500 câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 8 có đáp án hay nhất

500 câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 8 có đáp án hay nhất

500 câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 8 có đáp án hay nhất

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 8 có đáp án và lý giải cụ thể được những Giáo viên số 1 biên soạn bám sát theo nội dung từng bài học kinh nghiệm giúp học viên ôn luyện trắc nghiệm để đạt điểm cao trong bài thi môn Công nghệ lớp 8 .

Quảng cáo

Bạn đang đọc: 500 câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 8 có đáp án hay nhất

Quảng cáo

Quảng cáo

Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 1 (có đáp án): Vai trò của bản vẽ kỹ thuật trong sản xuất và đời sống

Câu 1: Trong giao tiếp, con người diễn đạt tư tưởng, tình cảm và truyền thông tin cho nhau bằng:

A. Một phương tiện đi lại thông tinB. Hai phương tiện đi lại thông tinC. Nhiều phương tiện đi lại thông tinD. Không sử dụng phương tiện đi lại thông tin nào .

Đáp án: Đáp án: C.

Vì những phương tiện đi lại đó như : lời nói, cử chỉ, chữ viết, hình vẽ, …

Câu 2: Trong bản vẽ kĩ thuật thể hiện:

A. Kích thướcB. Yêu cầu kĩ thuậtC. Vật liệuD. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D

Câu 3: Tìm đáp án sai: Người công nhân căn cứ theo bản vẽ để?

A. Chế tạoB. Thiết kếC. Lắp rápD. Thi công

Đáp án: B

Vì phong cách thiết kế được thực thi trước khi người công nhân sản xuất, lắp ráp, kiến thiết .

Câu 4: Bản vẽ kĩ thuật là phương tiện thông tin dùng trong:

A. Sản xuấtB. Đời sốngC. Cả A và B đều đúngD. Cả A và B đều sai

Đáp án: C

Câu 5: Theo em, tại sao mỗi chiếc máy hoặc thiết bị, nhà sản xuất có kèm theo bản hướng dẫn sử dụng?

A. Tăng hiệu suất cao sử dụng loại sản phẩmB. Giúp sử dụng mẫu sản phẩm bảo đảm an toànC. Giúp sử dụng mẫu sản phẩm bảo đảm an toàn và hiệu suất caoD. Giúp sử dụng mẫu sản phẩm bảo đảm an toàn hoặc hiệu suất cao

Đáp án: C

Câu 6: Bản vẽ kĩ thuật được sử dụng trong lĩnh vực nào?

A. Cơ khíB. Điện lựcC. Kiến trúcD. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D

Vì nghành nghề dịch vụ cơ khí có bản vẽ lắp ráp chi tiết cụ thể, nghành nghề dịch vụ điện lực có bản vẽ sơ đồ mạch điện, nghành nghề dịch vụ kiến trúc có bản vẽ phong cách thiết kế nhà, …

Câu 7: Bản vẽ kĩ thuật vẽ bằng:

A. TayB. Dụng cụ vẽC. Máy tính điện tửD. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D

Câu 8: Chọn phát biểu sai:

A. Học vẽ kĩ thuật sẽ ảnh hưởng tác động không tốt tới những môn khoa học – xã hội khácB. Học vẽ kĩ thuật ứng dụng vào sản xuấtC. Học vẽ kĩ thuật ứng dụng vào đời sốngD. Học vẽ kĩ thuật ứng dụng vào sản xuất và đời sống

Đáp án: A

Vì học vẽ kĩ thuật tạo điều kiện kèm theo giúp học tốt những môn khoa học – kĩ thuật khác

Câu 9: Tại sao nói bản vẽ kĩ thuật là “ngôn ngữ” chung dùng trong kĩ thuật?

A. Vì dựa vào bản vẽ kĩ thuật, người công nhân trao đổi thông tin với nhauB. Căn cứ vào bản vẽ kĩ thuật để sản xuất mẫu sản phẩmC. Căn cứ vào bản vẽ kĩ thuật để lắp ráp mẫu sản phẩmD. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D

Câu 10: Chọn đáp án đúng: lĩnh vực không sử dụng bản vẽ kĩ thuật là:

A. Quân sựB. Giao thôngC. Xây dựngD. Cả 3 đáp án trên đều sai

Đáp án: D

Vì cả 3 nghành trên đều sử dụng bản vẽ kĩ thuật

Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 2 (có đáp án): Hình chiếu

Câu 1: Khi chiếu một vật thể lên một mặt phẳng, hình nhận được trên mặt phẳng đó gọi là:

A. hình chiếuB. Vật chiếuC. Mặt phẳng chiếuD. Vật thể

Đáp án: A

Câu 2: Điểm A của vật thể có hình chiếu là điểm A’ trên mặt phẳng. Vậy A A’ gọi là:

A. Đường thẳng chiếuB. Tia chiếuC. Đường chiếuD. Đoạn chiếu

Đáp án: B

Câu 3: Có những loại phép chiếu nào?

A. Phép chiếu xuyên tâmB. Phép chiếu song songC. Phép chiếu vuông gócD. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D.

Có những loại phép chiếu là xuyên tâm, vuông góc và song song .

Câu 4: Để vẽ các hình chiếu vuông góc, người ta sử dụng phép chiếu:

A. Song songB. Vuông gócC. Xuyên tâmD. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: B

Câu 5: Để vẽ các hình biểu diễn 3 chiều, người ta sử dụng phép chiếu:

A. Vuông gócB. Vuông góc và song songC. Song song và xuyên tâm

D. Vuông góc và xuyên tâm

Đáp án: C Vì phép chiếu song song và xuyên tâm dùng để vẽ hình biểu diễn ba chiều bổ sung cho các hình chiếu vuông góc trên bản vẽ kĩ thuật

Vì phép chiếu song song và xuyên tâm dùng để vẽ hình trình diễn ba chiều bổ trợ cho những hình chiếu vuông góc trên bản vẽ kĩ thuật

Câu 6: Để diễn tả chính xác hình dạng vật thể, ta chiếu vuông góc vật thể theo:

A. Một hướngB. Hai hướngC. Ba hướngD. Bốn hướng

Đáp án: C

Câu 7: Có mấy mặt phẳng hình chiếu?

A. 2B. 3C. 4D. 5

Đáp án: B

Vì đó là mặt phẳng chiếu đứng, mặt phẳng chiếu bằng và mặt phẳng chiếu cạnh .

Câu 8: Có các hình chiếu vuông góc nào?

A. Hình chiếu đứngB. Hình chiếu bằngC. Hình chiếu cạnhD. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D

Vì theo ba hướng chiếu sẽ thu được ba hình chiếu tương ứng .

Câu 9: Để thu được hình chiếu đứng, hướng chiếu từ:

A. Trước tớiB. Trên xuốngC. Trái sangD. Phải sang

Đáp án: A

Vì hướng chiếu từ trên xuống sẽ thu được hình chiếu bằng, hướng chiếu từ trái sang sẽ thu được hình chiếu cạnh, hướng chiếu từ phải sang sẽ không thu được hình chiếu .

Câu 10: Chọn phát biểu sai về vị trí hình chiếu:

A. Hình chiếu bằng ở dưới hình chiếu đứngB. Hình chiếu cạnh bên phải hình chiếu đứngC. Hình chiếu đứng ở dưới hình chiếu bằngD. Đáp án A và B đúng

Đáp án: C

Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 4 (có đáp án): Bản vẽ các khối đa diện

Câu 1: Hình hộp chữ nhật được bao bởi mấy hình chữ nhật?

A. 7B. 6C. 5D. 4

Đáp án: B

Câu 2: Hình hộp chữ nhật có kích thước:

A. Dài, rộngB. Dài, caoC. Rộng, caoD. Dài, rộng, cao

Đáp án: D

Câu 3: Hình hộp chữ nhật có:

A. Hình chiếu đứng là hình chữ nhậtB. Hình chiếu bằng là hình chữ nhậtC. Hình chiếu cạnh là hình chữ nhậtD. Cả 3 đáp án đều đúng

Đáp án: D

Câu 4: Lăng trụ đều tạo bởi:

A. Hai đáy là hai đa giác đều bằng nhau, mặt bên là những hình chữ nhậtB. Hai đáy là hai đa giác, mặt bên là những hình chữ nhậtC. Hai đáy là hai đa giác đều bằng nhau, mặt bên là những hình chữ nhật bằng nhauD. Đáp án khác

Đáp án: C

Câu 5: Hình chóp đều được bao bởi mặt đáy là:

A. Tam giácB. Tam giác đềuC. Đa giác đềuD. Đáp án khác

Đáp án: C

Câu 6: Hình chóp đều có các mặt bên là:

A. Các tam giác bằng nhauB. Các tam giác cân đối nhauC. Các tam giác đều bằng nhauD. Các tam giác vuông bằng nhau

Đáp án: B

Câu 7: Thường dùng hai hình chiếu để biểu diễn:

A. Hình hộpB. Hình lăng trụC. Hình chópD. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D

Câu 8: Đối với hình hộp, lăng trụ, hình chóp thường dùng hai hình chiếu để biểu diễn với:

A. Một hình chiếu bộc lộ mặt bên và chiều caoB. Một hình chiếu bộc lộ hình dạng và sizeC. Cả A và B đều đúngD. Cả A và b đều sai

Đáp án: C

Câu 9: Với hình chóp đều có đáy là hình vuông thì:

A. Hình chiếu đứng là tam giác cânB. Hình chiếu cạnh là tam giác cânC. Hình chiếu bằng là hình vuông vắnD. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D

Câu 10: Lăng trụ đều đáy là tam giác thì:

A. Hình chiếu đứng là tam giácB. Hình chiếu bằng là tam giácC. Hình chiếu cạnh là tam giácD. Đáp án khác

Đáp án: B

………………………………
………………………………
………………………………
Trên đây tóm tắt 1 số ít nội dung trong bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 8 có đáp án, tinh lọc, để xem rất đầy đủ mời quí bạn đọc vào từng bài trắc nghiệm ở trên !
Xem thêm những loạt bài Để học tốt Công nghệ 8 hay khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại cảm ứng, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không tính tiền. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi không tính tiền trên mạng xã hội facebook và youtube :

Loạt bài Giải bài tập Công nghệ 8 | Soạn Công nghệ lớp 8 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Công nghệ lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Source: https://vvc.vn
Category: Công nghệ

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Alternate Text Gọi ngay
Liên kết:SXMB