Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 13 (có đáp án): Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa (phần 4)

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 13 (có đáp án): Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa (phần 4)

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 13 (có đáp án): Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa (phần 4)

Câu 48: Di sản văn hóa vật thể nào dưới đây ở nước ta hiện nay đã được UNESCO vinh danh?

Quảng cáo

A. Văn hóa Quốc Tử Giám
B. Di tích Hoàng thành Thăng Long
C. Khu di tích Phố Hiến
D. Cố đô Hoa Lư
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 49: Nội dung nào dưới đây đúng với phương hướng của chính sách văn hóa ở nước ta?

A. Tiếp thu di sản văn hóa truyền thống trái đất
B. Tiếp thu giá trị văn hóa truyền thống trái đất
C. Tiếp thu truyền thống cuội nguồn văn hóa truyền thống quả đât
D. Tiếp thu tinh hoa văn hóa trái đất

Quảng cáo

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 50: Nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc là nền văn hóa

A. Chứa đựng niềm tin yêu nước và tân tiến
B. Chứa đựng những yếu tố tạo ra sức sống, bản lĩnh dân tộc bản địa
C. Nhằm tiềm năng toàn bộ vì con người
D. Chứa đựng nội dung chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 51: Hành vi nào dưới đây góp phần giữ gìn, bảo vệ di sản văn hóa

A. Phá bỏ những di sản văn hóa truyền thống cũ
B. Đào bới trái phép khu vực khảo cổ
C. Sưu tầm di vật, cổ vật
D. Mua bán, trao đổi trái phép bảo vật vương quốc
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 52: Hoạt động nào dưới đây thể hiện chính sách văn hóa?

A. Vận động học viên vùng sâu, vùng xa đến trường
B. Giúp đỡ những mái ấm gia đình có thực trạng khó khăn vất vả
C. Tổ chức những hoạt động giải trí đi dạo cho trẻ nhỏ
D. Sáng chế công cụ sản xuất
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Quảng cáo

Câu 53: Tổ chức lễ hội Đến Hùng hang năm là việc làm thể hiện

A. Kế thừa, phát huy long yêu nước của dân tộc bản địa
B. Phát huy ý thức đoàn kết dân tộc bản địa
C. Bảo tồn di sản văn hóa truyền thống của dân tộc bản địa
D. Phát huy tiềm năng phát minh sáng tạo văn hóa truyền thống của nhân dân
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 54: Sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, được lưu giữ bằng trí nhớ, chữ viết, được lưu truyền bằng truyền miệng, truyền nghề, trình diễn và các hình thức lưu giữ, lưu truyền khác, được gọi là

A. Di sản văn hóa truyền thống vật thể
B. Di sản văn hóa truyền thống phi vật thể
C. Di tích lịch sử – văn hóa truyền thống
D. Sản phẩm văn hóa truyền thống
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 55: Nhà nước nghiêm cấm các hành vi nào dưới đây?

A. Khôi phục và giữ gìn những di sản văn hóa truyền thống
B. Chiếm đoạt, làm rơi lệch di sản văn hóa truyền thống
C. Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống
D. Tôn tạo, nghiên cứu và điều tra những di tích lịch sử
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 56: Nhà nước bảo vệ và phát triển tiếng nói, chữ viết của các dâ tộc ở Việt Nam là thể hiện

A. Chính sách giáo dục và huấn luyện và đào tạo
B. Chính sách văn hóa truyền thống
C. Chính sách khoa học và công nghệ tiên tiến
D. Chính sách dân tộc bản địa
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 57: Việc làm nào dưới đây là góp phần bảo tồn di tích lịch sử?

A. Tu bổ, phục sinh giá trị di tích lịch sử
B. Tháo dỡ, tàn phá di tích lịch sử
C. Cải tạo, thay thế sửa chữa di tích lịch sử
D. Giữ nguyên thực trạng di tích lịch sử
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 58: Nơi em ở có một số người hoạt động mê tín dị đoan như sau: bói toán, lên đồng, xóc thẻ, cúng ma, trừ tà, phù phép. Việc làm đó vi phạm chính sách nào dưới đây ?

A. Chính sách dân số
B. Chính sách văn hóa truyền thống
C. Chính sách bảo mật an ninh và quốc phòng
D. Chính sách giáo dục và văn hóa truyền thống
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 59: Khi đến tham quan di tích lịch sử, nếu bắt gặp một bạn đang khắc tên mình lên di tích, em sẽ chọn cách ứng xử nào dưới đây để góp phần thực hiện chính sách văn hóa?

A. Kệ bạn vì khắc tên lên đó là việc làm ý nghĩa
B. Góp ý, nhắc nhở bạn nên tôn trọng, giữ gìn di tích
C. Cũng tham gia khắc tên mình làm kỉ niệm
D. Chụp ảnh và bêu xấu bạn đó trên facebook
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 60: Khi đào móng xây nhà, gia đình ông A phát hiện thấy một chiếc bình cổ. Theo em, gia đình ông A nên chọn cách làm nào dưới đây?

A. Giữ lại để tọa lạc ở mái ấm gia đình
B. Giao nộp di vật cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền
C. Đem bán để có tiền
D. Cất giấu kín để không ai biết
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 61: Khi địa phương tiến hành tư bổ, tôn tạo di tích lịch sử, nếu phát hiện việc làm của lãnh đạo không đúng với nội dung mà Cục Di sản văn hóa đã cho phép, em sẽ chọn cách ứng xử nào dưới đây ?

A. Lờ đi, coi như không biết
B. Thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền
C. Thông báo cho nhân dân địa phương
D. Đe dọa chỉ huy địa phương
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 62: Khi đến Văn Miếu Quốc Tử Giám, các bạn rủ em ngồi lên hiện vật để chụp ảnh. Trong trường hợp này, em sẽ chọn cách ứng xử nào dưới đây góp phần thực hiện chính sách văn hóa?

A. Cổ vũ việc làm đó của những bạn
B. Đứng xem những bạn chụp ảnh
C. Tham gia chụp ảnh làm kỉ niệm
D. Ngăn cản những bạn không nên ngồi lên hiện vật
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm GDCD 11 có đáp án, hay khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại cảm ứng, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không lấy phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi không tính tiền trên mạng xã hội facebook và youtube :

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Source: https://vvc.vn
Category: Bảo Tồn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Alternate Text Gọi ngay