Chương trình khuyến mại rượu theo quy định hiện nay cho phép thực hiện với rượu có độ cồn là bao nhiêu?


Cửa hàng tôi còn tồn lại một số lượng lớn rượu và muốn thực hiện chương trình khuyến mại, cho tôi hỏi hiện nay rượu có độ cồn bao nhiêu sẽ được thực hiện chương trình khuyến mại? Tôi nhớ trước đây cho phép khuyến mại rượu có độ cồn dưới 30 độ.

Rượu có nồng độ bao nhiêu sẽ được phép thực hiện chương trình khuyến mại?

Căn cứ tại Điều 100 Luật Thương mại 2005 được sửa đổi bởi điểm a khoản 3 Điều 35 Luật Phòng, chống tai hại của rượu, bia 2019 những hành vi bị cấm trong hoạt động giải trí khuyến mại

1. Khuyến mại cho hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá chưa được phép lưu thông, dịch vụ chưa được phép cung ứng.

2. Sử dụng hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa chưa được phép lưu thông, dịch vụ chưa được phép cung ứng.

3. Khuyến mại hoặc sử dụng rượu, bia để khuyến mại cho người dưới 18 tuổi.

4. Khuyến mại hoặc sử dụng thuốc lá, rượu, bia có độ cồn từ 15 độ trở lên để khuyến mại dưới mọi hình thức.

5. Khuyến mại thiếu trung thực hoặc gây hiểu lầm về hàng hoá, dịch vụ để lừa dối khách hàng.

6. Khuyến mại để tiêu thụ hàng hoá kém chất lượng, làm phương hại đến môi trường, sức khoẻ con người và lợi ích công cộng khác.

7. Khuyến mại tại trường học, bệnh viện, trụ sở của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân.

8. Hứa tặng, thưởng nhưng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng.

9. Khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh.

10. Thực hiện khuyến mại mà giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại vượt quá hạn mức tối đa hoặc giảm giá hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại quá mức tối đa theo quy định tại khoản 4 Điều 94 của Luật này.

Theo đó, chỉ vận dụng chương trình khuyến mại rượu so với những loại có độ cồn dưới 15 độ .

Khuyến mại rượu

Khuyến mại rượu

Khuyến mại rượu có độ cồn từ 15 độ trở lên sẽ bị xử phạt như thế nào?

Theo Điều 32 Nghị định 117/2020/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 7 Điều 2 Nghị định 124/2021/NĐ-CP thì hành vi vi phạm các quy định về khuyến mại rượu, bia như sau:

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

1. Khuyến mại rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi.

2. Khuyến mại trong hoạt động kinh doanh rượu, bia có độ cồn từ 15 độ trở lên.

3. Sử dụng rượu, bia có độ cồn từ 15 độ trở lên để khuyến mại dưới mọi hình thức.

4. Khuyến mại rượu, bia có độ cồn dưới 15 độ không tuân thủ các quy định của pháp luật về khuyến mại.

Theo đó, sử dụng rượu, bia có độ cồn từ 15 độ trở lên để khuyến mại dưới mọi hình thức sẽ bị xử phạt từ 20 – 30 triệu đồng. Đồng thời, mức phạt tiền này là mức phạt tiền so với cá thể. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền so với tổ chức triển khai bằng 02 lần mức phạt tiền so với cá thể ( khoản 5 Điều 4 nghị định 117 / 2020 / NĐ-CP ) .

Có thể áp dụng chương trình khuyến mại nào đối với rượu có độ cồn dưới 15 độ?

Căn cứ Điều 92 Luật Thương mại 2005 quy định những hình thức khuyến mại như sau :

“1. Đưa hàng hoá mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền.

2. Tặng hàng hoá cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền.

3. Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, giá cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã đăng ký hoặc thông báo. Trường hợp hàng hóa, dịch vụ thuộc diện Nhà nước quản lý giá thì việc khuyến mại theo hình thức này được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

4. Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ để khách hàng được hưởng một hay một số lợi ích nhất định.

5. Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.

6. Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.

7. Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hoá, dịch vụ hoặc các hình thức khác.

8. Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại.

9. Các hình thức khuyến mại khác nếu được cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chấp thuận.”

Theo đó, khuyến mại rượu có độ cồn dưới 15 độ sẽ được phép vận dụng những hình thức khuyến mại theo luật định .

Source: https://vvc.vn
Category : Tin Mới

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM