Luật đất đai năm 2013 mới nhất hiện đang áp dụng năm 2022

Bài viết trình làng toàn văn là link tải về những Luật đất đai được phát hành qua những thời kỳ. Quan trọng nhất là Luật đất đai năm 2013 đang được coi là Luật đất đai mới nhất năm 2022. Luật đất đai 2013 cũng là Luật đất đai đang được vận dụng thi hành tại Nước Ta !

Vui lòng tham khảo các Luật đất đai cũ hơn (Đã hết hiệu lực) ở các link dẫn dưới đây: 

Luật này quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Luật đất đai năm 2013 hiện là Luật đất đai mới nhất, đang có giá trị hiệu lực hiện hành thi hành năm 2022. Cũng được coi là Luật đất đai 2022. Đã có rất nhiều quan điểm phải sửa đổi Luật đất đai 2013 cho tương thích hơn, nhưng hiện tại nhà nước vẫn xin chậm trong việc yêu cầu sửa đổi Luật đất đai.

Luật sư tư vấn luật đất đai qua điện thoại trên toàn quốc: 1900.6568

1. Tóm tắt nội dung Luật đất đai 2013 mới nhất đang áp dụng năm 2022

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này pháp luật về chính sách chiếm hữu đất đai, quyền hạn và nghĩa vụ và trách nhiệm của Nhà nước đại diện thay mặt chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản trị về đất đai, chính sách quản trị và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của người sử dụng đất so với đất đai thuộc chủ quyền lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan nhà nước thực thi quyền hạn và nghĩa vụ và trách nhiệm đại diện thay mặt chủ sở hữu toàn dân về đất đai, thực thi trách nhiệm thống nhất quản trị nhà nước về đất đai .

Xem thêm: Tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến qua tổng đài điện thoại

2. Người sử dụng đất. 3. Các đối tượng người dùng khác có tương quan đến việc quản trị, sử dụng đất.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau : 1. Thửa đất là phần diện tích quy hoạnh đất được số lượng giới hạn bởi ranh giới xác lập trên thực địa hoặc được diễn đạt trên hồ sơ. 2. Quy hoạch sử dụng đất là việc phân chia và khoanh vùng đất đai theo khoảng trống sử dụng cho những tiềm năng tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, quốc phòng, bảo mật an ninh, bảo vệ thiên nhiên và môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu yếu sử dụng đất của những ngành, nghành nghề dịch vụ so với từng vùng kinh tế tài chính – xã hội và đơn vị chức năng hành chính trong một khoảng chừng thời hạn xác lập. 3. Kế hoạch sử dụng đất là việc phân loại quy hoạch sử dụng đất theo thời hạn để triển khai trong kỳ quy hoạch sử dụng đất. 4. Bản đồ địa chính là map bộc lộ những thửa đất và những yếu tố địa lý có tương quan, lập theo đơn vị chức năng hành chính xã, phường, thị xã, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận .

Xem thêm: Tư vấn các quy định của luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành

5. Bản đồ thực trạng sử dụng đất là map biểu lộ sự phân bổ những loại đất tại một thời gian xác lập, được lập theo từng đơn vị chức năng hành chính. 6. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất là map được lập tại thời gian đầu kỳ quy hoạch, biểu lộ sự phân chia những loại đất tại thời gian cuối kỳ của quy hoạch đó. 7. Nhà nước giao quyền sử dụng đất ( sau đây gọi là Nhà nước giao đất ) là việc Nhà nước phát hành quyết định hành động giao đất để trao quyền sử dụng đất cho đối tượng người tiêu dùng có nhu yếu sử dụng đất. 8. Nhà nước cho thuê quyền sử dụng đất ( sau đây gọi là Nhà nước cho thuê đất ) là việc Nhà nước quyết định hành động trao quyền sử dụng đất cho đối tượng người tiêu dùng có nhu yếu sử dụng đất trải qua hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất. 9. Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất là việc Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất không thay đổi mà không có nguồn gốc được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trải qua việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất lần đầu so với thửa đất xác lập. 10. Chuyển quyền sử dụng đất là việc chuyển giao quyền sử dụng đất từ người này sang người khác trải qua những hình thức quy đổi, chuyển nhượng ủy quyền, thừa kế, Tặng cho quyền sử dụng đất và góp vốn bằng quyền sử dụng đất. 11. Nhà nước tịch thu đất là việc Nhà nước quyết định hành động thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp lý về đất đai. 12. Bồi thường về đất là việc Nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất so với diện tích quy hoạnh đất tịch thu cho người sử dụng đất .

Xem thêm: Hạn mức giao đất nông nghiệp theo quy định Luật đất đai 2013

13. Chi tiêu góp vốn đầu tư vào đất còn lại gồm có ngân sách san lấp mặt phẳng và ngân sách khác tương quan trực tiếp có địa thế căn cứ chứng tỏ đã góp vốn đầu tư vào đất mà đến thời gian Nhà nước tịch thu đất còn chưa tịch thu được. 14. Hỗ trợ khi Nhà nước tịch thu đất là việc Nhà nước trợ giúp cho người có đất tịch thu để không thay đổi đời sống, sản xuất và tăng trưởng. 15. Đăng ký đất đai, nhà tại, gia tài khác gắn liền với đất là việc kê khai và ghi nhận thực trạng pháp lý về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tại, gia tài khác gắn liền với đất và quyền quản trị đất so với một thửa đất vào hồ sơ địa chính. 16. Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tại, gia tài khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất. 17. Thống kê đất đai là việc Nhà nước tổng hợp, nhìn nhận trên hồ sơ địa chính về thực trạng sử dụng đất tại thời gian thống kê và tình hình dịch chuyển đất đai giữa hai lần thống kê. 18. Kiểm kê đất đai là việc Nhà nước tổ chức triển khai tìm hiểu, tổng hợp, nhìn nhận trên hồ sơ địa chính và trên thực địa về thực trạng sử dụng đất tại thời gian kiểm kê và tình hình dịch chuyển đất đai giữa hai lần kiểm kê. 19. Giá đất là giá trị của quyền sử dụng đất tính trên một đơn vị chức năng diện tích quy hoạnh đất. 20. Giá trị quyền sử dụng đất là giá trị bằng tiền của quyền sử dụng đất so với một diện tích quy hoạnh đất xác lập trong thời hạn sử dụng đất xác lập .

Xem thêm: Các nguyên tắc sử dụng đất được điều chỉnh bởi Luật đất đai 2013

21. Tiền sử dụng đất là số tiền mà người sử dụng đất phải trả cho Nhà nước khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất. 22. Hệ thống thông tin đất đai là mạng lưới hệ thống tổng hợp những yếu tố hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, ứng dụng, tài liệu và quá trình, thủ tục được kiến thiết xây dựng để tích lũy, tàng trữ, update, giải quyết và xử lý, nghiên cứu và phân tích, tổng hợp và truy xuất thông tin đất đai. 23. Cơ sở tài liệu đất đai là tập hợp những tài liệu đất đai được sắp xếp, tổ chức triển khai để truy vấn, khai thác, quản trị và update trải qua phương tiện đi lại điện tử. 24. Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai. 25. Hủy hoại đất là hành vi làm biến dạng địa hình, làm suy giảm chất lượng đất, gây ô nhiễm đất, làm mất hoặc giảm năng lực sử dụng đất theo mục tiêu đã được xác lập. 26. Tổ chức sự nghiệp công lập là tổ chức triển khai do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị – xã hội xây dựng, có tính năng triển khai những hoạt động giải trí dịch vụ công theo pháp luật của pháp lý. 27. Tổ chức kinh tế tài chính gồm có doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức triển khai kinh tế tài chính khác theo lao lý của pháp lý về dân sự, trừ doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế. 28. Đất để thiết kế xây dựng khu công trình ngầm là phần đất để kiến thiết xây dựng khu công trình trong lòng đất mà khu công trình này không phải là phần ngầm của khu công trình thiết kế xây dựng trên mặt đất .

Xem thêm: Quan hệ pháp luật đất đai là gì? Đặc điểm của quan hệ pháp luật đất đai

29. Hộ mái ấm gia đình sử dụng đất là những người có quan hệ hôn nhân gia đình, huyết thống, nuôi dưỡng theo pháp luật của pháp lý về hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời gian được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất ; nhận chuyển quyền sử dụng đất. 30. Hộ mái ấm gia đình, cá thể trực tiếp sản xuất nông nghiệp là hộ mái ấm gia đình, cá thể đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp ; nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp và có nguồn thu nhập không thay đổi từ sản xuất nông nghiệp trên đất đó.

Điều 4. Sở hữu đất đai

Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện thay mặt chủ sở hữu và thống nhất quản trị. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo lao lý của Luật này.

Điều 5. Người sử dụng đất

Người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất theo pháp luật của Luật này, gồm có : 1. Tổ chức trong nước gồm cơ quan nhà nước, đơn vị chức năng vũ trang nhân dân, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị – xã hội, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức triển khai chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai sự nghiệp công lập và tổ chức triển khai khác theo pháp luật của pháp lý về dân sự ( sau đây gọi chung là tổ chức triển khai ) ; 2. Hộ mái ấm gia đình, cá thể trong nước ( sau đây gọi chung là hộ mái ấm gia đình, cá thể ) ;

Xem thêm: Quy định giao đất có thu tiền sử dụng đất theo Luật đất đai 2013

3. Cộng đồng dân cư gồm hội đồng người Nước Ta sinh sống trên cùng địa phận thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố và điểm dân cư tương tự như có cùng phong tục, tập quán hoặc có chung dòng họ ; 4. Cơ sở tôn giáo gồm chùa, nhà thời thánh, nhà nguyện, thánh thất, thánh đường, niệm phật đường, tu viện, trường huấn luyện và đào tạo riêng của tôn giáo, trụ sở của tổ chức triển khai tôn giáo và cơ sở khác của tôn giáo ; 5. Tổ chức quốc tế có công dụng ngoại giao gồm cơ quan đại diện thay mặt ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện thay mặt khác của quốc tế có tính năng ngoại giao được nhà nước Nước Ta thừa nhận ; cơ quan đại diện thay mặt của tổ chức triển khai thuộc Liên hợp quốc, cơ quan hoặc tổ chức triển khai liên chính phủ, cơ quan đại diện thay mặt của tổ chức triển khai liên chính phủ ; 6. Người Nước Ta định cư ở quốc tế theo lao lý của pháp lý về quốc tịch ; 7. Doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế gồm doanh nghiệp 100 % vốn góp vốn đầu tư quốc tế, doanh nghiệp liên kết kinh doanh, doanh nghiệp Nước Ta mà nhà đầu tư quốc tế mua CP, sáp nhập, mua lại theo pháp luật của pháp lý về góp vốn đầu tư.

Điều 6. Nguyên tắc sử dụng đất

1. Đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục tiêu sử dụng đất. 2. Tiết kiệm, có hiệu suất cao, bảo vệ môi trường tự nhiên và không làm tổn hại đến quyền lợi chính đáng của người sử dụng đất xung quanh .

Xem thêm: Điểm mới về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Luật đất đai 2013

3. Người sử dụng đất thực thi quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong thời hạn sử dụng đất theo pháp luật của Luật này và lao lý khác của pháp lý có tương quan.

Điều 7. Người chịu trách nhiệm trước Nhà nước đối với việc sử dụng đất

1. Người đứng đầu của tổ chức triển khai, tổ chức triển khai quốc tế có tính năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế so với việc sử dụng đất của tổ chức triển khai mình. 2. quản trị Ủy ban nhân dân xã, phường, thị xã so với việc sử dụng đất nông nghiệp vào mục tiêu công ích ; đất phi nông nghiệp đã giao cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị xã ( sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã ) để sử dụng vào mục tiêu thiết kế xây dựng trụ sở Ủy ban nhân dân, những khu công trình công cộng Giao hàng hoạt động giải trí văn hóa truyền thống, giáo dục, y tế, thể dục thể thao, đi dạo, vui chơi, chợ, nghĩa trang, nghĩa trang và khu công trình công cộng khác của địa phương. 3. Người đại diện thay mặt cho hội đồng dân cư là trưởng thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố hoặc người được hội đồng dân cư thỏa thuận hợp tác cử ra so với việc sử dụng đất đã giao, công nhận cho hội đồng dân cư. 4. Người đứng đầu cơ sở tôn giáo so với việc sử dụng đất đã giao cho cơ sở tôn giáo. 5. Chủ hộ mái ấm gia đình so với việc sử dụng đất của hộ mái ấm gia đình. 6. Cá nhân, người Nước Ta định cư ở quốc tế so với việc sử dụng đất của mình .

Xem thêm: Đất rừng là gì? Quy định về các loại đất rừng theo Luật đất đai?

7. Người có chung quyền sử dụng đất hoặc người đại diện thay mặt cho nhóm người có chung quyền sử dụng đất so với việc sử dụng đất đó.

Điều 8. Người chịu trách nhiệm trước Nhà nước đối với đất được giao để quản lý

1. Người đứng đầu của tổ chức triển khai chịu nghĩa vụ và trách nhiệm so với việc quản trị đất trong những trường hợp sau đây : a ) Tổ chức được giao quản trị khu công trình công cộng, gồm khu công trình đường giao thông vận tải, cầu, cống, vỉa hè, mạng lưới hệ thống cấp nước, mạng lưới hệ thống thoát nước, mạng lưới hệ thống khu công trình thủy lợi, đê, đập ; trung tâm vui chơi quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm ; b ) Tổ chức kinh tế tài chính được giao quản trị diện tích quy hoạnh đất để triển khai dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư theo hình thức kiến thiết xây dựng – chuyển giao ( BT ) và những hình thức khác theo lao lý của pháp lý về góp vốn đầu tư ; c ) Tổ chức được giao quản trị đất có mặt nước của những sông và đất có mặt nước chuyên dùng ; d ) Tổ chức được giao quản trị quỹ đất đã tịch thu theo quyết định hành động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 2. quản trị Ủy ban nhân dân cấp xã chịu nghĩa vụ và trách nhiệm so với việc quản trị đất sử dụng vào mục tiêu công cộng được giao để quản trị, đất chưa giao, đất chưa cho thuê tại địa phương .

Xem thêm: Các loại hạn mức trong luật đất đai

3. quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thường trực TW chịu nghĩa vụ và trách nhiệm so với việc quản trị đất chưa sử dụng tại những hòn đảo chưa có người ở thuộc địa phương. 4. Người đại diện thay mặt cho hội đồng dân cư là người chịu nghĩa vụ và trách nhiệm so với đất được giao cho hội đồng dân cư quản trị.

Điều 9. Khuyến khích đầu tư vào đất đai

Nhà nước có chủ trương khuyến khích người sử dụng đất góp vốn đầu tư lao động, vật tư tiền vốn và vận dụng thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến vào những việc sau đây : 1. Bảo vệ, tái tạo, làm tăng độ phì nhiêu của đất ; 2. Khai hoang, phục hóa, lấn biển, đưa diện tích quy hoạnh đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước hoang hóa vào sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ; 3. Phát triển kiến trúc để làm tăng giá trị của đất.

Điều 10. Phân loại đất

Xem thêm: Thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai theo Luật Đất đai 2013

Căn cứ vào mục tiêu sử dụng, đất đai được phân loại như sau : 1. Nhóm đất nông nghiệp gồm có những loại đất sau đây : a ) Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác ; b ) Đất trồng cây nhiều năm ; c ) Đất rừng sản xuất ; d ) Đất rừng phòng hộ ; đ ) Đất rừng đặc dụng ; e ) Đất nuôi trồng thủy hải sản ;

Xem thêm: Lập, chỉnh lý và bổ sung bản đồ địa chính theo Luật đất đai

g ) Đất làm muối ; h ) Đất nông nghiệp khác gồm đất sử dụng để kiến thiết xây dựng nhà kính và những loại nhà khác Giao hàng mục tiêu trồng trọt, kể cả những hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất ; kiến thiết xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và những loại động vật hoang dã khác được pháp lý được cho phép ; đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy hải sản cho mục tiêu học tập, nghiên cứu và điều tra thí nghiệm ; đất ươm tạo cây giống, con giống và đất trồng hoa, hoa lá cây cảnh ; 2. Nhóm đất phi nông nghiệp gồm có những loại đất sau đây : a ) Đất ở gồm đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị ; b ) Đất thiết kế xây dựng trụ sở cơ quan ; c ) Đất sử dụng vào mục tiêu quốc phòng, bảo mật an ninh ; d ) Đất thiết kế xây dựng khu công trình sự nghiệp gồm đất thiết kế xây dựng trụ sở của tổ chức triển khai sự nghiệp ; đất kiến thiết xây dựng cơ sở văn hóa truyền thống, xã hội, y tế, giáo dục và huấn luyện và đào tạo, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ tiên tiến, ngoại giao và khu công trình sự nghiệp khác ; đ ) Đất sản xuất, kinh doanh thương mại phi nông nghiệp gồm đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghiệp ; đất thương mại, dịch vụ ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp ; đất sử dụng cho hoạt động giải trí tài nguyên ; đất sản xuất vật tư thiết kế xây dựng, làm đồ gốm ;

Xem thêm: Bài tập học kỳ tình huống Luật Đất đai – Đề số 13

e ) Đất sử dụng vào mục tiêu công cộng gồm đất giao thông vận tải ( gồm cảng hàng không quốc tế, trường bay, cảng đường thủy trong nước, cảng hàng hải, mạng lưới hệ thống đường tàu, mạng lưới hệ thống đường đi bộ và khu công trình giao thông vận tải khác ) ; thủy lợi ; đất có di tích lịch sử lịch sử dân tộc – văn hóa truyền thống, danh lam thắng cảnh ; đất hoạt động và sinh hoạt hội đồng, khu đi dạo, vui chơi công cộng ; đất khu công trình nguồn năng lượng ; đất khu công trình bưu chính, viễn thông ; đất chợ ; đất bãi thải, giải quyết và xử lý chất thải và đất khu công trình công cộng khác ; g ) Đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng ; h ) Đất làm nghĩa trang, nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng ; i ) Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng ; k ) Đất phi nông nghiệp khác gồm đất làm nhà nghỉ, lán, trại cho người lao động trong cơ sở sản xuất ; đất kiến thiết xây dựng kho và nhà để chứa nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ Giao hàng cho sản xuất nông nghiệp và đất thiết kế xây dựng khu công trình khác của người sử dụng đất không nhằm mục đích mục tiêu kinh doanh thương mại mà khu công trình đó không gắn liền với đất ở ; 3. Nhóm đất chưa sử dụng gồm những loại đất chưa xác lập mục tiêu sử dụng.

Điều 11. Căn cứ để xác định loại đất

Việc xác lập loại đất theo một trong những địa thế căn cứ sau đây :

Xem thêm: Thời hạn thuê đất 5% theo quy định Luật đất đai 2013

1. Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, Giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đã được cấp trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 ; Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất ; 2. Giấy tờ về quyền sử dụng đất pháp luật tại những khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật này so với trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận pháp luật tại khoản 1 Điều này ; 3. Quyết định giao đất, cho thuê đất, được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền so với trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận lao lý tại khoản 1 Điều này ; 4. Đối với trường hợp không có sách vở lao lý tại những khoản 1, 2 và 3 Điều này thì việc xác lập loại đất triển khai theo lao lý của nhà nước.

Điều 12. Những hành vi bị nghiêm cấm

1. Lấn, chiếm, hủy hoại đất đai. 2. Vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố. 3. Không sử dụng đất, sử dụng đất không đúng mục tiêu .

Xem thêm: Các loại giấy tờ khác về quyền sử dụng đất quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 100 của Luật Đất đai

4. Không thực thi đúng pháp luật của pháp lý khi thực thi quyền của người sử dụng đất. 5. Nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức so với hộ mái ấm gia đình, cá thể theo pháp luật của Luật này. 6. Sử dụng đất, triển khai thanh toán giao dịch về quyền sử dụng đất mà không ĐK với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 7. Không triển khai hoặc thực thi không vừa đủ nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính so với Nhà nước. 8. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm trái pháp luật về quản trị đất đai. 9. Không cung ứng hoặc cung ứng thông tin về đất đai không đúng chuẩn theo lao lý của pháp lý. 10. Cản trở, gây khó khăn vất vả so với việc triển khai quyền của người sử dụng đất theo lao lý của pháp lý.

Chương II

Xem thêm: Trường hợp thu hồi đất nhưng không được bồi thường theo Luật Đất đai 2013

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI ĐẤT ĐAI

Mục 1

QUYỀN CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI ĐẤT ĐAI

Điều 13. Quyền của đại diện chủ sở hữu về đất đai

1. Quyết định quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất. 2. Quyết định mục tiêu sử dụng đất. 3. Quy định hạn mức sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất. 4. Quyết định tịch thu đất, trưng dụng đất .

Xem thêm: Luật đất đai là gì? Nguyên tắc của Luật đất đai và quản lý đất đai?

5. Quyết định giá đất. 6. Quyết định trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất. 7. Quyết định chủ trương kinh tế tài chính về đất đai. 8. Quy định quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của người sử dụng đất.

Điều 14. Nhà nước quyết định mục đích sử dụng đất

Nhà nước quyết định hành động mục tiêu sử dụng đất trải qua quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất và được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất.

Điều 15. Nhà nước quy định hạn mức sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất

1. Nhà nước quy định hạn mức sử dụng đất gồm hạn mức giao đất nông nghiệp, hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở và hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp .

Xem thêm: Nguyên tắc trong sử dụng đất nông nghiệp theo Luật đất đai 2013

2. Nhà nước pháp luật thời hạn sử dụng đất bằng những hình thức sau đây : a ) Sử dụng đất không thay đổi lâu dài hơn ; b ) Sử dụng đất có thời hạn.

Điều 16. Nhà nước quyết định thu hồi đất, trưng dụng đất

1. Nhà nước quyết định hành động tịch thu đất trong những trường hợp sau đây : a ) Thu hồi đất vì mục tiêu quốc phòng, bảo mật an ninh ; tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội vì quyền lợi vương quốc, công cộng ; b ) Thu hồi đất do vi phạm pháp lý về đất đai ; c ) Thu hồi đất do chấm hết việc sử dụng đất theo pháp lý, tự nguyện trả lại đất, có rủi ro tiềm ẩn rình rập đe dọa tính mạng con người con người .

Xem thêm: Điều kiện được công nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai 2013

2. Nhà nước quyết định hành động trưng dụng đất trong trường hợp thật thiết yếu để triển khai trách nhiệm quốc phòng, bảo mật an ninh hoặc trong thực trạng cuộc chiến tranh, thực trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai.

Điều 17. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất

Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất trải qua những hình thức sau đây : 1. Quyết định giao đất không thu tiền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất ; 2. Quyết định cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê ; 3. Công nhận quyền sử dụng đất.

Điều 18. Nhà nước quyết định giá đất

1. Nhà nước pháp luật nguyên tắc, phương pháp định giá đất .

Xem thêm: Các trường hợp thu hồi đất khác quy định tại Điều 65 Luật đất đai 2013

2. Nhà nước phát hành khung giá đất, bảng giá đất và quyết định hành động giá đất đơn cử.

Điều 19. Nhà nước quyết định chính sách tài chính về đất đai

1. Nhà nước quyết định hành động chủ trương thu, chi kinh tế tài chính về đất đai. 2. Nhà nước điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất mà không do góp vốn đầu tư của người sử dụng đất mang lại trải qua chủ trương thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, góp vốn đầu tư hạ tầng và chủ trương tương hỗ cho người có đất tịch thu.

Điều 20. Nhà nước quy định quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất

Nhà nước pháp luật quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của người sử dụng đất tương thích với hình thức giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nguồn gốc sử dụng đất và nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính của người sử dụng đất.

Điều 21. Thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu về đất đai

1. Quốc hội phát hành luật, nghị quyết về đất đai ; quyết định hành động quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp vương quốc ; triển khai quyền giám sát tối cao so với việc quản trị và sử dụng đất đai trong khoanh vùng phạm vi cả nước .

Xem thêm: Đất sử dụng cho kinh tế trang trại theo Luật Đất đai 2013

2. Hội đồng nhân dân những cấp thực thi quyền trải qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương mình trước khi trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt ; trải qua bảng giá đất, việc tịch thu đất triển khai những dự án Bất Động Sản tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội vì quyền lợi vương quốc, công cộng của địa phương theo thẩm quyền pháp luật tại Luật này ; giám sát việc thi hành pháp lý về đất đai tại địa phương. 3. nhà nước, Ủy ban nhân dân những cấp triển khai quyền đại diện thay mặt chủ sở hữu về đất đai theo thẩm quyền lao lý tại Luật này.

2. Tải về toàn văn nội dung Luật đất đai năm 1987

Click để tải về: Luật đất đai năm 1987

LUẬT

ĐẤT ĐAI

LỜI NÓI ĐẦU Đất đai là tài nguyên vương quốc vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt quan trọng không gì sửa chữa thay thế được của nông nghiệp, lâm nghiệp, là thành phần quan trọng số 1 của môi trường tự nhiên sống, là địa phận phân bổ những khu dân cư, kiến thiết xây dựng những cơ sở kinh tế tài chính, văn hoá, xã hội, bảo mật an ninh và quốc phòng. Trải qua nhiều thế hệ, nhân dân ta tốn bao công sức của con người và xương máu mới khai thác, bồi bổ, tái tạo và bảo vệ được vốn đất như ngày này. Để nâng cao ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm của mọi tổ chức triển khai và cá thể trong việc bảo vệ và sử dụng đất đai, bảo vệ thiên nhiên và môi trường, đưa việc quản trị và sử dụng đất đai vào quy định ngặt nghèo, khai thác tiềm năng của đất đai một cách hài hòa và hợp lý và có hiệu suất cao, triệt để tiết kiệm ngân sách và chi phí đất, góp thêm phần vào công cuộc tái tạo xã hội chủ nghĩa, bảo vệ công minh xã hội, từng bước đưa nông nghiệp, lâm nghiệp lên sản xuất lớn, Giao hàng sự nghiệp kiến thiết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ;

Xem thêm: Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định Luật đất đai 2013

Căn cứ Điều 19, Điều 20 và Điều 83 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ; Luật này pháp luật chính sách quản trị và sử dụng đất đai.

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1

Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước thống nhất quản trị. Nhà nước giao đất cho những nông trường, lâm trường, hợp tác xã, tập đoàn lớn sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nhà máy sản xuất, đơn vị chức năng vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước, tổ chức triển khai xã hội và cá nhân-dưới đây gọi là người sử dụng đất-để sử dụng không thay đổi, vĩnh viễn. Nhà nước còn giao đất để sử dụng có thời hạn hoặc trong thời điểm tạm thời .

Xem thêm: Căn cứ xác định phần đất theo quy định của pháp luật đất đai

Người đang sử dụng đất đai hợp pháp được liên tục sử dụng theo lao lý của Luật này.

Điều 2

Nhà nước khuyến khích góp vốn đầu tư lao động, vật tư, tiền vốn và vận dụng những thành tựu khoa học – kỹ thuật vào việc : – Thâm canh, tăng vụ, nâng cao hiệu suất cao kinh tế tài chính của việc sử dụng đất ; – Khai hoang, vỡ hoá, lấn biển, phủ xanh đất trống đồi núi trọc để lan rộng ra diện tích quy hoạnh đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản và làm muối ; – Bảo vệ, tái tạo đất, làm tăng độ mầu mỡ của đất.

Điều 3

Nhà nước bảo vệ cho người sử dụng đất được hưởng những quyền hạn hợp pháp trên đất được giao, kể cả quyền chuyển, nhượng, bán thành quả lao động, tác dụng góp vốn đầu tư trên đất được giao khi không còn sử dụng đất và đất đó được giao cho người khác sử dụng theo trình tự, thủ tục do pháp lý lao lý .

Xem thêm: Quản lý đất đai trước khi có Luật đất đai

Điều 4

Mọi người sử dụng đất có nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai những chủ trương của Nhà nước nhằm mục đích bảo vệ, tái tạo, bồi bổ và sử dụng đất đai hài hòa và hợp lý, tiết kiệm ngân sách và chi phí. Người sử dụng đất phải nộp thuế sử dụng đất theo lao lý của pháp lý.

Điều 5

Nghiêm cấm việc mua, bán, lấn, chiếm đất đai, phát canh thu tô dưới mọi hình thức, nhận đất được giao mà không sử dụng, sử dụng không đúng mục tiêu, tự tiện sử dụng đất nông nghiệp, đất có rừng vào mục tiêu khác, làm huỷ hoại đất đai.

Điều 6

Quốc hội triển khai quyền quyết định hành động, quyền giám sát tối cao so với việc quản trị và sử dụng đất đai trong cả nước. Hội đồng bộ trưởng triển khai quyền quản trị Nhà nước so với việc sử dụng, bảo vệ và tái tạo đất đai .

Xem thêm: Cho thuê đất theo quy định mới nhất của Luật đất đai 2013

Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân những cấp triển khai việc quản trị Nhà nước so với đất đai trong địa phương mình theo thẩm quyền được pháp luật trong Luật này. Thủ trưởng những ngành trong khoanh vùng phạm vi quyền hạn và nghĩa vụ và trách nhiệm của mình tổ chức triển khai và quản trị việc sử dụng đất đai do Nhà nước giao cho những tổ chức triển khai thuộc ngành mình sử dụng. Cơ quan quản trị đất đai ở Trung ương và địa phương có trách nhiệm giúp Hội đồng bộ trưởng và Uỷ ban nhân dân những cấp thực thi việc thống nhất quản trị Nhà nước so với đất đai.

Điều 7

Mặt trận Tổ quốc, Công đoàn, Hội nông dân tập thể, Đoàn người trẻ tuổi Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp phụ nữ, những hội khoa học và những tổ chức triển khai xã hội khác cũng như mọi công dân đều có trách nhiệm tương hỗ những cơ quan Nhà nước trong việc thực thi những giải pháp nhằm mục đích bảo vệ và sử dụng đất đai hài hòa và hợp lý, tiết kiệm chi phí. Các cơ quan Nhà nước trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình có nghĩa vụ và trách nhiệm xem xét không thiếu những đề xuất kiến nghị của những tổ chức triển khai xã hội và cá thể trong việc thực thi những giải pháp bảo vệ và sử dụng đất đai.

Điều 8

Căn cứ vào mục tiêu sử dụng hầu hết, đất đai được phân thành những loại sau đây :

Xem thêm: Tổ chức thực hiện điều tra, đánh giá đất đai theo Luật đất đai

1 – Đất nông nghiệp ; 2 – Đất lâm nghiệp ; 3 – Đất khu dân cư ; 4 – Đất chuyên dùng ; 5 – Đất chưa sử dụng.

3. Tải về toàn văn nội dung Luật đất đai năm 1993

Click để tải về: Luật đất đai năm 1993

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Xem thêm: Giao đất là gì? Phân biệt giữa giao đất và cho thuê đất theo Luật đất đai

Điều 1

Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước thống nhất quản trị. Nhà nước giao đất cho những tổ chức triển khai kinh tế tài chính, đơn vị chức năng vũ trang nhân dân, cơ quan Nhà nước, tổ chức triển khai chính trị, xã hội ( gọi chung là tổ chức triển khai ), hộ mái ấm gia đình và cá thể sử dụng không thay đổi lâu bền hơn. Nhà nước còn cho tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình, cá thể thuê đất. Tổ chức, hộ mái ấm gia đình và cá thể được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trong Luật này gọi chung là người sử dụng đất. Nhà nước cho tổ chức triển khai, cá thể quốc tế thuê đất.

Điều 2

1 – Người sử dụng đất không thay đổi, được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị xã xác nhận thì được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét và cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất. 2 – Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất đã giao cho người khác sử dụng trong quy trình thực thi chủ trương đất đai của Nhà nước Nước Ta dân chủ cộng hoà, nhà nước cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Nước Ta và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 3 – Nhà nước có chủ trương bảo vệ cho người làm nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, lâm nghiệp có đất sản xuất .

Xem thêm: Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 Luật đất đai 2013

Điều 3

1 – Nhà nước bảo lãnh quyền và quyền lợi hợp pháp của người sử dụng đất. 2 – Hộ mái ấm gia đình, cá thể được Nhà nước giao đất có quyền quy đổi, chuyển nhượng ủy quyền, cho thuê, thừa kế, thế chấp ngân hàng quyền sử dụng đất. Các quyền nói trên chỉ được thực thi trong thời hạn giao đất và đúng mục tiêu sử dụng của đất được giao theo lao lý của Luật này và những lao lý khác của pháp lý. 3 – Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của những tổ chức triển khai trong nước được Nhà nước giao đất và cho thuê đất do nhà nước trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội pháp luật.

Điều 4

Người sử dụng đất có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ, tái tạo, bồi bổ và sử dụng đất hài hòa và hợp lý, có hiệu suất cao ; phải làm vừa đủ thủ tục địa chính, nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất và những khoản thu khác theo pháp luật của pháp lý.

Điều 5

Xem thêm: Một số điểm mới trong Luật Đất đai 2013

Nhà nước khuyến khích người sử dụng đất góp vốn đầu tư lao động, vật tư, tiền vốn và vận dụng những thành tựu khoa học – kỹ thuật vào những việc sau đây : – Làm tăng giá trị sử dụng đất ; – Thâm canh, tăng vụ, nâng cao hiệu suất cao sử dụng đất ; – Khai hoang, vỡ hoá, lấn biển, phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, đất cồn cát ven biển để lan rộng ra diện tích quy hoạnh đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản và làm muối ; – Bảo vệ, tái tạo, làm tăng độ mầu mỡ của đất ; – Sử dụng tiết kiệm ngân sách và chi phí đất.

Điều 6

Nghiêm cấm việc lấn chiếm đất đai, chuyển quyền sử dụng đất trái phép, sử dụng đất không đúng mục tiêu được giao, huỷ hoại đất .

Xem thêm: Đất chuyên dùng là gì? Quy định về đất chuyên dùng theo Luật đất đai?

Điều 7

Quốc hội thực thi quyền quyết định hành động, quyền giám sát tối cao so với việc quản trị và sử dụng đất đai trong cả nước. Hội đồng nhân dân những cấp triển khai quyền quyết định hành động, quyền giám sát việc quản trị và sử dụng đất đai trong địa phương mình.

Điều 8

nhà nước thống nhất quản trị Nhà nước về đất đai trong cả nước. Uỷ ban nhân dân những cấp thực thi quản trị Nhà nước về đất đai trong địa phương mình theo thẩm quyền được pháp luật tại Luật này. Thủ trưởng cơ quan quản trị đất đai ở Trung ương chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước nhà nước, Thủ trưởng cơ quan quản trị đất đai ở địa phương chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân cùng cấp trong việc quản trị Nhà nước về đất đai.

Điều 9

Xem thêm: Nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo Luật đất đai

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc nhà nước trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ việc sử dụng đúng mục tiêu, có hiệu suất cao đất do Nhà nước giao cho những tổ chức triển khai thường trực Bộ, ngành mình.

4. Tải về Luật sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Luật đất đai 1993

Click để tải về: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai 1993

LUẬT

CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 25/2001 / QH10 VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;
Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 7 năm 1993 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 02 tháng 12 năm 1998.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai:

1. Điều 12 được sửa đổi, bổ trợ như sau :

Xem thêm: Địa giới hành chính là gì? Địa giới hành chính theo quy định Luật Đất đai?

“ Điều 12 1. nhà nước lao lý khung giá những loại đất cho từng vùng, theo từng thời hạn và nguyên tắc, chiêu thức xác lập giá những loại đất. 2. Căn cứ vào pháp luật của nhà nước về khung giá và nguyên tắc, giải pháp xác lập giá những loại đất, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố thường trực TW quy định giá những loại đất tương thích với tình hình trong thực tiễn tại địa phương để tính thuế chuyển quyền sử dụng đất ; thu tiền khi giao đất, chuyển mục tiêu sử dụng đất, tiền thuê đất, lệ phí trước bạ ; tính giá trị gia tài khi giao đất, bồi thường khi Nhà nước tịch thu đất. ” 2. Điều 16 được sửa đổi, bổ trợ như sau : “ Điều 16 1. nhà nước lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai trong cả nước trình Quốc hội quyết định hành động. 2. Uỷ ban nhân dân những cấp lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai trong địa phương mình trình Hội đồng nhân dân cùng cấp trải qua trước khi trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt. 3. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an địa thế căn cứ vào trách nhiệm, quyền hạn của mình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai do bộ mình đảm nhiệm trình nhà nước xét duyệt .

Xem thêm: Xử lý trường hợp giao đất, cho thuê đất trước ngày Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành

4. Cơ quan quản trị đất đai ở TW và địa phương phối hợp với những cơ quan hữu quan giúp nhà nước và Uỷ ban nhân dân những cấp lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai. ” 3. Điều 18 được sửa đổi, bổ trợ như sau : “ Điều 18 Thẩm quyền quyết định hành động, xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai : 1. Quốc hội quyết định hành động quy hoạch sử dụng đất đai dài hạn và kế hoạch sử dụng đất đai trong khoanh vùng phạm vi cả nước 5 năm một lần tương thích với kế hoạch 5 năm của Nhà nước do nhà nước trình ; 2. nhà nước xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đai của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố thường trực TW ; kế hoạch sử dụng đất đai 5 năm và kế hoạch kiểm soát và điều chỉnh, bổ trợ hàng năm của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố thường trực TW ; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai vào mục tiêu quốc phòng, bảo mật an ninh ; 3. Uỷ ban nhân dân cấp trên xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đai, kế hoạch sử dụng đất đai hàng năm của Uỷ ban nhân dân cấp dưới trực tiếp ; 4. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hành động, xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai nào thì có quyền được cho phép bổ trợ, kiểm soát và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch đó. ”

Xem thêm: Đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định Luật đất đai 2013

4. Điều 19 được sửa đổi, bổ trợ như sau : “ Điều 19 Các địa thế căn cứ để quyết định hành động giao đất, cho thuê đất : 1. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt ; 2. Yêu cầu sử dụng đất ghi trong dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư và trong phong cách thiết kế đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc đồng ý chấp thuận bằng văn bản về khu vực, diện tích quy hoạnh đất hoặc đơn xin giao đất, thuê đất. ” 5. Điều 23 được sửa đổi, bổ trợ như sau : “ Điều 23 Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục tiêu không phải là sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối được pháp luật như sau :

Xem thêm: Đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh của Luật đất đai

1. nhà nước quyết định hành động giao đất trong những trường hợp sau đây : a ) Giao đất có thu tiền sử dụng đất để tạo vốn thiết kế xây dựng hạ tầng theo dự án Bất Động Sản ; b ) Giao đất để sử dụng vào mục tiêu quốc phòng, bảo mật an ninh. 2. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố thường trực TW quyết định hành động giao đất, cho thuê đất cho những đối tượng người dùng sau đây : a ) Tổ chức sử dụng đất ; b ) Hộ mái ấm gia đình, cá thể sử dụng đất tại nội thành của thành phố, nội thị xã. 3. Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quyết định hành động giao đất, cho thuê đất cho hộ mái ấm gia đình, cá thể, trừ trường hợp lao lý tại điểm b khoản 2 Điều này. ” 6. Điều 24 được sửa đổi, bổ trợ như sau :

Xem thêm: Đất sử dụng có thời hạn theo quy định của Luật đất đai 2013

“ Điều 24 Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục tiêu nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối được pháp luật như sau : 1. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố thường trực TW quyết định hành động giao đất, cho thuê đất cho tổ chức triển khai kinh tế tài chính sử dụng đất ; 2. Uỷ ban nhân dân huyện, Q., thị xã, thành phố thuộc tỉnh quyết định hành động giao đất, cho thuê đất cho hộ mái ấm gia đình, cá thể ; 3. Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị xã cho thuê đất thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị xã. ” 7. Bổ sung Điều 24 a như sau : “ Điều 24 a 1. Việc quyết định hành động cho người đang sử dụng đất chuyển mục tiêu sử dụng đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất làm muối, đất ở, đất chuyên dùng sang mục tiêu khác phải địa thế căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt .
2. Thẩm quyền quyết định hành động cho người đang sử dụng đất chuyển mục tiêu sử dụng đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất làm muối, đất ở, đất chuyên dùng sang mục tiêu khác được lao lý như sau : a ) Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố thường trực TW quyết định hành động chuyển mục tiêu sử dụng đất so với tổ chức triển khai kinh tế tài chính, hộ mái ấm gia đình, cá thể sử dụng đất tại nội thành của thành phố, nội thị xã ; b ) Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quyết định hành động chuyển mục tiêu sử dụng đất so với hộ mái ấm gia đình, cá thể, trừ trường hợp pháp luật tại điểm a khoản này. ” 8. Bổ sung Điều 24 b như sau : “ Điều 24 b 1. Việc quyết định hành động cho người đang sử dụng đất nông nghiệp trồng lúa nước chuyển sang nuôi trồng thuỷ sản, trồng cây nhiều năm hoặc người đang sử dụng đất nông nghiệp trồng cây nhiều năm chuyển sang trồng cây hàng năm phải địa thế căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt. 2. Thẩm quyền quyết định hành động cho người đang sử dụng đất nông nghiệp trồng lúa nước chuyển sang nuôi trồng thuỷ sản, trồng cây nhiều năm hoặc người đang sử dụng đất nông nghiệp trồng cây nhiều năm chuyển sang trồng cây hàng năm được lao lý như sau : a ) Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố thường trực TW quyết định hành động so với tổ chức triển khai kinh tế tài chính sử dụng đất ;
b ) Uỷ ban nhân dân huyện, Q., thị xã, thành phố thuộc tỉnh quyết định hành động so với hộ mái ấm gia đình, cá thể sử dụng đất. ” 9. Điều 27 được sửa đổi, bổ trợ như sau : “ Điều 27 1. Trong trường hợp thật thiết yếu, Nhà nước tịch thu đất đang sử dụng của người sử dụng đất để sử dụng vào mục tiêu quốc phòng, bảo mật an ninh, quyền lợi vương quốc, quyền lợi công cộng thì người bị tịch thu đất được bồi thường hoặc tương hỗ. Việc bồi thường hoặc tương hỗ được thực thi theo lao lý của nhà nước. 2. Nhà nước có chủ trương để không thay đổi đời sống cho người có đất bị tịch thu. Trong trường hợp người bị tịch thu đất phải chuyển dời chỗ ở thì được mua nhà ở của Nhà nước hoặc được giao đất có thu tiền sử dụng đất để làm nhà ở. Trong trường hợp giải pháp bồi thường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, được công bố công khai minh bạch và có hiệu lực hiện hành thi hành theo pháp luật của pháp lý mà người bị tịch thu đất không thực thi quyết định hành động tịch thu đất thì cơ quan quyết định hành động tịch thu đất có quyền ra quyết định hành động cưỡng chế. Trong trường hợp nhà nước quyết định hành động tịch thu đất thì Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố thường trực TW ra quyết định hành động cưỡng chế. 3. Trong trường hợp hội đồng dân cư kiến thiết xây dựng những khu công trình ship hàng quyền lợi công cộng của hội đồng theo quy hoạch bằng nguồn vốn do nhân dân góp phần hoặc Nhà nước có tương hỗ thì việc bồi thường hoặc tương hỗ cho người có đất được sử dụng để kiến thiết xây dựng khu công trình do hội đồng dân cư và người có đất đó thoả thuận. ” 10. Điều 31 được sửa đổi, bổ trợ như sau :
“ Điều 31 1. Thủ tục quy đổi quyền sử dụng đất ở nông thôn làm tại Uỷ ban nhân dân xã ; ở đô thị làm tại Uỷ ban nhân dân huyện, Q., thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 2. Thủ tục chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất làm tại Uỷ ban nhân dân huyện, Q., thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 3. nhà nước pháp luật đơn cử về thủ tục cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp ngân hàng, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất. ”

5. Tải về toàn văn Luật đất đai số 13/2003/QH11 năm 2003

Click để tải về: Luật đất đai số 13/2003/QH11 năm 2003

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này pháp luật về quyền hạn và nghĩa vụ và trách nhiệm của Nhà nước đại diện thay mặt chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản trị về đất đai, chính sách quản trị và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của người sử dụng đất.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Đối tượng vận dụng Luật này gồm có : 1. Cơ quan nhà nước triển khai quyền hạn và nghĩa vụ và trách nhiệm đại diện thay mặt chủ sở hữu toàn dân về đất đai, triển khai trách nhiệm thống nhất quản trị nhà nước về đất đai ; 2. Người sử dụng đất ; 3. Các đối tượng người tiêu dùng khác có tương quan đến việc quản trị, sử dụng đất.

Điều 3.  Áp dụng pháp luật

1. Việc quản trị và sử dụng đất đai phải tuân theo lao lý của Luật này. Trường hợp Luật này không lao lý thì vận dụng những lao lý của pháp lý có tương quan .
2. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có pháp luật khác với lao lý của Luật này thì vận dụng lao lý của điều ước quốc tế đó.

Điều 4.  Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau : 1. Nhà nước giao đất là việc Nhà nước trao quyền sử dụng đất bằng quyết định hành động hành chính cho đối tượng người dùng có nhu yếu sử dụng đất. 2. Nhà nước cho thuê đất là việc Nhà nước trao quyền sử dụng đất bằng hợp đồng cho đối tượng người dùng có nhu yếu sử dụng đất. 3. Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất so với người đang sử dụng đất không thay đổi là việc Nhà nước cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho người đó. 4. Nhận chuyển quyền sử dụng đất là việc xác lập quyền sử dụng đất do được người khác chuyển quyền sử dụng đất theo pháp luật của pháp lý trải qua những hình thức quy đổi, chuyển nhượng ủy quyền, thừa kế, Tặng cho quyền sử dụng đất hoặc góp vốn bằng quyền sử dụng đất mà hình thành pháp nhân mới. 5. Thu hồi đất là việc Nhà nước ra quyết định hành động hành chính để thu lại quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất đã giao cho tổ chức triển khai, Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị xã quản trị theo pháp luật của Luật này .
6. Bồi thường khi Nhà nước tịch thu đất là việc Nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất so với diện tích quy hoạnh đất bị tịch thu cho người bị tịch thu đất. 7. Hỗ trợ khi Nhà nước tịch thu đất là việc Nhà nước trợ giúp người bị tịch thu đất trải qua giảng dạy nghề mới, sắp xếp việc làm mới, cấp kinh phí đầu tư để di tán đến khu vực mới. 8. Hồ sơ địa giới hành chính là hồ sơ phục vụ quản trị nhà nước so với địa giới hành chính. 9. Bản đồ địa giới hành chính là map biểu lộ những mốc địa giới hành chính và những yếu tố địa vật, địa hình có tương quan đến mốc địa giới hành chính. 10. Bản đồ hành chính là map biểu lộ ranh giới những đơn vị chức năng hành chính kèm theo địa điểm và 1 số ít yếu tố chính về tự nhiên, kinh tế tài chính, xã hội. 11. Thửa đất là phần diện tích quy hoạnh đất được số lượng giới hạn bởi ranh giới xác lập trên thực địa hoặc được miêu tả trên hồ sơ. 12. Hồ sơ địa chính là hồ sơ phục vụ quản trị nhà nước so với việc sử dụng đất. 13. Bản đồ địa chính là map bộc lộ những thửa đất và những yếu tố địa lý có tương quan, lập theo đơn vị chức năng hành chính xã, phường, thị xã, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận .
14. Sổ địa chính là sổ được lập cho từng đơn vị chức năng xã, phường, thị xã để ghi người sử dụng đất và những thông tin về sử dụng đất của người đó. 15. Sổ mục kê đất đai là sổ được lập cho từng đơn vị chức năng xã, phường, thị xã để ghi những thửa đất và những thông tin về thửa đất đó. 16. Sổ theo dõi dịch chuyển đất đai là sổ được lập để theo dõi những trường hợp có biến hóa trong sử dụng đất gồm đổi khác kích cỡ và hình dạng thửa đất, người sử dụng đất, mục tiêu sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của người sử dụng đất. 17. Bản đồ thực trạng sử dụng đất là map biểu lộ sự phân bổ những loại đất tại một thời gian xác lập, được lập theo đơn vị chức năng hành chính. 18. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất là map được lập tại thời gian đầu kỳ quy hoạch, bộc lộ sự phân chia những loại đất tại thời gian cuối kỳ quy hoạch. 19. Đăng ký quyền sử dụng đất là việc ghi nhận quyền sử dụng đất hợp pháp so với một thửa đất xác lập vào hồ sơ địa chính nhằm mục đích xác lập quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của người sử dụng đất. 20. Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất là giấy ghi nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người sử dụng đất để bảo lãnh quyền và quyền lợi hợp pháp của người sử dụng đất. 21. Thống kê đất đai là việc Nhà nước tổng hợp, nhìn nhận trên hồ sơ địa chính về thực trạng sử dụng đất tại thời gian thống kê và tình hình dịch chuyển đất đai giữa hai lần thống kê .
22. Kiểm kê đất đai là việc Nhà nước tổng hợp, nhìn nhận trên hồ sơ địa chính và trên thực địa về thực trạng sử dụng đất tại thời gian kiểm kê và tình hình dịch chuyển đất đai giữa hai lần kiểm kê. 23. Giá quyền sử dụng đất ( sau đây gọi là giá đất ) là số tiền tính trên một đơn vị chức năng diện tích quy hoạnh đất do Nhà nước pháp luật hoặc được hình thành trong thanh toán giao dịch về quyền sử dụng đất. 24. Giá trị quyền sử dụng đất là giá trị bằng tiền của quyền sử dụng đất so với một diện tích quy hoạnh đất xác lập trong thời hạn sử dụng đất xác lập. 25. Tiền sử dụng đất là số tiền mà người sử dụng đất phải trả trong trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất so với một diện tích quy hoạnh đất xác lập. 26. Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai. 27. Hủy hoại đất là hành vi làm biến dạng địa hình, làm suy giảm chất lượng đất, gây ô nhiễm đất làm mất hoặc giảm năng lực sử dụng đất theo mục tiêu đã được xác lập. 28. Tổ chức sự nghiệp công là tổ chức triển khai do những cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị – xã hội xây dựng, có công dụng thực thi những hoạt động giải trí dịch vụ công do ngân sách nhà nước chi trả.

Điều 5. Sở hữu đất đai

1. Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện thay mặt chủ chiếm hữu. 2. Nhà nước triển khai quyền định đoạt so với đất đai như sau : a ) Quyết định mục tiêu sử dụng đất trải qua việc quyết định hành động, xét duyệt quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất ( sau đây gọi chung là quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ) ; b ) Quy định về hạn mức giao đất và thời hạn sử dụng đất ; c ) Quyết định giao đất, cho thuê đất, tịch thu đất, được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất ; d ) Định giá đất. 3. Nhà nước thực thi quyền điều tiết những nguồn lợi từ đất đai trải qua những chủ trương kinh tế tài chính về đất đai như sau : a ) Thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất ;
b ) Thu thuế sử dụng đất, thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất ; c ) Điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất mà không do góp vốn đầu tư của người sử dụng đất mang lại. 4. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất trải qua hình thức giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất so với người đang sử dụng đất không thay đổi ; lao lý quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của người sử dụng đất.

Điều 6. Quản lý nhà nước về đất đai

1. Nhà nước thống nhất quản trị về đất đai. 2. Nội dung quản trị nhà nước về đất đai gồm có : a ) Ban hành những văn bản quy phạm pháp luật về quản trị, sử dụng đất đai và tổ chức triển khai triển khai những văn bản đó ; b ) Xác định địa giới hành chính, lập và quản trị hồ sơ địa giới hành chính, lập map hành chính ;
c ) Khảo sát, đo đạc, nhìn nhận, phân hạng đất ; lập map địa chính, map thực trạng sử dụng đất và map quy hoạch sử dụng đất ; d ) Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ; đ ) Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, tịch thu đất, chuyển mục tiêu sử dụng đất ; e ) Đăng ký quyền sử dụng đất, lập và quản trị hồ sơ địa chính, cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất ; g ) Thống kê, kiểm kê đất đai ; h ) Quản lý tài chính về đất đai ; i ) Quản lý và tăng trưởng thị trường quyền sử dụng đất trong thị trường ; k ) Quản lý, giám sát việc thực thi quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của người sử dụng đất ;
l ) Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành những pháp luật của pháp lý về đất đai và giải quyết và xử lý vi phạm pháp lý về đất đai ; m ) Giải quyết tranh chấp về đất đai ; xử lý khiếu nại, tố cáo những vi phạm trong việc quản trị và sử dụng đất đai ; n ) Quản lý những hoạt động giải trí dịch vụ công về đất đai. 3. Nhà nước có chủ trương góp vốn đầu tư cho việc triển khai những trách nhiệm quản trị nhà nước về đất đai, kiến thiết xây dựng mạng lưới hệ thống quản trị đất đai tân tiến, đủ năng lượng, bảo vệ quản trị đất đai có hiệu lực thực thi hiện hành và hiệu suất cao.

Điều 7. Nhà nước thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý nhà nước về đất đai

1. Quốc hội phát hành pháp lý về đất đai, quyết định hành động quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cả nước ; triển khai quyền giám sát tối cao so với việc quản trị và sử dụng đất đai trong khoanh vùng phạm vi cả nước. 2. nhà nước quyết định hành động quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh, thành phố thường trực TW và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất vào mục tiêu quốc phòng, bảo mật an ninh ; thống nhất quản trị nhà nước về đất đai trong khoanh vùng phạm vi cả nước. Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước nhà nước trong việc quản trị nhà nước về đất đai .
3. Hội đồng nhân dân những cấp triển khai quyền giám sát việc thi hành pháp lý về đất đai tại địa phương. 4. Uỷ ban nhân dân những cấp thực thi quyền đại diện thay mặt chủ sở hữu về đất đai và quản trị nhà nước về đất đai tại địa phương theo thẩm quyền lao lý tại Luật này.

6. Tải về Luật số 34/2009/QH12 sửa đổi bổ sung điều 126 Luật nhà ở và điều 121 Luật đất đai

Click để tải về: Luật số 34/2009/QH12 sửa đổi bổ sung điều 126 Luật nhà ở và điều 121 Luật đất đai

LUẬT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 126 CỦA LUẬT NHÀ Ở

VÀ ĐIỀU 121 CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ trợ một số ít điều theo Nghị quyết số 51/2001 / QH10 ; Quốc hội phát hành Luật sửa đổi, bổ trợ Điều 126 của Luật nhà ở số 56/2005 / QH11 và Điều 121 của Luật đất đai số 13/2003 / QH11 .

Điều 1

Điều 126 của Luật nhà ở được sửa đổi, bổ trợ như sau :

“Điều 126. Quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam của người Việt Nam định cư ở nước ngoài

1. Người Nước Ta định cư ở quốc tế thuộc những đối tượng người tiêu dùng sau đây được cơ quan có thẩm quyền của Nước Ta được cho phép cư trú tại Nước Ta từ ba tháng trở lên thì có quyền chiếm hữu nhà ở để bản thân và những thành viên trong mái ấm gia đình sinh sống tại Nước Ta : a ) Người có quốc tịch Nước Ta ; b ) Người gốc Nước Ta thuộc diện người về góp vốn đầu tư trực tiếp tại Nước Ta theo pháp lý về góp vốn đầu tư ; người có công góp phần cho quốc gia ; nhà khoa học, nhà văn hoá, người có kiến thức và kỹ năng đặc biệt quan trọng mà cơ quan, tổ chức triển khai của Nước Ta có nhu yếu và đang thao tác tại Nước Ta ; người có vợ hoặc chồng là công dân Nước Ta sinh sống ở trong nước. 2. Người gốc Nước Ta không thuộc những đối tượng người tiêu dùng pháp luật tại điểm b khoản 1 Điều này được cơ quan có thẩm quyền của Nước Ta cấp Giấy miễn thị thực và được phép cư trú tại Nước Ta từ ba tháng trở lên thì có quyền chiếm hữu một nhà ở riêng không liên quan gì đến nhau hoặc một căn hộ cao cấp căn hộ chung cư cao cấp tại Nước Ta để bản thân và những thành viên trong mái ấm gia đình sinh sống tại Nước Ta. ”

Điều 2

Điều 121 của Luật đất đai được sửa đổi, bổ trợ như sau :

“Điều 121. Quyền và nghĩa vụ về sử dụng đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

1. Người Nước Ta định cư ở quốc tế thuộc những đối tượng người dùng pháp luật tại Điều 126 của Luật nhà ở có quyền chiếm hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Nước Ta. 2. Người Nước Ta định cư ở quốc tế được chiếm hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Nước Ta có những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây : a ) Các quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm pháp luật tại Điều 105 và Điều 107 của Luật này ; b ) Chuyển quyền sử dụng đất ở khi bán, khuyến mãi cho, để thừa kế, đổi nhà ở cho tổ chức triển khai, cá thể trong nước, người Nước Ta định cư ở quốc tế thuộc diện được chiếm hữu nhà ở tại Nước Ta để ở ; khuyến mãi ngay cho nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở cho Nhà nước, hội đồng dân cư, Tặng Ngay cho nhà tình nghĩa theo pháp luật tại điểm c khoản 2 Điều 110 của Luật này. Trường hợp Tặng Kèm cho, để thừa kế cho đối tượng người tiêu dùng không thuộc diện được chiếm hữu nhà ở tại Nước Ta thì đối tượng người tiêu dùng này chỉ được hưởng giá trị của nhà tại gắn liền với quyền sử dụng đất ở ;

7. Những điểm mới của Luật đất đai năm 2022 đang được áp dụng?

Bảng giá đất từ 2020-2024

Ngày 19/12/2019, nhà nước phát hành Nghị định 69/2019 / NĐ-CP lao lý về khung giá đất, trên cơ sở này, những tỉnh sẽ kiến thiết xây dựng, kiểm soát và điều chỉnh bảng giá đất vận dụng trong 5 năm tới 2020 – 2024. Theo đo lường và thống kê, khung giá đất mới tăng khoảng chừng 20 % so với quy trình tiến độ năm ngoái – 2019. TP. Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh là hai địa phương nằm trong vùng có khung giá tối đa 162 triệu đồng một mét vuông. Nghị định cũng nhu yếu Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh, thành phố phát hành bảng giá đất kiểm soát và điều chỉnh không cao quá 20 % so với mức tăng của từng loại đất .
Theo khoản 1 điều 114 Luật Đất đai 2013, từ ngày 1/1/2020, Ủy Ban Nhân Dân những tỉnh, thành phố thường trực Trung ương phải công khai minh bạch bảng giá đất mới của địa phương. Theo pháp luật của Luật Đất đai 2013, định kỳ 5 năm một lần, Ủy Ban Nhân Dân những tỉnh thiết kế xây dựng và công khai minh bạch bảng giá đất những loại vào ngày 1/1 của năm đầu kỳ. Hiện nhiều địa phương trên cả nước đang kiến thiết xây dựng bảng giá đất mới cho tiến trình 2020 – 2024. Tại Thành Phố Hà Nội, mới gần đây HĐND thành phố TP.HN đã trải qua tờ trình những loại giá đất trên địa phận, vận dụng từ tháng 1/2020 đến 12/2024. thành phố Thành Phố Hà Nội thống nhất bảng giá kiểm soát và điều chỉnh mức tằng trung bình 15 % so với quy trình tiến độ năm trước – 2019. Bảng giá này được xác lập làm địa thế căn cứ tính tiền sử dụng đất ; tính thuế sử dụng đất ; tính phí và lệ phí trong quản trị, sử dụng đất ; tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong nghành đất đai ; tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản trị và sử dụng đất đai ; tính tiền bồi thường, tương hỗ khi Nhà nước tịch thu đất …

Nhiều vi phạm đất đai bị xử phạt tới 1 tỷ đồng

Từ ngày 5/1/2020, Nghị định số 91/2019 / NĐ-CP của nhà nước thay thế nghị định Nghị định số 102 / năm trước / NĐ-CP với nhiều điểm mới về xử phạt vi phạm hành chính trong nghành nghề dịch vụ đất đai chính thức có hiệu lực thực thi hiện hành. Trong đó nhiều vi phạm đất đai hoàn toàn có thể bị xử phạt tới 1 tỷ đồng. Chậm làm sổ đỏ chính chủ cho dân : Theo đó, đơn vị chức năng kinh doanh thương mại hoặc nhận chuyển quyền sử dụng đất nếu không nộp hồ sơ, không phân phối vừa đủ sách vở cho người mua làm thủ tục cấp sổ hồng sẽ bị phạt tùy vào mức độ vi phạm. Trong đó, mức thấp nhất là từ 50 ngày đến 6 tháng sẽ bị phạt tiền từ mức 10 triệu đến 100 triệu đồng ; mức vi phạm 6-9 tháng sẽ bị phạt tối đa 300 triệu đồng ; 9-12 tháng mức phạt tối đa là 500 triệu đồng ; từ 12 tháng trở lên mức phạt tối đa là 1 tỷ đồng. Phân lô bán nền sai : Theo Nghị định số 91/2019 / NĐ-CP, từ ngày 5/1/2020, những trường hợp chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trong dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng kinh doanh thương mại nhà tại để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê không đủ kiện sẽ bị phạt từ 20 triệu đồng đến 1 tỷ đồng tùy theo diện tích quy hoạnh .
Nghị định này pháp luật giải pháp khắc phục là buộc làm thủ tục trình Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh được cho phép phân lô, bán nền so với trường hợp chưa có văn bản được cho phép của Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh ; Buộc chủ góp vốn đầu tư phải hoàn thành xong việc góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng kiến trúc theo quy hoạch chi tiết cụ thể kiến thiết xây dựng 1/500 đã được phê duyệt ; hoàn thành xong nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính tương quan đến đất đai ; Buộc chủ góp vốn đầu tư phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc triển khai xong thiết kế xây dựng nhà theo đúng phong cách thiết kế được phê duyệt ; Buộc chủ góp vốn đầu tư nộp lại số lợi phạm pháp có được do thực thi hành vi vi phạm … Lấn, chiếm đất : Cũng theo nghị định này, những hành vi lấn, chiếm đất sẽ bị xử phạt lên đến 1 tỷ đồng. Theo đó, hành vi lấn, chiếm đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn thì hình thức và mức xử phạt như sau : Phạt tiền từ 10-20 triệu đồng nếu diện tích quy hoạnh đất lấn, chiếm dưới 0,05 héc ta ; phạt tiền từ 20-40 triệu đồng nếu diện tích quy hoạnh đất lấn, chiếm từ 0,05 héc ta đến dưới 0,1 héc ta ; phạt tiền từ 40-100 triệu đồng nếu diện tích quy hoạnh đất lấn, chiếm từ 0,1 héc ta đến dưới 0,5 héc ta ; phạt tiền từ 100 – 200 triệu đồng nếu diện tích quy hoạnh đất lấn, chiếm từ 0,5 đến dưới 1 héc ta ; phạt tiền từ 200 – 500 triệu đồng nếu diện tích quy hoạnh đất lấn, chiếm từ 1 héc ta trở lên. Trường hợp lấn, chiếm đất chưa sử dụng, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị hoàn toàn có thể bị xử phạt bằng 2 lần mức xử phạt so với loại đất tương ứng pháp luật nêu trên và mức phạt tối đa không quá 500 triệu đồng so với cá thể, không quá 1 tỷ đồng so với tổ chức triển khai.

Thêm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 10/1/2020, Thông tư số 07/2019 / TT-BTP hướng dẫn 1 số ít nội dung về ĐK thế chấp ngân hàng quyền sử dụng đất, gia tài gắn liền với đất. Theo đó, những trường hợp ĐK thế chấp ngân hàng quyền sử dụng đất, gia tài gắn liền với đất từ ngày 10/01/2020 gồm có : Đăng ký thế chấp ngân hàng quyền sử dụng đất ; ĐK thế chấp ngân hàng gia tài gắn liền với đất ; ĐK thế chấp ngân hàng quyền sử dụng đất đồng thời với gia tài gắn liền với đất ; ĐK thế chấp ngân hàng gia tài gắn liền với đất hình thành trong tương lai ; ĐK thế chấp ngân hàng quyền sử dụng đất đồng thời với gia tài gắn liền với đất hình thành trong tương lai ; ĐK đổi khác nội dung thế chấp ngân hàng đã ĐK ; ĐK văn bản thông tin về việc xử lý tài sản thế chấp ngân hàng trong trường hợp đã ĐK thế chấp ngân hàng ; xóa ĐK thế chấp ngân hàng. Bổ sung thêm trường hợp ĐK thế chấp ngân hàng so với dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng nhà tại, dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu công trình kiến thiết xây dựng không phải là nhà tại, dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng khác theo lao lý của pháp lý.

Quy định mới về xây dựng tầng tum, tầng lửng từ năm 2022

Từ ngày 1/1/2020, Thông tư 07/2019 / TT-BXD về việc sửa đổi, bổ trợ, thay thế sửa chữa 1 số ít pháp luật tại Thông tư số 03/2016 / TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng lao lý về phân cấp khu công trình kiến thiết xây dựng và hướng dẫn vận dụng trong quản trị hoạt động giải trí góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng sẽ chính thức có hiệu lực thực thi hiện hành.

Theo đó, Thông tư 07 bổ sung, giải thích các khái niệm về nhà ở riêng lẻ; nhà chung cư; công trình đa năng; chiều cao của nhà, công trình, kết cấu; tầng trên mặt đất; tầng hầm; tầng nửa/bán hầm; tầng kỹ thuật; tầng áp mái; số tầng của tòa nhà (hoặc công trình).

Đặc biệt, so với khu công trình có tầng tum không tính vào số tầng của khu công trình khi chỉ dùng để bao che lồng cầu thang bộ hoặc giếng thang máy, bao che những thiết bị khu công trình ( nếu có ), ship hàng mục tiêu lên mái và cứu nạn, có diện tích quy hoạnh không vượt quá 30 % diện tích quy hoạnh của sàn mái. Đối với nhà ở riêng không liên quan gì đến nhau, tầng lửng không tính vào số tầng của khu công trình khi diện tích quy hoạnh sàn tầng lửng không vượt quá 65 % diện tích quy hoạnh sàn kiến thiết xây dựng của tầng ngay bên dưới. Với những khu công trình nhà, cấu trúc dạng nhà, khu công trình nhiều tầng có sàn ( không gồm có nhà ở riêng không liên quan gì đến nhau ) thì tầng lửng không tính vào số tầng của khu công trình khi chỉ sắp xếp sử dụng làm khu kỹ thuật ( ví dụ : sàn kỹ thuật đáy hồ bơi, sàn đặt máy phát điện, hoặc những thiết bị khu công trình khác ), có diện tích quy hoạnh sàn thiết kế xây dựng không vượt quá 10 % diện tích quy hoạnh sàn kiến thiết xây dựng của tầng ngay bên dưới và không vượt quá 300 mét vuông. Mỗi khu công trình chỉ được phép có một tầng lửng không tính vào số tầng của khu công trình.

Source: https://vvc.vn
Category : Tin Mới

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM