Tin Mới

MỚI NHẤT

Pháp luật về Thương mại

Pháp luật về Thương mại Tìm tiêu đề, miêu tả, nội dung ... Tìm đúng mực tiêu đề và từ khóa Có được bán sản phẩm & hàng hóa thuộc...

Sách Pháp luật về hợp đồng

Sách Pháp luật về hợp đồng “PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG – CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ CƠ BẢN” Cuốn sách đầu tiên nghiên cứu một cách có hệ thống...

Luật Giá năm 2012

QUỐC HỘI ---------------Luật số : 11/2012 / QH13CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcBạn đang đọc: Luật Giá năm 2012 ------------------LUẬT GIÁCăn...

Luật hiến pháp – Wikipedia tiếng Việt

Luật Hiến pháp là một ngành luật gồm tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ cơ bản về tổ chức quyền lực Nhà nước, về...

Theo đó, Kế hoạch đưa ra nội dung, hình thức, khẩu hiệu và thời hạn triển khai Ngày pháp luật năm 2020, đơn cử như sau : - Căn cứ...