Công nghệ 12 Bài 23: Mạch điện xoay chiều ba pha | Hay nhất Giải bài tập Công nghệ 12

A. Lý thuyết

I – KHÁI NIỆM VỀ MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA

Ngày nay, dòng điện xoay chiều ba pha được sử dụng thoáng đãng trong những ngành sản xuất. Mạch điện xoay chiều ba pha gồm : nguồn điện ba pha, đường dây ba pha và những tải ba pha .

1. Nguồn điện ba pha

Để tạo ra dòng điện xoay chiều ba pha, dùng máy phát điện xoay chiều ba pha. Máy phát điện xoay chiều ba pha gồm ba dây quấn AX, BY, CZ và nam châm điện.

Lý thuyết Công nghệ 12 Bài 23: Mạch điện xoay chiều ba pha hay, ngắn gọn

Mỗi dây quấn của máy phát điện là một pha
– Dây quấn pha A ký hiệu là AX .
– Dây quấn pha B ký hiệu là BY .
– Dây quấn pha C ký hiệu là CZ .
Khi nam châm hút quay điện với vận tốc không đổi, trong dây quấn mỗi pha Open suất điện động ( sđđ ) xoay chiều một pha. Các dây quấn của những pha có

cùng số vòng dây và đặt lệch nhau một góc Lý thuyết Công nghệ 12 Bài 23: Mạch điện xoay chiều ba pha hay, ngắn gọn điện trong không gian nên sđđ các pha bằng nhau về biên độ và tần số nhưng lệch nhau một góc Lý thuyết Công nghệ 12 Bài 23: Mạch điện xoay chiều ba pha hay, ngắn gọn

Lý thuyết Công nghệ 12 Bài 23: Mạch điện xoay chiều ba pha hay, ngắn gọn

2. Tải ba pha

Lý thuyết Công nghệ 12 Bài 23: Mạch điện xoay chiều ba pha hay, ngắn gọn

Tải ba pha thường là những động cơ điện 3 pha, lò điện 3 pha … Tổng trở của những pha A, B, C của tải là ZA, ZB, ZC

II – CÁCH NỐI NGUỒN ĐIỆN VÀ TẢI BA PHA

Nếu mỗi pha của máy phát điện ba pha nối riêng với mỗi tải, ta có mạch điện ba pha không liên hệ với nhau
Thông thường người ta nối ba pha của nguồn điện, ba pha của tải thành hình sao hoặc tam giác .
Khi Nối hình sao thì 3 điểm cuối X, Y, Z của ba pha nối với nhau tạo thành điểm trung tính O .
Khi nối hình tam giác thì điểm đầu pha này nối với điểm cuối pha kia .

1. Cách nối nguồn điện ba pha

Nguồn điện nối hình sao, hình sao có dây trung tính và hình tam giác

Lý thuyết Công nghệ 12 Bài 23: Mạch điện xoay chiều ba pha hay, ngắn gọn

2. Cách nối tải ba pha

Lý thuyết Công nghệ 12 Bài 23: Mạch điện xoay chiều ba pha hay, ngắn gọn

III – SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN BA PHA

1. Sơ đồ mạch điện ba pha

Các điểm đầu ba pha A, B, C của nguồn điện được nối với những dây dẫn điện ba pha đến những tải. Các dây dẫn ấy gọi là dây pha. Dây nối từ điểm trung tính O của nguồn đến điểm trung tính O ’ của tải gọi là dây trung tính
a ) Nguồn điện nối hình sao, tải nối hình sao

Lý thuyết Công nghệ 12 Bài 23: Mạch điện xoay chiều ba pha hay, ngắn gọn

b ) Nguồn và tải nối hình sao có dây trung tính
Còn gọi là mạch điện ba pha bốn dây ( ba dây pha và một dây trung tính ) .

Lý thuyết Công nghệ 12 Bài 23: Mạch điện xoay chiều ba pha hay, ngắn gọn

c ) Nguồn nối hình sao, tải nối hình tam giác

Lý thuyết Công nghệ 12 Bài 23: Mạch điện xoay chiều ba pha hay, ngắn gọn

2. Quan hệ giữa đại lượng dây và pha

Lý thuyết Công nghệ 12 Bài 23: Mạch điện xoay chiều ba pha hay, ngắn gọn

IV – ƯU ĐIỂM CỦA MẠCH ĐIỆN BA PHA BỐN DÂY

Tạo ra 2 trị số điện áp khác nhau : điện áp dây và điện áp pha, cho nên vì thế rất thuận tiện cho việc sử dụng vật dụng điện .
Điện áp pha trên những tải phần nhiều vẫn giữ được thông thường, không vượt quá giá trị định mức

Source: https://vvc.vn
Category: Công nghệ

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Alternate Text Gọi ngay
Liên kết:SXMB