Lấy ý kiến dự thảo Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 – Cục Quản lý tài nguyên nước

Thứ sáu – 29/04/2022 13 : 38Chiều ngày 28/4, Bộ TN&MT đã tổ chức triển khai Hội thảo lấy quan điểm những chuyên viên, những nhà khoa học cho dự thảo Quy hoạch bảo vệ môi trường vương quốc quy trình tiến độ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 .

Với mục tiêu bảo vệ môi trường, phục vụ phát triển bền vững, Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia sẽ sắp xếp, định hướng phân bố không gian, sử dụng các thành phần môi trường và các yếu tố tài nguyên phù hợp với chức năng môi trường và điều kiện thiên nhiên, kinh tế- xã hội của vùng lãnh thổ theo định hướng phát triển bền vững, bao gồm việc phân vùng quản lý chất lượng môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, quản lý chất thải, quan trắc và cảnh báo môi trường.

Dự kiến, đối tượng quy hoạch của nội dung Phân vùng môi trường là vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn chế phát thải và vùng khác. Trong lĩnh vực Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học sẽ quy hoạch khu vực đa dạng sinh học cao, cảnh quan thiên nhiên quan trọng, hành lang đa dạng sinh học, khu bảo tồn thiên nhiên và cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học. Trong quản lý chất thải, sẽ quy hoạch các khu xử lý chất thải tập trung cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh. Đối với quan trắc và cảnh báo môi trường, sẽ đưa vào quy hoạch mạng lưới quan trắc và cảnh báo môi trường đất, nước, không khí quốc gia, liên tỉnh và tỉnh.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân phát biểu tại Hội thảo

Tại cuộc họp, những chuyên viên cho rằng, quy hoạch bảo vệ môi trường vương quốc nhờ vào nhiều vào quy hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội. Quy hoạch bảo vệ môi trường cần có sự đồng điệu, thống nhất với quy hoạch của những ngành khác. Về nội dung quy hoạch, Ban soạn thảo cần làm rõ đối tượng người dùng quy hoạch ; trong đó, đặc biệt quan trọng chú ý quan tâm đến tính logic, sự link giữa những thành phần. Các đại biểu cũng nhấn mạnh vấn đề đến nội dung phân vùng quản trị chất lượng môi trường phải rõ tiêu chuẩn ; quy hoạch quản trị chất thải rắn nên tập trung chuyên sâu làm ở cấp vương quốc, cấp vùng ; quy hoạch ở cấp tỉnh, nên giao lại cho địa phương .

 

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cảm ơn những góp ý tận tâm, thâm thúy của những chuyên viên, nhà khoa học cho dự thảo Quy hoạch bảo vệ môi trường vương quốc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 .

Toàn cảnh Hội thảo lấy quan điểm dự thảo Quy hoạch bảo vệ môi trường vương quốc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045

Theo Thứ trưởng, quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo hài hòa giữa bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. Đây là quy hoạch môi trường mang tính tổng thể đầu tiên, được xây dựng dựa trên cơ sở pháp lý và xuất phát từ thực tiễn, thống nhất với các quy hoạch khác và định hướng phát triển của địa phương. Vì vậy, để đảm bảo tiến độ và chất lượng xây dựng Quy hoạch, Thứ trưởng chỉ đạo Tổng cục Môi trường tiếp thu, soạn thảo lại dự thảo Quy hoạch dựa trên các ý kiến góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học tại cuộc họp này.

Thứ trưởng nhấn mạnh vấn đề, Quy hoạch bảo vệ môi trường vương quốc lần tiên phong được kiến thiết xây dựng, còn nhiều yếu tố cần bàn thảo kỹ lưỡng. Trong đó, phải làm rõ giải pháp tiếp cận theo Luật BVMT 2020 và Nghị định 08 pháp luật chi tiết cụ thể một số ít điều của Luật BVMT. Đồng thời đề xuất, những nhà khoa học, nhà quản trị liên tục tích cực góp ý cho dự thảo Quy hoạch để trình nhà nước vào tháng 6 tới .

 

Source: https://vvc.vn
Category: Bảo Tồn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Alternate Text Gọi ngay