Ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông

1.1 Về Kiến thức

Chương trình Điện tử viễn thông trang bị cho sinh viên những kỹ năng và kiến thức sau :
( 1 ) Hiểu biết cơ bản về những nghành nghề dịch vụ tương quan đến ngành điện tử viễn thông .

(2) Nắm vững các phương pháp, công cụ để phân tích, thiết kế, phát triển, vận hành mạng, hệ thống và thiết bị viễn thông.

( 3 ) Nắm vững kiến thức và kỹ năng về cơ sở tài liệu, tích lũy và nghiên cứu và phân tích tài liệu .
( 4 ) Vận dụng tốt kiến thức và kỹ năng về mạng lưới hệ thống thông tin và truyền thông online, có năng lực tích hợp mạng lưới hệ thống .
( 5 ) Nắm vững những kiến thức và kỹ năng, công cụ tương thích để quản trị và ứng dụng công nghệ tiên tiến truyền thông online vào những nghành trong thực tiễn, những ngành khác nhau .

Chuyên ngành Mạng và dịch vụ Internet

( 6 ) Vận dụng tốt kiến thức và kỹ năng để tiến hành và tăng trưởng mẫu sản phẩm, giải pháp cho những ứng dụng truyền thông online trên những nền tảng mạng viễn thông, Internet .
( 7 ) Vận dụng tốt kiến thức và kỹ năng về lập trình, có năng lực tăng trưởng những ứng dụng ứng dụng trong viễn thông .

Chuyên ngành Thông tin vô tuyến và di động

( 8 ) Vận dụng tốt kỹ năng và kiến thức để tiến hành và tăng trưởng loại sản phẩm, giải pháp cho những ứng dụng truyền thông online trên những nền tảng công nghệ tiên tiến vô tuyến, mạng di động .
( 9 ) Vận dụng tốt kỹ năng và kiến thức về lập trình, có năng lực tăng trưởng những ứng dụng ứng dụng di động .

Chuyên ngành Hệ thống IoT

( 10 ) Vận dụng tốt kỹ năng và kiến thức để tiến hành và tăng trưởng mẫu sản phẩm, giải pháp cho những ứng dụng truyền thông online trên những nền tảng mạng Internet, mạng lưới hệ thống IoT .
( 11 ) Vận dụng tốt kỹ năng và kiến thức về lập trình, có năng lực tăng trưởng những ứng dụng ứng dụng IoT .

1.2. Về Kỹ năng

(8) Các kỹ năng nghề nghiệp

Sinh viên ngành Điện tử viễn thông đạt được những nhu yếu sau đây về kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp :
– Đảm bảo những nhu yếu cơ bản về đạo đức nghề nghiệp như trung thực, nghĩa vụ và trách nhiệm và đáng tin cậy ;
– Thành thục kiến thức và kỹ năng tổ chức triển khai, sắp xếp việc làm ; thao tác độc lập và tự tin trong môi trường tự nhiên thao tác ;
– Thành thục kiến thức và kỹ năng kiến thiết xây dựng tiềm năng cá thể, tạo động lực thao tác và tăng trưởng sự nghiệp cá thể ;
– Đảm bảo kỹ năng và kiến thức sử dụng tiếng Anh chuyên ngành, kiến thức và kỹ năng tin học và ứng dụng trong hoạt động giải trí nghề nghiệp và tiếp xúc xã hội .

(9) Khả năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề

Sinh viên ngành Điện tử viễn thông đạt được những nhu yếu sau đây về kỹ năng và kiến thức tư duy, xử lý yếu tố :
– Có năng lực phát hiện, tổng quát hóa, nghiên cứu và phân tích và nhìn nhận yếu tố kỹ thuật tương quan tới nghành nghề dịch vụ trình độ ;
– Có kiến thức và kỹ năng lập luận và giải quyết và xử lý thông tin, nghiên cứu và phân tích định lượng để xử lý những bài toán trình độ cũng như đưa ra giải pháp và đề xuất kiến nghị so với yếu tố trình độ .

(10) Khả năng nghiên cứu và khám phá kiến thức

Sinh viên được trang bị và rèn luyện kiến thức và kỹ năng phát hiện yếu tố, tìm kiếm và tích lũy thông tin, kiến thức và kỹ năng tiến hành thí nghiệm và tham gia vào những khảo sát trong thực tiễn .

(11) Khả năng tư duy theo hệ thống

Sinh viên được tăng trưởng năng lực tư duy chỉnh thể, logic, nghiên cứu và phân tích đa chiều .

(12) Khả năng nhận thức bối cảnh xã hội và ngoại cảnh

Hiểu được vai trò và nghĩa vụ và trách nhiệm của mình về sự tăng trưởng ngành Điện tử viễn thông, ảnh hưởng tác động của ngành đến xã hội. Nắm bắt rõ được những pháp luật của xã hội, toàn cảnh lịch sử vẻ vang và văn hóa truyền thống dân tộc bản địa trong nghành trình độ ; hiểu được ý nghĩa và giá trị thời đại của những yếu tố trình độ trong toàn cảnh toàn thế giới .

(13) Khả năng làm việc thành công trong tổ chức

Nhận thức đúng mực và hiểu rõ vị trí thao tác trong những doanh nghiệp ; nắm rõ được văn hóa truyền thống doanh nghiệp ; kế hoạch, tiềm năng và kế hoạch của tổ chức triển khai, vận dụng kiến thức và kỹ năng được trang bị để ship hàng hiệu suất cao cho hoạt động giải trí của doanh nghiệp, có năng lực thao tác thành công xuất sắc trong tổ chức triển khai .

(14) Năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn

Đảm bảo năng lực vận dụng những kiến thức và kỹ năng, kĩ năng đã được học vào thực tiễn ; hoàn toàn có thể sử dụng những định nghĩa, khái niệm cơ bản làm nền tảng ; có năng lực hình thành sáng tạo độc đáo tương quan đến trình độ hoặc quản trị những dự án Bất Động Sản trong nghành nghề dịch vụ Điện tử viễn thông .

(15) Năng lực sáng tạo, phát triển và dẫn dắt sự thay đổi trong nghề nghiệp

Sinh viên được trang bị kỹ năng và kiến thức kiến thiết xây dựng tiềm năng cá thể, động lực thao tác, tăng trưởng cá thể và sự nghiệp .

1.3 Về Kỹ năng mềm

(16) Làm việc theo nhóm

Đảm bảo năng lượng thao tác theo nhóm và thích ứng với sự biến hóa của những nhóm thao tác .

(17) Quản lí và lãnh đạo

Đảm bảo năng lực hình thành nhóm thao tác hiệu suất cao, thôi thúc hoạt động giải trí nhóm và tăng trưởng nhóm ; có năng lực tham gia chỉ huy nhóm .

(18) Kỹ năng giao tiếp

Đảm bảo những kiến thức và kỹ năng cơ bản trong tiếp xúc bằng văn bản, qua thư điện tử / phương tiện đi lại tiếp thị quảng cáo, hiểu rõ kế hoạch tiếp xúc, bảo vệ kỹ năng và kiến thức thuyết trình về nghành trình độ .

(19) Các kỹ năng mềm khác

Đảm bảo nền tảng tăng trưởng kiến thức và kỹ năng mềm trong toàn cảnh hiện tại và tương lai : Tự tin trong thiên nhiên và môi trường thao tác quốc tế, kiến thức và kỹ năng tăng trưởng cá thể và sự nghiệp ; luôn update thông tin trong nghành nghề dịch vụ khoa học ; kiến thức và kỹ năng đồ họa, ứng dụng tin học .

1.4 Về Năng lực tự chủ và trách nhiệm

( 20 ) Kỹ năng sẵn sàng chuẩn bị đương đầu với rủi ro đáng tiếc ; kiên trì, linh động, tự tin, cần mẫn, nhiệt tình và mê hồn việc làm ; có tư duy phát minh sáng tạo và tư duy phản biện ; biết cách quản trị thời hạn và nguồn lực ;
( 21 ) Các kiến thức và kỹ năng cá thể thiết yếu khác như thích ứng với sự phức tạp của thực tiễn, kỹ năng học và tự học, kỹ năng và kiến thức quản trị bản thân, kỹ năng và kiến thức sử dụng thành thạo công cụ máy tính ship hàng trình độ và tiếp xúc văn bản, hòa nhập hội đồng và luôn có niềm tin tự hào, tự tôn .
( 22 ) Có ý thức nghề nghiệp, nghĩa vụ và trách nhiệm công dân, dữ thế chủ động phát minh sáng tạo, có ý thức và năng lượng hợp tác trong việc làm ;
( 23 ) Có năng lực tự khuynh hướng, thích nghi với những thiên nhiên và môi trường thao tác khác nhau ; tự học tập, tích góp kỹ năng và kiến thức, kinh nghiệm tay nghề để nâng cao trình độ trình độ nhiệm vụ ;
( 24 ) Có sáng tạo độc đáo trong quy trình thực thi trách nhiệm được giao ; có năng lực đưa ra được Kết luận về những yếu tố nhiệm vụ và kỹ thuật phức tạp về công nghệ tiên tiến kinh tế tài chính ;
( 25 ) Có năng lượng lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể và nhìn nhận, nâng cấp cải tiến những hoạt động giải trí trình độ .

1.5 Về Hành vi đạo đức

( 26 ) Phẩm chất đạo đức tốt, lễ độ, nhã nhặn, nhiệt tình, trung thực, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư .
( 27 ) Trung thực, có đạo đức nghề nghiệp, ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm và an toàn và đáng tin cậy trong việc làm, nhiệt tình và mê hồn việc làm .
( 28 ) Có nghĩa vụ và trách nhiệm công dân và chấp hành pháp lý, có ý thức tham gia bảo vệ Tổ quốc .

1.6 Về ngoại ngữ ( Tiếng Anh )

( 29 ) Đạt trình độ tiếng Anh 450 điểm TOEIC quốc tế hoặc tương tự ;
( 30 ) Có năng lực sử dụng tiếng Anh Giao hàng học tập, nghiên cứu và điều tra, hòa nhập nhanh với hội đồng Điện tử Viễn thông khu vực và Quốc tế sau khi ra trường ;
( 31 ) Đảm bảo năng lực sử dụng tiếng Anh thành thạo với những kỹ năng và kiến thức nghe, nói, đọc, viết ; kiến thức và kỹ năng sử dụng tiếng Anh chuyên ngành trong điều tra và nghiên cứu, trao đổi học thuật và trong việc làm một cách có hiệu suất cao nhất .

1.7 Về Vị trí thao tác sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành Điện tử viễn thông là những ứng viên tiềm năng cho những vị trí việc làm sau :
– Kỹ sư tư vấn, phong cách thiết kế trong hầu hết những tổ chức triển khai, doanh nghiệp có tương quan đến nghành điện tử viễn thông và công nghệ thông tin ;
– Kỹ sư quản lý và vận hành, giám sát trong những doanh nghiệp chiếm hữu và khai thác hạ tầng tiếp thị quảng cáo ;
– Kỹ sư tăng trưởng ứng dụng trong những doanh nghiệp cung ứng dịch vụ viễn thông và Internet, những tổ chức triển khai và doanh nghiệp ứng dụng mạng lưới hệ thống mạng và dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin ;
– Chuyên gia kỹ thuật trong những doanh nghiệp tiến hành mạng lưới hệ thống ICT trong quản lý sản xuất, kinh doanh thương mại ;

– Các vị trí quản lý, điều hành đòi hỏi hiểu biết về lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin trong các tổ chức, cơ quan nhà nước;

– Cán bộ giảng dạy, nghiên cứu và điều tra trong những viện điều tra và nghiên cứu, trường ĐH, …

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

– Có năng lượng học tập suốt đời, bảo vệ kiến thức và kỹ năng về trình độ và nhiệm vụ để học lên bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ thuộc những chuyên ngành thuộc nghành Điện tử viễn thông ở trong và ngoài nước .
– Có thể triển khai được những đề tài điều tra và nghiên cứu khoa học thuộc nghành nghề dịch vụ Điện tử viễn thông, công nghệ thông tin ở những cấp khác nhau .

Source: https://vvc.vn
Category: Điện Tử

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Alternate Text Gọi ngay