Quy định về khuyến mại theo hình thức giảm giá – https://vvc.vn

Quy định về khuyến mại theo hình thức giảm giá

Theo quy định của Luật thương mại 2005, Khuyến mại là hoạt động giải trí triển khai thương mại của doanh nghiệp nhằm mục đích triển khai việc mua và bán hàng hoá, đáp ứng dịch vụ bằng cách dành cho người mua những quyền lợi nhất định. Doanh nghiệp thực hiện khuyến mại là doanh nghiệp thuộc một trong những trường hợp : Doanh nghiệp trực tiếp khuyến mại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ mà mình kinh doanh thương mại hoặc Thương nhân kinh doanh thương mại dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp theo thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp đó .Khuyến mại theo hình thức giảm giá ( Bán hàng, đáp ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, đáp ứng dịch vụ trước đó, được vận dụng trong thời gian khuyến mại đã thông tin ) là một trong những hình thức khuyến mại quy định tại Điều 9 Luật thương mại 2005 .

Quy định về khuyến mại theo hình thức giảm giá được hướng dẫn chi tiết tại Điều 10 Nghị định 81/2018/NĐ-CP  như sau:

1. Trong trường hợp thực hiện khuyến mại bằng hình thức giảm giá thì mức giảm giá hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại trong thời gian khuyến mại tại bất kỳ thời điểm nào phải tuân thủ quy định tại Điều 7 Nghị định này. Cụ thể:

+ Mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá hàng hóa, dịch vụ đó ngay trước thời gian khuyến mại.

+Trong các trường hợp tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung (giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại) thì áp dụng mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là 100%. Mức giảm giá tối đa 100% cũng áp dụng đối với các hoạt động khuyến mại trong khuôn khổ các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

+ Không áp dụng hạn mức giảm giá tối đa khi thực hiện khuyến mại giảm giá cho: Hàng hóa dịch vụ khi thực hiện chính sách bình ổn giá của Nhà nước; Hàng thực phẩm tươi sống; Hàng hóa, dịch vụ trong trường hợp doanh nghiệp phá sản, giải thể, thay đổi địa điểm, ngành nghề sản xuất, kinh doanh.

2. Không được giảm giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ trong trường hợp giá bán hàng hóa, dịch vụ thuộc diện Nhà nước định giá cụ thể.

3. Không được giảm giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ xuống thấp hơn mức giá tối thiểu trong trường hợp giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ thuộc diện Nhà nước quy định khung giá hoặc quy định giá tối thiểu.

4. Nghiêm cấm việc lợi dụng hình thức khuyến mại này để bán phá giá hàng hóa, dịch vụ.

5. Tổng thời gian thực hiện khuyến mại bằng hình thức giảm giá đối với một loại nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ không được vượt quá 120 ngày trong một năm, không bao gồm thời gian thực hiện khuyến mại của các chương trình khuyến mại bằng hình thức giảm giá trong khuôn khổ các chương trình khuyến mại tập trung và các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại do Thủ tướng Chính phủ quyết định..

Trên đây là nội dung Quy định về khuyến mại theo hình thức giảm giá LawKey gửi đến bạn đọc.

Source: https://vvc.vn
Category : Tin Mới

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM