Bắc Giang: Điều chỉnh biện pháp giãn cách xã hội tại huyện Hiệp Hòa, Yên Thế và Yên Dũng

Cụ thể, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bắc Giang kiểm soát và điều chỉnh việc vận dụng giải pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 / CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng nhà nước sang thực thi theo ý thức Chỉ thị số 19 / CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng nhà nước về việc liên tục vận dụng những giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới so với huyện Hiệp Hòa và huyện Yên Thế. Thời gian triển khai khởi đầu từ 6 giờ 00 phút ngày 28/6/2021 cho đến khi có thông tin mới .Riêng so với huyện Yên Dũng, kiểm soát và điều chỉnh việc vận dụng giải pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 / CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng nhà nước sang thực thi theo niềm tin Chỉ thị số 19 / CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng nhà nước so với 15 xã, thị xã gồm : Nham Biền, Tân An, Đồng Việt, Đồng Phúc, Đức Giang, Tiến Dũng, Tư Mại, Cảnh Thụy, Tân Liễu, Xuân Phú, Lãng Sơn, Lão Hộ, Quỳnh Sơn, Trí Yên, Hương Gián. Thời gian thực thi mở màn từ 6 giờ 00 phút ngày 28/6/2021 cho đến khi có thông tin mới .Đối với 3 xã Nội Hoàng, Tiền Phong, Yên Lư, huyện Yên Dũng liên tục vận dụng những giải pháp triển khai giãn cách xã hội theo ý thức Chỉ thị số 15 / CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng nhà nước đã nêu trong quyết định hành động số 621 / QĐ-UBND ngày 21/6/2021 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bắc Giang .

UBND tỉnh Bắc Giang giao Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa, Yên Thế, Yên Dũng tổ chức triển khai việc điều chỉnh, thiết lập các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới theo tinh thần Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với các địa bàn được điều chỉnh và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Trước đó, tối 25/6, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bắc Giang đã có Quyết định kiểm soát và điều chỉnh vận dụng giải pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 / CT-TTg sang thực thi theo niềm tin Chỉ thị số 19 / CT-TTg của Thủ tướng nhà nước để phòng, chống dịch Covid-19 so với huyện Lục Nam và huyện Tân Yên. Thời gian mở màn từ hồi 12 giờ 00 phút ngày 26/6/2021 cho đến khi có thông tin mới .Đây là tín hiệu tốt cho thấy tình hình dịch Covid-19 trên địa phận tỉnh Bắc Giang đang từng bước được trấn áp. Tỉnh Bắc Giang đặt tiềm năng đến 30/6/2021 cơ bản không còn F0 phát sinh trên địa phận, đưa hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại trở lại thông thường .Hiện trên địa phận tỉnh Bắc Giang chỉ còn ổ dịch tại thôn Bằng Công, xã Kiên Thành, huyện Lục Ngạn liên tục Open những trường hợp F1 chuyển thành F0, ở trong những khu cách ly tập trung chuyên sâu, vùng phong tỏa. Dự báo trong những ngày tới, số trường hợp F0 vẫn phát sinh mới tuy nhiên không nhiều, đa phần trong một số ít khu cách ly tập trung chuyên sâu, khu phong tỏa của huyện Lục Ngạn do trước kia đã có tiếp xúc gần với những trường hợp F0 .

Source: https://vvc.vn
Category: Thời sự

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM