Hôn nhân hợp pháp là gì, thế nào là hôn nhân đúng pháp luật? Các điều kiện để quan hệ hôn nhân vợ chồng là hợp pháp?

Hôn nhân hợp pháp là gì ? Thế nào là hôn nhân hợp pháp ? Một cuộc hôn nhân phân phối những điều kiện kèm theo gì thì được coi là hợp pháp ? Xử lý hôn nhân không hợp pháp ?

Hôn nhân là quan hệ giữa vợ và chồng sau khi kết hôn. Quan hệ hôn nhân lúc bấy giờ được lao lý đơn cử tại Luật hôn nhân và mái ấm gia đình năm năm trước.

1. Khái niệm hôn nhân hợp pháp

Hôn nhân hợp pháp là: Nam, nữ kết hôn đúng quy định của luật hôn nhân và gia đình hiện hành. Có nghĩa là: Nam nữ đủ tuổi, đủ năng lực, đủ điều kiện kết hôn theo luật định và được UBND cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn.

2. Làm thế nào để có hôn nhân hợp pháp ?

Pháp luật Nước Ta hiện hành tuy không cấm nhưng vẫn chưa công nhận về hôn nhân đồng giới, chỉ công nhận hôn nhân giã một bên nam và một bên nữ. Để có hôn nhân hợp pháp thì nam, nữ phải cung ứng những điều kiện kèm theo như sau :

Thứ nhất, đáp ứng đủ các điều kiện kết hôn:

– Độ tuổi kết hôn : Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên – Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định hành động – Các bên nam, nữ không bị mất năng lượng hành vi dân sự. Mất năng lượng hành vi dân sự là việc một người do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không hề nhận thức, làm chủ được hành vi và có quyết định hành động của Tòa án tuyên người đó mất năng lượng hành vi dân sự. – Việc kết hôn không thuộc một trong những trường hợp cấm kết hôn sau : + Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo ; + Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn ;

Xem thêm: Mua xe bị tịch thu sung công quỹ nhà nước có hợp pháp được không?

+ Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ ; + Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ ; giữa những người có họ trong khoanh vùng phạm vi ba đời ; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi ; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng ;

Thứ hai, thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn:

Đăng ký kết hôn là việc nam nữ phân phối đủ điều kiện kèm theo kết hôn thực thi thủ tục tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xác lập quan hệ hôn nhân. Thủ tục đăng ký kết hôn đơn cử như sau : * Đối với trường hợp đăng ký kết hôn tại ủy ban nhân dân cấp huyện – Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền đăng ký kết hôn trong những trường hợp sau : + Giữa công dân Nước Ta với người quốc tế + Giữa công dân Nước Ta cư trú ở trong nước với công dân Nước Ta định cư ở quốc tế

Xem thêm: Mẫu di chúc thừa kế viết tay và công chứng hợp pháp mới nhất năm 2022

+ Giữa công dân Nước Ta định cư ở quốc tế với nhau + Giữa công dân Nước Ta đồng thời có quốc tịch quốc tế với công dân Nước Ta hoặc với người quốc tế + Giữa người quốc tế với nhau mà một bên cư trú tại Nước Ta

– Hồ sơ gồm:

+ Tờ khai đăng ký kết hôn ( mẫu tại Thông tư 04/2020 / TT-BTP, hai bên nam nữ hoàn toàn có thể khai chung 01 tờ khai ) + Giấy xác nhận của tổ chức triển khai y tế có thẩm quyền của Nước Ta hoặc quốc tế xác nhận người đó không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không có năng lực nhận thức, làm chủ được hành vi của mình với mỗi bên nam, nữ + Giấy tờ chứng tỏ thực trạng hôn nhân của mỗi bên nam, nữ + CMND / CCCD / Hộ chiếu Nước Ta và Sổ tạm trú ( nếu có ), Sổ hộ khẩu của công dân Nước Ta

Xem thêm: Yêu cầu về tính hợp pháp, hợp lý của quyết định hành chính

+ Hộ chiếu quốc tế hoặc sách vở có giá trị thay thế sửa chữa hộ chiếu của người quốc tế so với người quốc tế – Trình tự xử lý : + Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ sách vở, công chức làm công tác làm việc hộ tịch có nghĩa vụ và trách nhiệm xác định, nếu thấy đủ điều kiện kèm theo kết hôn theo lao lý của pháp luật thì Phòng Tư pháp báo cáo giải trình quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện xử lý. + Khi đăng ký kết hôn cả hai bên nam, nữ phải xuất hiện tại trụ sở Ủy ban nhân dân, công chức làm công tác làm việc hộ tịch hỏi quan điểm hai bên nam, nữ, nếu những bên tự nguyện kết hôn thì ghi việc kết hôn vào Sổ hộ tịch, cùng hai bên nam, nữ ký tên vào Sổ hộ tịch. Hai bên nam, nữ cùng ký vào Giấy ghi nhận kết hôn. quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện trao Giấy ghi nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ. * Đối với trường hợp đăng ký kết hôn tại ủy ban nhân dân cấp xã : – Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền đăng ký kết hôn trong những trường hợp sau : + Giữa công dân Nước Ta với nhau

Xem thêm: Xác định đại diện hợp pháp, giám hộ cho con chưa thành niên

+ Giữa công dân Nước Ta thường trú ở khu vực biên giới với công dân của nước láng giềng thường trú ở khu vực biên giới với Nước Ta – Hồ sơ gồm : + Tờ khai đăng ký kết hôn ( mẫu tại Thông tư 04/2020 / TT-BTP, hai bên nam nữ hoàn toàn có thể khai chung 01 tờ khai ) + CMND / CCCD / Hộ chiếu Nước Ta và Sổ tạm trú ( nếu có ), Sổ hộ khẩu của công dân Nước Ta + Hộ chiếu quốc tế hoặc sách vở có giá trị sửa chữa thay thế hộ chiếu của người quốc tế so với người quốc tế + Giấy xác nhận thực trạng hôn nhân so với bên nam / nữ không cư trú tại Ủy Ban Nhân Dân cấp xã nơi đăng ký kết hôn – Trình tự xử lý :

Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ, nếu thấy đủ điều kiện kết hôn, công chức tư pháp – hộ tịch ghi việc kết hôn vào Sổ hộ tịch, cùng hai bên nam, nữ ký tên vào Sổ hộ tịch.

Xem thêm: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở hợp pháp của công dân

Hai bên nam, nữ cùng ký vào Giấy ghi nhận kết hôn ; công chức tư pháp – hộ tịch báo cáo giải trình quản trị Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức triển khai trao Giấy ghi nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ. Trường hợp cần xác định điều kiện kèm theo kết hôn của hai bên nam, nữ thì thời hạn xử lý không quá 05 ngày thao tác.

Source: https://vvc.vn
Category: Pháp luật

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM