Luật đất đai mới nhất 2022 vừa được ban hành hiện nay!

Sau đây là 05 pháp luật mới về chuyển mục tiêu sử đụng đất, về Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất ( sau đây gọi là sổ đỏ chính chủ ) … tại Thông tư 09/2021 / TT-BTNMT sửa đổi, bổ trợ những Thông tư hướng dẫn Luật đất đai ( có hiệu lực hiện hành từ 01/9/2021 ) mà người có nhà đất cần biết :

Vừa qua, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết Chượng trình xây dựng luật và pháp lệnh năm 2022, trong đó điều chỉnh Chương trình xây dựng luật và pháp lệnh năm 2021. Điều này hứa hẹn sẽ mang đến nhiều đổi mới, giúp Luật đất đai ngày càng phù hợp với xu thế và thị trường trong tương lai.

1. Sửa quy định về các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép nhưng phải đăng ký biến động đất đai

Thông tư 09/2021/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 11 Thông tư  02/2015/TT-BTNMT (đã được sửa đổi bổ sung bởi Khoản 1 Điều 12 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT) như sau:

Các trường hợp chuyển mục tiêu sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải ĐK dịch chuyển, gồm có :
– Chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất nông nghiệp khác gồm : đất sử dụng để thiết kế xây dựng nhà kính và những loại nhà khác Giao hàng mục tiêu trồng trọt ; đất thiết kế xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và những loại động vật hoang dã khác được pháp lý được cho phép ; nuôi trồng thủy hải sản cho mục tiêu học tập, điều tra và nghiên cứu thí nghiệm ;
– Chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy hải sản sang trồng cây nhiều năm ;
– Chuyển đất trồng cây nhiều năm sang đất nuôi trồng thủy hải sản, đất trồng cây hàng năm ;
– Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở ;

– Chuyển đất thương mại, dịch vụ sang các loại đất khác thuộc đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (nội dung có sửa đổi); chuyển đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sang đất xây dựng công trình sự nghiệp.

Luật đất đai mới nhất 2022 vừa được ban hành hiện nay!

Có thể thấy nội dung sau sửa đổi như sau:

“ Chuyển đất thương mại, dịch vụ sang những loại đất khác thuộc đất sản xuất, kinh doanh thương mại phi nông nghiệp không phải là đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp ” thì không phải xin phép nhưng phải ĐK dịch chuyển đất đai .

Nội dung trước sửa đổi: “Chuyển đất thương mại, dịch vụ sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ” thì không phải xin phép nhưng phải đăng ký biến động đất đai.

Đất sản xuất, kinh doanh thương mại phi nông nghiệp gồm đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghiệp ; đất thương mại, dịch vụ ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp ; đất sử dụng cho hoạt động giải trí tài nguyên ; đất sản xuất vật tư thiết kế xây dựng, làm đồ gốm

Như vậy sau khi sửa đổi, đã loại trường hợp “Chuyển đất thương mại, dịch vụ sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp” khỏi danh sách các trường hợp không phải xin phép nhưng phải đăng ký biến động.

Điều này là tương thích vì theo lao lý tại điểm g Khoản 1 Điều 57 Luật đất đai 2013 thì “ chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất kiến thiết xây dựng khu công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp ” là trường hợp phải xin phép khi chuyển mục tiêu. Hiện nay nội dung hướng dẫn không loại trừ trường hợp này là trái với lao lý của Luật đất đai 2013 .

2. Sắp tới, xin cấp sổ đỏ không cần bản sao CMND/CCCD/sổ hộ khẩu

Khoản 5 Điều 11 Thông tư 09/2021 / TT-BTNMT lao lý :

Điều 11. Điều khoản thi hành

… … … … .
5. Đối với trường hợp nộp hồ sơ thực thi thủ tục ĐK đất đai, gia tài gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận mà có nhu yếu thành phần là bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy chứng minh quân đội hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc sổ hộ khẩu hoặc sách vở khác chứng tỏ nhân thân thì cơ quan tiếp đón hồ sơ sử dụng tài liệu từ cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư mà không nhu yếu người nộp hồ sơ phải nộp những sách vở này để chứng tỏ nhân thân trong trường hợp tài liệu vương quốc về dân cư được san sẻ và liên kết với tài liệu của những ngành, những nghành ( trong đó có nghành đất đai ) .
Như vậy, khi nào tài liệu vương quốc về dân cư được san sẻ và liên kết với tài liệu của những ngành, những nghành ( trong đó có nghành nghề dịch vụ đất đai ) thì làm làm thủ tục ý kiến đề nghị cấp sổ đỏ chính chủ không cần bản sao CMND / CCCD / sổ hộ khẩu

XEM THÊM: Thủ tục sang tên xe máy đổi chủ mới nhất 2022

3. Bổ sung Biểu mẫu đăng ký cấp sổ đỏ (sử dụng cho trường hợp dồn điền, đổi thửa)

Khi nộp Hồ sơ quy đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ mái ấm gia đình, cá thể để thực thi “ dồn điền đổi thửa ” được nộp chung cho những hộ mái ấm gia đình, cá thể quy đổi đất nông nghiệp :
– Hiện hành : Sử dụng Mẫu số 10 / ĐK – Đơn ý kiến đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất phát hành kèm theo Thông tư 24/2014 / TT-BTNMT

Mẫu số 10/ĐK

– Từ 01/9/2021 : Sử dụng Mẫu số 04 đ / ĐK – Đơn ĐK, cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất ( mẫu riêng sử dụng cho trường hợp dồn điền, đổi thửa ) phát hành kèm theo Thông tư 09/2021 / TT-BTNMT .

Mẫu số 04đ/ĐK

4. Bổ sung trường hợp được cấp Sổ đỏ mới khi đăng ký biến động

Theo khoản 2, 3 Điều 1 Thông tư 09/2021, bổ trợ thêm trường hợp ĐK dịch chuyển được cấp sổ đỏ chính chủ gồm :
– Thửa đất được tách ra để cấp riêng sổ đỏ chính chủ so với trường hợp sổ đỏ chính chủ đã được cấp chung cho nhiều thửa .
– Thay đổi diện tích quy hoạnh đất ở trong thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở do xác lập lại diện tích quy hoạnh đất ở theo lao lý .
Xem thêm chi tiết cụ thể : 03 điểm mới về sổ đỏ chính chủ vận dụng từ ngày 01/9/2021

5. Sửa quy định về việc xác nhận những thay đổi vào sổ đỏ đã cấp

– Thay từ “ hiến Tặng ” bằng từ “ Tặng Ngay cho ” so với trường hợp dùng để làm đường giao thông vận tải, thủy lợi hoặc khu công trình công cộng và đồng thời hướng dẫn cách ghi với 4 trường hợp :
+ Tặng cho một phần
+ Tặng cho hàng loạt

+ Tặng một phần của một hoặc một số thửa đất, tặng cho một thửa đất hoặc một số thửa đất trên sổ đỏ đã cấp chung cho nhiều thửa đất.

+ Tặng cho hàng loạt những thửa đất trên sổ đỏ chính chủ cấp chung cho nhiều thửa đất

Nơron có hai chức năng cơ bản đó là gì?

Nơron có hai chức năng cơ bản đó là gì?

Mục lục nội dung1. Sửa pháp luật về những trường hợp chuyển mục tiêu sử [ … ]

Chính sách ngự binh ư nông là gì?

Chính sách ngự binh ư nông là gì?

Mục lục nội dung1. Sửa pháp luật về những trường hợp chuyển mục tiêu sử [ … ]

Châu Á có bao nhiêu đới khí hậu?

Châu Á có bao nhiêu đới khí hậu?

Mục lục nội dung1. Sửa pháp luật về những trường hợp chuyển mục tiêu sử [ … ]

Thủ tục xin giấy vệ sinh an toàn thực phẩm tại Hà Nội

Thủ tục xin giấy vệ sinh an toàn thực phẩm tại Hà Nội

Mục lục nội dung1. Sửa pháp luật về những trường hợp chuyển mục tiêu sử [ … ]

Cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm tại TP.HCM

Cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm tại TP.HCM

Mục lục nội dung1. Sửa pháp luật về những trường hợp chuyển mục tiêu sử [ … ]

Giấy phép VSATTP

Thủ tục cấp giấy phép VSATTP – Giấy Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm‎

Mục lục nội dung1. Sửa pháp luật về những trường hợp chuyển mục tiêu sử [ … ]

( Hiện tại Khoản 16 Điều 18 Thông tư 23/2014 / TT-BTNMT chỉ hướng dẫn cách ghi 1 chung chung là hiến khuyến mãi ngay mà không phân những trường hợp ) .
– Bổ sung cách ghi so với trường hợp trên sổ đỏ chính chủ đã cấp chung cho nhiều thửa đất, có thửa đất được tách ra để cấp riêng một sổ đỏ chính chủ :
Bổ sung lao lý về hồ sơ chuyển mục tiêu sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực thi dự án Bất Động Sản như sau :
“ 1. Hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để đánh giá và thẩm định, gồm có :
a ) Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo Mẫu số 03 a phát hành kèm theo Thông tư này ;
b ) Văn bản đồng ý chấp thuận chủ trương góp vốn đầu tư theo lao lý của pháp lý về góp vốn đầu tư hoặc văn bản quyết định hành động chủ trương góp vốn đầu tư theo lao lý của pháp lý về góp vốn đầu tư công mà tại thời gian gửi hồ sơ văn bản đó còn hiệu lực thực thi hiện hành thực thi, trừ trường hợp không phải triển khai thủ tục chấp thuận đồng ý chủ trương góp vốn đầu tư theo lao lý của pháp lý về góp vốn đầu tư hoặc không phải thực thi thủ tục quyết định hành động chủ trương góp vốn đầu tư theo lao lý của pháp lý về góp vốn đầu tư công ;
c ) Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện và Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt ; trích lục map kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện do Sở Tài nguyên và Môi trường lập, ký và đóng dấu xác nhận ;
d ) Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trải qua hạng mục dự án Bất Động Sản cần tịch thu đất so với trường hợp lao lý tại khoản 3 Điều 62 của Luật Đất đai ;
đ ) Phương án trồng rừng thay thế sửa chữa đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc văn bản triển khai xong nghĩa vụ và trách nhiệm nộp tiền trồng rừng sửa chữa thay thế theo lao lý của pháp lý về lâm nghiệp so với dự án Bất Động Sản chuyển mục tiêu sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng hoặc giải pháp sử dụng tầng đất mặt theo lao lý của Nghị định số 94/2019 / NĐ-CP ngày 13 tháng 12 năm 2019 của nhà nước về pháp luật chi tiết cụ thể 1 số ít điều của Luật Trồng trọt về giống cây cối và canh tác so với dự án Bất Động Sản chuyển mục tiêu sử dụng đất trồng lúa .
2. Hồ sơ do Bộ Tài nguyên và Môi trường lập để trình Thủ tướng nhà nước, gồm có :
a ) Văn bản Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Thủ tướng nhà nước ;
b ) Hồ sơ lao lý tại khoản 1 Điều này ;
c ) Biên bản họp Hội đồng thẩm định và đánh giá việc đồng ý chấp thuận chuyển mục tiêu sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực thi dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, những bộ, ngành có tương quan tổ chức triển khai ( nếu có ) .
3. Hồ sơ thẩm định và đánh giá việc chuyển mục tiêu sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trình Thủ tướng nhà nước khi đồng ý chấp thuận chủ trương góp vốn đầu tư theo pháp luật tại điểm a khoản 3 Điều 32 của Nghị định số 31/2021 / NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của nhà nước lao lý chi tiết cụ thể một số ít điều của Luật Đầu tư gồm những thành phần hồ sơ theo pháp luật tại Điều 31 của Nghị định số 31/2021 / NĐ-CP, những hồ sơ pháp luật tại điểm c và điểm đ khoản 1 Điều này, văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có nội dung xác lập những chỉ tiêu sử dụng đất còn lại đến thời gian yêu cầu dự án Bất Động Sản và việc chấp hành pháp luật pháp lý về đất đai của chủ góp vốn đầu tư ” .
Ngoài ra 1 số ít nội dung về việc hợp thửa, tách thửa, ĐK dịch chuyển đất đai, gia tài gắn liền với đất … cũng được sửa đổi, bổ trợ tại Thông tư 09/2021 / TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường .

Phòng QLXDTNMT

Trên sổ đỏ chính chủ đã cấp ghi “ Thửa đất … ( ghi số thửa, số tờ map ) diện tích quy hoạnh … mét vuông được tách ra để cấp riêng Giấy ghi nhận ; theo hồ sơ số … ( ghi mã hồ sơ thủ tục ĐK ) ”. ”

#Luật đất đai mới nhất 2022
#luật đất đai 2013 sửa đổi, bổ sung 2022
#Luật đất đai mới nhất 2022 PDF
#Luật đất đai 2022 PDF
#Luật đất đai mới nhất hiện này
#Luật đất đai mới nhất 2022
#Luật đất đai sửa đổi 2022
#luật đất đai 2013 sửa đổi, bổ sung 2022

Source: https://vvc.vn
Category : Tin Mới

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM