Phương pháp thiết kế mạch Điện – Khí nén – Real Group

1. Nguyên tắc thiết kế

Nguyên tắc phong cách thiết kế mạch theo tầng là chia những bước triển khai có cùng công dụng thành từng tầng riêng không liên quan gì đến nhau, như vậy khi hoạt động giải trí thì nguồn cung ứng cho hệ hòn đảo tầng chỉ có ở tầng đang thực thi những hoạt động, còn những tầng khác thì không có nguồn. thành phần cơ bản của điều khiển và tinh chỉnh theo tầng là thành phần nhớ – relay trung gian tinh chỉnh và điều khiển theo tầng là bước triển khai xong của tinh chỉnh và điều khiển tùy động theo hành trình dài .

1.1. Nguyên lý điều khiển theo tầng

Trong mạch tinh chỉnh và điều khiển theo tầng gồm có hai nhóm

 • Nhóm cơ cấu chấp hành: gồm các xylanh tạo ra các chuyển động, các tiếp điểm relay trung gian, các công tắc hành trình để chuyển đổi chuyển động của các xylanh tương ứng.
 • Nhóm đảo tầng: Thực chất là các công tắc hành trình tác động lên các relay để chuyển tầng.

Giả sử biểu đồ trạng thái được chia làm n tầng

 • Đầu tiên nguồn ở nhóm đảo tầng sẽ ở tầng thứ n (tầng cao nhất).
 • Sau khi nhấn START tín hiệu điện sẽ chuyển đến tầng thứ 1, khi kết thúc các trạng thái hoạt động  thì nguồn sẽ được chuyển lên tầng thứ 2 thông qua tín hiệu công tắc hành trình cuối tầng 1. Tương tự cho đến khi nguồn chuyển đến cấp cho các chuyển động trong tầng thứ 1, cuối tầng 1 sẽ tác động vào công tắc hành trình tầng thứ n (tầng cao nhất).

Lưu ý: Tại một thời điểm chỉ tầng đang hoạt động là có nguồn, các tầng còn lại không có nguồn. Khi nguồn chuyển sang tầng kế tiếp thì nguồn ở tầng trước đó phải bị xóa.

1.2. Nguyên tắc chia tầng

Nếu ta ký hiệu những cơ cấu tổ chức chấp hành bằng những mẫu tự A, B, C, D … và những hoạt động chạy ra được ký hiệu bởi dấu ( + ) và những hoạt động chạy vào mang dấu ( – ) .

Lưu ý: Trong một tầng có thể gồm nhiều xylanh hoạt động  khác nhau, nhưng một xylanh không được xuất hiện hai lần.

 • VD: Xylanh  hoạt động ở chế độ A (+) và A (-) không thể xuất hiện trong cùng một tầng.

1.3. Biểu diễn hệ thống đảo tầng

Khi sơ đồ hành trình bước đã được chia ra làm n tầng, thì sẽ có (n – 1) phần tử nhớ [(n – 1) relay trung gian]. Ký hiệu E1 là tín hiệu vào tầng 1, T1 là tín hiệu ra tầng 1, tương tự E2 là tín hiệu vào tầng 2, T2 là tín hiệu ra tầng 2…

 • Số tầng n = 2

Hình 1. Sơ đồ chuyển tầng của mạch 2 tầng.

 • Số tầng n = 3

Hình 2. Sơ đồ chuyển tầng của mạch 3 tầng.

 • Số tầng n = 4

Hình 3. Sơ đồ chuyển tầng của mạch 4 tầng.

1.4. Các bước thực hiện

Bước 1. Lập biểu đồ trạng thái và chia tầng.
Bước 2. Xác định các tín hệu điều khiển, các công tắc hành trình.
Bước 3. Vẽ sơ đồ mạch:

 • Mạch động lực.
 • Mạch khí nén.
 • Mạch điều khiển. – Mạch điện.

Lưu ý: Công tắc hành trình nào nằm giữa ranh giới 2 tầng, sẽ là tín hiệu đảo tầng phía sau.

2. Bài tập thực hành thiết kế mạch điều khiển điện khí nén theo tầng 

Bài 1: Thiết kế mạch điều khiển điện khí nén điều khiển theo tầng cho chuỗi

A + B + A – B –

Bước 1: Lập biểu đồ trạng thái và chia tầng điều khiển.

Hình 4. Biểu đồ trạng thái của mạch.

 • Chia tầng điều khiển

Hệ thống chia làm 2 tầng nên ta sử dụng 1 relay trung gian để quy đổi trạng thái giữa hai tầng .

Ta chia tầng  như  Hình 1.

 • Lập sơ đồ chia tầng.

Hình 5. Sơ đồ chia tầng của mạch 2 tầng.

Các ký hiệu S1, S2, S3, S4 chính là những công tắc nguồn hành trình dài .

Bước 2:  Xác định các tín hiệu điều khiển và công tắc hành trình.

Bước 2.1:  Tín hiệu điều khiển cho từng xylanh.

I

II

III

IV

A + A – B + B –
L1 L2 S2xL3 S1xL4

Các ký hiệu L1, L2, L3, L4 chính là những van điện từ ảnh hưởng tác động vào những trạng thái của xylanh .

 Bước 2.2: Bảng tín hiệu điều khiển theo tầng. 

Tầng  1

Tầng  2

E1 = Start xK1 ( NO ) E2 = S4xK1 ( NC )

Ký hiệu K1 là những tiếp điểm của relay chuyển tầng .

Bước 3: Vẽ sơ đồ mạch.

Hình 6. Sơ đồ hoàn thiện chuỗi điện khí nén  A+B+A-B- ở chế độ manual.

Video mô phỏng thiết kế ở chế độ manual:

Nếu muốn cho quy trình hoạt động giải trí liên tục thì ta hoàn toàn có thể phong cách thiết kế như sau :

Hình 7. Sơ đồ hoàn thiện chuỗi điện khí nén  A+B+A-B-  ở chế độ auto.

Video mô phỏng ở chế độ auto:

Lưu ý: Khi mô phỏng mạch thì phải cài đặt các trạng thái ban đầu của từng xylanh rồi mới tiến hành mô phỏng mạch. 

Bài 2: Thiết kế mạch điều điện khí nén điều khiển theo tầng cho chuỗi

A + B + B – A – C + C –

Bước 1: Lập biểu đồ trạng thái.

Hình 8.  Biểu đồ trạng thái của mạch.

 • Chia tầng điều khiển.

Ta chia tầng như  Hình 2.

Hệ thống chia làm 3 tầng nên ta sử dụng 2 relay trung gian để quy đổi trạng thái giữa hai tầng
Các giá trị E2, E3 chính là những tín hiệu quy đổi tầng ( lấy tín hiệu từ những công tắc nguồn hành trình dài quy đổi tầng ) .

 • Lập sơ đồ chia tầng.

Hình 9. Sơ đồ chia tầng của mạch 3 tầng.

Bước 2:  Xác định các tín hiệu điều khiển và công tắc hành trình.

 Bước 2.1: Tín hiệu điều khiển cho từng xylanh.

I

II

III

IV

V

VI

A + A – B + B – C + C –
L1 L2xS3 L3xS2 L4 L5XS1 L6

Các ký hiệu L1, L2, L3, L4 chính là những van điện từ tác động ảnh hưởng vào những trạng thái của xylanh .

Bước 2.2:  Bảng tín hiệu điều khiển theo tầng.

Tầng  1

Tầng  2

Tầng  3

E1 = StartxK1 ( NO ) xK2 ( NC ) E2 = K2 ( NO ) xS4 E3 = K1 ( NO ) xS6

Các ký hiệu K1, K2 chính là những tiếp điểm của relay trung gian .

Bước 3  Vẽ sơ đồ thiết kế mạch khí nén.

Hình 10. Sơ đồ hoàn thiện chuỗi điện khí nén  A+ B+ B- A- C+ C- ở chế độ manual.

Video mô phỏng ở chế độ manual:

Nếu muốn cho quy trình hoạt động giải trí liên tục thì ta hoàn toàn có thể phong cách thiết kế như sau :

 Hình 11. Sơ đồ hoàn thiện chuỗi điện khí nén  A+ B+ B- A- C+ C-  ở chế độ auto

Video mô phỏng ở chế độ auto:

Source: https://vvc.vn
Category : Điện Tử

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Alternate Text Gọi ngay