Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5639:1991 Nguyên tắc cơ bản nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 5639:1991

NGHIỆM THU THIẾT BỊ ĐÃ LẮP ĐẶT XONG – NGUYÊN TẮC CƠ BẢN

Check and acceptance of equipmellt after installation – Basic principles

1. Quy định chung

Tiêu chuẩn này pháp luật nội dung và trình tự nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong, chuẩn bị sẵn sàng đưa vào sử dụng. Đối với thiết bị do tổ chức triển khai lắp đặt trong nước liên kết kinh doanh với quốc tế do người quốc tế nhận thầu xây lắp cũng sử dụng tiêu chuẩn này .Chú thích : Danh từ ” thiết bị ” dùng trong Tiêu chuẩn này là chỉ là một thiết bị độc lập hoặc một dây chuyền sản xuất công nghệ tiên tiến gồm có thiết bị cơ khí, mạng lưới hệ thống thông gió và những vật tư đi kèrn theo .Thiết bị đã lắp đặt xong phải bảo vệ hàng loạt những việc làm luân chuyển, dữ gìn và bảo vệ, lắp đặt thiết bị triển khai đúng kĩ thuật và chạy thử đạt nhu yếu phong cách thiết kế .Nghiệm thu việc lắp đặt thiết bị không gồm có những việc làm kiểm soát và điều chỉnh những thông số kỹ thuật kĩ thuật trong quy trình sản xuất thử .Việc lắp đặt thiết bị phải được triển khai theo phong cách thiết kế và những bản vẽ sản xuất ( nếu có ) tuân theo những lao lý đã ghi trong tài liệu hướng dẫn lắp đặt và quản lý và vận hành, lí lịch thiết bị. Nếu nhu yếu kĩ thuật nào trong phong cách thiết kế và hướng dẫn lắp đặt quản lý và vận hành không có thì theo Tiêu chuẩn Nước Ta hiện hành .Khi nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong, ngoài việc tuân theo tiêu chuẩn này còn phải tuân theo tiêu chuẩn nghiệm thu những khu công trình kiến thiết xây dựng TCVN 4091 : 1985 .Thành phần của Hội đồng nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong được lao lý trong tiêu chuẩn nghiệm thu những khu công trình thiết kế xây dựng TCVN 4091 : 1985 .1.5. Các thiết bị đã lắp đặt xong phải được tổ chức triển khai nghiệm thu khi đã có đủ điều kiện kèm theo ghi trong chương 2 của tiêu chuẩn này .

2. Nội dung và trình tự tiến hành nghiệm thu

2.1. Nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong thực thi theo 3 bước nghiệm thu tĩnh, nghiệm thu chạy thử không tải và nghiệm thu chạy thử có tải .2.2. Nghiệm thu tĩnh2.2.1. Nghiệm thu tĩnh là kiểm tra, xác lập chất lượng lắp đặt đúng phong cách thiết kế và tương thích với những nhu yếu kĩ thuật lắp đặt để chuẩn bị sẵn sàng đưa thiết bị vào chạy thử không tải .Công việc nghiệm thu tĩnh do Ban nghiệm thu cơ sở thực thi .2.2.2. Khi nghiệm thu, cần điều tra và nghiên cứu những hồ sơ tài liệu sau :- Thiết kế lắp đặt và bản vẽ sản xuất ( nếu có ) ;- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt và quản lý và vận hành, lí lịch thiết bị. ;- Biên bản nghiệm thu từng phần những việc làm lắp máy, lắp điện, lắp ống, lắp thông gió, lắp thiết bị tự động hóa và giám sát thí nghiệm, gia công cấu trúc thép và thiết bị … ;- Bản vẽ hoàn thành công việc cho 1 số ít việc lắp đặt quan trọng ;- Biên bản thanh tra nồi hơi và những thiết bị chịu áp ;- Biên bản nghiệm thu mạng lưới hệ thống phòng chữa cháy ;- Biên bản đổi khác phong cách thiết kế và thiết bị ;- Nhật ký khu công trình ; .- Biên bản nghiệm thu khu công trình thiết kế xây dựng có tương quan đến việc lắp đặt và bao che thiết bị ;- Đối với những thiết bị đã sử dụng rồi, khi lắp đặt lại phải có lí lịch thiết bị từ cơ sở cũ kèm theo .- Đối với những thiết bị quan trọng ngoài những văn bản trên còn phải có văn bản giao nhận thiết bị giữa tổ chức triển khai giao thầu và nhận thầu. Các biên bản về luân chuyển từ xí nghiệp sản xuất sản xuất về đến khu công trình ( thực trạng kĩ thuật, những sự cố xảy ra trên đường luân chuyển, lưu giữ tại kho bãi, mất mát … ), xác lập thực trạng thiết bị trước khi lắp đặt. Nếu thiết bị hư hỏng thì sau khi thay thế sửa chữa xong phải có biên bản nghiệm thu thực trạng thiết bị sau khi sửa chữa thay thế .2.2.3. Sau khi đã điều tra và nghiên cứu hồ sơ nghiệm thu và thực địa nếu thấy thiết bị lắp đặt đúng phong cách thiết kế và tương thích với nhu yếu kĩ thuật lao lý trong tài liệu hướng dẫn lắp đặt và những tiêu chuẩn kĩ thuật hiện hành thì lập và kí biên bản nghiệm thu tĩnh, được cho phép triển khai chạy thử không tải .Nếu Ban nghiệm thu phát hiện thấy 1 số khiếm khuyết thì nhu yếu tổ chức triển khai nhận thầu lắp máy thực thi sửa chữa thay thế, hoàn hảo và hẹn ngày nghiệm thu lại. Nếu những khiếm khuyết đó không tác động ảnh hưởng tới việc chạy thử máy thì vẫn hoàn toàn có thể lập và kí biên bản nghiệm thu tĩnh, cùng tập phụ lục những khiếm khuyết và định thời hạn hoàn thành xong. Phía nhận thầu lắp máy phải nghiêm chỉnh thực thi việc làm khắc phục những khiếm khuyết trên đúng thời hạn .2.3. Nghiệm thu chạy thử không tải .2.3.1. Nghiệm thu chạy thử không tải là kiểm tra xác lập chất lượng lắp đặt và thực trạng thiết bị trong quy trình chạy thử không tải, phát hiện và loại trừ những sai sót, khiếm khuyết chưa phát hiện được trong nghiệm thu tĩnh .Việc chạy thử không tải thiết bị chỉ triển khai sau khi đã có biên bản nghiệm thu tĩnh .2.3.2. Đối với thiết bị độc lập thí nghiệm thu chạy thử không tải thực thi một bước do Ban nghiệm thu cơ sở triển khai .Đối với dây chuyền sản xuất công nghệ tiên tiến gồm nhiều thiết bị thí nghiệm thu chạy thử không tải triển khai 2 bước :a ) Nghiệm thu chạy thử không tải từng máy độc lập ( đơn động ) .b ) Nghiệm thu chạy thử không tải dây chuyền sản xuất sản xuất ( liên động ) .2.3.3. Nghiệm thu chạy thử từng máy độc lập do Ban nghiệm thu cơ sở triển khai .Trong quy trình chạy thử cần theo dõi sự hoạt động giải trí của thiết bị, những thông số kỹ thuật về vận tốc, độ rung, nhiệt độ, những mạng lưới hệ thống làm mát, bôi trơn … nếu phát hiện những khuyết tật thì dừng máy, tìm nguyên do và. sửa chữa thay thế .Thời gian chạy thử không tải đơn động thường ghi trong những tài liệu hướng dẫn quản lý và vận hành máy. Nếu không có số liệu, so với những máy đơn thuần thời hạn chạy không tải tối đa là 4 giờ, những máy phức tạp tối đa là 8 giờ liên tục không dừng máy .Khi kết thúc chạy thử không tải đơn động. Ban nghiệm thu cơ sở lập và kí biên bản nghiệm thu chạy thử không tải đơn động. Một số thiết bị ao đặc thù cấu trúc không chạy được chính sách không tải ( bơm nước, máy nén khí, mạng lưới hệ thống ống dẫn … ) thì sau khi nghiệm thu tĩnh xong chuyển sang chạy thử có tải .2.3.4. Nghiệm thu chạy thử không tải dây chuyền sản xuất sản xuất :Sau khi hàng loạt thiết bị của dây chuyền sản xuất công nghệ tiên tiến để được nghiệm thu chạy thử không tải đơn động. Hội đồng nghiệm thu cơ sở xem xét, lập và kí biên bản nghiệm thu thiết bị để thử tổng hợp ( phụ lục số 4 TCVN 4091 : 1985 ) được cho phép chạy thử liên động toàn dây chuyền sản xuất .Kể từ khi Hội đồng nghiệm thu cơ sở ký biên bản nghiệm thu thiết bị để thử tổng hợp, chủ đầu tưphải đảm nhiệm và dữ gìn và bảo vệ những thiết bị đó .Việc chạy thử liên động phải liên tục từ 4-8 giờ ( tùy theo loại thiết bị ) không ngừng lại vì lí do nào, hoạt động giải trí của dây chuyền sản xuất tương thích với phong cách thiết kế và những nhu yếu công nghệ tiên tiến sản xuất .Kết thúc chạy thử, Hội đồng nghiệm thu cơ sơ lập và kí biên bản nghiệm thu chạy thử không tải liên động dây chuyền sản xuất sản xuất, được cho phép đưa dây chuyền sản xuất vào chạy thử có tải .2.4. Nghiệm thu chạy thử có tải .Chạy thử có tải thiết bị để phát hiện và loại trừ những khuyết tật của thiết bị trong quy trình mang tải, kiểm soát và điều chỉnh những thông số kỹ thuật kỹ thuật sân xuất thích hợp, để sẵn sàng chuẩn bị đưa thiết bị vào sản xuất thử .Công việc nghiệm thu do Hội đồng nghiệm thu cơ sở triển khai .Các mức mang tải và thời hạn chạy thử thường lao lý trong tài liệu hướng dẫn quản lý và vận hành thiết bị. Nếu trong tài liệu trên không có lao lý, sau khi thiết bị mang tải 72 giờ liên tục không ngừng máy, bảo vệ những thông số kỹ thuật kỹ thuật về thiết bị và thông số kỹ thuật kỹ thuật sản xuất thì kết thúc chạy thử có tải .Hội đồng nghiệm thu cơ sở lập và ký biên bản nghiệm thu chạy thử có tải .

3. Trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong công tác nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong

3.1. Trách nhiệm của chủ góp vốn đầu tư :a ) Chủ trì việc nghiệm thu những thiết bị đã lắp đặt xong :Phối hợp với tổ chức triển khai nhận thầu lắp đặt lập kế hoạch tiến trình nghiệm thu những thiết bị đã lắp đặt xong, đôn đốc những tổ chức triển khai nhận thầu xây lắp triển khai xong khu công trình để bảo vệ việc nghiệm thu đúng thời hạn .b ) Chuẩn bị cán bộ, công nhân quản lý và vận hành và những điều kiện kèm theo vật chất kĩ thuật thiết yếu ( điện nước, nguyên nhiên vật tư, mặt phẳng … ) để đảm nhiệm dữ gìn và bảo vệ những thiết bị sau khi Hội đồng nghiệm thu cơ sở kí biên bản nghiệm thu để chạy thử tổng hợp, tổ chức triển khai việc quản lý và vận hành thiết bị trong quy trình tiến độ chạy thử không tải liên động và có tải ( có sự tham gia của bên nhận thầu lắp đặt và nhà máy sản xuất sản xuất ) .c ) Cung cấp cho Hội đồng nghiệm thu cơ sở tài liệu hướng dẫn lắp đặt quản lý và vận hành máy, lý lịch máy và những hồ sơ kĩ thuật mà chủ góp vốn đầu tư quản lí .Trường hợp thiết bị cũ sử dụng lại cho nơi khác thì chủ góp vốn đầu tư phải cung ứng lí lịch thiết bị cho đơn vị chức năng nhận thầu lắp đặt. Trường hợp lí lịch không cần hay không đúng trong thực tiễn thì chủ góp vốn đầu tư phải tổ chức triển khai hội đồng kĩ thuật để nhìn nhận lại chất lượng thiết bị, nếu hỏng phải thay thế sửa chữa lại mới ược lắp đặt lại vào nơi sử dụng mớid ) Có nghĩa vụ và trách nhiệm tàng trữ hàng loạt hồ sơ nghiệm thu để sử dụng lâu bền hơn trong quy trình quản lý và vận hành sản xuất của thiết bị .e ) Cấp kinh phí đầu tư chạy thử không tải, có tải và ngân sách công tác làm việc nghiệm thu .f ) Có quyền phủ nhận nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong khi những bộ phận của thiết bị chưa được nghiệm thu từng phần hoặc chưa thay thế sửa chữa hết những sai sót ghi trong phụ lục của biên bản nghiệm thu từng phần trước đó. Mặt khác nếu bên nhận thầu đã chuẩn bị sẵn sàng khá đầy đủ điều kiện kèm theo nghiệm thu mà bên chủ góp vốn đầu tư không tổ chức triển khai nghiệm thu kịp thời thì phải trả cho bên nhận thầu mọi ngân sách do lê dài nghiệm thu .3.2. Trách nhiệm của tồ chức nhận thầu lắp đặt :a ) Có nghĩa vụ và trách nhiệm tự kiểm tra hoàn hảo việc lắp đặt thiết bị, chuẩn bị sẵn sàng khá đầy đủ hồ sơ nghiệm thu ( biên bản, sơ đồ hoàn thành công việc, nhật kí khu công trình … ), tạo mọi điều kiện kèm theo để Ban nghiệm thu và Hội đồng nghiệm thu cơ sở thao tác thuận tiện .b ) Chuẩn bị hiện trường thuộc phần lắp đặt thiết bị, cán bộ kĩ thuật, công nhân quản lý và vận hành, công nhân thay thế sửa chữa thiết bị, những nguồn nguồn năng lượng, vật tư thiết yếu để Giao hàng việc nghiệm thu tĩnh, nghiệm thu không tải đơn động thiết bị .c ) Trong thời hạn chạy thử không tải liên động và chạy thử có tải, sắp xếp đủ cán bộ kỹ thuật và công nhân trực để kịp thời xử li những sự cố và những khiếm khuyết phát sinh .d ) Có nghĩa vụ và trách nhiệm chuyển giao lại cho chủ góp vốn đầu tư những tài liệu phong cách thiết kế và những biên bản nghiệm thu khi chuyển giao khu công trình .e ) Tồ chức nhận thầu lại cũng có nghĩa vụ và trách nhiệm như tổ chức triển khai nhận thầu chính trong những phần việc mình thiết kế trong việc nghiệm thu chuyển giao thiết bị .f ) Tổ chức nhận thầu lắp đặt có quyền khiếu nại với những cơ quan quản lí cấp trên của tồ chức nhận thầu và chủ góp vốn đầu tư khi khu công trình bảo vệ chất lượng mà chủ góp vốn đầu tư không gật đầu hoặc chậm trễ lê dài việc nghiệm thu .3.3. Trách nhiệm của tổ chức triển khai nhận thầu phong cách thiết kế và của nhà sản xuất :a ) Tùy từng mức độ quan trọng của thiết bị, tồ chức phong cách thiết kế sẽ tham gia là thành viên của Ban nghiệm thu hoặc Hội đồng nghiệm thu những cấp ( do quản trị Hội đồng nghiệm thu mời tham gia ) .b ) Có quyền không kí văn bản nghiệm thu nếu thiết bị lắp đặt không đúng phong cách thiết kế, không đúng quy trình tiến độ, quy phạm kĩ thuật, hoặc không đúng hướng dẫn kĩ thuật của nhà sản xuất đã ghi trong thuyết minh kĩ thuật của thiết bị .c ) Trường hợp thiết bị mua của quốc tế, có đại diện thay mặt của nhà sản xuất trong quy trình lắp đặt thi cần địa thế căn cứ theo hợp công của chủ góp vốn đầu tư với quốc tế mà nhu yếu nhà sản xuất có nghĩa vụ và trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn tổ chức triển khai nhận thầu lắp đặt chạy theo đúng nhu yếu kĩ thuật, đúng phong cách thiết kế, đúng thuyết minh kĩ thuật của nhà sản xuất, có nghĩa vụ và trách nhiệm cùng những bên tương quan cho chạy thử thiết bị đúng hiệu suất phong cách thiết kế, giúp ban nghiệm thu, hội đồng nghiệm thu những cấp nhìn nhận đúng đắn chất lượng lắp đặt thiết bị .

PHỤ LỤC 1

CÔNG TRÌNH … … … … ..… … … … … … … … … .

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-

Ngày …….. tháng ……… năm ……….

Biên bản số:…..
Chuẩn bị công trình xây dựng cho công tác lắp đặt thiết bị

– Tên khu công trình :- Địa điểm : Văn bản này được lập ở :Thuộc phân xưởng :Đã được thiết kế thiết kế xây dựng theo bản vẽ :Để chuẩn bị sẵn sàng cho việc lắp đặt thiết bị có tên :Sau khi xem xét những tài liệu nghiệm thu khu công trình thiết kế xây dựng ( những văn bản nghiệm thu theo TCVN 4091 : 1985 ) và kiểm tra lại khu công trình, đại diện thay mặt những bên đã thống nhất Kết luận …….- Về kĩ thuật :- Được phép đưa thiết bị vào lắp đặt .Chữ kí của : … … … … … … … … … … … … …- Chủ góp vốn đầu tư : … … … … … … … … … … … … .- Đại diện tổ chức triển khai nhận thầu thiết kế xây dựng : … …- Đại diện tổ chức triển khai nhận thầu lắp đặt : … … …

PHỤ LỤC 2

CÔNG TRÌNH … … … … ..… … … … … … … … … .

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-

Ngày …….. tháng ……… năm ……….

Biên bản số:…..
Chuẩn bị móng (bệ đỡ hay giá đỡ) cho việc lắp đặt thiết bị

– Tên khu công trình : … … … … … … … … ..- Tên móng thiết bị : … … … … … … … ..Biên bản này được lập tại khu công trình có kiến thiết xây dựng móng ( giá đỡ hay bệ đỡ ) để lắp đặt thiết bị

  1.  

Theo bản vẽ : ………………………………………….Sau khi xem xét tại hiện trường và những văn bản nghiệm thu phần kiến thiết xây dựng móng ( bệ đỡ, giá đỡ ) và những bản vẽ hoàn thành công việc, đại diện thay mặt những bên đã thống nhất Kết luận như sau : .- Về kĩ thuật : ………………………………………….- Được phép đưa thiết bị vào lắp đặt .Chữ kí của :- Đại diện chủ góp vốn đầu tư … … … … … … … … … .- Đại diện tổ chức triển khai nhận thầu thiết kế xây dựng … … .- Đại diện tổ chức triển khai nhận thầu lắp đặt … … … .

PHỤ LỤC 3

CÔNG TRÌNH …………..

… … … … … … … … … .

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-

Ngày …….. tháng ……… năm ……….

Nghiệm thu lắp đặt tĩnh thiết bị

Thiết bị : ….Thuộc hàng mục khu công trình …Công trình …Do Ban nghiệm thu cơ sở gồm những thành phần sau đây triển khai nghiệm thu :- Trưởng ban : Đại diện cho chủ góp vốn đầu tư :- Các thành viên : Đại diện tổ chức triển khai nhận thầu :Đại diện tổ chức triển khai Thiết kế :Đại diện nhà máy sản xuất sản xuất thiết bị :- Đại diện của những cơ quan được mời :…………………………………………………Ban nghiệm thu cơ sở đã nhận được những bản vẽ, tài liệu lắp đặt thiết bị nêu trên như sau : …………………………………………………………………………..Sau khi xem xét những tài liệu, bản vê lắp đật, hồ sơ hoàn thành công việc và triển khai kiểm tra thực trạng lắp đặt thiết bị, có nhận xét như sau :1. Nhận xét về kỹ thuật : …. ………….2. Vê khối lượng đã triển khai ………………………Kết luận : ………………………………………………. ‘Ý kiến đặc biệt quan trọng của những thành viên ban nghiệm thu cơ sở : … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .Các phụ lục kèm theo : ………………..… … … … … … … … … … … … … … … … .Chữ kí của :- Trưởng Ban nghiệm thu cơ sở : ………….- Các thành viên : ………………………..- Các cơ quan được mới : ……………………..

PHỤ LỤC 4

CÔNG TRÌNH … … … … ..… … … … … … … … … .

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-

Ngày …….. tháng ……… năm ……..

Biên bản số….

Nghiệm thu chạy thử không tải đơn động thiết bị

Thiết bị …Thuộc khuôn khổ khu công trình …Công trình …Do Ban nghiệm thu cơ sở gồm những thành phần sau đây thực thi nghiệm thu :- Trưởng ban : Đại diện cho chủ góp vốn đầu tư …………………………..- Các thành viên : Đại diện tố chứcc nhận thầu ………………………Đại diện tổ chục phong cách thiết kế …………………………..Đại diện nhà máy sản xuất sản xuất thiết bị ………………- Đại diện của những cơ quan được mời : ……………… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .Sau khi nghiên cứu và điều tra những tài liệu hướng dẫn quản lý và vận hành máy và giám sát, theo dõi quy trình chạy thử không tải đơn động thiết bị, có nhận xét như sau :1. Nhận xét về kỹ thuật : ………………2. Khối lượng đã triển khai : …………..Kết luận : …………………………………….Ý kiến đặc biệt quan trọng của những thành viên Ban nghiệm thu cơ sở : ………………- Các phụ lục kèm theo : ………………… … … … … … … … … … … … … … .Chữ kí của :- Trưởng Ban nghiệm thu cơ sở : ………………….- Các thành viên : ………………………………………- Các cơ quan được mời : ………………………………

PHỤ LỤC 5

CÔNG TRÌNH … … … … ..… … … … … … … … … .

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-

Ngày …….. tháng ……… năm ……..

Biên bản số….

Nghiệm thu chạy thử liên động

Hạng mục khu công trình : ……………..Thuộc khu công trình : …………………….Do Hội đồng nghiệm thu cơ sở gồm những thành phần sau đây triển khai nghiệm thu :- Chủ tich Hội đồng : Đại diện cho chủ góp vốn đầu tư ………………………………………..- Các thành viên : Đại diện Tổ chức nhận thầu …………………………………Đại diện ban chuẩn bi sản xuất …………………………….Đại diện Tổ chức phong cách thiết kế …………………………………….Đại diện nhà máy sản xuất sản xuất thiết bị đa phần ………………- Đại diện của những cơ quan được mời : …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..Sau khi điều tra và nghiên cứu hồ sơ nghiệm thu, những tài liệu hướng dẫn quản lý và vận hành thiết bị và giám sát theo dõi quy trình chạy thử không tải liên động thiết bị, có nhận xét như sau :1. Nhận xét về kĩ thuật ………………2. Khối lượng đã thực thi ………..Kết luận : ………………………………….Ý kiến đặc biệt quan trọng của những thành viên hội đồng nghiệm thu cơ …………..… … … … … … … … … … … … … … … ..Các phụ lục kèm theo :… … … … … … … … … … … … … … … .Chữ kí của :- Chủ tich Hội đồng nghiệm thu cơ sở : ……- Các thành viên : …………………………………..- Các cơ quan được mời : ………………………….

PHỤ LỤC 6

CÔNG TRÌNH … … … … ..… … … … … … … … … .

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-

Ngày …….. tháng ……… năm ……..

Biên bản số ….

Nghiệm thu chạy thử có tải

Hạng mục khu công trình : …………………..Thuộc khu công trình ………………………..Do Hội đồng nghiệm thu cơ sở gồm những thành phần sau đây thực thi nghiệm thu :- Chủ tich Hội đồng : Đại diện cho chủ góp vốn đầu tư ……………………………….- Các thành viên : Đại diện Tổ chức nhận thầu …………………………Đại diện Ban chuẩn bi sản xuất …………………..Đại diện Tố chức phong cách thiết kế …………………………..Đại diện nhà máy sản xuất sản xuất thiết bị hầu hết …..- Đại diện của những cơ quan được nghiệm thu, những tài liệu hướng dẫn quản lý và vận hành thiết bị và giám sát theo dõi quy trình chạy thử có tải thiết bị, có nhận xét như sau :1. Nhận xét về kỹ thuật2. Khối lượng đã thực thi ……Kết luận : ……………………….., ………….Ý kiến đặc biệt quan trọng của những thành viên hội đồng nghiệm thu cơ sở …………………………..Các phụ lục kèm theo :… … … … … … … … … … … … … … ..

Chữ ký của:

– Chủ tich Hội đồng nghiệm thu cơ sở : …..- Các thành viên : …………………………..- Các cơ quan được mời : …………………..

Source: https://vvc.vn
Category: Thiết Bị

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Alternate Text Gọi ngay
Liên kết:SXMB