Ưu điểm nhược điểm của mạch ba pha nối sao có hoặc không có dây trung tính? – Tài liệu text

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản không thiếu của tài liệu tại đây ( 767.19 KB, 40 trang )

Khi có sự xâm nhập từ điện áp cao sang điện áp thấp (cách điện trung áp và hạ áp của MBA bị hỏng hoặc khi mạng bị sét đánh)

Vì trung tính được nối đất với điện trở nhỏ nên điện áp trung tính nhỏ.An tồn hơn cho người và thiết bị.

-Trong dân dụng đảm bảo sự cân bằng giữa các pha và an tồn cho thiết bị, ta thường thấy ở các tải tiêu thụ có cơng

suất lớn

Nhược điểm:

khi người chạm vào một pha trong chế độ làm việc bình th ường

Dòng điện qua người lớn hơn nhiều mạng trung tính cách đi ện (vì người gần như ph ải chịu tồn b ộ đi ện áp pha đặt vào),

nguy hiểm đến tính mạng.

Bộ mơn Kỹ thuật điện_Khoa Cơ

ng nghệ

*Trường hợp khơng dây trung tín:

Ưu điểm:

-Tiết kiệm được chi phí thi cơng thêm đường dây.

-Mạch điện gọn dễ lắp đặt.

Nhược điểm:

-khi xảy ra sự cố khó khắc phục hậu quả có thể gây ra cháy nổ cao.nguy hiểm cho người và thiết bị.

-Nếu một pha bị hư hỏng sẽ gây ra mất cân bằng pha ảnh hưởng tới truyền tải và thiết bị.

Bộ mơn Kỹ thuật điện_Khoa Cơ

ng nghệ

9. Nâng cao hệ số công suất và bù công suất phản kháng giống và khác nhau

như thế nào?

Điểm giống nhau là hai phương pháp trên đều tăng khả năng sử dụng công suất nguồn,tietá kiệm điện năng,làm ổn đònh điện

áp, tăng khả năng phát điện của máy phát.

Điểm khác nhau là phương pháp thiết kế vận hành và cung cấp điện nơi sử dụng.

Bộ mơn Kỹ thuật điện_Khoa Cơ

ng nghệ

10. Vì sao trong cong nghiệp lại phải trả tiền cho cơng suất phản khang mà trong

dan dụng thì khơng tính?

Theo quy dịnh trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có cơng suất sử dụng cực đại t ừ 80 kW ho ặc máy bi ến áp có dung l ượng t ừ

100 kVA trở lên và có hệ số cơng suất

ph ải mua cơng su ất ph ản kháng.

(Căn cứ vào luật điện lực 12/04/2003)

Việc mua cơng suất phản kháng của bên mua điện được xác định tại điểm đặt thiết bị đo đếm điện thơng qua h ệ s ố cơng

cos ϕ < 0.85 suất trung bình. Hệ số cơng suất trung bình được tính bằng lượng điện năng ghi được t ại cơng tơ đo đếm đi ện năng tác dụng và đi ện năng phản kháng trong một kỳ ghi chỉ số cơng t ơ. Bộ mơn Kỹ thuật điện_Khoa Cơ ng nghệ

Source: https://vvc.vn
Category : Điện Tử

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Alternate Text Gọi ngay