Để căn thẳng hai lề cho đoạn văn bản, em thực hiện A. Lựa chọn đoạn văn bản, nhấn tổ hợp phím Ctrl+J B. Lựa chọn đoạn v… – Hoc24

Câu 29. Trong ứng dụng soạn thảo văn bản Word 2010, lệnh Portrait dùng đểA. chọn hướng trang đứng. B. chọn hướng trang ngang. C. chọn lề trang. D. chọn lề đoạn văn bản. Câu 31 : Trong bảng list lớp 6A bên dưới. Để thêm một cột vào bên phải cột Tên, em nháy chọn cột Tên, sau đó nháy nút phải chuột chọn Insert và chọn tiếp lệnh nào ? A. Insert Columns to the Right. B. Insert Rows Below. C. Insert Rows Above ….

Câu 29. Trong phần mềm soạn thảo văn bản Word 2010, lệnh Portrait dùng để

A. chọn hướng trang đứng.                            B. chọn hướng trang ngang.
C. chọn lề trang.                                              D. chọn lề đoạn văn bản.

Câu 31: Trong bảng danh sách lớp 6A bên dưới. Để thêm một cột vào bên phải cột Tên, em nháy chọn cột Tên, sau đó nháy nút phải chuột chọn Insert và chọn tiếp lệnh nào?

A. Insert Columns to the Right. B. Insert Rows Below .C. Insert Rows Above. D. Insert Columns to the Left .

Câu 33: Để thay đổi cỡ chữ của kí tự ta thực hiện:

A. Chọn kí tự cần đổi khác. B. Nháy vào nút lệnh Font size .C. Chọn size thích hợp. D. Tất cả những thao tác trên .

Câu 35: Thao tác nào sau đây không thực hiện được sau khi dùng lệnh File/Print để in văn bản?

A. Nhập số trang cần in .B. Chọn máy in để in nếu máy tính được setup nhiều máy in .C. Thay đổi lề của đoạn văn bản .D. Chọn khổ giấy in .

Câu 36: Các phần văn bản được phân cách nhau bởi dấu ngắt đoạn được gọi là:

A. Dòng. B. Trang. C. Đoạn. D. Câu .

Câu  37: Nút lệnh Times New Rom trên thanh công cụ định dạng dùng để?

A. Chọn phông chữ .. B. Chọn màu chữ. C. Chọn kiểu gạch dưới. D. Chọn cỡ chữ

Câu 38: Để thêm cột nằm bên trái của bảng ta thực hiện lệnh nào trong các lệnh sau?

A. Table Tools / Layout / Insert Right B. Table Tools / Layout / Delete / TableC. Table Tools / Layout / Insert Left D. Table Tools / Layout / Insert Above

Câu 39: Mục đích của định dạng văn bản là: 

A. Văn bản dễ đọc hơn. B. Trang văn bản có bố cục tổng quan đẹp .C. Người đọc dễ ghi nhớ những nội dung thiết yếu. D. Tất cả ý trên .

Câu 40: Phát biểu nào sai về việc tạo được sơ đồ tư duy tốt?

A. Các đường kẻ càng ở gần hình ảnh trung tâm thì càng nên tô màu đậm hơn và kích thước dày hơn.

B. Nên dùng những đường kẻ cong thay vì những đường thẳng .C. Nên bố tri thông tin đều quanh hình ảnh TT .D. Không nên sử dụng sắc tố trong sơ đồ tư duy vì sắc tố làm người xem mất tập trung chuyên sâu

Source: https://vvc.vn
Category : Giải trí

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Alternate Text Gọi ngay