Câu 1 Chọn câu trà lời đúng Ampe kế… | Xem lời giải tại QANDA

Câu 1: Chọn câu trả lời đúng
Ampe kế là dụng cụ dùng để đo:
A. Tác dụng của dòng điện
B. Mức độ của dòng điện
C. Cường độ dòng điện
D. Khả năng của dòng điện
Câu 2: Chọn câu trả lời đúng
Số chỉ của ampe kế:
A. Cho biết mức độ mạnh yếu của dòng điện
B. Là giá trị của cường độ dòng điện
C. Cả hai câu A và B đều sai
D. Cả hai câu A và B đều đúng
Câu 3: Chọn câu trả lời đúngv
Ở các chốt nối dây của ampe kế thường có ghi kí hiệu (+) và (-)
A. Kí hiệu (+) là nối với cực âm của nguồn điện
B. Kí hiệu (-) là nối với cực âm của nguồn điện
C. Kí hiệu (+) là nối với cực dương của nguồn điện
D. Câu B và C đúng
Câu 4: Chọn câu sắp xếp các chất theo khả năng dẫn điện tốt tăng dần
A. Nước thường dùng, đồng, thủy ngân
B. Nước thường dùng, than chì, vàng
C. Thủy ngân, các dung dịch muối, sắt
D. Bạc, các dung dịch axit, than chì
Câu 5: Chọn câu giải thích đúng
Vì sao các lõi dây điện thường làm bằng đồng:
A. Vì đồng dễ kéo sợi, dễ uốn và dễ dát mỏng
B. Vì đồng dẫn điện tốt
C. Vì đồng là vật liệu khá phổ biến giá không quá mắc so với vật liệu dẫn điện tốt khác
D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 6: Chọn câu sai
A. Nguồn điện có khả năng duy trì hoạt động của các thiết bị điện
B. Nguồn điện tạo ra dòng điện
C. Nguồn điện có thể tồn tại ở nhiều dạng khác nhau
D. Nguồn điện càng lớn thì thiết bị càng mạnh
Câu 7: Chọn câu trả lời đúng
Khi sử dụng đèn pin, nếu bật công tắc mà bóng đèn không sáng thì có thể do những khả
năng nào sau đây:
A. Bóng đèn bị hư
B. Đèn hết pin
C. Pin còn nhưng gắn các cực không đúng
D. Cả ba khả năng trên
Câu 8: Điền các từ hay cụm ừ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau:
a) Dòng điện là dòng……..
b) Hai cực của mỗi pin hay acquy là các cực……….. của nguồn điện đó
c) Dòng điện lâu ài chạy trong dây điện nối liền các thiết bị với………..
Câu 9: Chọn câu trả lời đúng
Đang có dòng điện chạy trong vật nào dưới đây?
A. Một mảnh nilông đã được cọ xát
B. Chiếc pin tròn được đặt tách riêng trên bàn
C. Đồng hồ dùng pin đang chạy
D. Đường dây điện trong gia đình khi không sử dụng bất cứ một thiết bị điện nào
Câu 10: Chọn câu trả lời đúng
Một đèn pin đang sáng nếu ta tháo pin ra và đảo chiều một cục pin thì hiện tượng gì sẽ
xảy ra?
A. Đèn vẫn sáng
B. Đèn không sáng
C. Đèn sẽ bị cháy
D. Đèn sáng mờ
Câu 11: Quy ước nào sau đây là đúng
A. Chiều dòng điện là chiều đi từ cực âm của nguồn điện qua vật dẫn tới cực dương của
nguồn điện
B. Chiều dòng điện là chiều đi từ cực dương của nguồn qua vật dẫn tới cực âm của nguồn
điện
C. Cực dương của nguồn điện là cực xuất phát của các electron khi mắc nguồn với dụng
cụ tiêu thụ điện thành mạch kín
D. Cực âm của nguồn điện là cực đến của các electron khi mắc nguồn với dụng cụ tiêu
thụ điện thành mạch kín
Câu 12: Chọn phát biểu đúng
A. Nguồn điện là thiết bị cung cấp dòng điện lâu dài cho các dụng cụ dùng điện có thể
hoạt động
B. Nguồn điện luôn có hai vật nhiễm điện khác loại nhau. Một vật dẫn luôn thừa nhiều
electron là cực âm và vật kia gọi là cực dương
C. Trong nguồn điện có sự chuyển hóa năng lượng từ cơ năng, hóa năng hoặc nhiệt năng
sang điện năng
D. Cả ba câu trên đều đúng
Câu 13: Điền từ thích hợp vào chỗ trống
Các vật nhiễm……… thì hút nhau
A. Cùng điện tích dương
B. Cùng điện ích âm
C. Điện tích cùng loại
D. Điện tích khác loại
Câu 14: Trong một thí nghiệm, khi đưa một đầu thước nhựa dẹt lại
gần quả cầu bằng nhựa xốp được treo bằng sợi chỉ, quả cầu nhựa xốp
bị đẩy ra xa như hình 7.2. Câu kết luận nào sau đây là đúng?
A. Quả cầu và thước nhựa bị nhiễm điện khác loại
B. Quả cầu không bị nhiễm điện, còn thước nhựa bị nhiễm điện
C. Quả cầu và thước nhựa đều không bị nhiễm điện
Câu 15: Chọn phát biểu đúng
Một nguyên tử trung hòa về điện khi:
A. Tổng điện tích âm của các electron có trị số tuyệt đối bằng điện tích dương của hạt
nhân
B. Tổng điện tích dương của các electron có trị số tuyệt đối bằng điện tích âm của hạt
nhân
C. Tổng điện tích dương của các electron có trị số tuyệt đối lớn hơn điện tích dương của
hạt nhân
D. Tổng điện tích dương của các electron có trị số tuyệt đối nhỏ hơn điện tích dương của
hạt nhân
Câu 16: Chọn câu trả lời đúng
Trong cấu tạo nguên tử, hạt nhân và electron có điện tích:
A. Cùng loại B. Như nhau
C. Khác loại D. Bằng nhau
Câu 17: Chọn câu phát biểu sai
A. Nguyên tử được cấu tạo bởi bạt nhân và các electron
B. Hạt nhân có thể dịch chuyển từ nguyên tử này sang nguyên tử khác
C. Hạt nhân mang điện tích dương
D. Các electron mang điện tích âm và có thể dịch chuyển ừ nguyên tử này sang nguyên tử
khác
Câu 18: Chọn câu phát biểu sai
A. Các vật bị nhiễm điện là các vật có mang điện tích
B. Các vật trung hòa điện là các vậ không có điện tích
C. Nguyên tử nào cũng có điện tích
D. Các vật tích điện là các vật có điện tích
Câu 19: Chọn câu giải thích đúng
Tại sao trước khi cọ xát, thanh nhựa không hút các mẩu giấy nhỏ?
A. Vì thanh nhựa chưa bị nhiễm điện
B. Vì thanh nhựa trung hòa về điện
C. Vì mẩu giấy trung hòa về điện
D. Cả ba câu đều đúng
Câu 20: Chọn câu trả lời đúng
Khi cọ xát thước nhựa với mảnh vải khô
A. Điện tích âm di chuyển từ thước nhựa sang mảnh vải
B. Điện tích âm di chuyển từ mảnh vải sang thước nhựa
C. Điện tích dương di chuyển từ thước nhựa sang mảnh vải
D. Điện tích dương di chuyển từ mảnh vải sang thước nhựa
Câu 21: Cho mạch điện như hình vẽ, hãy tính cường độ dòng điện qua mỗi đèn
Đ1 và Đ2 trong các trường hợp sau đây.
a. Biết rằng cường độ dòng điện qua ampe kế chỉ 0,35A.
b. Số chỉ của Ampe A là 0,4(A). Tính cường độ dòng điện qua mỗi đèn
Đ1 và Đ2 biết rằng cường độ dòng điện của đèn Đ2 bằng 1/3 đèn Đ1.

Source: https://vvc.vn
Category : Điện Tử

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Alternate Text Gọi ngay