Cho mạch điện như hình, trong đó U=9V, R1 1 , 5 R2 4 5

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu. Fusce viverra neque at purus laoreet consequa. Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat .

Nội dung chính

Show

 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
 • Video liên quan
 • Video liên quan

Create an account Khi tốc độ của vật tăng 6 lần thì ? [ Vật lý – Lớp 10 ]1 vấn đápCho hai đèn mắc tiếp nối đuôi nhau biết [ Vật lý – Lớp 7 ]2 vấn đáp

Chọn đáp án B.

Công suất của đoạn mạch chứa R1 là P1 = R1I12 = 1,5. 22 = 6 W Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây ! Số câu hỏi : 290 Câu hỏi : Cho mạch điện như hình vẽ với U = 9V, R1 = 1,5 Ω ; R2 = 6 Ω. Biết cường độ dòng điện qua R3 là 1A. Lớp 11 Vật lý Lớp 11 – Vật lý Những câu hỏi tương quan Cho mạch điện gồm hai điện trở mắc tiếp nối đuôi nhau nhau và mắc vào nguồn điện có hiệu điện thế U = 9V. Cho R 1 = 1, 5 Ω, biết hiệu điện thế hai đầu R 2 là 6V. Tính nhiệt lượng tỏa ra trên R 2 trong 2 phút ? R

A. 720 J

B. 1440 J

C. 2160 J

D. 24 J

Cho mạch điện như hình với U = 9 V, R 1 = 1, 5 Ω, R 2 = 6 Ω. Biết cường độ dòng điện qua R 3 là 1A. Tính nhiệt luợng tỏa ra trên R 2 trong 2 phút ?

A. 360 J

B. 720 J

C. 540 J

D. 900 J

Cho mạch điện như hình vẽ. Biết nguồn điện có suất điện động E = 12V và có điện trở trong, những điện trở R 1 = 10 Ω, R 2 = 5 Ω, R 3 = 8 Ωa ] Tính tổng trở R N của mạch ngoài

Có thể bạn quan tâm

 • Bao nhiêu ngày cho đến ngày 2 tháng 6 năm 2023?
 • 1 hộp sữa chua là bao nhiêu gam?
 • Ngày 7 tháng 1 năm 2023 có tốt không?
 • Hình ảnh lịch tháng 5 năm 2023
 • 1 kg cá kèo được bao nhiêu con?

b ] Tính cường độ dòng điện I chạy qua nguồn điện và hiệu điện thế mạch ngoài Uc ] Tính hiệu điện thế U1 giữa hai đầu điện trở R1d ] Tính hiệu suất H của nguồn điệne ] Tính nhiệt lượng tỏa ra ở mạch ngoài trong thời hạn 10 phút Cho mạch điện gồm R 1 tiếp nối đuôi nhau R 2. U = 9V, R 1 = 1, 5 Ω và hiệu điện thế hai đầu điện trở R 2 là 6V. Cường độ dòng điện trong mạch là : A. 10A B. 6A C. 4A D. 2A Cho mạch điện như hình vẽ với U = 9V, R1 = 1,5 Ω ; R2 = 6 Ω. Biết cường độ dòng điện qua R3 là 1A .a ] Tìm R3 ?b ] Tính nhiệt lượng tỏa ra R2 trên trong 2 phút ?c ] Tính hiệu suất của đoạn mạch chứa R1 ? Câu hỏi hot cùng chủ đề

 • Một nguồn điện có suất điện động ξ = 12V điện trở trong r = 2 Ω nối với điện trở R tạo thành mạch kín. Tính cường độ dòng điện và hiệu suất nguồn điện, biết R > 2 Ω, hiệu suất mạch ngoài là 16W .

  A. I=1A, H=54%

  B. I=1,2A, H=76,6%

  C. I=2A, H=66,6%

  D. I=2,5A, H=56,6%

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Một nguồn điện có suất điện động E = 6V, điện trở r = 2 Ω, mạch ngoài có điện trở R .a ] Tính R để hiệu suất tiệu thụ ở mạch ngoài P1 = 4W .b ] Với giá trị nào của R thì hiệu suất điện tiêu thụ ở mạch ngoài lớn nhất ? Tính giá trị đó Xem đáp án » 26/05/2020 65,090

Cho mạch điện : E = 6V, r = 0,5 Ω, R1 = R2 = 2 Ω, R3 = 5 Ω, R5 = 4 Ω, R4 = 6 Ω. Điện trở ampe kế và những dây nối không đáng kể. Tính cường độ dòng điện qua những điện trở, số chỉ ampe kế và hiệu điện thế giữa hai cực nguồn điện Xem đáp án » 26/05/2020 53,827

Cho mạch điện như hình vẽ, nguồn điện có suất điện động E = 6,6 V điện trở trong r = 0,12 Ω, bóng đèn Đ1 [ 6V – 3W ] và Đ2 [ 2,5 V – 1,25 W ]

a ] Điều chỉnh R1 và R2 sao cho 2 đèn sáng thông thường. Tính những giá trị của R1 và R2 .b ] Giữ nguyên giá trị của R1, điều chính biến trở R2 sao cho nó có giá trị R ‘ 2 = 1 Ω. Khi đó độ sáng của những bóng đèn biến hóa thế nào so với câu a ? Xem đáp án » 26/05/2020 43,817

Một bộ nguồn có suất điện động E = 24V điện trở r = 6 Ω để thắp sáng với những bóng đèn loại 6V – 3W .a ] Có thể mắc tối đa bao nhiêu bóng đèn để những đèn sáng thông thường và phải mắc chúng như thế nào .b ] Nếu chỉ có 6 bóng đèn thì phải mắc chúng như thế nào để những bóng đèn sáng thông thường ? Trong những cách mắc đó cách mắc nào có lợi hơn. Xem đáp án » 26/05/2020 38,379

Cho mạch điện như hình vẽ với : E = 7,8 V, r = 0,4 Ω, R1 = R2 = R3 = 3 Ω, R4 = 6 Ω .a ] Tìm UMN ?b ] Nối MN bằng dây dẫn. Tính cường độ dòng điện qua dây nối MN Xem đáp án » 26/05/2020 37,280

Một nguồn điện được mắc với một biến trở. Khi điện trở của biến trở là 1,65 W thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn là 3,3 V ; Còn khi điện trở của biến trở là 3,5 W thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn là 3,5 V. Tìm suất điện động và điện trở trong của nguồn. Xem đáp án » 26/05/2020 34,015

Video liên quan

Bài 1. Cho mạch điện như hình, trong đó U = 9V, R1 = 1,5 W. Biết hiệu điện thế hai đầu R2 = 6v. Tính nhiệt lượng tỏa ra trên R2 trong 2 phút?
Đs: 1440 J.
Bài 2. Có hai điện trở mắc giữa hai điểm có hiệu điện thế 12 V. Khi R1 nối tiếp R2 thì công suất của mạch là 4 W. Khi R1 mắc song song R2 thì công suất mạch là 18 W. Hãy xác định R1 và R2?
Đs: R1 = 24 W, R2 = 12 W, hoặc ngược lại.
Bài 3. Hai bóng đèn Đ1 ghi 6V – 3 W và Đ2 ghi 6V – 4,5 W được mắc vào mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện có hiệu điện thế U không thay đổi.
a. Biết ban đầu biến trở Rb ở vị trí sao cho 2 đèn sáng bình thường. Tìm điện trở của biến trở lúc này? Trên mạch điện, đâu là Đ1, đâu là Đ2?
b. Giả sử từ vị trí ban đầu ta di chuyển biến trở con chạy sang phải một chút thì độ sáng các đèn thay đổi thế nào?
Đs: Rb = 24 W
Bài 4. Cho mạch điện thắp sáng đèn như hình, Nguồn có suất điện động 12 V. Đèn loại 6 V – 3 W. Điều chỉnh R để đèn sáng bình thường. Tính công của nguồn điện trong khoảng thời gian 1h? Tính hiệu suất của mạch chứa đèn khi sáng bình thường?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Cho mạch điện như hình, trong đó U=9V, R1 1, 5 R2 4 5

 • duongntt1209
 • Cho mạch điện như hình, trong đó U=9V, R1 1, 5 R2 4 5 Đây là một chuyên viên, câu vấn đáp của người này mang tính đúng mực và an toàn và đáng tin cậy cao

 • 11/11/2019
 • Cho mạch điện như hình, trong đó U=9V, R1 1, 5 R2 4 5

Cho mạch điện như hình, trong đó U=9V, R1 1, 5 R2 4 5

 • quangdoan
 • Cho mạch điện như hình, trong đó U=9V, R1 1, 5 R2 4 5Đây là một chuyên viên, câu vấn đáp của người này mang tính đúng chuẩn và đáng tin cậy cao

 • 29/09/2019
 • Cho mạch điện như hình, trong đó U=9V, R1 1, 5 R2 4 5
 • Cho mạch điện như hình, trong đó U=9V, R1 1, 5 R2 4 5

XEM GIẢI BÀI TẬP SGK LÝ 11 – TẠI ĐÂY

Cho mạch điện như hình, trong đó U=9V, R1 1, 5 R2 4 5Đặt câu hỏi

Source: https://vvc.vn
Category : Điện Tử

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Alternate Text Gọi ngay