Ủy ban Thường vụ Quốc hội có quyền ban hành văn bản pháp luật nào?

Ủy ban Thường vụ Quốc hội có quyền ban hành những loại văn bản pháp luật nào sau đây ?Ủy ban Thường vụ Quốc hội có quyền ban hành những loại văn bản pháp luật nào ?Chào luật sư, tôi có một vướng mắc không biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ có quyền ban hành văn bản pháp luật nào ? Luật sư hoàn toàn có thể tư vấn cho tôi về việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội có quyền ban hành văn bản pháp luật nào được không ?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Để hiểu rõ hơn về việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội có quyền ban hành văn bản pháp luật nào. Mời bạn tìm hiểu thêm bài viết dưới đây của chúng tôi nhé .

Căn cứ pháp lý

Ủy ban Thường vụ Quốc hội có quyền ban hành những loại văn bản pháp luật nào?

Ủy ban Thường vụ Quốc hội là cơ quan thường trực của Quốc hội Nước Ta. Theo pháp luật của Luật Hiến pháp 2013 Ủy ban Thường vụ Quốc hội có những trách nhiệm và quyền hạn sau đây :
1. Tổ chức việc chuẩn bị sẵn sàng, triệu tập và chủ trì kỳ họp Quốc hội ;
2. Ra pháp lệnh về những yếu tố được Quốc hội giao ; lý giải Hiến pháp, luật, pháp lệnh ;
3. Giám sát việc thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ; giám sát hoạt động giải trí của nhà nước, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước và cơ quan khác do Quốc hội xây dựng ;
4. Đình chỉ việc thi hành văn bản của nhà nước, Thủ tướng nhà nước, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội và trình Quốc hội quyết định hành động việc bãi bỏ văn bản đó tại kỳ họp gần nhất ; bãi bỏ văn bản của nhà nước, Thủ tướng nhà nước, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trái với pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ;
5. Chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động giải trí của Hội đồng dân tộc và những Ủy ban của Quốc hội ; hướng dẫn và bảo vệ điều kiện kèm theo hoạt động giải trí của đại biểu Quốc hội ;
6. Đề nghị Quốc hội bầu, không bổ nhiệm, bãi nhiệm quản trị nước, quản trị Quốc hội, Phó quản trị Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quản trị Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, quản trị Hội đồng bầu cử vương quốc, Tổng Kiểm toán nhà nước ;
7. Giám sát và hướng dẫn hoạt động giải trí của Hội đồng nhân dân ; bãi bỏ nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố thường trực TW trái với Hiến pháp, luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên ; giải tán Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố thường trực TW trong trường hợp Hội đồng nhân dân đó làm thiệt hại nghiêm trọng đến quyền lợi của Nhân dân ;
8. Quyết định xây dựng, giải thể, nhập, chia, kiểm soát và điều chỉnh địa giới đơn vị chức năng hành chính dưới tỉnh, thành phố thường trực TW ;
9. Quyết định việc công bố thực trạng cuộc chiến tranh trong trường hợp Quốc hội không hề họp được và báo cáo giải trình Quốc hội quyết định hành động tại kỳ họp gần nhất ;
10. Quyết định tổng động viên hoặc động viên cục bộ ; ban bố, bãi bỏ thực trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa phương ;
11. Thực hiện quan hệ đối ngoại của Quốc hội ;

12. Phê chuẩn ý kiến đề nghị chỉ định, không bổ nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ;
13. Tổ chức trưng cầu ý dân theo quyết định hành động của Quốc hội .
Để thực thi những trách nhiệm đó trên thực tiễn theo lao lý của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm ngoái sửa đổi, bổ trợ năm 2020 lao lý Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ có quyền được ban hành một số ít văn bản quy phạm pháp luật nhất định .
Ủy ban Thường vụ Quốc hội có quyền ban hành văn bản pháp luật nào?

Ủy ban Thường vụ Quốc hội có quyền ban hành những loại văn bản pháp luật nào sau đây?

1. Pháp lệnh: Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành pháp lệnh để quy định những vấn đề được Quốc hội giao.

2. Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết để:

  • Giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh;
  • Tạm ngưng hoặc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ hoặc một phần pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đáp ứng các yêu cầu cấp bách về phát triển kinh tế – xã hội;
  • Bãi bỏ pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; trường hợp bãi bỏ pháp lệnh thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội có trách nhiệm báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất;
  • Tổng động viên hoặc động viên cục bộ; ban bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa phương;
  • Hướng dẫn hoạt động của Hội đồng nhân dân;
  • Vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ngoài ra Uỷ ban Thường vụ Quốc hội được quyền phối hợp với:

nhà nước, Đoàn Chủ tịch Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành ra Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhà nước, Đoàn Chủ tịch Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm mục đích để lao lý chi tiết cụ thể những yếu tố được luật giao hoặc hướng dẫn một số ít yếu tố thiết yếu trong công tác làm việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân .
Và phối hợp với Đoàn Chủ tịch Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để ban hành Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Đoàn Chủ tịch Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Nước Ta .

Mời bạn xem thêm:

Thông tin liên hệ với Luật sư X

Trên đây là tư vấn của Luật sư X. Chúng tôi hi vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức trên; để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ khi có nhu cầu về các vấn đề liên quan đến dịch vụ thành lập công ty mới, hợp pháp hóa lãnh sự bộ ngoại giao , bảo hộ logo độc quyền, mẫu tạm ngừng kinh doanh, tra cứu thông tin quy hoạch, xin phép bay flycam…của Luật sư X, hãy liên hệ  0833102102.

Câu hỏi thường gặp

Ủy ban Thường vụ Quốc hội có quyền ban hành những loại văn bản pháp luật nào?

1. Pháp lệnh.
2. Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Ngoài ra Uỷ ban Thường vụ Quốc hội được quyền phối hợp với Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành ra Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và phối hợp với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để ban hành Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết để:

– Giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh;
– Tạm ngưng hoặc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ hoặc một phần pháp lệnh, nghị quyết của Ủy –ban Thường vụ Quốc hội đáp ứng các yêu cầu cấp bách về phát triển kinh tế – xã hội;
– Bãi bỏ pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; trường hợp bãi bỏ pháp lệnh thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội có trách nhiệm báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất;
– Tổng động viên hoặc động viên cục bộ; ban bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa phương;
– Hướng dẫn hoạt động của Hội đồng nhân dân;
– Vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

5/5 – ( 3 bầu chọn )

Source: https://vvc.vn
Category: Pháp luật

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM