kiện kèm theo kết hôn và phải được đăng kí tại cơ quan đăng kí kết hôn có thẩm quyền.

Quan hệ hôn nhân tiếng Anh là “Marriage relationship”

2. Điều kiện quan hệ hôn nhân vợ chồng hợp pháp :

Theo pháp luật tại Điều 8, Điều 9 Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình năm năm trước, thì quan hệ hôn nhân hợp pháp được Nhà nước công nhận khi bảo vệ những điều kiện kèm theo sau :

2.1 Điều kiện kết hôn:

– Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo những điều kiện kèm theo sau đây :

Xem thêm: Mua xe bị tịch thu sung công quỹ nhà nước có hợp pháp được không?

+ Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên ; + Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định hành động ; + Không bị mất năng lượng hành vi dân sự ; + Việc kết hôn không thuộc một trong những trường hợp cấm kết hôn theo lao lý tại Luật hôn nhân mái ấm gia đình, đơn cử :. Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo ;. Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn ;. Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ ;. Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ ; giữa những người có họ trong khoanh vùng phạm vi ba đời ; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi ; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng ;

Xem thêm: Mẫu di chúc thừa kế viết tay và công chứng hợp pháp mới nhất năm 2022

– Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.

2.2 Thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn:

– Việc kết hôn phải được ĐK và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực thi theo pháp luật của Luật này và pháp luật về hộ tịch. Việc kết hôn không được ĐK theo lao lý tại khoản này thì không có giá trị pháp lý. – Vợ chồng đã ly hôn muốn xác lập lại quan hệ vợ chồng thì phải đăng ký kết hôn. 4. Quy định của pháp luật về quan hệ hôn nhân trái pháp luật ?

2.3 Quan hệ hôn nhân không hợp pháp khi vi phạm những quy định về việc kết hôn:

Theo đó, Kết hôn trái pháp luật là việc nam, nữ đã đăng ký kết hôn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng một bên hoặc cả hai bên vi phạm điều kiện kèm theo kết hôn theo lao lý của pháp luật. Kết hôn bị coi là trái pháp luật trong những trường hợp sau : – Chưa đủ tuổi kết hôn : nam chưa đủ 20 tuổi hoặc nữ chưa đủ 18 tuổi ;

Xem thêm: Yêu cầu về tính hợp pháp, hợp lý của quyết định hành chính

– Việc kết hôn do nam và nữ không bảo vệ tính tự nguyện ; – Một trong hai người bị mất năng lượng hành vi dân sự ; – Kết hôn giả tạo. Trong đó kết hôn giả tạo được hiểu là việc tận dụng kết hôn để xuất cảnh, nhập cư, cư trú, nhập quốc tịch Nước Ta, quốc tịch quốc tế ; hưởng chính sách khuyến mại của Nhà nước hoặc để đạt được mục tiêu khác mà không nhằm mục đích mục tiêu kiến thiết xây dựng mái ấm gia đình : – Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn ; – Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ ; – Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ ; giữa những người có họ trong khoanh vùng phạm vi ba đời ; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi ; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng ; Trường hợp nếu vi phạm một trong những điều nêu trên, thì việc kết hôn trái pháp luật sẽ bị hủy theo pháp luật của pháp luật.

2.4 Hủy kết hôn trái pháp luật:

Hậu quả pháp lý của việc hủy kết hôn trái pháp luật

Xem thêm: Xác định đại diện hợp pháp, giám hộ cho con chưa thành niên

– Khi việc kết hôn trái pháp luật bị hủy thì hai bên kết hôn phải chấm hết quan hệ như vợ chồng. – Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cha, mẹ, con được xử lý theo lao lý về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cha, mẹ, con khi ly hôn. – Quan hệ gia tài, nghĩa vụ và trách nhiệm và hợp đồng giữa những bên được xử lý như sau : + Quan hệ gia tài, nghĩa vụ và trách nhiệm và hợp đồng của nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn được xử lý theo thỏa thuận hợp tác giữa những bên ; trong trường hợp không có thỏa thuận hợp tác thì xử lý theo lao lý của Bộ luật dân sự và những pháp luật khác của pháp luật có tương quan. + Việc xử lý quan hệ gia tài phải bảo vệ quyền, quyền lợi hợp pháp của phụ nữ và con ; việc làm nội trợ và việc làm khác có tương quan để duy trì đời sống chung được coi như lao động có thu nhập.

Thẩm quyền hủy kết hôn trái pháp luật

– Cơ quan có thẩm quyền hủy kết hôn trái pháp luật là Tòa án nhân dân cấp huyện. Đối với quan hệ hôn nhân có yếu tố quốc tế thì cơ quan có thẩm quyền là Tòa án nhân dân cấp tỉnh. – Trường hợp tại thời gian kết hôn, hai bên kết hôn không đủ điều kiện kèm theo kết hôn nhưng sau đó có đủ điều kiện kèm theo kết hôn theo Luật hôn nhân và mái ấm gia đình năm trước thì : + Nếu hai bên kết hôn cùng nhu yếu Tòa án công nhận quan hệ hôn nhân thì Tòa án quyết định hành động công nhận hôn nhân đó kể từ thời gian những bên kết hôn có đủ điều kiện kèm theo kết hôn. + Nếu một hoặc hai bên nhu yếu hủy việc kết hôn trái pháp luật hoặc có một bên nhu yếu công nhận quan hệ hôn nhân hoặc có một bên nhu yếu ly hôn còn bên kia không có nhu yếu thì Tòa án quyết định hành động hủy việc kết hôn trái pháp luật. + Trường hợp hai bên cùng nhu yếu Tòa án cho ly hôn hoặc có một bên nhu yếu ly hôn còn bên kia nhu yếu công nhận quan hệ hôn nhân thì Tòa án xử lý cho ly hôn .

Xem thêm: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở hợp pháp của công dân

– Còn nếu sau đấy hai bên vẫn không đủ điều kiện kèm theo kết hôn và có nhu yếu hủy kết hôn trái pháp luật thì : + Nếu có nhu yếu hủy việc kết hôn trái pháp luật thì Tòa án quyết định hành động hủy việc kết hôn trái pháp luật ; + Nếu một hoặc cả hai bên nhu yếu ly hôn hoặc nhu yếu công nhận quan hệ hôn nhân thì Tòa án bác nhu yếu của họ và quyết định hành động hủy việc kết hôn trái pháp luật.

Chủ thể có quyền yêu cầu hủy kết hôn trái pháp luật

– Người bị cưỡng ép kết hôn, bị lừa dối kết hôn theo lao lý của pháp luật về tố tụng dân sự có quyền tự mình nhu yếu hoặc đề xuất cá thể, tổ chức triển khai nhu yếu Tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật. – Cá nhân, cơ quan, tổ chức triển khai sau đây theo lao lý của pháp luật về tố tụng dân sự có quyền nhu yếu Tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật do vi phạm lao lý về kết hôn : + Vợ, chồng của người đang có chồng, có vợ mà kết hôn với người khác ; cha, mẹ, con, người giám hộ hoặc người đại diện thay mặt theo pháp luật khác của người kết hôn trái pháp luật ; + Cơ quan quản trị nhà nước về mái ấm gia đình ;

Xem thêm: Thủ tục xin xác nhận nhà ở hợp pháp, nơi cư trú hợp pháp

+ Cơ quan quản trị nhà nước về trẻ nhỏ ; + Hội liên hiệp phụ nữ. Như vậy, người có quyền nhu yếu không chỉ là cá thể mà còn là những cơ quan, tổ chức triển khai triển khai quyền nhu yếu với tư cách là người phản biện xã hội, phát hiện và nhu yếu giải quyết và xử lý so với những hành vi vi phạm pháp luật về kết hôn. Quy định này rất tương thích với thực tiễn xã hội lúc bấy giờ bởi nhiều người có quyền nhu yếu hủy việc kết hôn trái pháp luật sẽ hạn chế được thực trạng che giấu hành vi vi phạm, góp thêm phần phòng ngừa vi phạm, bảo vệ quyên và quyền lợi của cá thể, mái ấm gia đình và xã hội.

Hồ sơ yêu cầu hủy kết hôn trái pháp luật

Kèm theo đơn nhu yếu, người nhu yếu phải nộp những loại sách vở sau : + Giấy ghi nhận kết hôn so với cá thể. + Hoặc sách vở, tài liệu khác chứng tỏ đã đăng ký kết hôn ; + Tài liệu, chứng cứ chứng tỏ việc kết hôn vi phạm điều kiện kèm theo kết hôn .

Xem thêm: Phân biệt người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự với người đại diện của đương sự

Trường hợp vợ chồng có đăng ký kết hôn nhưng không phân phối được Giấy ghi nhận kết hôn do bị thất lạc thì phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân đã cấp Giấy ghi nhận kết hôn.

Thủ tục yêu cầu hủy kết hôn trái pháp luật

Căn cứ tại Điều 3 Thông tư liên tịch 01/2016 / TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP, sau khi sẵn sàng chuẩn bị đủ hồ sơ nhu yếu ở trên, người có nhu yếu sẽ thực thi nộp hồ sơ. Khi nhận được hồ sơ thì Tòa án có thẩm quyền thực thi thụ lý giải quyết.

– Hai bên đăng ký kết hôn đúng cơ quan có thẩm quyền thì Tòa án tiến hành hủy kết hôn trái pháp luật.

– Nếu ĐK không đúng cơ quan có thẩm quyền thì Tòa án sẽ công bố không công nhận quan hệ hôn nhân giữa họ, đơn cử giải quyết và xử lý như sau : + Trường hợp nam, nữ có đăng ký kết hôn nhưng việc kết hôn ĐK tại không đúng cơ quan có thẩm quyền ( không phân biệt có vi phạm điều kiện kèm theo kết hôn hay không ) mà có nhu yếu Tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật thì Tòa án công bố không công nhận quan hệ hôn nhân giữa họ đồng thời hủy Giấy ghi nhận kết hôn và thông tin cho cơ quan hộ tịch đã đăng ký kết hôn để giải quyết và xử lý về việc đăng ký kết hôn không đúng thẩm quyền. + Trường hợp nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không có đăng ký kết hôn ( không phân biệt có vi phạm điều kiện kèm theo kết hôn hay không ) và có nhu yếu hủy việc kết hôn trái pháp luật thì Tòa án thụ lý, xử lý và công bố không công nhận quan hệ hôn nhân giữa họ.

Source: https://vvc.vn
Category: Pháp luật

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM