Bốc thăm trúng thưởng có phải hoạt động khuyến mại? Nội dung, hạn mức và xác định người trúng thưởng khi tổ chức bốc thăm trúng thưởng?


“Công ty tôi dự định tổ chức hoạt động bốc thăm trúng thưởng, anh chị cho tôi hỏi về nội dung, hạn mức và cách xác định người trúng thưởng khi tổ chức bốc thăm trúng thưởng như thế nào?” – Đây là câu hỏi của anh Quốc Văn.

Bốc thăm trúng thưởng là hoạt động khuyến mại?

Căn cứ theo quy định tại Điều 88 Luật Thương mại 2005 quy định về khuyến mại như sau :

“Điều 88. Khuyến mại

1. Khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định.

2. Thương nhân thực hiện khuyến mại là thương nhân thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Thương nhân trực tiếp khuyến mại hàng hóa, dịch vụ mà mình kinh doanh;

b) Thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận với thương nhân đó.”

Theo đó, khuyến mại là hoạt động giải trí thực thi thương mại của thương nhân nhằm mục đích thực thi việc mua và bán hàng hoá, đáp ứng dịch vụ bằng cách dành cho người mua những quyền lợi nhất định .Căn cứ theo quy định tại khoản 10 Điều 3 Luật Thương mại 2005 quy định về lý giải từ ngữ như sau :

“Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

10. Xúc tiến thương mại là hoạt động thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội mua bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ, bao gồm hoạt động khuyến mại, quảng cáo thương mại, trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ và hội chợ, triển lãm thương mại.”

Theo đó, khuyến mại là một hình thức xúc tiến thương mại.

Khuyến mại bốc thăm trúng thưởng là chương trình được những doanh nghiệp, nhãn hàng tổ chức triển khai nhằm mục đích lôi cuốn người mua sử dụng hàng hoá, dịch vụ .Đây là hình thức rất được người tiêu dùng ưu thích và mang đến hiệu suất cao truyền thông online cao cho tên thương hiệu .

Quy định về công khai thông tin khi tổ chức bốc thăm trúng thưởng?

Khi thực thi hoạt động giải trí tổ chức triển khai bốc thăm trúng thưởng thì cần phải triển khai công khai thông tin như sau gồm có :+ Tên của hoạt động giải trí khuyến mại ;+ Giá bán sản phẩm & hàng hóa, giá đáp ứng dịch vụ khuyến mại và những ngân sách có tương quan để giao sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại cho người mua ;+ Tên, địa chỉ, số điện thoại cảm ứng của thương nhân triển khai khuyến mại ;+ Thời gian khuyến mại, ngày khởi đầu, ngày kết thúc và địa phận hoạt động giải trí khuyến mại ;+ Trường hợp quyền lợi của việc tham gia khuyến mại gắn với những điều kiện kèm theo đơn cử thì trong thông tin phải nêu rõ hoạt động giải trí khuyến mại đó có kèm theo điều kiện kèm theo và nội dung đơn cử của những điều kiện kèm theo .Doanh nghiệp phải công khai minh bạch những thông tin xấp xỉ những hình thức sau :- Đối với sản phẩm & hàng hóa : công khai minh bạch tại khu vực bán và nơi bày bán ; trên hàng hoá hoặc vỏ hộp hoặc bất kể phương pháp nào khác nhưng phải được đính kèm với sản phẩm & hàng hóa khi sản phẩm & hàng hóa được bán .- Đối với dịch vụ : công khai minh bạch tại khu vực đáp ứng hoặc bất kể phương pháp nào khác nhưng phải được đính kèm với dịch vụ khi dịch vụ được đáp ứng .

Bốc thăm trúng thưởng có phải là một hoạt động khuyến mại? Nội dung, hạn mức và xác định người trúng thưởng khi tổ chức bốc thăm trúng thưởng?

Bốc thăm trúng thưởng có phải hoạt động giải trí khuyến mại ? Nội dung, hạn mức và xác lập người trúng thưởng khi tổ chức triển khai bốc thăm trúng thưởng ? ( Hình từ internet )

Hạn mức khuyến mại và xác định trúng thưởng khi tổ chức bốc thăm trúng thưởng?

Hạn mức khuyến mại

Doanh nghiệp cần phải tuân thủ quy định về hạn mức tối đa của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, đơn cử là tổng giá trị của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại mà thương nhân triển khai trong một chương trình khuyến mại khi vận dụng hình thức khuyến mại bốc thăm trúng thưởng như sau :- Đảm bảo hạn mức không được vượt quá 50 % tổng giá trị của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ được khuyến mạiĐồng thời doanh nghiệp phải tổ chức triển khai công khai minh bạch khi xác lập tác dụng trong chương trình bốc thăm trúng thưởng, việc xác lập hiệu quả trúng thưởng phải được thể lệ đã công bố, có sự tận mắt chứng kiến của người mua và phải được lập thành biên bản .

Xác định trúng thưởng khi tổ chức bốc thăm trúng thưởng

Việc xác lập trúng thưởng khi tổ chức triển khai bốc thăm trúng thưởng bảo đảm bảo tuân thủ những điều kiện kèm theo về dẫn chứng xác lập trúng thưởng như sau :- Bằng chứng xác lập trúng thưởng phải được biểu lộ dưới dạng vật chất ( vé số, phiếu, thẻ dự thưởng ; phiếu rút thăm, bốc thăm, quay số ; thẻ, tem, phiếu cào ; tem, phiếu trúng thưởng ; nắp, nút, đáy, vỏ, thân của vỏ hộp loại sản phẩm ;Hoặc của mẫu sản phẩm ; chính phần thưởngHoặc thông điệp dữ liệu ( tin nhắn ; thư điện tử ; mã code, mã thanh toán giao dịch, mã người mua, mã loại sản phẩm ) hoặc những hình thức khác có giá trị tương tự để làm địa thế căn cứ cho việc xác lập trúng thưởng qua phương pháp ngẫu nhiên- Trường hợp vật chứng xác lập trúng thưởng được phát hành kèm theo sản phẩm & hàng hóa ( gắn kèm, đính kèm, đặt bên trong sản phẩm & hàng hóa hoặc những phương pháp khác tương tự như ), thì doanh nghiệp thực thi khuyến mại phải thông tin về thời hạn và khu vực thực thi việc phát hành kèm vật chứng xác lập trúng thưởng vào hàng hoá cho Sở Công Thương nơi triển khai việc phát hành kèm vật chứng xác lập trúng thưởng vào sản phẩm & hàng hóa trước khi thực thi .- Doanh nghiệp phải triển khai công bố tác dụng trúng thưởng và trao phần thưởng trong thời hạn không quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn triển khai khuyến mại .Trong trường hợp hết hạn trao thưởng nhưng không có người nhận thưởng hoặc không xác lập được người trúng thưởng thì phần thưởng đó được xem là không có người trúng thưởng .

Doanh nghiệp thực hiện chương trình khuyến mại phải trích 50% giá trị giải thưởng đã công bố để vào ngân sách nhà nước.

Doanh nghiệp phải báo cáo giải trình tác dụng thực thi nộp ngân sách nhà nước .Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày hết thời hạn trao phần thưởng, doanh nghiệp phải báo cáo giải trình tác dụng thực thi chương trình khuyến mại với Sở Công thương nơi ĐK triển khai chương trình .Như vậy, trên đây là hướng dẫn về nội dung, hạn mức cũng như cách xác lập trúng thưởng khi tổ chức triển khai bốc thăm trúng thưởng mà bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm .

Source: https://vvc.vn
Category : Tin Mới

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM