Lịch thi đấu lượt đi LS V-League 1 2021

Lịch Thi Đấu LS V-League 1 2021 Ngày Giờ

Đội

Tỉ số Đội Vòng Kênh 15/01 15/01 18:00 Nam Định FC 3 : 0 TP. Hà Nội FC Vòng 1   16/01 16/01 17:00 Tỉnh Bình Dương FC 1 : 0 Thanh Hóa Vòng 1   16/01 17:00 Sông Lam Nghệ An 1 : 1 Tỉnh Bình Định Vòng 1   16/01 19:15 Viettel FC 0 : 1 TP. Hải Phòng FC Vòng 1   17/01 17/01 17:00 Ngân Hàng SHB Thành Phố Đà Nẵng FC 1 : 0 Hồ Chí Minh City Vòng 1   17/01 18:00 Hồng Lĩnh thành phố Hà Tĩnh 1 : 2 Than Quảng Ninh FC Vòng 1   17/01 19:15 Hồ Chí Minh FC 1 : 0 Hoàng Anh Gia Lai Vòng 1   22/01 22/01 17:00 Hoàng Anh Gia Lai 2 : 1 Sông Lam Nghệ An Vòng 2   23/01 23/01 17:00 Tỉnh Bình Định 1 : 0 TP HCM FC Vòng 2   23/01 18:00 TP. Hải Phòng FC 3 : 2 Nam Định FC Vòng 2   23/01 19:15 Thành Phố Hà Nội FC 1 : 2 Tỉnh Bình Dương FC Vòng 2   24/01 24/01 17:00 Thanh Hóa 0 : 0 Viettel FC Vòng 2   24/01 18:00 Than Quảng Ninh FC 0 : 1 Ngân Hàng SHB TP. Đà Nẵng FC Vòng 2   24/01 19:15 Hồ Chí Minh City 2 : 0 Hồng Lĩnh thành phố Hà Tĩnh Vòng 2   30/01 30/01 17:00 Thanh Hóa 3 : 0 Nam Định FC Vòng 3   30/01 19:15 TP HCM FC 1 : 0 Sông Lam Nghệ An Vòng 3   13/03 13/03 17:00 Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội SHB TP. Đà Nẵng FC 1 : 0 Hồng Lĩnh TP Hà Tĩnh Vòng 3   13/03 18:00 TP. Hải Phòng FC 0 : 2 TP. Hà Nội FC Vòng 3   14/03 14/03 17:00 Hoàng Anh Gia Lai 2 : 1 Tỉnh Bình Định Vòng 3   14/03 18:00 Than Quảng Ninh FC 2 : 0 Hồ Chí Minh City Vòng 3   14/03 19:15 Viettel FC 3 : 1 Tỉnh Bình Dương FC Vòng 3   18/03 18/03 17:00 Sông Lam Nghệ An 1 : 0 Than Quảng Ninh FC Vòng 4   18/03 19:15 TP. Hà Nội FC 3 : 2 Thanh Hóa Vòng 4   19/03 19/03 17:00 Tỉnh Bình Định 1 : 0 Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội SHB TP. Đà Nẵng FC Vòng 4   19/03 18:00 Nam Định FC 1 : 2 Viettel FC Vòng 4   19/03 19:15 Hồ Chí Minh City 1 : 0 TP HCM FC Vòng 4   20/03 20/03 17:00 Tỉnh Bình Dương FC 0 : 1 TP. Hải Phòng FC Vòng 4   20/03 18:00 Hồng Lĩnh TP Hà Tĩnh 0 : 0 Hoàng Anh Gia Lai Vòng 4   23/03 23/03 17:00 Ngân Hàng SHB TP. Đà Nẵng FC 1 : 2 Sông Lam Nghệ An Vòng 5   23/03 18:00 Nam Định FC 1 : 0 Tỉnh Bình Định Vòng 5   23/03 19:15 Hồ Chí Minh City 0 : 3 TP. Hà Nội FC Vòng 5   24/03 24/03 17:00 Tỉnh Bình Dương FC 1 : 0 TP HCM FC Vòng 5   24/03 18:00 Hồng Lĩnh TP Hà Tĩnh 1 : 0 TP. Hải Phòng FC Vòng 5   24/03 18:00 Than Quảng Ninh FC 2 : 0 Thanh Hóa Vòng 5   24/03 19:15 Viettel FC 0 : 3 Hoàng Anh Gia Lai Vòng 5   28/03 28/03 18:00 Sông Lam Nghệ An 0 : 1 Viettel FC Vòng 6   28/03 18:00 Hoàng Anh Gia Lai 3 : 0 Hồ Chí Minh City Vòng 6   28/03 19:00 Hải Phòng Đất Cảng FC 0 : 2 Than Quảng Ninh FC Vòng 6   28/03 20:15 Hồ Chí Minh FC 0 : 3 Nam Định FC Vòng 6   29/03 29/03 18:00 Thanh Hóa 1 : 3 Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội SHB TP. Đà Nẵng FC Vòng 6   29/03 18:00 Tỉnh Bình Định 0 : 0 Tỉnh Bình Dương FC Vòng 6   29/03 20:15 Thành Phố Hà Nội FC 1 : 1 Hồng Lĩnh TP Hà Tĩnh Vòng 6   02/04 02/04 17:00 Ngân Hàng SHB Thành Phố Đà Nẵng FC 2 : 0 Thành Phố Hà Nội FC Vòng 7   02/04 18:00 TP. Hải Phòng FC 0 : 2 Hoàng Anh Gia Lai Vòng 7   02/04 19:15

Hồ Chí Minh City

1 : 3 Tỉnh Bình Định Vòng 7   03/04 03/04 18:00 Hồng Lĩnh TP Hà Tĩnh 3 : 5 Thanh Hóa Vòng 7   03/04 18:00 Than Quảng Ninh FC 1 : 0 Tỉnh Bình Dương FC Vòng 7   03/04 19:15 Viettel FC 3 : 0 TP HCM FC Vòng 7   04/04 04/04 18:00 Nam Định FC 1 : 0 Sông Lam Nghệ An Vòng 7   07/04 07/04 18:00 Hồng Lĩnh thành phố Hà Tĩnh 1 : 1 Tỉnh Bình Định Vòng 8   07/04 18:00 Than Quảng Ninh FC 1 : 0 Hồ Chí Minh FC Vòng 8   07/04 19:15 Thành Phố Hà Nội FC 0 : 1 Viettel FC Vòng 8   08/04 08/04 17:00 Thanh Hóa 3 : 0 TP. Hải Phòng FC Vòng 8   08/04 17:00 Tỉnh Bình Dương FC 4 : 3 Nam Định FC Vòng 8   08/04 17:00 Ngân Hàng SHB TP. Đà Nẵng FC 0 : 2 Hoàng Anh Gia Lai Vòng 8   08/04 19:15 Hồ Chí Minh City 3 : 0 Sông Lam Nghệ An Vòng 8   11/04 11/04 17:00 Tỉnh Bình Định 0 : 1 Viettel FC Vòng 9   11/04 19:15 TP HCM FC 1 : 0 Hồng Lĩnh thành phố Hà Tĩnh Vòng 9   11/04 19:15 Thành Phố Hà Nội FC 4 : 0 Than Quảng Ninh FC Vòng 9   12/04 12/04 17:00 Sông Lam Nghệ An 2 : 0 Tỉnh Bình Dương FC Vòng 9   12/04 17:00 Thanh Hóa 1 : 1 Hồ Chí Minh City Vòng 9   12/04 17:00 Hoàng Anh Gia Lai 4 : 3 Nam Định FC Vòng 9   12/04 18:00 TP. Hải Phòng FC 0 : 0 Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội SHB TP. Đà Nẵng FC Vòng 9   16/04 16/04 19:15 Viettel FC 2 : 1 Than Quảng Ninh FC Vòng 10   17/04 17/04 17:00 Sông Lam Nghệ An 0 : 2 Hồng Lĩnh TP Hà Tĩnh Vòng 10   17/04 17:00 Tỉnh Bình Định 0 : 1 Thanh Hóa Vòng 10   17/04 19:15 TP HCM FC 0 : 0 TP. Hải Phòng FC Vòng 10   18/04 18/04 17:00 Tỉnh Bình Dương FC 1 : 0 Ngân Hàng SHB TP. Đà Nẵng FC Vòng 10   18/04 17:00 Hoàng Anh Gia Lai 1 : 0 TP.HN FC Vòng 10   18/04 18:00 Nam Định FC 3 : 2 Hồ Chí Minh City Vòng 10   01/07 01/07 00:00 Hồng Lĩnh thành phố Hà Tĩnh – : – Tỉnh Bình Dương FC Vòng 11   01/07 00:00 Hải Phòng Đất Cảng FC – : – Sông Lam Nghệ An Vòng 11   01/07 00:00 Hồ Chí Minh City – : – Viettel FC Vòng 11   01/07 00:00 Thanh Hóa – : – Hoàng Anh Gia Lai Vòng 11   01/07 00:00 Ngân Hàng SHB TP. Đà Nẵng FC – : – Hồ Chí Minh FC Vòng 11   01/07 00:00 TP. Hà Nội FC – : – Tỉnh Bình Định Vòng 11   01/07 00:00 Than Quảng Ninh FC – : – Nam Định FC Vòng 11   11/07 11/07 00:00 Tỉnh Bình Định – : – Than Quảng Ninh FC Vòng 12   11/07 00:00 Ngân Hàng SHB Thành Phố Đà Nẵng FC – : – Viettel FC Vòng 12   11/07 00:00 Hoàng Anh Gia Lai – : – Tỉnh Bình Dương FC Vòng 12   11/07 00:00 TP.HN FC – : – TP HCM FC Vòng 12   11/07 00:00 Hồ Chí Minh City – : – TP. Hải Phòng FC Vòng 12   11/07 00:00 Hồng Lĩnh thành phố Hà Tĩnh – : – Nam Định FC Vòng 12   11/07 00:00 Thanh Hóa – : – Sông Lam Nghệ An Vòng 12   17/07 17/07 00:00 Tỉnh Bình Dương FC – : – Hồ Chí Minh City Vòng 13   17/07 00:00 TP. Hải Phòng FC – : – Tỉnh Bình Định Vòng 13   17/07 00:00 Nam Định FC – : – Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội SHB Thành Phố Đà Nẵng FC Vòng 13   17/07 00:00 Hồ Chí Minh FC – : – Thanh Hóa Vòng 13   17/07 00:00 Sông Lam Nghệ An – : – TP. Hà Nội FC Vòng 13   17/07 00:00 Than Quảng Ninh FC – : –

Hoàng Anh Gia Lai

Vòng 13   17/07 00:00 Viettel FC – : – Hồng Lĩnh TP Hà Tĩnh Vòng 13  

Source: https://vvc.vn
Category : Thể thao

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM