Hướng dẫn ghi chép các biểu mẫu của hồ sơ quản lý trang thiết bị theo 2429

5/5 – ( 14 bầu chọn )

1. Tổng quan về hồ sơ Quản lý trang thiết bị theo 2429

Hồ sơ quản trị trang thiết bị là một bộ hồ sơ lớn của mạng lưới hệ thống QLCL theo 2429. Bộ hồ sơ chiếm hàng loạt nội dung của chương V với 19 tiêu chuẩn. Trong đó, có 2 tiêu chuẩn 1 * và 1 tiêu chuẩn 3 * với tổng 30 điểm .
Để tương hỗ những PXN hoàn toàn có thể triển khai được 19 tiêu chuẩn về quản trị trang thiết bị. Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách ghi chép những nội dung vào những biểu mẫu về quản trị thiết bị .
Bộ hồ sơ quản trị trang thiết bị gồm 01 tiến trình quản trị và 11 biểu mẫu : Danh mục trang thiết bị, Biên bản chuyển giao thiết bị, Lý lịch thiết bị, biểu mẫu theo dõi nhiệt độ, Nhật ký sử dụng thiết bị, Kế hoạch hiệu chuẩn và bảo dưỡng thiết bị, Đánh giá hiệu quả hiệu chuẩn, Phiếu bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, Danh sách nhà phân phối thiết bị, Biên bản gửi thiết bị sử chữa-hiệu chuẩn, Phiếu theo dõi khử nhiễm thiết bị .

2. Danh mục thiết bị – Mã số XN-BM 5.5.1 / 01 :

danh-muc-thiet-bi

Đây là biểu mẫu để tổng hợp danh mục hàng loạt trang thiết bị trong PXN. Các nội dung trong biểu mẫu gồm có :

 • Tên thiết bị: Tên ngắn gọn của thiết bị
 • Mã số thiết bị: do PXN tự đặt, quy định trong quy trình quản lý thiết bị.
 • Vị trí: vị trí phòng nơi đặt thiết bị.
 • Số serial: Số sơ ri của thiết bị, xem trên thiết bị.
 • Đặc tính kỹ thuật: Mô tả ngắn gọn tính năng của thiết bị.
 • Ký hiệu: Mã thiết bị do NSX đặt.
 • Nhà sản xuất: Hãng sản xuất ra thiết bị.
 • Nước sản xuất: Nước nơi thiết bị được sản xuất.
 • Nhà cung cấp: Đơn vị cung cấp, phân phối thiết bị.
 • Thời gian sử dụng: Thời gian bắt đầu đưa thiết bị vào sử dụng.
 • Tần xuất: Tần xuất thiết bị được sử dụng (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng….)
 • Người quản lý: Người phụ trách quản lý thiết bị.
 • Ngày quản lý: Ngày mà người quản lý tiếp nhận thiết bị.

3. Biên bản chuyển giao thiết bị – Mã số XN-BM 5.5.1 / 02 :

Biểu mẫu này dùng để triển khai khi chuyển giao những thiết bị mới cho PXN. Cách ghi chép khá đơn thuần. Các bạn hoàn toàn có thể xem ví dụ trên .

4. Biểu mẫu Lý lịch thiết bị – Mã số XN-BM 5.5.1 / 03

ly-lich-thiet-bi-1

ly-lich-thiet-bi-2

Biểu mẫu gồm 2 trang. Trang 1 là thông tin chung về thiết bị như : Tên, mã, nhà sản xuất, người quản lý … Trang 2 là thông tin về những lần sửa chữa thay thế / bảo dưỡng thiết bị. Tất cả những thông tin về sửa / chữa bảỏ dưỡng này là do hãng hoặc nhà phân phối triển khai, thường đi kèm với biên bản sevice của hãng / nhà phân phối .

5. Biểu mẫu theo dõi nhiệt độ – Mã số : XN-BM 5.5.1 / 04

tho-doi-nhiet-do

Đây là biểu mẫu dùng để theo dõi nhiệt độ của thiết bị. Tùy theo thiết bị cần theo dõi là tủ lạnh, tủ mát, tủ ấm … mà tất cả chúng ta hoàn toàn có thể phong cách thiết kế cho tương thích. Hàng ngày tất cả chúng ta sẽ ghi nhiệt độ của thiết bị trong khoảng chừng thời hạn nhất định. Có thể 1 lần / 1 ngày hoặc 2 lần / 1 ngày .

6. Biểu mẫu Nhật ký sử dụng thiết bị – Mã số : XN-BM 5.5.1 / 05

nhat-ky-su-dung-thiet-bi

Biểu mẫu dùng để ghi chép hoạt động từng ngày của thiết bị. Phần thông tin chung của thiết bị đơn giản, chúng tôi không nhắc lại. Chúng ta đi vào các nội dung chính:

 • Thời gian: Thời gian ghi sự hoạt động của thiết bị. có thể 1 lần/1 ngày,  chỉ 1 khoảng thời gian thiết bị hoạt động…
 • Nội dung bảo trì/bảo dưỡng: Tóm tắt các hoạt động bảo trì, bảo dưỡng thiết bị trong khoảng thời gian vận hành thiết bị.
 • Kiểm tra chất lượng: Có hay không thực hiệ kiểm soát chất lượng.
 • Sự cố thiết bị/nội kiểm: chúng tôi tích hợp cả nội dung sự cố thiết bị và sự cố nội kiểm. Phần này ghi các sự cố thiết bị và/hoặc sự cố nội kiểm nếu có xảy ra.
 • Hành động khắc phục: Hành động khắc phục cho sự cố thiêt bị/nội kiểm đã xảy ra.
 • Trạng thái khi sử dụng: Trạng thái của thiết bị khi sử dụng.
 • Thời gian sử dụng: Tổng thời gian sử dụng thiết bị trong thời gian vận hành.
 • Người sử dụng: Người vận hành thiết bị.
 • Ghi chú: Các ghi chú nếu có khi vận hạnh thiết bị.

7. Kế hoạch hiệu chuẩn và bảo dưỡng thiết bị – Mã số : XN-BM 5.5.1 / 06

ke-hoch-hieu-chuan-tb

Đây là biểu mẫu để thiết kế xây dựng kế hoạch hiệu chuẩn, bảo dưỡng cho những thiết bị trong PXN. Tùy từng thiết bị mà có thời hạn pháp luật việc hiệu chuẩn / bảo dưỡng khác nhau. Thông thường hiệu chuẩn 1 năm / 1-2 lần. Bảo dưỡng khoảng chừng 3-6 tháng / 1 lần .

8. Biểu mẫu Đánh giá tác dụng hiệu chuẩn – Mã số XN-BM 5.5.1 / 07

danh-gia-ket-qua-hieu-chuan

Biểu mẫu này dùng để nhìn nhận những tác dụng hiệu chuẩn của thiết bị. Thông thường tất cả chúng ta chỉ hiệu chuẩn thiết bị và dán tem hiệu chuẩn nhưng lại không chăm sóc xem hiệu quả hiệu chuẩn có đạt không ?
Ở ví dụ trên của chúng tôi hoàn toàn có thể thấy : Khi hiệu chuẩn tủ ấm, giá trị cần đo là 37 oC, hiệu quả của đơn vị chức năng hiệu chuẩn đo được là 36.8 oC. Vậy tác dụng này có đạt không ? Chúng ta cần xem lại khoảng chừng giá trị được cho phép sai số của thiết bị mà đơn vị sản xuất công bố. Ở đây NSX công bố sai số được cho phép là ± 0.5 oC. Như vậy hiệu quả hiệu chuẩn cho thấy thiết bị vẫn nằm trong số lượng giới hạn được cho phép .

9. Biểu mẫu Phiếu theo dõi bảo trì, bảo dưỡng thiết bị – Mã số XN-BM 5.5.1 / 08

phieu-theo-doi-bao-tri-thiet

Biểu mẫu này dùng để theo dõi và thực thi bảo trì, bảo dưỡng thiết bị. Việc bảo trì, bảo dưỡng được triển khai hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng quý … Nội dung bảo trì nhờ vào vào loại thiết bị và thực thi theo khuyến nghị của nhà phân phối. Nội dung những hoạt động giải trí bảo trì, bảo dưỡng tìm hiểu thêm theo catalog của đơn vị sản xuất thiết bị. Trên đây, là ví dụ về nội dung bảo trì hàng ngày của máy hóa sinh AU680 .

10. Biểu mẫu Danh sách nhà cung cấp thiết bị – Mã số XN-BM 5.5.1 / 09

danh-sach-nha-cung-cap-thiet-bi

Đây là biểu mẫu để tổng hợp list những nhà sản xuất thiết bị cho PXN. Biểu mẫu giúp theo dõi và cung ứng thông tin liên hệ của những nhà sản xuất thiết bị cho PXN. Cách ghi chép tìm hiểu thêm ví dụ trên của chúng tôi .

11. Biểu mẫu Biên bản chuyển giao thiết bị gửi thay thế sửa chữa / hiệu chuẩn – Mã số XN-BM 5.5.1 / 10

bien-ban-ban-giao-thiet-bi-sua-chua

Biên bản này dùng để chuyển giao những thiết bị khi cần gửi đi sửa chữa thay thế hoặc hiệu chuẩn. Trong đó cần ghi rõ : tên thiết bị, mã số, số serial, giải pháp khử nhiễm trước khi gửi đi, thực trạng khi gửi đi .

12. Biểu mẫu Phiếu khử nhiễm thiết bị – Mã số XN-BM 5.5.1 / 11

phieu-theo-doi-khu-nhiem

Đây là biểu mẫu dùng để ghi chép và theo dõi những hoạt động giải trí khử nhiễm thiết bị. Đây là hoạt động giải trí thiết yếu trước và sau khi thay thế sửa chữa, bảo dưỡng, hiệu chuẩn, thanh lý nhằm mục đích bảo vệ bảo đảm an toàn cho người sử dụng .
Trên đây là hướng dẫn chi tiết cụ thể cách ghi chép 11 biểu mẫu của hồ sơ Quản lý thiết bị theo quyết định hành động 2429. Ở hồ sơ này, số lượng những biểu mẫu là tương đối nhiều. Tuy nhiên, nó sẽ cung ứng khá đầy đủ 19 tiêu chuẩn của 2429 về quản trị thiết bị .
PXN của bạn đã triển khai không thiếu hồ sơ này chưa ? Có khó khăn vất vả gì trong quy trình triển khai không ? Hãy san sẻ với chúng tôi để cùng xử lý .

Bạn đọc có thể đặt mua online bộ tài liệu – hồ sơ mẫu chương V: Quản lý trang thiết bị

tại đây để được giảm tới hơn 30%!

Với các đơn vị chưa sử dụng bộ tài liệu 2429 của chúng tôi. Hãy thể liên hệ để được: Cung cấp bộ tài liệu hệ thống QLCL theo tiêu chí 2429 Bộ tài liệu gồm 5 cuốn sổ tay, 35 quy trình quản lý quy trình và khoảng 135 biểu mẫu biểu mẫu,  đáp ứng 169 tiêu chí theo QĐ 2429. Bộ tài liệu giúp các PXN nhanh chóng hoàn thiện hệ thống tài liệu QLCL của chính mình để đưa vào áp dụng. Bênh cạnh đó, chúng tôi cam kết  sẽ hỗ trợ 24/24 trong suốt thời gian các PXN sử dụng hệ thống tài liệu này của chúng tôi. 

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ.

Cao Văn Tuyến/ 0913.334.212 – 0978.336.115.

Nguyễn Văn Quang/ 0981.109.635.

Email: [email protected]

Source: https://vvc.vn
Category: Bảo Dưỡng

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Alternate Text Gọi ngay