BXH FIFA Thế giới 2022, Bảng xếp hạng FIFA mới nhất

1 Brazil 1 1841.3 1841.31 0 0 Nam Mỹ 2 Bỉ 2 1823.61 1812.81 10,8 0 Châu Âu 3 Pháp 3 1772.84 1759.78 13,06 0 Châu Âu 4

Anh 4 1745.77 1745.77 0 1 Châu Âu 5 Argentina 5 1735.49 1774.67 39,18 2 Nam Mỹ 6 Tây Ban Nha 6 1731.48 1716.04 15,44 1 Châu Âu 7 Italia 7 1723.55 1723.55 0 1 Châu Âu 8 Hà Lan 8 1714.3 1694.51 19,79 0 Châu Âu 9 Bồ Đào Nha 9 1678.23 1676.56 1,67 0 Châu Âu 10 Đan Mạch 10 1659.29 1666.57 7,28 0 Châu Âu 11 Croatia 11 1643.29 1647.21 3,92 1 Châu Âu 12 Mexico 12 1638.77 1638.77 0 1 Concacaf 13 Uruguay 13 1638.71 1638.71 0 1 Nam Mỹ 14 Thụy Sỹ 14 1632.33 1632.33 0 1 Châu Âu 15 Mỹ 15 1624.73 1624.73 0 1 Concacaf 16 Đức 16 1621.82 1651.31 29,49 5 Châu Âu 17 Colombia 17 1612.78 1611.04 1,74 0 Nam Mỹ 18 Nhật Bản 18 1586.13 1556.63 29,5 6 Châu Á 19 Xứ Wales 19 1572.57 1572.57 0 1 Châu Âu 20 Marốc 20 1568.78 1564.86 3,92 0 Châu Phi 21 Serbia 21 1564.89 1564.89 0 2 Châu Âu 22 Senegal 22 1564.59 1564.59 0 1 Châu Phi 23 Peru 23 1564.3 1564.3 0 1 Nam Mỹ 24 Thụy Điển 24 1558.47 1558.47 0 1 Châu Âu 25 Ba Lan 25 1555.28 1550.9 4,38 0 Châu Âu 26 Iran 26 1545.19 1562.49 17,3 3 Châu Á 27 Ukraine 27 1536.99 1542.79 5,8 0 Châu Âu 28 Hàn Quốc 28 1532.11 1530.3 1,81 0 Châu Á 29 Tuynidi 29 1517.59 1510.32 7,27 0 Châu Phi 30 Chile 30 1506.91 1507.3 0,39 0 Nam Mỹ 31 Áo 31 1497.24 1497.24 0 1 Châu Âu 32 Nigeria 32 1494.33 1494.33 0 1 Châu Phi 33 Nga 33 1493.93 1493.93 0 1 Châu Âu 34 Hungary 34 1493.33 1493.33 0 1 Châu Âu 35 Angiêri 35 1491.49 1491.49 0 1 Châu Phi 36 Costa Rica 36 1490.63 1506.07 15,44 5 Concacaf 37 Séc 37 1490.61 1493.26 2,65 1 Châu Âu 38 Ai Cập 38 1490.34 1486.44 3,9 1 Châu Phi 39 Ecuador 39 1488.02 1488.02 0 1 Nam Mỹ 40 Ả Rập Xê-út 40 1478.46 1478.46 0 1 Châu Á 41 Scotland 41 1476.94 1476.94 0 1 Châu Âu 42 Thổ Nhĩ Kỳ 42 1475.13 1461.81 13,32 1 Châu Âu 43 Australia 42 1475.66 1475.66 0 1 Châu Á 44 Na Uy 43 1475.05 1475.05 0 1 Châu Âu 45 Cameroon 44 1470.62 1470.62 0 1 Châu Phi 46 Canada 45 1466.21 1477.01 10,8 4 Concacaf 47 Mali 47 1446.77 1446.77 0 1 Châu Phi 48 Paraguay 48 1445.06 1445.06 0 1 Nam Mỹ 49 Bờ Biển Ngà 49 1441.49 1441.49 0 1 Châu Phi 50 Ailen 50 1438.58 1437.85 0,73 1 Châu Âu 51 Burkina Faso 51 1434.81 1434.81 0 2 Châu Phi 52 Hy Lạp 52 1433.6 1435.83 2,23 0 Châu Âu 53 Romania 53 1432.64 1431.94 0,7 1 Châu Âu 54 Slovakia 54 1425.58 1425.58 0 1 Châu Âu 55 Qatar 55 1423.12 1447.33 24,21 9 Châu Á 56 Venezuela 56 1406.1 1404.31 1,79 1 Nam Mỹ 57 Phần Lan 57 1405.7 1405.36 0,34 1 Châu Âu 58 Bosnia-Herzegovina 58 1403.51 1403.98 0,47 1 Châu Âu 59 Ghana 59 1396.59 1393 3,59 1 Châu Phi 60 Bắc Ailen 60 1396.55 1396.55 0 1 Châu Âu 61 Panama 61 1391.7 1391.32 0,38 0 Concacaf 62 Slovenia 62 1389.07 1386.78 2,29 0 Châu Âu 63 Iceland 63 1380.36 1382.17 1,81 0 Châu Âu 64 Jamaica 64 1379.3 1378.86 0,44 0 Concacaf 65 Albania 65 1353.43 1353.43 0 1 Châu Âu 66 Bắc Macedonia 66 1353.17 1356.62 3,45 1 Châu Âu 67 Nam Phi 67 1350.35 1351.24 0,89 0 Châu Phi 68 Iraq 68 1342.39 1341.82 0,57 0 Châu Á 69 Montenegro 69 1339.15 1341.43 2,28 0 Châu Âu 70 UAE 70 1338.48 1336.78 1,7 1 Châu Á 71 Bulgaria 71 1336.71 1337.15 0,44 0 Châu Âu 72 Cape Verde Islands 72 1336.05 1336.05 0 1 Châu Phi 73 Congo DR 73 1333.92 1333.9 0 0 Châu Phi 74 El Salvador 74 1326.86 1330.51 3,65 0 Concacaf 75 Oman 75 1321.24 1319.19 2,05 0 Châu Á 76 Israel 76 1315.67 1318.81 3,14 0 Châu Âu 77 Uzbekistan 77 1312.65 1311.81 0,84 0 Châu Á 78 Georgia 78 1305.98 1307.34 1,36 0 Châu Âu 79 Gabon 79 1305.47 1303.68 1,79 1 Châu Phi 80 Trung Quốc 80 1305.06 1305.06 0 1 Châu Á 81 Honduras 81 1300.79 1301.98 1,19 1 Concacaf 82 Bolivia 82 1294.96 1296.28 1,32 0 Nam Mỹ 83 Guinea 83 1290.47 1290.48 0 0 Châu Phi 84 Jordan 84 1289.17 1289.99 0,82 0 Châu Á 85 Bahrain 85 1280.27 1281.53 1,26 0 Châu Á 86 Curacao 86 1278.64 1293.35 14,71 2 Concacaf 87 Haiti 87 1269.07 1269.07 0 1 Concacaf 88 Zambia 88 1265.15 1267.41 2,26 0 Châu Phi 89 Uganda 89 1260.69 1264.56 3,87 1 Châu Phi 90 Syria 90 1250.03 1251.82 1,79 0 Châu Á 91 Benin 91 1247.47 1258.71 11,24 0 Châu Phi 92 Luxembourg 92 1245.35 1244.91 0,44 0 Châu Âu 93 Palestine 93 1233.72 1233.72 0 1 Châu Á 94 Armenia 94 1231.76 1233.71 1,95 0 Châu Âu 95 Kyrgyzstan 95 1230.22 1232.91 2,69 0 Châu Á 96 Việt Nam 96 1226.65 1218.84 7,81 1 Châu Á 97 Belarus 97 1221.67 1223.72 2,05 0 Châu Âu 98 Guinea Xích Đạo 98 1215.66 1215.33 0,33 0 Châu Phi 99 Congo 99 1208.79 1208.79 0 1 Châu Phi 100 Li Băng 100 1208.47 1211.71 3,24 1 Châu Á 101 Kenya 101 1202.26 1202.26 0 1 Châu Phi 102 Madagascar 102 1200.74 1200.75 0 0 Châu Phi 103 Mauritania 103 1197.58 1197.57 0 0 Châu Phi 104 Trinidad và Tobago 104 1195.29 1195.3 0 0 Concacaf 105 New Zealand 105 1193.98 1193.97 0 0 Châu Đại Dương 106

Ấn Độ 106 1192.09 1198.65 6,56 2 Châu Á 107 Kosovo 107 1187.04 1187.23 0,19 0 Châu Âu 108 Tajikistan 108 1187.03 1185.7 1,33 0 Châu Á 109 Đảo Síp 109 1185.17 1182.03 3,14 1 Châu Âu 110 Estonia 110 1184.64 1184.64 0 1 Châu Âu 111 Thái Lan 111 1174.92 1170.69 4,23 0 Châu Á 112 Bắc Triều Tiên 112 1169.96 1169.96 0 0 Châu Á 113 Namibia 113 1164.13 1164.13 0 1 Châu Phi 114 Mozambique 114 1163.57 1163.57 0 1 Châu Phi 115 Kazakhstan 115 1163.1 1164.8 1,7 2 Châu Âu 116 Sierra Leone 116 1160.31 1160.31 0 1 Châu Phi 117 Angola 117 1158.82 1157.93 0,89 1 Châu Phi 118 Guinea Bissau 118 1158.77 1158.77 0 1 Châu Phi 119 Guatemala 119 1157.56 1155.44 2,12 0 Concacaf 120 Libi 120 1154.25 1148.36 5,89 1 Châu Phi 121 Azerbaijan 121 1151.81 1148.37 3,44 1 Châu Âu 122 Niger 122 1149.94 1151.73 1,79 1 Châu Phi 123 Quần đảo Faroe 123 1146.32 1146.12 0,2 0 Châu Âu 124 Malawi 124 1144.97 1144.77 0,2 2 Châu Phi 125 Zimbabwe 125 1138.56 1138.56 0 2 Châu Phi 126 Gambia 126 1137.57 1137.47 0,1 0 Châu Phi 127 Togo 127 1128.92 1128.93 0 0 Châu Phi 128 Sudan 128 1124.52 1127.18 2,66 0 Châu Phi 129 Comoros 129 1123.18 1123.17 0 0 Châu Phi 130 Tanzania 130 1119.89 1121.91 2,02 1 Châu Phi 131 Antigua và Barbuda 131 1117.01 1117.01 0 1 Concacaf 132 Cộng hoà Trung Phi 132 1116.97 1116.06 0,91 1 Châu Phi 133 Philippines 133 1115.13 1115.13 0 1 Châu Á 134 Latvia 134 1114.21 1114.2 0 0 Châu Âu 135 Turkmenistan 135 1100.47 1100.47 0 0 Châu Á 136 Rwanda 136 1096.48 1093.82 2,66 1 Châu Phi 137 Solomon Islands 137 1095.7 1095.7 0 1 Châu Đại Dương 138 Ethiopia 138 1091.19 1091.53 0,34 0 Châu Phi 139 Suriname 139 1077.3 1077.31 0 0 Concacaf 140 St. Kitts và Nevis 140 1076.91 1076.91 0 0 Concacaf 141 Burundi 141 1075.28 1076.26 0,98 0 Châu Phi 142 Nicaragua 142 1072.71 1074.83 2,12 0 Concacaf 143 Eswatini 143 1070.89 1070.89 0 1 Châu Phi 144 Lítva 144 1069.75 1074.08 4,33 2 Châu Âu 145 Hồng Kông 145 1062.39 1058.37 4,02 2 Châu Á 146 Malaysia 146 1062.32 1059.84 2,48 1 Châu Á 147 Lesotho 147 1061.4 1061.4 0 1 Châu Phi 148 Kuwait 148 1056.65 1053.41 3,24 1 Châu Á 149 Botswana 149 1054.43 1054.43 0 1 Châu Phi 150 Liberia 150 1049.66 1050.61 0,95 0 Châu Phi 151 Indonesia 151 1033.9 1033.9 0 1 Châu Á 152 Andorra 152 1031.13 1034.46 3,33 1 Châu Âu 153 Cộng hoà Dominica 153 1028.88 1029.11 0,23 0 Concacaf 154 Maldives 154 1026.09 1018.25 7,84 2 Châu Á 155 Yemen 155 1023.52 1023.52 0 2 Châu Á 156 Afghanistan 156 1023.04 1023.04 0 2 Châu Á 157 Đài Loan 157 1017.78 1017.78 0 0 Châu Á 158 Myanmar 158 1007.89 1011.91 4,02 0 Châu Á 159 Papua New Guinea 159 1007.46 997.6 9,86 2 Châu Đại Dương 160 Singapore 160 1003.5 1003.5 0 1 Châu Á 161 New Caledonia 161 995.58 999.7 4,12 1 Châu Đại Dương 162 Tahiti 162 995.11 995.11 0 0 Châu Đại Dương 163 Fiji 163 989.43 993.37 3,94 0 Châu Đại Dương 164 Vanuatu 164 985.62 990.55 4,93 0 Châu Đại Dương 165 Nam Sudan 165 983.99 983.99 0 0 Châu Phi 166 Barbados 166 982.27 982.27 0 0 Concacaf 167 Cuba 167 981.63 981.4 0,23 0 Concacaf 168 Malta 168 978.95 979.69 0,74 0 Châu Âu 169 Bermuda 169 977.47 977.47 0 1 Concacaf 170 Puerto Rico 170 974.32 974.32 0 0 Concacaf 171 French Guiana 171 968.74 968.74 0 1 Concacaf 172 Saint Lucia 172 966.31 964.73 1,58 0 Concacaf 173 Grenada 173 963.72 966.13 2,41 1 Concacaf 174 Moldova 174 958.88 959.58 0,7 0 Châu Âu 175 Nepal 175 956.94 954.86 2,08 0 Châu Á 176 Belize 176 950.88 950.88 0 1 Concacaf 177 Campuchia 177 948.62 954.3 5,68 3 Châu Á 178 St Vincent & Grenadines 178 945.25 942.84 2,41 0 Concacaf 179 Montserrat 179 940.78 940.78 0 1 Concacaf 180 Mauritius 180 932.02 932.02 0 0 Châu Phi 181 Chad 181 930.22 931.98 1,76 0 Châu Phi 182 Macao 182 922.1 922.1 0 0 Châu Á 183 Mông Cổ 183 913.55 913.55 0 1 Châu Á 184 Dominica 184 911.51 911.51 0 1 Concacaf 185 Bhutan 185 910.96 910.96 0 1 Châu Á 186 São Tomé và Príncipe 186 908.18 908.18 0 1 Châu Phi 187 Lào 187 905.51 914.66 9,15 4 Châu Á 188 American Samoa 188 900.27 900.27 0 0 Châu Đại Dương 189 Brunei 190 898.02 898.41 0,39 0 Châu Á 190 Samoa 191 894.26 894.26 0 0 Châu Đại Dương 191 Bangladesh 192 884.45 883.18 1,27 0 Châu Á 192 Djibouti 193 875.05 875.06 0 0 Châu Phi 193 Cayman Islands 194 865.72 865.72 0 1 Concacaf 194 Pakistan 195 864.73 866.81 2,08 1 Châu Á 195 Tonga 196 861.81 861.81 0 1 Châu Đại Dương 196 Đông Timor 197 860.45 860.45 0 1 Châu Á 197 Liechtenstein 198 859.84 862.39 2,55 2 Châu Âu 198 Seychelles 199 859.56 860.48 0,92 1 Châu Phi 199 Gibraltar 200 858.04 854.71 3,33 4 Châu Âu 200 Eritrea 201 855.56 855.56 0 1 Châu Phi 201 Aruba 202 855.37 855.37 0 1 Concacaf 202 Bahamas 203 854.8 854.8 0 1 Concacaf 203 Somalia 204 854.72 854.72 0 1 Châu Phi 204 Guam 205 838.33 838.33 0 0 Châu Á 205 Turks và Caicos Islands 206 832 832 0 0 Concacaf 206 Sri Lanka 207 825.25 825.25 0 0 Châu Á 207

US Virgin Islands 208 823.97 823.97 0 0 Concacaf 208 British Virgin Islands 209 809.32 809.32 0 0 Concacaf 209 Anguilla 210 790.74 790.74 0 0 Concacaf 210 San Marino 211 761.57 763.15 1,58 0 Châu Âu

Source: https://vvc.vn
Category : Thể thao

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM