BXH FIFA Châu Âu 2022, Bảng xếp hạng FIFA Châu Âu

1 Bỉ 2 1823.61 1812.81 10,8 0 Châu Âu 2 Pháp 3 1772.84 1759.78 13,06 0 Châu Âu 3 Anh 4 1745.77 1745.77 0 1 Châu Âu 4

Tây Ban Nha 6 1731.48 1716.04 15,44 1 Châu Âu 5 Italia 7 1723.55 1723.55 0 1 Châu Âu 6 Hà Lan 8 1714.3 1694.51 19,79 0 Châu Âu 7 Bồ Đào Nha 9 1690.89 1678.23 12,66 0 Châu Âu 8 Đan Mạch 10 1659.29 1666.57 7,28 0 Châu Âu 9 Thụy Sỹ 11 1649.81 1632.33 17,48 3 Châu Âu 10 Croatia 12 1643.29 1643.29 0 1 Châu Âu 11 Đức 16 1621.82 1651.31 29,49 5 Châu Âu 12 Xứ Wales 19 1572.57 1572.57 0 1 Châu Âu 13 Thụy Điển 23 1558.47 1558.47 0 1 Châu Âu 14 Ba Lan 24 1555.28 1555.28 0 1 Châu Âu 15 Serbia 25 1552.03 1564.89 12,86 4 Châu Âu 16 Ukraine 28 1536.99 1536.99 0 1 Châu Âu 17 Áo 31 1497.24 1497.24 0 1 Châu Âu 18 Nga 33 1493.93 1493.93 0 1 Châu Âu 19 Hungary 34 1493.33 1493.33 0 1 Châu Âu 20 Séc 37 1490.61 1493.26 2,65 1 Châu Âu 21 Scotland 41 1476.94 1476.94 0 1 Châu Âu 22 Thổ Nhĩ Kỳ 42 1475.13 1461.81 13,32 1 Châu Âu 23 Na Uy 43 1475.05 1475.05 0 1 Châu Âu 24 Ailen 50 1438.58 1437.85 0,73 1 Châu Âu 25 Hy Lạp 52 1433.6 1435.83 2,23 0 Châu Âu 26 Romania 53 1432.64 1431.94 0,7 1 Châu Âu 27 Slovakia 54 1425.58 1425.58 0 1 Châu Âu 28

Phần Lan 57 1405.7 1405.36 0,34 1 Châu Âu 29 Bosnia-Herzegovina 58 1403.51 1403.98 0,47 1 Châu Âu 30 Bắc Ailen 59 1396.55 1396.55 0 1 Châu Âu 31 Slovenia 61 1389.07 1389.07 0 1 Châu Âu 32 Iceland 63 1380.36 1382.17 1,81 0 Châu Âu 33 Albania 65 1353.43 1353.43 0 1 Châu Âu 34 Bắc Macedonia 66 1353.17 1356.62 3,45 1 Châu Âu 35 Montenegro 69 1339.15 1341.43 2,28 0 Châu Âu 36 Bulgaria 71 1336.71 1337.15 0,44 0 Châu Âu 37 Israel 76 1315.67 1318.81 3,14 0 Châu Âu 38 Georgia 78 1305.98 1307.34 1,36 0 Châu Âu 39 Luxembourg 92 1245.35 1244.91 0,44 0 Châu Âu 40 Armenia 94 1231.76 1233.71 1,95 0 Châu Âu 41 Belarus 97 1221.67 1223.72 2,05 0 Châu Âu 42 Kosovo 107 1187.04 1187.23 0,19 0 Châu Âu 43 Đảo Síp 109 1185.17 1182.03 3,14 1 Châu Âu 44 Estonia 110 1184.64 1184.64 0 1 Châu Âu 45 Kazakhstan 115 1163.1 1164.8 1,7 2 Châu Âu 46 Azerbaijan 121 1151.81 1148.37 3,44 1 Châu Âu 47 Quần đảo Faroe 123 1146.32 1146.12 0,2 0 Châu Âu 48 Latvia 134 1114.21 1114.2 0 0 Châu Âu 49 Lítva 144 1069.75 1074.08 4,33 2 Châu Âu 50 Andorra 152 1031.13 1034.46 3,33 1 Châu Âu 51 Malta 168 978.95 979.69 0,74 0 Châu Âu 52

Moldova 174 958.88 959.58 0,7 0 Châu Âu 53 Liechtenstein 198 859.84 862.39 2,55 2 Châu Âu 54 Gibraltar 200 858.04 854.71 3,33 4 Châu Âu 55 San Marino 211 761.57 763.15 1,58 0 Châu Âu

Source: https://vvc.vn
Category : Thể thao

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM