Tổng hợp các quy định về khuyến mại | Trong Dat Ltd

nhà nước phát hành Nghị định 81/2018 ngày 22/5/2018 ( có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 15/7/2018 ) theo đó có nhiều quy định mới tương quan đến khuyến mại như chương trình khuyến mại có giá trị dưới 100 triệu đồng thì không phải thông báo chương trình khuyến mại …

TỔNG HỢP QUY ĐỊNH VỀ KHUYẾN MẠI

Các loại hàng hoá cấm khuyến mại

Bạn bán hàng hoá A khuyến mại hàng hoá B thì A gọi là “hàng hoá được khuyến mại”, B gọi là “hàng hoá dùng để khuyến mại”

Hàng hoá A cấm khuyến mại bao gồm: rượu, xổ số, thuốc lá, sữa thay thế sữa mẹ, thuốc chữa bệnh cho người kể cả các loại thuốc đã được phép lưu thông theo quy định của Bộ Y tế (trừ trường hợp khuyến mại cho thương nhân kinh doanh thuốc) dịch vụ khám, chữa bệnh của cơ sở y tế công lập, dịch vụ giáo dục của cơ sở công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, hàng hóa, dịch vụ bị cấm lưu hành tại Việt Nam…

Hàng hoá B cấm sử dụng để khuyến mại bao gồm: rượu, xổ số, thuốc lá, thuốc chữa bệnh cho người kể cả các loại thuốc đã được phép lưu thông theo quy định của Bộ Y tế (trừ trường hợp khuyến mại cho thương nhân kinh doanh thuốc), hàng hóa, dịch vụ bị cấm lưu hành tại Việt Nam… Tiền được phép sử dụng để khuyến mại.

Tuyệt đối cấm sử dụng hiệu quả sổ xố để xác lập người được khuyến mại

Mức khuyến mại tối đa

* Quy tắc 1: Khuyến mại tối đa 50% giá trị đơn vị sản phẩm

Bán 01 loại sản phẩm A, khuyến mãi ngay 01 loại sản phẩm B thì giá trị của B tối đa không được vượt quá 50 % giá trị 01 mẫu sản phẩm A
( Quy tắc 1 không khống chế so với : chương trình văn hóa truyền thống, nghệ thuật và thẩm mỹ, vui chơi ; hàng mẫu ; Tặng Kèm hàng không kèm điều kiện kèm theo mua hàng ; bán hàng kèm thẻ dự thi ; bán hàng kèm chương trình may rủi ; chương trình người mua liên tục )

* Quy tắc 2: Khuyến mại tối đa 50% tổng giá trị sản phẩm

Bán 100 mẫu sản phẩm A, khuyến mãi ngay 100 mẫu sản phẩm B thì tổng giá trị hàng Tặng Kèm không được vượt 50 % tổng giá trị 100 loại sản phẩm A
( Quy tắc 2 không khống chế so với : chương trình văn hóa truyền thống, nghệ thuật và thẩm mỹ, vui chơi ; hàng mẫu ; Tặng Kèm hàng không kèm điều kiện kèm theo mua hàng )

* Quy tắc 3: Được phép khuyến mại tối đa 100% trong trường hợp khuyến mại tập trung, bao gồm

• Đợt Tết Âm lịch : 30 ngày ngay trước ngày tiên phong của năm Âm lịch ;
• Các ngày nghỉ lễ, tết khác. Thời hạn khuyến mại của từng đợt khuyến mại vào những dịp lễ, tết không được vượt quá thời hạn nghỉ của những dịp lễ, tết tương ứng theo quy định của pháp lý lao động .

Mức giảm giá tối đa

* Quy tắc 1: Giảm giá tối đa 50% giá trị hàng hoá, dịch vụ

* Quy tắc 2: Được phép giảm giá tối đa 100% trong trường hợp khuyến mại tập trung, bao gồm

• Đợt Tết Âm lịch : 30 ngày ngay trước ngày tiên phong của năm Âm lịch ;
• Các ngày nghỉ lễ, tết khác. Thời hạn khuyến mại của từng đợt khuyến mại vào những dịp lễ, tết không được vượt quá thời hạn nghỉ của những dịp lễ, tết tương ứng theo quy định của pháp lý lao động .

* Quy tắc 3: Mức giảm giá không bị khống chế đối với các trường hợp

• Hàng hóa dịch vụ khi triển khai chủ trương bình ổn giá của Nhà nước ;
• Hàng thực phẩm tươi sống ;
• Hàng hóa, dịch vụ trong trường hợp doanh nghiệp phá sản, giải thể, biến hóa khu vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh thương mại

Thời gian khuyến mại tối đa

Tổng thời hạn thực thi khuyến mại bằng hình thức giảm giá so với một loại thương hiệu sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ không được vượt quá 120 ngày trong một năm ( khoản 5, điếu 10, nghị định 81/2018 )

Thông báo, đăng ký chương trình khuyến mại

Thông báo chương trình khuyến mại khác với ĐK chương trình khuyến mại. Đăng ký thì ta cần Sở Công thương thông tin chấp thuận đồng ý hoặc không đồng ý chấp thuận, còn thông tin thì ta không cần họ đồng ý chấp thuận hay không chấp thuận đồng ý ( chỉ cần báo cho họ biết là được ) .
Các chương trình khuyến mại từ số 1 đến số 8 theo Luật Thương mại thì chỉ cần thông tin cho Sở Công thương 3 ngày thao tác trước khi triển khai. Chương trình khuyến mại khác phải ĐK với Sở Công thương .
Các trường hợp không phải thông tin với Sở Công thương ( được miễn ) gồm có :

• Tổng giá trị giải thưởng, quà tặng dưới 100 triệu đồng

• Chỉ thực thi bán hàng và khuyến mại trải qua sàn thanh toán giao dịch thương mại điện tử, website khuyến mại trực tuyến
Các biểu mẫu tương quan đến chương trình khuyến mại theo Nghị định 81/2018 tải ở cuối bài viết .

Xuất hoá đơn đối với hàng hoá khuyến mại

Hàng hoá dùng để khuyến mại phải xuất hoá đơn (điều 16 thông tư 39/2014, thông tư 26/2015)

Xuất hoá đơn có thuế hay không thuế
• Đối với hàng trao đổi, trả thay lương, biếu, khuyến mãi, cho : kê khai thuế như hàng bán thường thì ( khoản 3, điều 7, thông tư 219 / 2013 )
• Đối với hàng dùng để khuyến mại theo quy định của pháp lý thì giá tính thuế bằng không ( 0 ), nếu không thực thi đúng theo quy định của pháp lý thì kê khai thuế như hàng bán thường thì ( khoản 5, điều 7, thông tư 219 / 2013

Tóm lại: Hàng khuyến mại phải xuất hoá đơn. Nếu chương trình khuyến mại thực hiện đúng quy định của Luật Thương mại và Nghị định 81/2018 thì hoá đơn chỉ xuất số lượng, phần giá tính thuế và tiền thuế không ghi, gạch chéo. Nếu không thực hiện đúng hoặc là hàng biếu, tặng, cho thì xuất hoá đơn kê khai thuế như hàng bán thông thường.

Hạch toán hàng khuyến mại

Cách hạch toán hàng khuyến mại được hướng dẫn tại thông tư 200
Ví dụ : Mua TV ( giá cả 80 triệu, thuế 8 triệu ; giá vốn 45 triệu ) Tặng Ngay bộ loa ( giá cả thông thường 10 triệu, giá vốn 8 triệu )
Nợ TK131 : 88 triệu
Có TK511 ( tivi ) : 80 – 10 = 70 triệu
Có TK511 ( loa ) : 10 triệu
Có TK3331 : 8 triệu
Nợ TK632 / Có TK156 ( tivi ) : 45 triệu
Nợ TK632 / Có TK156 ( loa ) : 8 triệu
Nếu chương trình khuyến mại thực thi đúng quy định : thuế gtgt hàng khuyến mại = 0 ;
Nếu chương trình khuyến mại không triển khai đúng quy định : Xuất hoá đơn kê khai thuế đầu ra cho bộ loa là 1 triệu ( 10 % * 10 triệu = 1 triệu ), hạch toán :
Nợ TK641 / Có TK3331 : 1 triệu
Các biểu mẫu tương quan đến khuyến mại ( phát hành theo Nghị định 81/2018 )
Mẫu số 1 : Thông báo thực thi khuyến mại
Mẫu số 2 : Đăng ký triển khai khuyến mại
Mẫu số 3 : Thể lệ chương trình khuyến mại
Mẫu số 4 : Xác nhận ĐK triển khai khuyến mại
Mẫu số 5 : Không xác nhận ĐK thực thi khuyến mại
Mẫu số 6 : Thông báo / ĐK sửa đổi, bổ trợ nội dung chương trình khuyến mại
Mẫu số 7 : Báo cáo thực thi khuyến mại
Mẫu số 8 : Quyết định về việc thu nộp ngân sách nhà nước 50 % giá trị phần thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại
Mẫu số 9 : Báo cáo tác dụng triển khai nộp ngân sách nhà nước
Mẫu số 10 : Đăng ký tổ chức triển khai hội chợ, triển lãm thương mại
Mẫu số 11 : Xác nhận ĐK tổ chức triển khai hội chợ, triển lãm thương mại
Mẫu số 12 : Không xác nhận ĐK tổ chức triển khai hội chợ, triển lãm thương mại
Mẫu số 13 : Đăng ký sửa đổi, bổ trợ nội dung tổ chức triển khai hội chợ, triển lãm thương mại
Mấu số 14 : Báo cáo tác dụng tổ chức triển khai hội chợ, triển lãm thương mại

Nếu gặp vướng mắc, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.

Xem thêm những bài viết tại website : dailythuetrongdat.com
Chân thành cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết !

Từ khoá: Hàng hoá cấm khuyến mại. Mức khuyến mại tối đa. Mức giảm giá tối đa. Thông báo chương trình khuyến mại. Đăng ký chương trình khuyến mại. Xuất hoá đơn hàng khuyến mại. Hạch toán hàng khuyến mại. Biểu mẫu đăng ký chương trình khuyến mại. Nghị định 81/2018

Source: https://vvc.vn
Category : Tin Mới

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM