Giáo án lớp 4 môn Khoa học – Bài 2: Trao đổi chất ở người

Bạn đang xem tài liệu “Giáo án lớp 4 môn Khoa học – Bài 2: Trao đổi chất ở người”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

 KẾ HOẠCH BÀI HỌC 
Tuần 1 MÔN: khoa học.
BÀI 2: TRAO ĐỔI CHẤT Ở NGƯỜI 
	Ngày ...tháng. năm 2009
( CKTKN :90 ,SGK :6 )
Mục tiêu:
 - Nêu được một số biểu hiện về sự trao đổi chất giữa cơ thể người với mơi trường như : Lấy vào ơxi ,thức ăn ,nước u6ĩng ,thảy ra khí cácbơníc ,phân và nước tiểu .
 -Hồn thành sơ đồ sự trao đổi chất giữa cơ thể người với mơi trường. 
 II .Đồ dùng dạy học:
Hình vẽ trong SGK 
Giấy A 4, VBT, bút vẽ.
 Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
A Ổn định :
B- Bài cũ:
- Như mọi sinh vật khác, con người cần gì để sống?
- Hơn hẳn những sinh vật khác con người còn cần gì để sống?
 C- Bài mới:
Hoạt động 1:Tìm hiểu về sự TĐC ở người.
Mục tiêu:
 -Kể ra những gì cơ thể lấy vào và thải ra trong quá trình sống.
 - Nêu được thế nào là quá trình trao đổi chất.
Cách tiến hành: 
Bước 1:Làm vệc theo cặp.
Bước 2
- GV kiểm tra và giúp đỡ các nhóm.
Bước 3: Hoạt động cả lớp 
Bước 4: GV yêu cầu HS đoc mục Bạn cần biết và trả lời:
- TĐC là gì? 
- Nêu vai trò của TĐC đối với con người, thực vật và động vật. 
Kết luận: GV nêu KL như sgk
Hoạt động 2: Thực hành viết hoặc vẽ sơ đồ sự TĐC giữa cơ thể người với mtr.
Mục tiêu:
HS biết trình bày một cách sáng tạo những kiến thức đã học về sự TĐC giữa cơ thể người với mtr
Cách tiến hành:
 Bước 1: Làm việc theo nhóm
- GV gợi ý HS có thể vẽ sơ đồ bằng chữ hoặc hình vẽ tùy theo sự sáng tạo
Bước 2: Trình bày sản phẩm
Nhận xét 
 D-Củng cố dặn dò:
 -GV và HS cùng nhận xét sản phẩm của nhóm nào tốt sẽ được treo ở lớp
 - Học bài và xem tiếp bài 3.
HS trả lời
- HS kể tên những gì được vẽ trong hình 1 trang 6 sgk.
- Phát hiện những thứ đóng vai trò quan trọng đ/v sự sống của con người được thể hiện trong hình.
- Phát hiện thêm những yếu tố cần cho sự sống của con người mà không được thể hiện qua hình vẽ.
-Tìm xem cơ thể người lấy những gì và thải ra mtr những gì trong qtr sống.
HS thực hiện nhiệm vụ cùng với bạn theo nhiệm vụ trên.
 - HS trình bày kết quả: 
Con người cần thức ăn thức uống, ánh sáng, nhiệt độ, không khí
Con ngưới phải thải ra: phân, nước tiểu, khí các-bô-níc
HS đọc lại
- HS trong nhóm tham gia làm việc và bàn bạc theo sự phân công của nhóm trưởng.
- HS viết hoặc vẽ sơ đồ sự TĐC giữa cơ thể người với mtr theo trí tưởng tượng của mình
 - Từng cá nhân hoặc nhóm trình bày sản phẩm của mình.
- HS khác nghe và có thể hỏi hoặc nêu nhận xét.
Duyệt : (các ý kiến đĩng gĩp )	
Tổ truởng Ngày tháng nă m 2009
 Hiệu trưởng
Khoa học /Thanh Hồng

Source: https://vvc.vn
Category : Đồ Cũ

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Alternate Text Gọi ngay