BÀI THỰC HÀNH MẠCH ĐÈN SÁNG TỎ- SÁNG MỜ

Ngày đăng : 07/02/2021, 16 : 22

– HỌC SINH KHÔNG ĐƯỢC THỬ MẠCH ( CẮM ĐIỆN) KHI KHÔNG CÓ SỰ GIÁM SÁT CỦA GIÁO VIÊN BỘ MÔN. – Mạch vận hành được, thẩm mỹ, các mối nối đạt yêu cầu và được bọc băng keo cách điện[r] (1)BÀI :THỰC HÀNH MẠCH ĐÈN SÁNG TỎ- SÁNG MỜ ( Hai bóng đèn nằm bên) I SƠ ĐỒ MẠCH 1 Sơ đồ lý thuyết 2 Sơ đồ thực hành II DỤNG CỤ – VẬT LIỆU 1.Dụng cụ: kềm cắt,kềm tuốt( có), tua vít Vật liệu: – cầu chì,1 cơng tắc kép,1 ổ cắm,1 bảng điện, đui đèn tròn – Nẹp 10cm,12cm,15cm,50cm – Dây đơn mềm đỏ, xanh – ốc, vít, phích cắm, băng keo điện I II .CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH Bước 1:Chuẩn bị -Cố định đường ống lên bàn băng keo -Xác định vị trí khí cụ điện lên bảng điện Bước 2: Thực hành mạch điện Nối đoạn dây: – P – CC ( dây đỏ) – CC-CT(chân c công tắc kép chân c chân giữa)-OĐ( dây đỏ) – CT(chân 1)-Đ1( dây đỏ) (2)- Đ2 – N– OĐ ( dây xanh) Bước 3: Kiểm tra vận hành thử Chú thích: P( dây pha),N( dây trung tính), CC ( cầu chì), CT( cơng tắc), OĐ ( ổ điện),Đ ( đèn) chân c chân chung IV AN TOÀN – HỌC SINH KHÔNG ĐƯỢC THỬ MẠCH ( CẮM ĐIỆN) KHI KHÔNG CĨ SỰ GIÁM SÁT CỦA GIÁO VIÊN BỘ MƠN – Mạch vận hành được, thẩm mỹ, mối nối đạt yêu cầu bọc băng keo cách điện BÀI :THỰC HÀNH MẠCH ĐÈN SÁNG TỎ-SÁNG MỜ ( Hai bóng đèn nằm hai bên) I SƠ ĐỒ MẠCH 1 Sơ đồ lý thuyết 2 Sơ đồ thực hành II DỤNG CỤ – VẬT LIỆU 1.Dụng cụ: kềm cắt,kềm tuốt( có), tua vít Vật liệu: – cầu chì,1 cơng tắc kép,1 ổ cắm,1 bảng điện, đui đèn tròn – Nẹp 10cm,12cm,15cm,50cm – Dây đơn mềm đỏ, xanh (3)-Cố định đường ống lên bàn băng keo -Xác định vị trí khí cụ điện lên bảng điện Bước 2: Thực hành mạch điện Nối đoạn dây: – P – CC( dây đỏ) – CC-CT(chân c công tắc kép chân c chân giữa)-OĐ( dây đỏ) – CT(chân 1)-Đ1( dây đỏ) – CT(chân 2)-Đ2 (*)( dây đỏ) – Đ1 rẽ nhánh vào (*)( dây đỏ) – Đ2 – N– OĐ( dây xanh) Bước 3: Kiểm tra vận hành thử Chú thích: P( dây pha),N( dây trung tính), CC ( cầu chì), CT( công tắc), OĐ ( ổ điện),Đ ( đèn) chân c chân chung IV AN TOÀN – HỌC SINH KHÔNG ĐƯỢC THỬ MẠCH ( CẮM ĐIỆN) KHI KHƠNG CĨ SỰ GIÁM SÁT CỦA GIÁO VIÊN BỘ MÔN – Mạch vận hành được, thẩm mỹ, mối nối đạt yêu cầu bọc băng keo cách điện BÀI :THỰC HÀNH MẠCH ĐÈN SÁNG TỎ- SÁNG MỜ ( Có cơng tắc đơn bóng đèn nằm bên) I SƠ ĐỒ MẠCH 1 Sơ đồ lý thuyết (4)II DỤNG CỤ – VẬT LIỆU 1.Dụng cụ: kềm cắt,kềm tuốt( có), tua vít Vật liệu: – cầu chì, cơng tắc đơn ,1 cơng tắc kép,1 ổ cắm,1 bảng điện, đui đèn tròn – Nẹp 10cm,12cm,15cm,50cm – Dây đơn mềm đỏ, xanh – ốc, vít, phích cắm, băng keo điện I II .CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH Bước 1:Chuẩn bị -Cố định đường ống lên bàn băng keo -Xác định vị trí khí cụ điện lên bảng điện Bước 2: Thực hành mạch điện Nối đoạn dây: – P – CC( dây đỏ) – CC-CT(đơn)- OĐ( dây đỏ) – CT(đơn)-CT( chân c công tắc kép chân c chân giữa) ( dây đỏ) – CT(chân 1)-Đ1( dây đỏ) – CT(chân 2)-Đ2 (*)( dây đỏ) – Đ1 rẽ nhánh vào (*)( dây đỏ) – Đ2 – N– OĐ( dây xanh) Bước 3: Kiểm tra vận hành thử Chú thích: P( dây pha),N( dây trung tính), CC ( cầu chì), CT( cơng tắc), OĐ ( ổ điện),Đ ( đèn) chân c chân chung IV AN TOÀN – HỌC SINH KHÔNG ĐƯỢC THỬ MẠCH ( CẮM ĐIỆN) KHI KHÔNG CĨ SỰ GIÁM SÁT CỦA GIÁO VIÊN BỘ MƠN – Mạch vận hành được, thẩm mỹ, mối nối đạt yêu cầu bọc băng keo cách điện BÀI :THỰC HÀNH MẠCH ĐÈN SÁNG TỎ- SÁNG MỜ ( Có cơng tắc đơn bóng đèn nằm bên) (5)1 Sơ đồ lý thuyết 2 Sơ đồ thực hành II DỤNG CỤ – VẬT LIỆU 1.Dụng cụ: kìm cắt, tua vít Vật liệu: – cầu chì, cơng tắc kép,1 ổ cắm,1 bảng điện( 8×16 cm), đui đèn tròn – Nẹp 10cm,12cm,15cm,50cm – Dây đơn mềm đỏ 4,7m – Dây đơn mềm xanh1,5m – ốc, vít, phích cắm, băng keo điện III.CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH Bước 1: P – CC( dây đỏ) Bước 2:CC-CT(đơn)- ÔC( dây đỏ) Bước 3: CT(đơn)-CT( chân c công tắc kép chân c chân giữa) ( dây đỏ) Bước 4: CT(chân 1)-Đ1( dây đỏ) (6)Chú thích: P( dây pha),N( dây trung tính), CC ( cầu chì), CT( cơng tắc), ƠC ( ổ cắm), Đ ( đèn) – Các mối nối phải bọc băng keo điện cẩn thận, dây điện tuốt để lắp vào vật liệu ( cầu chì, đui đèn, công tắc ) phải lắp sát vào vật liệu khơng để lõi đồng cịn hở phía ngồi V AN TỒN – HỌC SINH KHÔNG ĐƯỢC THỬ MẠCH ( CẮM ĐIỆN) KHI KHÔNG CĨ SỰ GIÁM SÁT CỦA GIÁO VIÊN BỘ MƠN – Mạch vận hành được, thẩm mỹ, mối nối đạt yêu cầu bọc băng keo cách điện IV THỰC HIỆN – Học sinh thực hành theo bước ** dây pha từ cầu chì vào cơng tắc kép phải vào chấu thứ ( chấu công tắc) *Lưu ý: giáo dục an toàn cho học sinh:

Xem thêm: Văn phòng điện tử là gì? 5 bước xây dựng chi tiết nhất

– Xem thêm –

Xem thêm: BÀI THỰC HÀNH MẠCH ĐÈN SÁNG TỎ- SÁNG MỜ,

Source: https://vvc.vn
Category : Điện Tử

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Alternate Text Gọi ngay