Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 34 có đáp án mới nhất

Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 34: Sự phát sinh loài người

Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 34: Sự phát sinh loài người

Tải xuống

Để giúp học viên có thêm tài liệu tự luyện môn Sinh học lớp 12 đạt hiệu quả cao, chúng tôi biên soạn Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 34 có đáp án mới nhất gồm những câu hỏi trắc nghiệm vừa đủ những mức độ nhận ra, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao .

Câu 1: Người và thú có nhiều điểm giống nhau. Một trong những điểm giống nhau đó là:

 1. Có lông mao .
 2. Có lông vũ
 3. Có vẩy sừng .
 4. Có da trơn .

Hiển thị đáp án

Đáp án:

Người có 1 số đặc thù chung của động vật hoang dã có vú như lông mao, tuyến sữa, bộ răng phân hóa, đẻ con ..
Đáp án cần chọn là : A

Câu 2: Người và thú có nhiều điểm giống nhau. Một trong những điểm giống nhau đó là:

 1. Có tuyến sữa .
 2. Đẻ trứng
 3. Răng không có sự phân hóa .
 4. Có da trơn .

Hiển thị đáp án

Đáp án:

Người có 1 số đặc thù chung của động vật hoang dã có vú như lông mao, tuyến sữa, bộ răng phân hóa, đẻ con ….
Đáp án cần chọn là : A

Câu 3: Đặc điểm cơ bản phân biệt người với động vật là:

 1. Biết sản xuất và sử dụng công cụ lao động có mục tiêu
 2. Biết biểu lộ tình cảm vui, buồn, khó chịu
 3. Dáng đi thẳng .
 4. Bộ não phát triễn hoàn thành xong

Hiển thị đáp án

Đáp án:

Đặc điểm cơ bản phân biệt người với động vật hoang dã là biết sản xuất và sử dụng công cụ lao động có mục tiêu
Đáp án cần chọn là : A

Câu 4: Điểm khác nhau cơ bản trong cấu tạo của vượn người với người là

 1. cấu trúc tay và chân .
 2. cấu trúc của bộ răng .
 3. cấu trúc và kích cỡ của bộ não .
 4. cấu trúc của bộ xương .

Hiển thị đáp án

Đáp án:

Điểm khác nhau cơ bản trong cấu trúc của vượn người với người là cấu trúc và size của bộ não .
Cấu tạo về tay, chân, bộ răng hay bộ xương là tương tự như nhau .
Đáp án cần chọn là : C

Câu 5: Trong các trường hợp sau ở người, đâu là biểu hiện của cơ quan thoái hóa?

 1. Nếp thịt nhỏ ở khóe mắt .
 2. Người có đuôi
 3. Người có lông rậm khắp mặt
 4. Có 3 – đôi vú .

Hiển thị đáp án

Đáp án:

Nếp thịt nhỏ ở khóe mắt là cơ quan thoái hóa
Đáp án cần chọn là : A

Câu 6: Trong các trường hợp sau ở người, đâu là biểu hiện của cơ quan thoái hoá?

 1. Người có lông rậm khắp mình
 2. Người có đuôi
 3. Ruột thừa
 4. Có 3 – 4 đôi vú

Hiển thị đáp án

Đáp án:

Biểu hiện của cơ quan thoái hoá là ruột thừa .
Đáp án cần chọn là : C

Câu 7: Hiện tượng nào sau đây được gọi là hiện tượng lại tổ?

 1. Người có 3 đến 4 đôi vú .
 2. Phôi người quy trình tiến độ 5 tháng có đuôi
 3. Nguời đi xa quay trở lại thăm quê nhà, tồ tiên .
 4. Người có ruột thừa và nếp thịt ở khoé mắt .

Hiển thị đáp án

Đáp án:

Ruột thừa và nếp thịt ở khóe mắt là cơ quan thoái hóa không bị biến mất trọn vẹn ( phần đông ai cũng có, nhưng nó không tăng trưởng ). Hiện tượng lại tổ là cơ quan thoái hóa tăng trưởng mạnh ở 1 thành viên – người có 3 đến 4 đôi vú .
Đáp án cần chọn là : A

Câu 8: Trong các trường hợp sau ở người, đâu là biểu hiện của hiện tượng lại tổ?

 1. Một số người có đuôi dài 20 – 25 cm
 2. Mấu lồi ở mép vành rai phía trên
 3. Nếp thịt nhỏ ở khoé mắt
 4. Ruột thừa

Hiển thị đáp án

Đáp án:

Biểu hiện của hiện tượng kỳ lạ lại tổ là : Một số người có đuôi dài 20 – 25 cm
Đáp án cần chọn là : A

Câu 9: Điều khẳng định nào sau đây không đúng?

 1. Người có nguồn gốc từ động vật hoang dã có xương sống .
 2. Người có nguồn gốc thời xưa từ vượn người hóa thạch
 3. Nguời có nguồn gốc gần nhất với lớp chim .
 4. Người có quan hệ thân mật với thú .

Hiển thị đáp án

Đáp án:

Nguời có nguồn gốc gần nhất với lớp thú .
Đáp án cần chọn là : C

Câu 10: Điều khẳng định nào sau đây là không đúng?

 1. Người có quan hệ nguồn gốc từ động vật hoang dã có xương sống
 2. Người có nguồn gốc rất lâu rồi là vượn người hoá thạch
 3. Người có nguồn gốc trực tiếp từ bò sát răng thú hoá thạch
 4. Người có quan hệ thân thiện với thú

Hiển thị đáp án

Đáp án:

C sai, vì Người có nguồn gốc gần nhất với lớp thú .
Đáp án cần chọn là : C

Câu 11: Các bằng chứng hóa thạch cho thấy, quá trình tiến hóa hình thành nên các loài trong chi Homo diễn ra theo trình tự đúng là:

 1. Homo habilis→ Homo erectus → Homo sapiens
 2. Homo habilis→ Homo neanderthalensis → Homo eretus → Homo sapiens
 3. Homo erectus→ Homo habilis → Homo sapiens
 4. Homo habilis→ Homo erectus → Homo neanderthalensis → Homo sapiens

Hiển thị đáp án

Đáp án:

Quá trình tiến hóa hình thành nên những loài trong chi Homo diễn ra theo trình tự đúng là :
Homo habilis → Homo erectus → Homo sapiens .
Loài H. neanderthalensis do không cạnh tranh đối đầu được với loài H. sapiens nên đã tuyệt chủng .
Đáp án cần chọn là : A

Câu 12: Loài cổ nhất và hiện đại nhất trong chi Homo là:

 1. Homo erectusvà Homo sapiens
 2. Homo habilisvà Homo erectus
 3. Homo neandectanvà Homo sapiens
 4. Homo habilisvà Homo sapiens

Hiển thị đáp án

Đáp án:

Quá trình tiến hóa hình thành nên những loài trong chi Homo diễn ra theo trình tự đúng là :
Homo habilis → Homo erectus → Homo sapiens .
Loài cổ nhất và văn minh nhất trong chi Homo là : Homo habilis và Homo sapiens
Đáp án cần chọn là : D

Câu 13: Loài người có cột sống hình chữ S và dáng đứng thẳng trong khi tổ tiên của loài người lại có cột sống hình chữ C và dáng đi khom. Sự khác biệt này chủ yếu là do

 1. Loài người có quá trình lao động và tập thể dục. 

 2. Quá trình tự rèn luyện của thành viên
 3. Tác động của tinh lọc tự nhiên dựa trên những đột biến sẵn có .
 4. Sự tăng trưởng của não bộ và ý thức .

Hiển thị đáp án

Đáp án:

Sự độc lạ này hầu hết là do tác động ảnh hưởng của tinh lọc tự nhiên dựa trên những đột biến sẵn có của tổ tiên .
Đáp án cần chọn là : C

Câu 14: Khi chuyển từ trên cây xuống đất, đặc điểm nào của vượn người được CLTN củng cố?

 1. Tư thế thẳng đứng
 2. Đôi tay được giải phóng
 3. Sự biến đổi nhiều đặc thù hình thái
 4. Cả A, B và C đều đúng

Hiển thị đáp án

Đáp án:

Khi chuyển từ trên cây xuống đất, đặc thù về tư thế thẳng đứng của vượn người được CLTN củng cố Sự biến đổi nhiều đặc thù hình thái hay đôi tay được giải phóng nhờ vào vào quá trình tự rèn luện của thành viên ( lao động, tăng trưởng não bộ, ý thức ) .
Đáp án cần chọn là : A

Câu 15: Giữa con người và vượn người ngày nay có rất nhiều điểm khác biệt nhau, điều này chứng tỏ:

 1. Vượn người thời nay không phải là tổ tiên của con người .
 2. Vượn người ngày này là tổ tiên trực tiếp của con người .
 3. Con người là tổ tiên trực tiếp của vượn người thời nay .
 4. Con người phát sinh từ nhiều nhánh trong đó có vượn người thời nay .

Hiển thị đáp án

Đáp án:

Vượn người thời nay không phải là tổ tiên của con người .
Vượn người ngày này và con người là hai nhánh phát sinh từ một nguồn gốc chung .
Tổ tiên của vượn người và loài người là những vượn người hóa thạch .
Vượn người và con người tiến hóa theo hai hướng khác nhau .
Đáp án cần chọn là : A

Câu 16: Ngày nay con người bị chi phối bởi những nhân tố nào?

 1. Nhân tố sinh học
 2. Nhân tố xã hội
 3. Nhân tố sinh học và tác nhân xã hội
 4. Nhân tố sinh học đóng vai trò chủ yếu .

Hiển thị đáp án

Đáp án:

Ngày nay con người bị chi phối bởi cả tác nhân sinh học và tác nhân xã hội
Đáp án cần chọn là : C

Câu 17: Ngày nay con người bị chi phối bởi những nhân tố nào?

 1. Nhân tố sinh học và tác nhân xã hôi
 2. Chỉ có tác nhân xã hội
 3. Chỉ có tác nhân sinh học .
 4. Nhân tố sinh học đóng vai trò chủ yếu .

Hiển thị đáp án

Đáp án:

Ngày nay con người bị chi phối bởi cả tác nhân sinh học và tác nhân xã hội
Đáp án cần chọn là : A

Câu 18: Về mặt sinh học, loài người sẽ không biến đổi thành một loài nào khác vì bản thân loài người?

 1. Có thể thích nghi với mọi điều kiện kèm theo sinh thái xanh phong phú, không nhờ vào vào điều kiện kèm theo tự nhiên và cách li địa lí .
 2. Biết cách tự bảo vệ khỏi những bất lợi của thiên nhiên và môi trường .
 3. Có cỗ máy di truyền vững chắc, rất khó bị đổi khác và trí tuệ tiêu biểu vượt trội giúp con người chống lại những ảnh hưởng tác động của môi trường tự nhiên .
 4. Không chỉ chịu ảnh hưởng tác động của những tác nhân sinh học mà còn chịu tác động ảnh hưởng của những tác nhân xã hội .

Hiển thị đáp án

Đáp án:

Con người có cỗ máy di truyền vững chắc và trí tuệ giúp họ chống lại những điều kiện kèm theo không thuận tiện. Do vậy, con người khó bị đổi khác dưới tác động ảnh hưởng của những yếu tố môi trường tự nhiên .
Đáp án cần chọn là : C

Câu 19: Điều khẳng định nào sau đây là không đúng?

 1. Loài người có sự cách li địa lí
 2. Con người vẫn chịu ảnh hưởng tác động bởi thiên nhiên và môi trường, đột biến, tinh lọc tự nhiên
 3. Con người biết tái tạo thực trạng sống tương thích với mình
 4. Ngày nay con người không bị chi phối bởi những tác nhân sinh học

Hiển thị đáp án

Đáp án:

D sai, Vì thời nay con người bị chi phối bởi cả tác nhân sinh học và tác nhân xã hội .
Đáp án cần chọn là : D

Câu 20: Những điểm giống nhau giữa người và vượn người chứng minh

 1. người và vượn người có quan hệ rất quen thuộc
 2. quan hệ nguồn gốc giữa người với động vật hoang dã có xương sống
 3. vượn người thời nay không phải tổ tiên của loài người
 4. người và vượn người cùng tiến hoá theo một hướng

Hiển thị đáp án

Đáp án:

Những đặc thù giống nhau trên đây chứng tỏ người và vượn người có nguồn gốc chung và có quan hệ họ hàng rất quen thuộc .
Đáp án cần chọn là : A

Câu 21: Những điểm giống nhau giữa người và vượn người chứng tỏ gì?

 1. Vượn người không có quan hệ họ hàng với người
 2. Người và vượn người có chung nguồn gốc
 3. Người có nguồn gốc từ vượn người
 4. Chúng có quan hệ quen thuộc, thân mật

Hiển thị đáp án

Đáp án:

Những đặc thù giống nhau chứng tỏ người và vượn người có nguồn gốc chung và có quan hệ họ hàng rất quen thuộc .
Đáp án cần chọn là : D

Câu 22: Những điểm khác nhau giữa người và vượn người chứng minh

 1. tuy phát sinh từ 1 nguồn gốc chung nhưng người và vượn người tiến hoá theo 2 hướng khác nhau .
 2. người và vượn người không có quan hệ nguồn gốc .
 3. vượn người tiến hóa hơn loài người .
 4. người và vượn người có quan hệ thân thiện .

Hiển thị đáp án

Đáp án:

Những điểm khác nhau giữa người và vượn người chứng tỏ tuy phát sinh từ 1 nguồn gốc chung nhưng người và vượn người tiến hoá theo 2 hướng khác nhau .
Đáp án cần chọn là : A

Câu 23: Những điểm khác nhau giữa con người và vượn người ngày nay chứng tỏ điều gì?

 1. Vượn người ngày này và con người là hai nhánh phát sinh từ một gốc chung
 2. Tổ tiên của vượn người và loài người là những vượn người hoá thạch
 3. Vượn người và con người tiến hoá theo hai hướng khác nhau
 4. Cả A, B và C đều đúng

Hiển thị đáp án

Đáp án:

Những điểm khác nhau giữa người và vượn người chứng tỏ tuy phát sinh từ 1 nguồn gốc chung nhưng người và vượn người tiến hoá theo 2 hướng khác nhau. Tổ tiên của vượn người và loài người là những vượn người hoá thạch
Đáp án cần chọn là : D

Câu 24: Dạng người vượn hoá thạch sống cách đây

 1. 80 vạn đến 1 triệu năm
 2. Hơn 5 triệu năm
 3. Khoảng 30 triệu năm
 4. 5 đến 20 vạn năm

Hiển thị đáp án

Đáp án:

Tổ tiên chung của người và những loài vượn lúc bấy giờ là loài vượn người sống trên cây ( Các vật chứng hóa thạch cho thấy người và những loài linh trưởng châu Phi ( tinh tinh ) có chung tổ tiên cách đây khoảng chừng 5 – 7 triệu năm ) .
Đáp án cần chọn là : B

Câu 25: Người cổ Nêanđectan sống cách đây bao nhiêu năm?

 1. 5 triệu năm
 2. 30 triệu năm
 3. 80 vạn – 1 triệu năm
 4. 5 – 20 vạn năm

Hiển thị đáp án

Đáp án: 

Người cổ Nêanđectan sống cách đây 5 – 20 vạn năm
Đáp án cần chọn là : D

Tải xuống

Bài giảng: Bài 34: Sự phát sinh loài người – Cô Quỳnh Thư (Giáo viên VietJack)

Xem thêm bộ câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 12 chọn lọc, có đáp án mới nhất hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

Source: https://vvc.vn
Category : Thế giới

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM