Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn năm 2021 – Đài Phát Thanh và Truyền Hình Lạng Sơn

2,527 lượt xem

Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thành Phố Lạng Sơn năm 2021

UBND TỈNH LẠNG SƠN                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 199 / TB-PTTH Thành Phố Lạng Sơn, ngày 27 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn năm 2021

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010 / QH12 ngày 15/11/2010 ;Căn cứ Luật sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức số 52/2019 / QH14 ngày 25/11/2019 ;Căn cứ Nghị định số 115 / 2020 / NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của nhà nước về tuyển dụng, sử dụng và quản trị viên chức ;Căn cứ Thông tư số 06/2020 / TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ phát hành Quy chế tổ chức triển khai thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp viên chức ; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp viên chức ;Căn cứ Thông tư số 228 / năm nay / TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chính sách thu, nộp, quản trị và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức ;Căn cứ Quyết định số 62/2018 / QĐ-UBND, ngày 05/12/2018 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh TP Lạng Sơn lao lý về phân công, phân cấp quản trị tổ chức triển khai cỗ máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thành Phố Lạng Sơn ;Căn cứ Quyết định số 28 / QĐ-UBND ngày 09/01/2021 của quản trị Ủy Ban Nhân Dân tỉnh về việc giao số lượng người thao tác trong những đơn vị chức năng sự nghiệp công lập của tỉnh TP Lạng Sơn năm 2021 ;Căn cứ Quyết định số 856 / QĐ-UBND ngày 22/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh TP Lạng Sơn về việc Phê duyệt nhu yếu tuyển dụng viên chức những đơn vị chức năng sự nghiệp thường trực những sở, ngành năm 2021 ;Căn cứ Kế hoạch số 191 / KH-PTTH ngày 23/4/2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thành Phố Lạng Sơn về tổ chức triển khai tuyển dụng viên chức năm 2021 .Đài Phát thanh và Truyền hình Thành Phố Lạng Sơn thông tin tổ chức triển khai tuyển dụng viên chức của Đài PT&TH tỉnh năm 2021 như sau :I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG1. Số lượng người thao tác cần tuyển ứng với từng vị trí việc làmSố lượng người thao tác cần tuyển của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh TP Lạng Sơn năm 2021 đã được quản trị Ủy Ban Nhân Dân tỉnh TP Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 856 / QĐ-UBND ngày 22/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh TP Lạng Sơn về việc Phê duyệt nhu yếu tuyển dụng viên chức những đơn vị chức năng sự nghiệp thường trực những sở, ngành năm 2021 gồm 04 chỉ tiêu .( Chỉ tiêu tuyển dụng, vị trí việc làm, trình độ trình độ nhiệm vụ đơn cử theo biểu đính kèm )2. Số lượng vị trí việc làm triển khai việc thi tuyển, xét tuyển( 1 ) Phóng viên hạng III : 02 chỉ tiêu ( mã ngạch V. 11.02.06 )( 2 ) Quản trị viên mạng lưới hệ thống hạng III : 01 chỉ tiêu ( mã ngạch V. 11.06.14 )( 3 ) Phát thanh viên tiếng phổ thông hạng III : 01 chỉ tiêu ( mã V. 11.10.29 )3. Tiêu chuẩn, điều kiện kèm theo ĐK dự tuyểnNgười ĐK dự tuyển viên chức tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phải có đủ những tiêu chuẩn, điều kiện kèm theo sau :3.1. Người ĐK dự tuyển ( sau đây gọi là thí sinh ) phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, trình độ nhiệm vụ, năng lượng theo nhu yếu của vị trí việc làm và có đủ những điều kiện kèm theo sau đây không phân biệt dân tộc bản địa, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được ĐK dự tuyển viên chức :a ) Có quốc tịch Nước Ta và cư trú tại Nước Ta ;b ) Từ đủ 18 tuổi trở lên ;c ) Có phiếu ĐK dự tuyển theo mẫu lao lý ;d ) Có lý lịch rõ ràng ;đ ) Có văn bằng, chứng từ giảng dạy, chứng từ hành nghề hoặc có năng khiếu sở trường kỹ năng và kiến thức tương thích với vị trí việc làm ;e ) Đủ sức khoẻ để triển khai việc làm hoặc trách nhiệm ;g ) Đáp ứng những điều kiện kèm theo khác theo nhu yếu của vị trí việc làm do đơn vị chức năng sự nghiệp công lập xác lập nhưng không được trái với pháp luật của pháp lý .3.2. Những người sau đây không được ĐK dự tuyển viên chức :a ) Mất năng lượng hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lượng hành vi dân sự ;b ) Đang bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự ; đang chấp hành bản án, quyết định hành động về hình sự của Tòa án ; đang bị vận dụng giải pháp giải quyết và xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng4. Đăng ký dự tuyển ; Thời gian, khu vực đảm nhiệm Phiếu ĐK dự tuyển4.1. Đăng ký dự tuyểna. Người ĐK dự tuyển viên chức nộp 01 Phiếu ĐK dự tuyển ( theo mẫu tại Nghị định số 115 / 2020 / NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của nhà nước về tuyển dụng, sử dụng và quản trị viên chức và gửi kèm theo thông tin này ) vào một vị trí việc làm tại đơn vị chức năng có chỉ tiêu dự tuyển, người ĐK dự tuyển viên chức phải khai khá đầy đủ những nội dung nhu yếu trong Phiếu ĐK dự tuyển tính đến thời gian nộp Phiếu và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về tính đúng mực của những nội dung kê khai trong Phiếu .b. Nộp 04 phong bì ghi rõ địa chỉ người nhận ( không dán tem ) .c. Thu tiền tem ( để mua tem cho 04 phong bì so với những nội dung bắt buộc phải gửi bằng văn bản đến cho thí sinh ) : 20.000 đồng .d. Về tin nhắn qua mạng lưới hệ thống SMS Brandname- Các Thông báo của Hội đồng tuyển dụng sẽ được thông tin đến thí sinh qua tin nhắn SMS ( thí sinh hoàn toàn có thể ĐK hoặc không đăng ký nhận tin nhắn ) .- Phí dịch vụ : 10.000 đồng .- Đối với trường hợp không đăng ký nhận tin nhắn qua dịch vụ tin nhắn SMS, thí sinh dữ thế chủ động update, theo dõi thông tin của Hội đồng tuyển dụng trên cổng thông tin điện tử của Đài tại địa chỉ : http://www.langsontv.vn/4.2. Thời gian, khu vực tiếp đón Phiếu ĐK dự tuyểna. Thời gian : Tiếp nhận Phiếu ĐK dự tuyển viên chức mở màn từ ngày 27/4/2021 đến đúng 17 giờ 00 phút, ngày 27/5/2021 ( trong giờ hành chính và ngày thao tác ) .b. Hình thức đảm nhiệm : Người ĐK dự tuyển viên chức nộp Phiếu dự tuyển trực tiếp hoặc theo đường bưu chính ( thời hạn đảm nhiệm tính theo dấu đến bưu điện ) .c. Địa chỉ đảm nhiệm : Tại Phòng Tổ chức – Hành chính, tầng 1, trụ sở Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thành Phố Lạng Sơn, số 9, đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Thành Phố Lạng Sơn. Số điện thoại cảm ứng 0949219582 ( Đ / c Đỗ Sơn Lâm ) .5. Hình thức, nội dung tuyển dụngThực hiện thi tuyển, xét tuyển theo văn bản chỉ huy của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh và hướng dẫn của Sở Nội vụ. Đài PT&TH tỉnh TP Lạng Sơn sẽ thông tin sau .6. Thời gian và khu vực thi tuyển, xét tuyểnĐài PT&TH tỉnh Thành Phố Lạng Sơn sẽ thông tin sau .II. ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển :a ) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương bệnh binh, người hưởng chủ trương như thương bệnh binh, thương bệnh binh loại B : Được cộng 7,5 điểm vào tác dụng điểm vòng 2 ;b ) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác làm việc cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo và giảng dạy chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự chiến lược cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã ĐK ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương bệnh binh, con thương bệnh binh, con của người hưởng chủ trương như thương bệnh binh, con của thương bệnh binh loại B, con đẻ của người hoạt động giải trí kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động : Được cộng 5 điểm vào tác dụng điểm vòng 2 ;c ) Người hoàn thành xong nghĩa vụ và trách nhiệm quân sự chiến lược, nghĩa vụ và trách nhiệm tham gia công an nhân dân, đội viên người trẻ tuổi xung phong : Được cộng 2,5 điểm vào tác dụng điểm vòng 2 .2. Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên lao lý tại khoản 1 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào hiệu quả điểm vòng 2 .III. LỆ PHÍ DỰ TUYỂNLệ phí dự tuyển của thí sinh triển khai theo lao lý tại Thông tư số 228 / năm nay / TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chính sách thu, nộp, quản trị và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. đơn cử :- Dưới 100 thí sinh : Thu 500.000 đồng / thí sinh / lần dự thi ;- Từ 100 đến dưới 500 thí sinh : Thu 400.000 đồng / thí sinh / lần dự thi ;- Từ 500 thí sinh trở lên : Thu 300.000 đồng / thí sinh / lần dự thi .Lệ phí dự tuyển sẽ thông tin đơn cử sau khi phê duyệt list thí sinh đủ điều kiện kèm theo, không đủ điều kiện kèm theo dự tuyển .IV. MỘT SỐ LƯU Ý TRONG TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG1. Phiếu ĐK dự tuyểnNgười ĐK dự tuyển viên chức nộp Phiếu ĐK dự tuyển theo mẫu phát hành kèm theo Nghị định số 115 / 2020 / NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của nhà nước về tuyển dụng, sử dụng và quản trị viên chức tại khu vực tiếp đón Phiếu ĐK dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính .- Đối với phiếu ĐK dự tuyển : thí sinh kê khai vừa đủ, đúng mực, rõ ràng ; Phiếu ĐK dự tuyển không được tẩy xóa, nhàu nát .- Đối với văn bằng, chứng từ chung : thí sinh ghi rất đầy đủ những thông tin về trình độ văn bằng, chứng từ ; số hiệu văn bằng, chứng từ ; ngày, tháng, năm cấp văn bằng, chứng từ ; giá trị sử dụng và giá trị quy đổi của văn bằng chứng từ ( nếu có ) .- Đối với chứng từ ngoại ngữ : ngoài việc kê khai như văn bằng, chứng từ chung, những chứng từ ngoại ngữ quốc tế cần chứng tỏ được giá trị sử dụng theo pháp luật hoặc giá trị quy đổi về bậc, điểm số …2. Quy đổi chứng từ ngoại ngữ, tin học2.1. Quy đổi chứng từ ngoại ngữa ) Quy đổi so với những chứng từ A, B, C, A1, A2, B1, B2, C1, C2 ( vận dụng so với những chứng từ được cấp trước ngày 15/11/2017 )

STT Trình độ quy đổi Trình độ tương tự theo Khung ngoại ngữ 6 bậc
01 Trình độ A theo Quyết định 177 [ 1 ] Bậc 1
Trình độ A1 theo Quyết định 66 [ 2 ]
02 Trình độ B theo Quyết định 177 Bậc 2
Trình độ A2 theo Quyết định 66
03 Trình độ C theo Quyết định 177 Bậc 3
Trình độ B1 theo Quyết định 66
04 Trình độ B2 theo Quyết định 66 Bậc 4
05 Trình độ C1 theo Quyết định 66 Bậc 5
06 Trình độ C2 theo Quyết định 66 Bậc 6

Các chứng từ tiếng Anh quốc tế IELTS, TOEIC, TOEFL. .. thực thi quy đổi theo một trong hai bảng quy chuẩn trình độ tại Quyết định số 66/2008 / QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 12 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc pháp luật chương trình giáo dục tiếp tục về tiếng Anh thực hành thực tế .b ) Đối với tiếng Nga, Pháp, Trung Quốc ( do những tổ chức triển khai khảo thí ngoại ngữ quốc tế cấp hợp pháp ) triển khai quy đổi như sau :

Khung năng lượng ngoại ngữ 6 bậc Tiếng Nga Tiếng Pháp Tiếng Trung Quốc
Bậc 1 TEU DALF A1 HSK Lever 1

Bậc 2

TBU DALF A2 HSK Lever 2
Bậc 3 TRKI 1 DELF B1TCF niveau 3 HSK Lever 3
Bậc 4 TRKI 2 DELF B2TCF niveau 4 HSK Lever 4
Bậc 5 TRKI 3 DALF C1 HSK Lever 5
Bậc 6 TRKI 4 DALF C2 HSK Lever 6

c ) Đối với chứng từ tiếng Anh TOEFL triển khai quy đổi như sau :

Khung tham chiếu châu Âu ( CEFR ) TOEFL PBT TOEFL CBT TOEFL IBT TOEFL ITP Khung năng lượng ngoại ngữ 6 bậc
A1 < 340 < 96 < 31 < 337 1
A2 340 96 31 337 – 449 2
B1 450 – 477 126 – 153 42-53 450 – 499 3
B2 480 – 527 173 – 197 61-71 500 – 626 4
C1 540 – 57 213 – 236 80-95 627 – 677 5
C2 600 + 250 + 100 +

6

2.2. Quy đổi chứng từ tin họcCác chứng từ tin học ứng dụng A, B, C ( theo Quyết định số 21/2000 / QĐ-BGDĐT ngày 03/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát hành Chương trình tin học ứng dụng A, B, C ) cấp trước ngày Thông tư liên tịch số 17/2016 / TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ tin tức và Truyền thông lao lý tổ chức triển khai thi và cấp chứng từ ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu lực hiện hành ( trước ngày 10/8/2016 ), có giá trị sử dụng tương tự với chứng từ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản .3. Về trình độ lý luận chính trị : Sơ cấpViệc xác nhận trình độ lý luận chính trị sơ cấp được triển khai theo Hướng dẫn số 65 / HD-BTGTW ngày 11/12/2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương về triển khai Chương trình sơ cấp lý luận chính trị và Hướng dẫn số 69 / HD-BTGTW ngày 14/01/2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc xác nhận trình độ sơ cấp lý luận chính trị .Trong đó chú ý quan tâm : Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn 1 số ít nội dung đơn cử như sau :3.1. Căn cứ và thẩm quyền xác lập- Lấy Chương trình sơ cấp lý luận chính trị theo Hướng dẫn số 65 – HD / BTGTW, ngày 11 tháng 12 năm 2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực thi chương trình Sơ cấp lý luận chính trị làm địa thế căn cứ để xác lập trình độ tương tự Sơ cấp lý luận chính trị ; Chương trình nhu yếu được xác lập phải là những chương trình giáo dục lý luận chính trị do những cơ quan có thẩm quyền về giáo dục và đạo tạo của Đảng và Nhà nước triển khai .- Chương trình lý luận chính trị mà người có nhu yếu xác nhận đã học được tính tương tự Sơ cấp lý luận chính trị khi có tối thiểu 80 % số tiết lên lớp và 3/4 nội dung của chương trình tương tự với Chương trình được lấy làm địa thế căn cứ để xác lập. Nếu chương trình ý kiến đề nghị xác nhận chưa bảo vệ về thời lượng hay nội dung thì Giám đốc Trung tâm tu dưỡng chính trị cấp huyện hoàn toàn có thể tổ chức triển khai lớp tu dưỡng cho đủ nhu yếu .- Giám đốc TT tu dưỡng chính trị cấp huyện tổ chức triển khai xác lập và cấp giấy xác nhận trình độ tương tự Sơ cấp lý luận chính trị cho người nhu yếu. Ban Tuyên giáo những tỉnh, thành ủy, đảng ủy thường trực Trung ương có nghĩa vụ và trách nhiệm chỉ huy, giám sát và đánh giá và thẩm định việc xác nhận để bảo vệ khách quan, đúng mực, kịp thời …3.2. Quy trình, thủ tục triển khai xác lập và cấp giấy xác nhận- Người có nhu yếu xác nhận trình độ lý luận chính trị phải có hồ sơ ý kiến đề nghị gồm : Đơn đề xuất xác lập trình độ tương tự Sơ cấp lý luận chính trị ; những văn bằng, chứng từ ; bảng điểm ( bản gốc hoặc bản sao có công chứng ) chương trình lý luận chính trị đã được học ; công văn đề xuất của cơ quan, chính quyền sở tại, đơn vị chức năng công tác làm việc .- Căn cứ công văn ý kiến đề nghị, Giám đốc Trung tâm tu dưỡng chính trị cấp huyện tổ chức triển khai xác lập trình độ lý luận chính trị cho người có nhu yếu .3.3. Giấy xác nhận- Giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị có giá trị theo pháp luật tại Điều 5 Quy định 256 – QĐ / TW ngày 16/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng ( khóa X ) ;- Ban Tuyên giáo tỉnh, thành ủy, đảng ủy thường trực Trung ương chỉ huy việc tổ chức triển khai in theo mẫu chung do Ban Tuyên giáo Trung ương pháp luật .4. Một số lao lý khác- Mỗi thí sinh chỉ được nộp 01 Phiếu ĐK dự tuyển vào một trong những vị trí việc làm cần tuyển dụng tương thích với chuyên ngành giảng dạy, nếu thí sinh ĐK dự tuyển vào 02 vị trí việc làm trở lên sẽ không được dự tuyển .- Thí sinh ĐK dự tuyển có quyền rút Phiếu đã ĐK dự tuyển để ĐK dự tuyển vào vị trí việc làm khác khi chưa hết thời hạn tiếp đón Phiếu ĐK dự tuyển .- Phiếu ĐK dự tuyển không được tẩy xóa để bảo vệ tính đúng chuẩn, công khai minh bạch, minh bạch ;Đài Phát thanh và Truyền hình không tiếp đón Phiếu ĐK dự tuyển của thí sinh khi kê khai thiếu thông tin. Thí sinh ĐK dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tính đúng mực so với những thông tin kê khai tại Phiếu ĐK dự tuyển .V. TRÌNH TỰ TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG1. Thành lập Hội đồng tuyển dụng do người đứng đầu cơ quan, đơn vị chức năng có thẩm quyền tuyển dụng quyết định hành động .2. Thành lập Ban kiểm tra Phiếu ĐK dự tuyển do quản trị Hội đồng tuyển dụng quyết định hành động chậm nhất sau 05 ngày thao tác kể từ ngày xây dựng Hội đồng tuyển dụng .Trường hợp người dự tuyển không phân phối điều kiện kèm theo, tiêu chuẩn dự tuyển thì chậm nhất 05 ngày thao tác kể từ ngày kết thúc kiểm tra Phiếu ĐK dự tuyển, Hội đồng tuyển dụng có nghĩa vụ và trách nhiệm gửi thông tin bằng văn bản tới người ĐK dự tuyển được biết theo địa chỉ mà người dự tuyển đã ĐK .3. Tổ chức thi tuyển hoặc xét tuyển theo lao lý .Tiến hành tổ chức triển khai thi tuyển hoặc xét tuyển theo những bước pháp luật .Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển hoặc xét tuyển viên chức không được bảo lưu hiệu quả cho những kỳ thi tuyển, xét tuyển lần sau .Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thành Phố Lạng Sơn Thông báo nội dung tổ chức triển khai tuyển dụng viên chức của Đài năm 2021 cho toàn bộ những cá thể có đủ điều kiện kèm theo, tiêu chuẩn biết và tham gia ĐK dự tuyển .Thông báo này đăng tải trên sóng phát thanh, truyền hình và trên Trang thông tin điện tử langsontv.vn của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh TP Lạng Sơn ; đồng thời được niêm yết công khai minh bạch tại trụ sở thao tác của Đài. / .

Nơi nhận :- Ủy Ban Nhân Dân tỉnh ( B / c ) ;- Sở Nội vụ ;- Niêm yết tại trụ sở Đài PTTH ;- Đăng tải trên sóng phát thanh, truyền hình và TTĐT ;- Lãnh đạo Đài ;- Các phòng trình độ ;- Lưu VT, TC. GIÁM ĐỐC

( Đã ký )

                            Nguyễn Đông Bắc

Tải mẫu phiếu ĐK dự tuyển tại đây

Source: https://vvc.vn
Category : Thời sự

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM