Quy trình bảo trì công trình xây dựng năm 2024

Quy trình bảo trì công trình xây dựng năm 2024

Quy trình bảo trì công trình xây dựng vào năm 2024 có thể thay đổi tùy thuộc vào loại công trình, quy mô, và các yếu tố khác. Tuy nhiên, dưới đây là một phác thảo tổng quan về các bước chính trong quy trình bảo trì công trình xây dựng:

 1. Đánh Giá Tình Trạng Hiện Tại:
  • Tiến hành kiểm tra và đánh giá tình trạng hiện tại của công trình xây dựng để xác định các vấn đề, hỏng hóc, hoặc cần bảo trì.
  • Thực hiện kiểm tra kỹ thuật và bất kỳ xét nghiệm cần thiết để đánh giá tình trạng kỹ thuật của cơ sở hạ tầng, thiết bị, và các hệ thống khác.
 2. Lập Kế Hoạch Bảo Trì:
  • Dựa trên kết quả đánh giá, xác định các công việc cụ thể cần thực hiện để bảo trì và nâng cấp công trình.
  • Xác định nguồn lực cần thiết, bao gồm người lao động, vật liệu, và thiết bị.
  • Xây dựng lịch trình bảo trì, xác định thời gian thực hiện các công việc.
 3. Phân Công Công Việc:
  • Xác định các đội ngũ và cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện các công việc bảo trì cụ thể.
  • Đảm bảo rằng các người lao động được đào tạo và có kỹ năng cần thiết cho công việc của họ.
 4. Mua Sắm Vật Liệu và Thiết Bị:
  • Tiến hành quá trình mua sắm và tập hợp các vật liệu, linh kiện, và thiết bị cần thiết cho các công việc bảo trì.
 5. Thực Hiện Công Việc Bảo Trì:
  • Thực hiện các công việc bảo trì theo lịch trình đã xác định, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng.
  • Kiểm tra và đảm bảo rằng công việc được thực hiện đúng cách.
 6. Kiểm Tra và Đánh Giá:
  • Tiến hành kiểm tra sau khi hoàn thành các công việc bảo trì để đảm bảo rằng chúng đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật.
  • Đánh giá hiệu suất và chất lượng công việc đã thực hiện.
 7. Bảo Trì Hệ Thống Ghi Nhận:
  • Bảo trì hệ thống ghi nhận để theo dõi và lưu trữ thông tin về tình trạng bảo trì, công việc đã thực hiện, và các vật liệu sử dụng.
 8. Báo Cáo Kết Quả:
  • Lập báo cáo về các công việc bảo trì đã hoàn thành, kết quả kiểm tra, và các khuyến nghị cho các biện pháp tiếp theo nếu cần.
 9. Bảo Trì Định Kỳ và Theo Dõi:
  • Thiết lập kế hoạch bảo trì định kỳ để duy trì tình trạng tốt của công trình xây dựng sau khi công việc bảo trì ban đầu đã hoàn thành.
  • Liên tục theo dõi tình trạng công trình và thực hiện các biện pháp phòng ngừa để tránh sự cố và hỏng hóc không mong muốn.

Quy trình bảo trì công trình xây dựng cần phải linh hoạt và điều chỉnh dựa trên sự cần thiết và các yếu tố cụ thể của dự án. Điều này đảm bảo rằng công trình sẽ được duy trì ở trạng thái tốt nhất và an toàn trong thời gian dài.

Một trong số những hoạt động giải trí xây dựng được xem là công tác làm việc bảo trì xây dựng, hoàn toàn có thể gồm có một hay 1 số ít việc làm nhất định mà không làm thay đổiquy mô công trình, công suất. Bảo trì công trình xây dựng được xem là một trong những việc quan trọng có mục tiêu bảo vệ được duy trì sự bảo đảm an toàn và thao tác thông thường cho một công trình. Ở thời gian lúc bấy giờ, bảo trì công trình xây dựng đang diễn ra phổ cập và tiếp tục tại những công trình đang xây đắp nhưng không phải ai cũng hiểu được quy trình bảo trì công trình xây dựng. Vậy quy trình bảo trì công trình xây dựng như thế nào ? Xin mời những bạn fan hâm mộ cùng khám phá qua bài viết của Luật sư X để hiểu và nắm rõ được những pháp luật về “ Quy trình bảo trì công trình xây dựng ” hoàn toàn có thể giúp những bạn fan hâm mộ hiểu sâu hơn về pháp lý .

Căn cứ pháp lý

Khái niệm bảo trì công trình xây dựng

Theo lao lý tại Khoản 13 Điều 2 Nghị định 06/2012 1 / NĐ-CP pháp luật cụ thể 1 số ít nội dung về quản trị chất lượng, thiết kế xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, bảo trì xây dựng được định nghĩa :

“Điều 2. Giải thích từ ngữ

13. Bảo trì công trình xây dựng là tập hợp các công việc nhằm bảo đảm và duy trì sự làm việc bình thường, an toàn của công trình theo quy định của thiết kế trong quá trình khai thác sử dụng. Nội dung bảo trì công trình xây dựng có thể bao gồm một, một số hoặc toàn bộ các công việc sau: kiểm tra, quan trắc, kiểm định chất lượng, bảo dưỡng và sửa chữa công trình; bổ sung, thay thế hạng mục, thiết bị công trình để việc khai thác sử dụng công trình đảm bảo an toàn nhưng không bao gồm các hoạt động làm thay đổi công năng, quy mô công trình.”

Việc bảo trì công trình xây dựng được lao lý đơn cử tại Điều 126 Luật Xây dựng năm năm trước sửa đổi, bổ trợ năm 2020 :

“Điều 126. Bảo trì công trình xây dựng

1. Yêu cầu về bảo trì công trình xây dựng được pháp luật như sau :
a ) Công trình, khuôn khổ công trình xây dựng khi đưa vào khai thác, sử dụng phải được bảo trì ;
b ) Quy trình bảo trì phải được chủ góp vốn đầu tư tổ chức triển khai lập và phê duyệt trước khi đưa khuôn khổ công trình, công trình xây dựng vào khai thác, sử dụng ; phải tương thích với mục tiêu sử dụng, loại và cấp công trình xây dựng, khuôn khổ công trình, thiết bị được xây dựng và lắp ráp vào công trình ;
c ) Việc bảo trì công trình phải bảo vệ bảo đảm an toàn so với công trình, người và gia tài .
2. Chủ sở hữu hoặc người quản trị sử dụng công trình có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo trì công trình xây dựng, máy, thiết bị công trình .
3. Việc bảo trì công trình xây dựng, thiết bị công trình phải được thực thi theo kế hoạch bảo trì và quy trình bảo trì được phê duyệt .
4. nhà nước pháp luật cụ thể về bảo trì công trình xây dựng và nghĩa vụ và trách nhiệm công bố công trình xây dựng hết thời hạn sử dụng. ”

Quy trình bảo trì công trình xây dựng

Luật xây dựng năm năm trước pháp luật đơn cử và cụ thể yếu tố bảo trì xây dựng như so với phong cách thiết kế xây dựng tiến hành sau phong cách thiết kế cơ sở nhu yếu phải gồm có nội dung về “ thời hạn sử dụng và quy trình quản lý và vận hành, bảo trì công trình ” ( Điều 80 ) ; Đối với việc chuyển giao công trình xây dựng lao lý tại Điều 124 .
– Khi chuyển giao công trình xây dựng, nhà thầu kiến thiết xây dựng phải giao cho chủ góp vốn đầu tư những tài liệu gồm bản vẽ hoàn thành công việc, quy trình hướng dẫn quản lý và vận hành, quy trình bảo trì công trình, hạng mục những thiết bị, phụ tùng, vật tư dự trữ thay thế sửa chữa và những tài liệu thiết yếu khác có tương quan ( tại Khoản 3 ) .
– Trường hợp chưa chuyển giao được công trình cho chủ quản lý sử dụng thì chủ góp vốn đầu tư có nghĩa vụ và trách nhiệm trong thời điểm tạm thời quản trị, quản lý và vận hành công trình xây dựng ( tại Khoản 4 ) .
– Bảo đảm bảo đảm an toàn trong quản lý và vận hành, khai thác khi đưa công trình vào sử dụng ( tại điểm b khoản 1 ) .
Dừng khai thác sử dụng công trình xây dựng được ghi nhận tại Điều 127 Luật Xây dựng năm năm trước :
– Chủ góp vốn đầu tư, chủ quản lý khai thác sử dụng công trình hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hành động việc dừng khai thác sử dụng công trình xây dựng khi công trình hết thời hạn sử dụng, có rủi ro tiềm ẩn gây mất bảo đảm an toàn, gây sự cố công trình ảnh hưởng tác động đến bảo đảm an toàn của người sử dụng, bảo đảm an toàn của công trình lân cận, môi trường tự nhiên và của hội đồng .
– Khi quyết định hành động dừng khai thác sử dụng so với công trình sử dụng chung, chủ góp vốn đầu tư, chủ quản lý sử dụng hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải có văn bản thông tin bằng văn bản đến những tổ chức triển khai, cá thể, hộ mái ấm gia đình sử dụng công trình về quyết định hành động của mình .
– Việc khai thác sử dụng công trình xây dựng chỉ được liên tục khi đã được khắc phục sự cố hoặc được vô hiệu những rủi ro tiềm ẩn gây mất bảo đảm an toàn. Trường hợp công trình hết thời hạn sử dụng, nếu có nhu yếu liên tục sử dụng thì chủ sở hữu hoặc chủ sử dụng phải thực thi kiểm định chất lượng, gia cố, tái tạo, sửa chữa thay thế hư hỏng ( nếu có ) bảo vệ bảo đảm an toàn, công suất sử dụng của công trình .
Để cụ thể hóa những nhu yếu nêu trên về công tác làm việc bảo trì nêu tại Luật Xây dựng năm trước, trong nội dung Thông tư số 26/2016 / TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn Nghị định 46/2015 / NĐ-CP, trong đó đơn cử một số ít nội dung về bảo trì công trình xây dựng như : những lao lý về hồ sơ phục vụ quản trị, quản lý và vận hành, bảo trì công trình ( Điều 12 ) ; pháp luật về nghĩa vụ và trách nhiệm bảo trì công trình xây dựng ( Điều 15 ) ; pháp luật về việc bắt buộc phải được quan trắc công trình, bộ phận công trình trong quy trình khai thác, sử dụng ( Điều 16 ) và lao lý về việc tổ chức triển khai nhìn nhận bảo đảm an toàn chịu lực và bảo đảm an toàn quản lý và vận hành công trình trong quy trình khai thác, sử dụng ( Điều 17 ). Bộ Xây dựng cũng đã có Thông tư số 03/2017 / TT-BXD “ Hướng dẫn xác lập ngân sách bảo trì công trình xây dựng ”, trong đó hướng dẫn đơn cử nguyên tắc xác lập ngân sách bảo trì công trình xây dựng, những loại ngân sách bảo trì công trình xây dựng, chiêu thức xác lập ngân sách bảo trì công trình xây dựng và phương pháp quản trị ngân sách bảo trì công trình xây dựng .

Nội dung chính của quy trình bảo trình công trình xây dựng

Quy trình bảo trì công trình xây dựng năm 2023Quy trình bảo trì công trình xây dựng năm 2023

Thứ nhất: Theo quy định tại khoản 1 Điều 31của Nghị định 06/2021/NĐ-CP quy định như sau:

+ Các thông số kỹ thuật kỹ thuật, công nghệ tiên tiến của công trình, bộ phận công trình và thiết bị công trình ;
+ Quy định đối tượng người tiêu dùng, giải pháp và tần suất kiểm tra công trình ;
+ Quy định nội dung và hướng dẫn triển khai bảo trì công trình tương thích với từng bộ phận công trình, loại công trình và thiết bị lắp ráp vào công trình ;
+ Quy định thời gian và hướng dẫn sửa chữa thay thế định kỳ những thiết bị lắp ráp vào công trình ;
+ Chỉ dẫn chiêu thức sửa chữa thay thế những hư hỏng của công trình, giải quyết và xử lý những trường hợp công trình bị xuống cấp trầm trọng ;
+ Quy định thời hạn sử dụng của công trình, những bộ phận, khuôn khổ công trình, thiết bị lắp ráp vào công trình ;
+ Quy định về nội dung, chiêu thức và thời gian nhìn nhận lần đầu, tần suất nhìn nhận so với công trình phải nhìn nhận bảo đảm an toàn trong quy trình khai thác sử dụng theo pháp luật của quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn vận dụng và lao lý của pháp lý có tương quan ;
+ Xác định thời gian, đối tượng người dùng và nội dung cần kiểm định định kỳ ;
+ Quy định thời gian, chiêu thức, chu kỳ quan trắc so với công trình có nhu yếu triển khai quan trắc ;
+ Quy định về hồ sơ bảo trì công trình xây dựng và việc update thông tin vào hồ sơ bảo trì công trình xây dựng ;

+ Các chỉ dẫn khác liên quan đến bảo trì công trình xây dựng và quy định các điều kiện nhằm bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong quá trình thực hiện bảo trì công trình xây dựng.

Thứ hai: Trách nhiệm lập và phê duyệt quy trình bảo trì công trình xây dựng

Quy trình lập và phê duyệt quy trình bảo trì công trình xây dựng được pháp luật tại Khoản 2 Điều 31 Nghị định 06/2021 / NĐ-CP .
– Nhà thầu phong cách thiết kế xây dựng công trình lập và chuyển giao cho chủ góp vốn đầu tư quy trình bảo trì công trình xây dựng, bộ phận công trình cùng với hồ sơ phong cách thiết kế tiến hành sau phong cách thiết kế cơ sở ; update quy trình bảo trì cho tương thích với những nội dung biến hóa phong cách thiết kế trong quy trình thiết kế xây dựng ( nếu có ) trước khi nghiệm thu sát hoạch khuôn khổ công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng ;
– Nhà thầu cung ứng thiết bị lắp ráp vào công trình lập và chuyển giao cho chủ góp vốn đầu tư quy trình bảo trì so với thiết bị do mình phân phối trước khi lắp ráp vào công trình ;
– Trường hợp nhà thầu phong cách thiết kế xây dựng công trình, nhà thầu đáp ứng thiết bị không lập được quy trình bảo trì, chủ góp vốn đầu tư hoàn toàn có thể thuê đơn vị chức năng tư vấn khác có đủ điều kiện kèm theo năng lượng để lập quy trình bảo trì cho những đối tượng người dùng lao lý tại điểm a, điểm b khoản này và có nghĩa vụ và trách nhiệm chi trả ngân sách tư vấn ;
– Chủ góp vốn đầu tư tổ chức triển khai lập và phê duyệt quy trình bảo trì theo pháp luật tại điểm b khoản 1 Điều 126 Luật số 50/2014 / QH13 được sửa đổi, bổ trợ tại điểm a khoản 47 Điều 1 Luật số 62/2020 / QH14. Chủ góp vốn đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản trị, sử dụng công trình hoàn toàn có thể thuê đơn vị chức năng tư vấn có đủ điều kiện kèm theo năng lượng để thẩm tra một phần hoặc hàng loạt quy trình bảo trì công trình xây dựng do nhà thầu phong cách thiết kế lập làm cơ sở cho việc phê duyệt .

Thứ ba: Điều chỉnh theo như quy định tại khoản 6 điều 31 Nghị định 06/2020/NĐ-CP:

+ Chủ sở hữu hoặc người quản trị, sử dụng công trình được quyền kiểm soát và điều chỉnh quy trình bảo trì khi phát hiện thấy những yếu tố bất hài hòa và hợp lý hoàn toàn có thể tác động ảnh hưởng đến chất lượng công trình, gây ảnh hưởng tác động đến việc khai thác, sử dụng công trình và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về quyết định hành động của mình ;
+ Nhà thầu lập quy trình bảo trì có nghĩa vụ và trách nhiệm sửa đổi, bổ trợ hoặc đổi khác những nội dung bất hài hòa và hợp lý trong quy trình bảo trì nếu do lỗi của mình gây ra và có quyền khước từ những nhu yếu kiểm soát và điều chỉnh quy trình bảo trì không hài hòa và hợp lý của chủ sở hữu hoặc người quản trị sử dụng công trình ;
+ Chủ sở hữu hoặc người quản trị, sử dụng công trình có quyền thuê nhà thầu khác có đủ điều kiện kèm theo năng lượng triển khai sửa đổi, bổ trợ biến hóa quy trình bảo trì trong trường hợp nhà thầu lập quy trình bảo trì bắt đầu không thực thi những việc này. Nhà thầu thực thi sửa đổi, bổ trợ quy trình bảo trì công trình xây dựng phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về chất lượng việc làm do mình thực thi ;
+ Đối với công trình sử dụng tiêu chuẩn kỹ thuật bảo trì để triển khai bảo trì, khi tiêu chuẩn này được sửa đổi hoặc thay thế sửa chữa thì chủ sở hữu hoặc người quản trị sử dụng công trình có nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai bảo trì theo nội dung đã được sửa đổi ;
+ Chủ sở hữu hoặc người quản trị sử dụng công trình có nghĩa vụ và trách nhiệm phê duyệt những nội dung kiểm soát và điều chỉnh của quy trình bảo trì, trừ trường hợp pháp lý có lao lý khác .

Thứ tư: Quy trình bảo trì đối với công trình cấp III trở xuống, nhà ở riêng lẻ và công trình tạm

Không bắt buộc phải lập quy trình bảo trì riêng cho từng công trình cấp III trở xuống, nhà ở riêng không liên quan gì đến nhau và công trình tạm. Chủ sở hữu hoặc người quản trị sử dụng của những công trình này vẫn phải triển khai bảo trì công trình xây dựng theo những pháp luật về bảo trì công trình xây dựng của Nghị định này .

Thứ năm: Trường hợp có tiêu chuẩn kỹ thuật về bảo trì hoặc có quy trình bảo trì công trình xây dựng tương tự phù hợp thì chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình có thể áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc quy trình đó cho công trình mà không cần lập quy trình bảo trì riêng.

Mời những bạn xem thêm bài viết

Thông tin liên hệ

Trên đây là nội dung liên quan đến vấn đề “Quy trình bảo trì công trình xây dựng”. Nếu quý khách hàng đang có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc đến dịch vụ pháp lý như thủ tục sang tên quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cần được giải đáp, các Luật sư, luật gia chuyên môn sẽ tư vấn, giúp đỡ tận tình, hãy gọi cho chúng tôi qua số hotline 0833.102.102 để được tư vấn nhanh chóng, hiệu quả.

Câu hỏi thường gặp

Kế hoạch bảo trì công trình xây dựng như thế nào?

Theo Điều 32 Nghị định 06/2021/NĐ-CP quy định về kế hoạch bảo trì công trình xây dựng như sau:
1. Chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình lập kế hoạch bảo trì công trình xây dựng hàng năm trên cơ sở quy trình bảo trì được phê duyệt và hiện trạng công trình.
2. Nội dung chính của kế hoạch bảo trì công trình xây dựng bao gồm:
a) Tên công việc thực hiện;
b) Thời gian thực hiện;
c) Phương thức thực hiện;
d) Chi phí thực hiện.
3. Kế hoạch bảo trì có thể được sửa đổi, bổ sung trong quá trình thực hiện. Chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình quyết định việc sửa đổi, bổ sung kế hoạch bảo trì công trình xây dựng.

Trường hợp nào không cần lập quy trình bảo trì riêng? Trường hợp có tiêu chuẩn về bảo trì hoặc có quy trình bảo trì của công trình tựa như tương thích thì chủ sở hữu hoặc người quản trị, sử dụng công trình hoàn toàn có thể vận dụng tiêu chuẩn hoặc quy trình đó cho công trình mà không cần lập quy trình bảo trì riêng. Nguồn kinh phí thực hiện công tác bảo trì như thế nào?

6.1. Đối với các công sở mà chủ quản lý sử dụng là các cơ quan hành chính công: kinh phí thực hiện bảo trì được lấy từ  chi phí thường xuyên thuộc ngân sách nhà nước.
6.2. Đối với các công sở mà chủ quản lý sử dụng là các cơ quan hành chính sự nghiệp: kinh phí thực hiện bảo trì một phần đuợc lấy từ chi phí thường xuyên thuộc ngân sách nhà nước, một phần lấy từ nguồn vốn tự có do các hoạt động có thu đem lại.
6.3. Nhà chung cư: nguồn kinh phí thực hiện bảo trì được quy định tại Luật Nhà ở và Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ.
6.4. Các công trình dân dụng và công nghiệp khác: Chủ sở hữu, chủ quản lý sử dụng phải tự lo kinh phí thực hiện bảo trì.
6.5. Các công trình chuyên ngành:
a) Công trình giao thông: nguồn kinh phí thực hiện bảo trì được quy định tại  Nghị định của Chính phủ số 168/2003/NĐ-CP ngày 24/12/2003 của Chính phủ và
các văn bản hướng dẫn của Bộ Giao thông Vận tải.
b) Các công trình chuyên ngành khác do Chính phủ và các Bộ có quản lý công trình xây dựng chuyên ngành ban hành quy định cụ thể.

5/5 – ( 1 bầu chọn )

Source: https://vvc.vn
Category : Bảo Hành

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Alternate Text Gọi ngay