30/03/2022 3Câu hỏi Đáp án và lời giảiĐáp án và lời giảiđáp án đúng : A