Lý thuyết Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất>

Công suất tiêu thụ điện của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất

I. Công suất của mạch điện xoay chiều

1. Công suất của mạch điện xoay chiều

– Công suất \ ( P = UIcos \ varphi \ ) là công suất tiêu thụ trên toàn mạch điện, còn công suất \ ( P { \ rm { } } = { \ rm { } } { I ^ 2 } R \ ) là công suất tỏa nhiệt khi mạch có điện trở R, một phần công suất của mạch bị hao phí dưới dạng công suất tỏa nhiệt còn hầu hết là công suất có ích, khi đó \ ( P = { P_ { co { \ rm { } } ich } } + { P_ { hao { \ rm { phi } } } } \ leftrightarrow UIcos \ varphi = { \ rm { } } { P_ { co { \ rm { i } } ch } } + { \ rm { } } { I ^ 2 } R \ )Mà \ ( I = \ frac { P } { { Uc { \ rm { os } } \ varphi } } \ to { P_ { hao { \ rm { phi } } } } = { \ left ( { \ frac { P } { { U \ cos \ varphi } } } \ right ) ^ 2 } R \ )Từ công thức tính công suất hao phí trên cho thấy để làm giảm đi công suất hao phí thì người ta tìm cách nâng cao thông số công suất .Và trong thực tiễn thì không sử dụng những thiết bị mà có thông số công suất \ ( cos \ varphi < { \ rm { } } 0,85 \ )- Hiệu suất của mạch điện ( thiết bị tiêu thụ điện ) là \ ( { \ bf { H } } = \ frac { { { P_ { co { \ rm { i } } ch } } } } { P }. 100 \ % \ )

2. Điện năng tiêu thụ của mạch điên

Điện năng tiêu thụ của mạch điện trong thời hạn t là : \ ( { \ rm { W } } = P.t \ )

II. Hệ số công suất

1. Biểu thức của hệ số công suất

Trong công thức : \ ( P = UI \ cos \ varphi \ ) thì \ ( \ cos \ varphi \ ) được gọi là thông số công suất .Vì \ ( \ left | \ varphi \ right | < { 90 ^ 0 } \ Rightarrow 0 \ le \ cos \ varphi \ le 1 \ )

2. Tầm quan trọng của hệ số công suất trong quá trình cung cấp và sử dụng điện năng

Công suất tiêu thụ trung bình của những thiết bị điện trong xí nghiệp sản xuất cho bởi :\ ( P = UI \ cos \ varphi, \ cos \ varphi > 0 \ )Suy ra : \ ( I = \ frac { P } { { U \ cos \ varphi } } \ ) nên công suất hao phí trên đường dây tải ( có điện trở r ) là :

\ ( { P_ { hp } } = r { I ^ 2 } = \ frac { { r. { P ^ 2 } } } { { { U ^ 2 } { { \ cos } ^ 2 } \ varphi } } \ )Nếu thông số công suất nhỏ thì công suất hao phí trên đường dây sẽ lớn, thế cho nên người ta phải tìm cách nâng cao thông số .

3. Tính hệ số công suất của mạch điện RLC nối tiếp

\ ( \ cos \ varphi = \ frac { { { U_R } } } { U } \ ) hay \ ( \ cos \ varphi = \ frac { R } { Z } \ )Công suất trung bình tiêu thụ trong một mạch điện xoay chiều bất kể được tính bởi :\ ( P = UI \ cos \ varphi = { I ^ 2 } R \ )=> Công suất tiêu thụ trong mạch điện có R, L, C mắc tiếp nối đuôi nhau bằng công suất tỏa nhiệt trên R .

III. Sơ đồ tư duy về công suất tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất – Vật lí 12

Source: https://vvc.vn
Category : Điện Tử

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Alternate Text Gọi ngay