Khi nói về trao đổi khoáng ở cây, phát biểu nào sau đây là đúng

Khi

Nội dung chính

Bạn đang đọc: Khi nói về trao đổi khoáng ở cây, phát biểu nào sau đây là đúng

  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • Nội dung I, III, IV đúng.
    Nội dung II sai. Cây hấp thụ dưới dạng ion không phải dạng hợp chất.
    Vậy có 3 nội dung đúng.Chọn C
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • Video liên quan

nói về trao đổi khoáng ở cây, có bao nhiêu phát biểu đúng ? I. Áp suất rễ gây ra hiện tượng kỳ lạ ứ giọt ở lá cây. II. Dịch mạch gỗ được chuyển theo chiều từ lá xuống rễ. III. Chất hữu cơ được dự trữ trong củ hầu hết được tổng hợp ở lá .IV. Sự thoát hơi nước ở lá là động lực kéo dòng mạch gỗ.
Nội dung I đúng. Khi lượng nước bên ngoài thiên nhiên và môi trường đã bão hòa, nước không thoát ra được, ở những cây thân thảo thấp áp suất rễ đủ mạnh sẽ đẩy nước qua lá gây nên hiện tượng kỳ lạ ứ giọt ở lá cây .
Nội dung II sai. Dịch mạch gỗ được chuyển theo chiều từ rễ xuống lá .
Nội dung III đúng. Các chất dự trữ ở cây hầu hết do lá tổng hợp, theo mạch rây đưa xuống củ .
Nội dung IV đúng. Lực do thoát ở lá là động lực trên kéo dòng mạch gỗ đi từ rễ lên lá .

Vậy có 3 nội dung đúng.
Chọn C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Xem đáp án » 13/02/2020 15,224 Nội dung I, III, IV đúng .
Nội dung II sai. Cây hấp thụ dưới dạng ion không phải dạng hợp chất .

Vậy có 3 nội dung đúng.
Chọn C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Xem đáp án » 13/02/2020 15,224 18/06/2021 3,538

Nội dung I, III, IV đúng.
Nội dung II sai. Cây hấp thụ dưới dạng ion không phải dạng hợp chất.
Vậy có 3 nội dung đúng.Chọn C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Dòng mạch rây luân chuyển loại sản phẩm đồng điệu ở lá đa phần là : Xem đáp án » 18/06/2021 6,836

Cơ quan thoát hơi nước của cây là : Xem đáp án » 18/06/2021 3,668

Khi nói về quy trình trao đổi khoáng của cây, có bao nhiêu phát biểu đúng ?
I. Quá trình hút khoáng luôn cần có ATP .
II. Rễ cây chỉ hấp thụ khoáng dưới dạng những ion hòa tan trong nước .
III. Mạch rây luân chuyển dòng ion khoáng còn mạch gỗ luân chuyển dòng nước .
IV. Qúa trình hút khoáng không nhờ vào vào quy trình hút nước của rễ cây. Xem đáp án » 18/06/2021 3,142

Khi nói về quy trình trao đổi nito, có bao nhiêu phát biểu đúng ?
I. Cây chỉ hấp thu nito dưới dạng NH4 + và NO3 –
II. Quá trình đổi khác NH4 + thành NO3 – được gọi là nitrat hóa .

III. Quá trình tổng hợp NO3- từ N2 được gọi là cố định đạm.

IV. Quá trình đổi khác NO3 – thành N2 được gọi là quy trình phản nitrat hóa. Xem đáp án » 18/06/2021 2,633

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Xem đáp án » 18/06/2021 1,748

Cây hấp thụ Kali ở dạng Xem đáp án » 18/06/2021 1,722

Khi nói về trao đổi khoáng ở cây, có bao nhiêu phát biểu đúng ?
I. Áp suất rễ gây ra hiện tượng kỳ lạ ứ giọt ở lá cây .
II. Dịch mạch gỗ được chuyển theo chiều từ lá xuống rễ .
III. Chất hữu cơ được dự trữ trong củ hầu hết được tổng hợp ở lá .
IV. Sự thoát hơi nước ở lá là động lực kéo dòng mạch gỗ. Xem đáp án » 18/06/2021 1,579

Nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu là nguyên tố có bao nhiêu đặc thù sau đây ?
I. Là nguyên tố đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thành xong được quy trình sống của cây .

II. Không thể thay thế được bằng bất kì nguyên tố nào khác.

III. Trực tiếp tham gia vào quy trình chuyển hóa vật chất trong khung hình .
IV. Là nguyên tố có trong khung hình thực vật. Xem đáp án » 18/06/2021 1,132

Tế bào lông hút của rễ cây có bao nhiêu đặc thù sau đây ?
I. Thành tế bào dày .
II. Không thấm cutin .
III. Có không bào lớn nằm ở TT .
IV. Có áp suất thẩm thấu rất cao do hoạt động giải trí hô hấp của hệ rễ mạnh. Xem đáp án » 18/06/2021 895

Nhiệt độ có tác động ảnh hưởng : Xem đáp án » 18/06/2021 871

Nước và những ion khoáng đi từ đất vào mạch gỗ của rễ theo những con đường nào ? Xem đáp án » 18/06/2021 705

Trong quy trình trao đổi khoáng và nitơ. Cây tiếp đón nitơ và lưu huỳnh dùng cho Xem đáp án » 18/06/2021 635

Cho những đặc thù sau nói về sự luân chuyển nước và ion khoáng theo con đường gian bào .
I. Nước và những ion khoáng đi theo khoảng trống giữa những tế bào .
II. Nước và những ion khoáng bị đai Caspari chặn lại .
III. Nước và những ion khoáng đi qua đai Caspari vào mạch gỗ của rễ .
IV. Nước và những ion khoáng đi xuyên qua tế bào chất giữa những tế bào .
Số giải pháp đúng : Xem đáp án » 18/06/2021 632

Cho những nhận định và đánh giá sau :
I. Nước luôn xâm nhập thụ động theo chính sách thẩm thấu từ đất vào rễ
II. Con đường gian bào luân chuyển nước và ion khoáng đến nội bì thì bị đai Caspari chặn lại và chuyển sang con đường tế bào chất
III. Cả 2 con đường gian bào và con đường tế bào chất đều kiểm soát và điều chỉnh được dòng luân chuyển vào trung trụ .
IV. Các ion khoáng được hấp thụ từ đất vào tế bào lông hút của rễ theo 2 chính sách : thẩm thấu và dữ thế chủ động .
Số nhận định và đánh giá đúng là : Xem đáp án » 18/06/2021 618

Động lực của dịch mạch rây là sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa:

Xem đáp án » 18/06/2021 521

Source: https://vvc.vn
Category : Đồ Cũ

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Alternate Text Gọi ngay