Thế Vận Hội cho Người Khuyết Tật Kết Thúc Các Cuộc Tranh Tài Mùa Đông

Tinh thần thi đua của những vận động viên liên tục khi TP Salt Lake đứng ra tổ chức triển khai Thế Vận Hội Mùa Đông cho Người Khuyết Tật từ ngày 8 đến ngày 16 tháng Ba. Hơn 4.000 người tình nguyện và hằng ngàn người theo dõi đã cổ vũ nỗ lực của những vận động viên có khuyết tật từ khắp nơi trên quốc tế trong khi họ tranh tài trong những môn trượt tuyết xuống dốc, môn bóng khúc côn cầu và trượt tuyết băng đồng .Chủ Tịch Hinckley giơ cao ngọn đuốc cho người theo dõi xem. Ông nói : “ Xin chào mừng, xin chào mừng Thế Vận Hội Mùa Đông cho Người Khuyết Tật, những vận động viên xuất sắc tài ba. Hãy tiến lên ! Hãy thắng trận đua ! Hãy thắng giải ! Hãy vui mừng, hãy vui mừng. Tất cả chúng tôi ủng hộ những bạn. Tất cả chúng tôi đều cổ vũ những bạn. Chúng tôi muốn những bạn thành công xuất sắc, và chúng tôi kỳ vọng rằng đây sẽ là một thời cơ lớn, khác thường và kỳ diệu cho mọi người tham gia. Xin cho ai cũng thắng cả. Hoan hô ! ”Vào ngày 7 tháng Ba, Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn và những thành viên thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đứng trước Tòa Hành Chính Giáo Hội để chuyền tay ngọn đuốc Thế Vận Hội Mùa Đông cho Người Khuyết Tật. Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn đứng trên bực thềm và nghênh đón ngọn đuốc từ tay người cầm đuốc Carrie Snoddy ở Park City, Utah. Chị đưa ngọn đuốc của mình cho Chủ Tịch James E. Faust, Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, là người đưa nó cho Chủ Tịch Thomas S. Monson, Đệ Nhất Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, rồi ông trao nó cho Chủ Tịch Gordon B. Hinckley .

CÁC VẬN ĐỘNG VIÊN THAM DỰ

Trong số 1.000 vận động viên từ 36 quốc gia mà tranh tài tại Thế Vận Hội Mùa Đông 2002 cho Người Khuyết Tật ở Thành Phố Salt Lake có hai Thánh Hữu Ngày Sau. Lacey Heward, một tín hữu 22 tuổi của Tiểu Giáo Khu Mount Mahogany, Giáo Khu Highland Utah East, đã vượt qua nỗi sợ hãi của mình và trượt tuyết qua mặt hầu hết những đấu thủ của chị vào ngày 11 và ngày 14 tháng Ba, thắng hai huy chương đồng trong môn trượt tuyết một chân của phụ nữ.

Chị Heward mới lên 18 tháng thì một tai nạn xảy ra làm chị bị tàn phế. Nhưng sự tàn phế của thể xác không làm chị chậm lại trong mục tiêu đã được công bố của chị: “để làm một người giỏi nhất mà tôi có thể làm được.”

Chị nói : “ Tôi đã lao nhọc rất nhiều cốt chỉ để đạt đến mức này. Tôi cảm thấy rất vui vì sau cuối đã được đến nơi đây, để ở đầu cuối thấy được niềm phấn khởi để thi đua, ra nơi đó và tranh tài. ”
Keith Barney, một tín hữu của Tiểu Giáo Khu Alpine 11 th, Giáo Khu Alpine Utah, tranh tài trong cuộc đua băng đồng năm cây số và môn trượt tuyết ngồi. Anh cũng là người đạp xe đạp điện với đội Thế Vận Hội cho Người Khuyết Tật Hoa Kỳ .
Anh Barney mất đôi chân của mình trong một tai nạn thương tâm lúc lên 14 tuổi. Ngày nay anh thao tác tại TT hồi sinh ở University of Utah Medical Center. Anh dạy những người mới bị tàn phế cách sống toàn vẹn và có ích .

Source: https://vvc.vn
Category : Thể thao

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM